Energimärkningen
Om du vill hitta en verkligt effektiv dammsugare måste du se förbi energimärkningen.

Om du vill hitta en verkligt effektiv dammsugare måste du se förbi energimärkningen.

Välj en dammsugare som inte tappar i prestanda.

1. Välj en dammsugare som inte tappar i prestanda.

Energimärkningen bedömer dammsugarnas prestanda innan damm sugs in i apparaten. I verkligheten får dammet många dammsugare att tappa sugförmåga. Det innebär att dammsugarnas energimärkning kanske inte visar hur effektiva de egentligen är. Dysons tester har visat att uppsugningsförmågan i energimärkningen kan sjunka med ända upp till fem klasser i hemmet om en dammsugare inte bibehåller sin sugförmåga.

Vi arbetar för en bättre märkning

Vi arbetar för en bättre märkning

Dyson har skickat in energimärkningen för granskning till Europadomstolen. För att märkningen verkligen ska vara till hjälp för kunden rekommenderar vi att den bör ta hänsyn till dammsugarens testresultat efter att den har sugit in damm. På så vis återspeglas hur effektiv den är i hemmet, inte bara på hyllan i affären.

Energieffektivitet är viktigt – men det innebär inga stora besparingar för dig ...

2. Energieffektivitet är viktigt – men det innebär inga stora besparingar för dig ...

Om du väljer att köpa en A-klassad dammsugare i stället för en G-klassad tror du kanske att driftskostnaden blir mycket lägre. I själva verket kan skillnaden på din elräkning bli så liten som knappt 46 SEK om året (230 SEK på fem år), så att välja den högst klassade modellen gör kanske inte så stor skillnad i plånboken.

Göra dig av med dolda kostnader.

... för verkliga besparingar ska du göra dig av med dolda kostnader.

En del dammsugare använder engångspåsar och filter för att samla upp dammet. Kostnaderna för att regelbundet byta ut dessa kan uppgå till så mycket som 3 039 SEK under dammsugarens livslängd på fem år.

Under de här åren kan en A-klassad dammsugare sänka energikostnaderna med 230 SEK. Du kan ändå spara nästan fjorton gånger så mycket genom att välja en dammsugare som inte orsakar användaren dolda kostnader genom förbrukningsartiklar.

Tänk på den bredare inverkan på miljön.

3. Tänk på den bredare inverkan på miljön.

Dammsugare som använder förbrukningsartiklar ger upphov till avfall som inte går att återvinna. Bara i Europa hamnar 126 miljoner påsar och filter på soptippar eller måste förbrännas varje år. Energimärkningen tar inte hänsyn till denna inverkan på miljön.

Alla Dysons dammsugare är konstruerade för att vara effektiva.

Alla Dysons dammsugare är konstruerade för att vara effektiva.

På grund av att de inte tappar sugförmåga behåller dammsugare från Dyson sin effektivitet i hemmet. Eftersom det inte uppstår några extra kostnader för förbrukningsartiklar är dammsugare från Dyson konstruerade för en effektivitet som du inte kan se via energimärkningen.

Sök i utbudet
I täten för arbetet med effektivare motorer.

I täten för arbetet med effektivare motorer.

Dyson har aldrig konstruerat en apparat där motorn har högre effekt än 1 600 W. Vi arbetar för en övre gräns för dammsugarmotorer, och välkomnar att energimärkningen kommer att införa en maximal strömstyrka för nya dammsugare på maximalt 1 600 W för att minska strömförbrukningen.

Konstruerade för en effektivitet

Effektiva apparater

Dyson skapar apparater som löser problem – på ett effektivt sätt. Vi utnyttjar varje watt och varje gram material maximalt, vilket minskar vår inverkan på miljön. Vi har gjort oss av med onödiga påsar och filter, och har konstruerat effektiva digitala motorer som driver våra lätta och effektiva sladdlösa apparater.