Dyson Pure Hot+Cool - Inomhusluft | Dyson.se

Upptäck Dyson Pure Hot+Cool™

Genomsnittshemmet kan vara upp till fem gånger mer förorenat än luften utomhus.[1]

 

Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus

I takt med att våra hem blir allt mer välisolerade kan det kännas som om vi stänger ute luftföroreningarna. Men sanningen är att vi stänger in dem. Oavsett om vi sover, lagar mat, städar eller arbetar tillbringar vi nu 90 % av vår tid inomhus och andas in potentiellt smutsig luft.

Upptäck de osynliga luftföroreningarna som kan samlas i ditt hem


Wood-burning fireplaces and stoves

Particulate matter can be emitted by combustion during burning.

Materials in furniture

Foam that can be found in furniture can release formaldehyde gas.

Carpets, rugs and flooring

Some carpets, rugs and flooring emit formaldehyde, potentially throughout their life.

Scented candles

Some scented candles release benzene and formaldehyde into the air as they burn.

Pet dander and disintegrated faeces

Cats, dogs and other household pets can spread this microscopic material around the home.

Pollen

Plants and flowers can release microscopic pollen into the air.

Outdoor air pollution

Tree pollen, vehicle exhaust fumes and particulate matter can enter and get trapped in the home.

Indoor paints

Volatile Organic Compounds (VOCs) may be released as gaseous chemicals from paint.

Air fresheners

Household air fresheners can release VOCs and benzene with their fragrance.

Gas hobs and cooking fumes

Fumes and odours, such as Nitrogen dioxide (NO2), can be emitted by gas hobs and the cooking process.

Cleaning products

Household cleaning products can contain benzene, fumes and odours.

 

PM10 

Pollen och allergener

PM5,0

Bakterier

PM2,5

Utsläpp från industrier

PM0,1

Ytterst små partiklar

Formaldehyd

Mattor och golv

Dålig lukt

Hushållsångor och matlagning

Bensen och flyktiga organiska ämnen

Rengöringsprodukter och doftljus

Kvävedioxid

Gasspisar och bilavgaser

Dyson Pure Hot+Cool™ luftrenande värmefläkt värmer med renad luft. Inte smutsig luft.

Upptäcker partiklar och gaser och rapporterar dem i realtid

Fångar 99,95 % av alla allergener och miljöfarliga ämnen som är så små som 0,1 mikrometer.[2]

 

Sprider renad luft till rummets alla hörn[3]

Värmer med renad luft på vintern.

 

Svalkar dig med renad luft på sommaren.

 

Övervaka och styr din maskin var du än är[4]

 

Flera funktioner utan kompromisser