Dysons fläktar och värmefläktar

Patenterad Air Multiplier™-teknik. Inga blad. Inga luftstötar.

Jämnt luftflöde Säkra och enkla att rengöra.

 

Vi återkallar frivilligt alla AM04 och AM05 värmefläktar på grund av en säkerhetsrisk. Klicka här för att ta reda på om detta gäller din maskin.

Utvecklade. Testade. Patenterade.

Du hittar inte Dyson-teknik någon annanstans.

Patenterad Air Multiplier™-teknik

Air Multiplier™-teknik.

Dysons fläktar och värmefläktar arbetar mycket annorlunda jämfört med vanliga fläktar och elvärmefläktar. De har inga snabbroterande blad som hugger i luften och ger upphov till störande stötar. De använder istället Air Multiplier™-teknik för att dra in luft och utvidga den upp till 18 gånger, för att sedan avge en kontinuerlig och mjuk luftström.

Diagonalt fläkthjul.

Dysons ingenjörer har utvecklat ett tredimensionellt diagonalt fläkthjul som genererar ett kraftfullt luftflöde. Det kombinerar tekniken som används i turboaggregat och jetmotorer.

Diagonalt fläkthjul.