Dyson Airblade™ handtork – driftskostnader

 

Hur mycket kostar Dyson Airblade™-tekniken?

 

Vit/Nickel

Vit/Nickel

Vägg, Kort eller Lång

Årlig driftskostnad för Dyson Airblade V:

€31

Årlig driftskostnad för Dyson Airblade dB:

€40

Årlig driftskostnad för Dyson Airblade Wash+Dry:

€34

Driftskostnad för pappershanddukar och andra handtorkar

Årlig driftskostnad

för pappershanddukar:

€1.460

Årlig driftskostnad
för andra handtorkar:

€157

Årliga driftskostnader är upp till 98 % lägre än pappershanddukar och upp till 80 % lägre än andra handtorkar

Andra handtorkningsmetoder är dyra i drift. Pappershanddukar måste ständigt fyllas på och kastas, medan de flesta konventionella handtorkar är långsamma, så de förbrukar mer energi (se beräkningarna).

Hur mycket kan du spara?

Räkna ut hur mycket du kan spara

Dyson Airblade V
Dyson Airblade dB
Airblade™ Wash+Dry
Pappershanddukar
Andra handtorkar
3,3 gram
3,7 gram
3,6 gram
17,1 gram
16,8 gram
0 4.5 9 13.5 18
Koldixoid producerad per torkning (gram)
Mindre än hälften av andra handtorkars miljöpåverkan
Andra handtorkningsmetoder har större inverkan på miljön. Använda pappershanddukar återvinns sällan, så de hamnar i deponi eller förbränns. Konventionella handtorkar är långsamma, så det går åt mer energi för att torka händerna.