Dyson Pure Cool™ - 2 i 1 luftrenare och fläkt | Dyson.se

Upptäck Dyson Pure Cool™

Klicka på flikarna för att läsa mer

Den enda luftrenaren som rengör ett helt vardagsrum ordentligt.1

Varför Dyson Pure Cool™ luftrenare?
Visste du att luften inomhus ofta är mer förorenad än den utomhus? Det beror på att skadliga partiklar och gaser från bl.a. gasspisar, matångor, pollen och mögelsporer stängs inne i hemmet. Dyson Pure Cool™ är en 2 i 1 lösning och fungerar som både luftrenare och fläkt och tar med sitt avancerade filtreringssystem bort
99,95 % av alla förorenande partiklar.

Free delivery

Fri frakt

2 year guarantee

Två års garanti ingår

För att rengöra ett helt vardagsrum ordentligt går luftrenaren Dysons Pure Cool™ längre än standardtestförhållandena1 genom att också automatiskt känna av partiklar och gaser och fånga upp 99,95 % av alla ytterst små partiklar samt sprida och cirkulera renad luft med Air Multiplier™-teknik.2

1AHAM AC1-2015-standarden fastställer prestandan hos en luftrenare i en specifik testkammare och baseras endast på hur snabb och effektiv luftreningen är. 2Testad för filtreringseffektivitet (EN1822) vid 0,1 mikrometer och ”utmärkt” helrumstäckning (TM-003711 och DTM801) i ett 27 m2 stort rum.

Förorenande ämnen kan ansamlas i ditt hem. Men det är inte alltid du kan se dem.

 

PM10

PM2.5

PM0.1

Potentiellt skadliga partiklar och gaser finns i hela hemmet och dessa är bland annat:

 

PM 10

Pollen och allergener från växter och blommor

PM 5.0

Bakterier och mögelsporer

PM 2.5

Utsläpp från industrier

PM0.1

Ytterst små partiklar

Formaldehyde

Mattor och golv

Kvävedioxid

Gasspisar och matlagningsångor

Bensen och flyktiga organiska ämnen

Rengöringsprodukter och doftljus

Kvävedioxid

Gasspisar och matlagningsångor

Dyson Pure Cool™ - Effektiv luftrenare och fläkt. Luftrenaren Dyson Pure Cool™ känner av och fångar upp luftföroreningar och allergener och sprider sedan renad luft i hela rummet.

 

Full kontroll med LCD-display
Dyson Pure Cool™ upptäcker automatiskt partiklar och gaser som sedan diagnostiseras och rapporteras i realtid.

Avancerat filtreringssystem
Dyson Pure Cool™ har ett tätat filtreringssystem som fångar upp 99,95 % av alla förorenande partiklar så små som 0,1 mikrometer.

Styr och bevaka din luftkvalitet hemma på ett intelligent sätt med Dyson Link-appen.

Kontrollera din Dyson Pure Cool™ luftrenare och bevaka snabbt luftkvaliteten inomhus och utomhus – direkt från din enhet. Schemalägg, fjärrstyr och anpassa maskinen efter dina behov. 

Dyson Pure Cool™ sprider renad luft i hela rummet med Air Multiplier™-teknik. Luftrenaren blandar och cirkulerar luften för att nå rummets alla hörn.2

Ladda ner Dyson Link appen