Den senaste tekniken för bladlösa fläktar och värmefläktar | officiell webbplats | Dyson.se
Purifier

Luftrenare

Dyson Pure Hot+Cool renar luften inomhus samt värmer och svalkar dig.

Den fångar upp till 99,95 % av mikroskopiska allergener och förorenande ämnen som är så små som 0,1 mikrometer.

Läs mer
Ventilatorer

Dyson Cool motif

Fläktar

Luften flyttas inte bara – den förstärks. Det finns inga blad, så det blir inga luftstötar.

Värmefläktar

Dyson Hot + Cool Motif


Värmefläktar

Snabb, jämn rumsuppvärmning och kraftfull personlig avsvalkning. Från en enda apparat.

Luftfugter


Luftfuktare

Dyson dödar 99,9 % av bakterierna för hygienisk luftfuktning. Med jämn rumstäckning.

Dyson fans and heaters range

"Ingenjörer söker efter förbättringar. För 30 år sedan började vi att utveckla cyklondammsugarteknik. Nyligen utvecklade vi handtorkar som använde högtryckslager med luft i stället för värme. Nu riktar vi uppmärksamheten till fläktar."