Dyson luftrenare | Bakterier och Virus Säsong | Dyson.se

Ibland kan vi inte se det som orsakar störst skada.

Bakterier från en nysning kan färdas upp till 6 meter.

Free delivery

Fri frakt

2 year guarantee

Två års garanti ingår

Fångar upp förorenade ämnen och sprider renad luft till rummets alla hörn.[1] 

Bakterier från en nysning kan leva i upp till 45 minuter.

Dysons luftrenare är designade att automatiskt upptäcka och fånga upp förorenande ämnen dygnet runt.

Bakterier från en nysning kan ha över 40 000 kompisar.

Med hjälp av en unik algoritm, bearbetar Dyson luftrenare data från tre sensorer för att övervaka luftkvaliteten och hålla nere nivåerna på föroreningar i rummet.

Intelligent kontroll och övervakning av din luftkvalitet med Dyson Link-appen.

Kontrollera din Dyson Pure Cool™ -luftrenare och få en snabb överblick över luftkvaliteten både inomhus och utomhus - direkt från din enhet. Programmera, fjärrstyr och personalisera din maskin. [4]

Free delivery

Fri frakt

2 year guarantee

Två års garanti ingår