Beräkningar

Beräkningar

På Dyson tillverkar vi maskiner som fungerar ordentligt och för att hjälpa våra kunder att förstå hur de fungerar är vi öppna med alla påståenden vi gör.

Vissa av våra konkurrenter gör tyvärr inte på samma sätt. De använder ofta vilseledande påståenden som kan vara förvirrande.

Nedan följer en förklaring av hur vi beräknar våra påståenden. Om du vill ha mer information ber vi dig kontakta oss på 0200125472.

Kostnadsbesparing:

På Dyson använder vi följande siffror vid våra beräkningar:

Antal pappershanddukar per användningstillfälle = 2

Detta är baserat på vår egen interna forskning. Vi vet att människor ofta tar mer än två pappershanddukar för att torka händerna, men vi tror på att beräkna kostnader så försiktigt som möjligt.

Kostnad för pappershandduk = €0.01

Detta är baserat på vår egen interna forskning. Vi har tagit kostnaderna för pappershanddukar från de fem populäraste källorna och beräknat den genomsnittliga kostnaden för alla områden.

Toalettbesök per dag = 200

Detta är baserat på vår egen interna forskning för användning av en toalett i genomsnittlig storlek. För mindre toaletter med ett lågt antal besökare använder vi en siffra på 100 och för toaletter med ett högt antal besökare, t.ex. på bensinstationer eller flygplatser, använder vi siffran 400.

Antal dagar som badrummet används = 365 dagar.

Vi räknar på ett helt år.

€0.01 = 1kr

Detta är baserat på vår egen interna forskning. Vi har tagit elkostnaderna från fem olika källor och beräknat den genomsnittliga kostnaden.

Wattal = enligt uppgift från tillverkaren

Standby = enligt uppgift från tillverkaren eller som testats av Dyson.

Torktiden är baserad på National Sanitation Foundations protokoll P335 (NSF P335).

Obs! De flesta handtorkstillverkare följer inte NSF P335, så de kan uppge felaktiga torktider. NSF är en fristående hygienspecialist. Om du vill ha en exakt torktid ska du insistera på testresultaten enligt NSF P335.

Hur beräknar vi de löpande kostnaderna för pappershanddukar?

Den årliga driftskostnaden för pappershanddukar uppskattas på följande sätt:

Det genomsnittliga antalet pappershanddukar som används för att torka händerna multiplicerat med det genomsnittliga kostnaden för pappershanddukar multiplicerat med det antagna antalet användningar per dag multiplicerat med ett antaget antal dagar som toaletten används.

Hur beräknar vi driftskostnaderna för Dyson Airblade™ handtork och andra handtorkar?

Det finns två steg i den här beräkningen.

Steg 1: Driftskostnader när den används (utan standby)

torktid för handtorken (i timmar) multiplicerat med energiförbrukningen för handtorken (kW) multiplicerat med det antagna antalet användningar per dag multiplicerat med det antagna antalet dagar som toaletten används multiplicerat med elpris per kWh.

Steg 2: Driftskostnader när den används (med standby)

Resultat för steg 1 +

((Elpris per kWh * antalet timmar på ett år) – (uppskattat antal användningar per dag (100/200/400) * torktid för handtorken (i timmar))) * Standby (kW)

= Årlig driftskostnad

Hyr en Airblade för c:a 15:- om dagen

Priset baseras på hyra av en AB03 under 60 månader, ev service och reparationer Tillkommer.

Kontakta oss för mer information.