Dyson Pure Hot+Cool luftrenare teknik | dyson.se

Upptäck Dyson Pure Hot+Cool™

Avancerad rening och jämn rumsuppvärmning

360˚ förseglad filtrering. Tar bort gaser och luftföroreningar

Det helt förseglad filtreringssystemet kombinerar ett aktivt kolfilter och ett HEPA-filter i glas. De verkar tillsammans för att låsa in gaser och luftföroreningar och förhindrar att smutsig luft läcker tillbaka in i rummet.

HEPA-filter av glas

Tillverkade av nio meter mikrofibrer av borosilikat som veckats över 200 gånger. Tar bort 99,95 % av alla allergener och skadliga ämnen så små som 0,1 mikroner.[1]

Filter av aktivt kol

Konstruerat med ett tätt lager av kolkristaller och syrebehandlat för att bli mer poröst. Detta ökar kolfiltrets ytstorlek och bidrar ytterligare till att fånga gaser som formaldehyd, bensin och NO2.

Bevakar kontinuerligt luftkvaliteten och reagerar

Dyson Pure Hot+Cool™ renande värmefläkt har tre intelligenta sensorer som övervakar vad som finns i luften. Med hjälp av en unik algoritm bearbetar den resultatet för att sprida rapporter om inomhusluftens kvalitet i realtid.

Luftrenare och värmefläktar som inte distribuerar luft i hela rummet kan lämna kvar delar av rummet som inte är uppvärmda och som har smutsig luft. Dysons renande värmefläktar blandar och cirkulerar luften för att värma hela rummet jämnt.[2]

Vissa luftrenare och värmefläktar behandlar bara luften omkring dem

Dyson Pure Hot+Cool™ värmer och renar hela rummet.[2]

 

Snabb, säker och effektiv uppvärmning

Självreglerande keramiska plattor

Självreglerande keramiska plattor som sitter på förstärkarens framsida och värmer upp luften när den lämnar maskinen. När plattorna värms upp använder de mindre el för att inte riskera att de överhettas.

Termostatkontroll

När din önskade temperatur är uppnådd stoppar maskinen automatiskt uppvärmningen vilket sparar energi. Om temperaturen börjar falla återaktiveras den för att bibehålla den.

 

 

Air Multiplier™-teknik

Air Multiplier™-teknik ger över 290 liter klart, kraftfullt luftflöde per sekund och cirkulerar renad luft i hela rummet.[3]

Två luftflödeslägen

Maskinen har två separata öppningar för att frigöra luft antingen från den främre eller bakre öppningen. Ventilmekanismen vrider en roterande luftriktare runt förstärkarens båge för att ändra luftflödesriktningen.

 

Personligt läge

Ger en kraftfull luftstråle med renad luft från maskinens framsida

Spritt läge

Maskinen sprider luften via den bakre öppningen i 45˚ vinkel och skapar ett spritt luftflöde.