Dyson Pure Hot+Cool - Upptäck tekniken bakom | Dyson.se

Upptäck Dyson Pure Hot+Cool™

"Flera funktioner ska inte betyda kompromisser. Dysons teknik fungerar på rätt sätt utan undantag."

James Dyson

chefsingenjör

Dysons värmefläktar är snabba på jämn rumsuppvärmning.

Vi höjer nivån på personlig avsvalkning

För att förstå effektiv avsvalkning tillbringade Dysons ingenjörer fem månader med att bygga en specialiserad robotrigg som rör sig efter tre rörelsemönster. I motsats till andra testmetoder som bara övervakar luftflödet i en position kartlägger den automatiskt luftflödesrörelser överallt i rummet.

Så gick vi vidare bortom industriteststandarder för att rena varje hörn av rummet[1]

Vi förbättrar vårt HEPA-filter, veck för veck

Vi har ökat längden på vårt HEPA-filter till 9 meter, lika långt som två familjebilar. Ju mer filtermedia desto mer effektiv filtrering. Därför veckade vi det över 200 gånger för att passa i vår maskin.

Tillräckligt med aktivt kol för att fylla över 40 fotbollsplaner.

Ett enda gram aktivt koll har en yta på över 1 000 m2. Så 300 g i vår maskin räcker långt. Vid 300 000 m är det tillräckligt för att fylla över 40 fotbollsplaner.

1 148 tester Inte en enda kompromiss

Vi byggde tusentals prototyper, gjorde åtskilliga beräkningar och gjorde hundratals tester. Men vårt mål ändrades aldrig: vi ville utveckla en maskin med många funktioner utan kompromisser

ingenjörer

värmetester

reningstester

unika tester