Miljö

 

Dyson Airblade™ handtorkar är bättre för miljön och billigare i drift.

Den enda handtorken som är certifierat av Carbon Trust.

Dyson Airblade™ handtorkar kan minska ett badrums CO2-fotavtryck. De producerar upp till 85 % mindre CO2 än andra handtorkar och upp till 85 % mindre än pappershanddukar.

Allt som vi gör eller använder har ett CO2-fotavtryck. Det representerar den totala mängden koldioxid och andra drivhusgaser, som genereras genom dess liv. I samarbete med Carbon Trust har Dyson mätt CO2-fotavtrycket på sortimentet av Dyson Airblade™ handtorkar.


Varje enskild komponent

Alla komponenter i Dyson Airblade™ handtorkar bedömdes. Material och tillverkning bidrar med 8 % av de totala utsläppen.


Vatten vs. Motorvägar

Konstant lagring av pappershanddukar är beroende av vägtransport. Dyson Airblade™ handtorkar använder energivänliga fartyg - som representerar mindre än 1 % av de totala utsläppen.


Mindre energi = mindre kol

Airblade™ teknologi har korta torktider och inga energikrävande värmeelement. Därför används upp till 80 % mindre energi än med traditionella handtorkar.


Livstid

Med en 5-års garanti är Dyson Airblade™ tillverkad för att hålla länge. Ändå är många av komponenterna lämpliga för återvinning utan att ha någon form för miljöpåverkan.

Undersökningar från ett tyskt miljöförbund visar, att "höghastighetsluftström", i kategorin för drivhusgaser, producerar mindre utsläpp av koldioxid.

Dyson Airblade V
Pappershanddukar
Andra handtorkar
3,3 gram
17,1 gram
16,8 gram
0 4.5 9 13.5 18
Koldixoid producerad per torkning (gram)
Dyson Airblade™-handtorkar producerar upp till 85 % mindre koldioxid än andra handtorkar och upp till
85 % mindre än pappershanddukar**

**Beräkningar gjorda med hjälp av GaBi-program som tillhandahållits av PE International och metod som utvecklats tillsammans med Carbon Trust baserat på fem års användning och torktider mätta med Dysons testmetod 769 baserat på NSF P335 med en mätning på 0,1 g överskottsfukt.

Dyson Airblade V hand dryer costs compared to paper towels and other hand dryers

 

Räkna ut, hur mycket din verksamhet kan spara

31

Driftskostnader
per år

140

Driftskostnader
per år

1.460

Driftskostnader
per år

Räkna ut, hur mycket din verksamhet kan spara


Baserat endast på inköpspriset på pappershanddukar, kommer användningen av en Dyson Airblade ™ handtork att kosta din verksamhet 98 % mindre per år i driftskostnader vid samma antal besökande.

1

Hur många har du nu?

Ange antalet handtorkar eller pappershanddukshållare du har nu.

*

Konventionella handtorkar

*

Pappershanddukshållare

2

Hur frekvent används de?

Dra reglaget för att välja genomsnittligt antal användningar av både handtorkar och pappershanddukar per dag.

Genomsn. Anv.

PER ENHET, PER DAG

LÅG

MEDEL

HÖG

LÅG

3

Förväntad användning av toaletterna

Baserat på nuvarande genomsnitt kan du redigera de här värdena för mer exakta resultat.

Elpris per kWh (€)

*

Tillgängliga dagar per år

*

Klimahaus Bremerhaven 8 Ost


"Som verksamhet bryr vi oss om miljön, och det är orsaken till, att vi har valt en hållbar, miljövänlig handtork."

Pappershanddukar har en står miljöpåverkan

SKOGSSKÖVLING


Träd är en avgörande källa för produktion av pappershanddukar.
Att fälla träd kan resultera i förlust av livsmiljöer för djurliv.

TRANSPORT AV TIMMER


Det är nödvändigt att transportera timmer
från skogen till pappersfabriken.

STOR VATTEN- OCH ENERGIFÖRBRUKNING


Det krävs stora mängder vatten och
energi för att tillverka pappershanddukar .

KEMISK PROCESS


Kemikalier såsom klor och svaveldioxid används
vid tillverkning av pappershanddukar.

Det används upp till
1 liter vatten under
en pappershandduks livstid.

LEVERANS OCH LAGRING


Pappershanddukar ska levereras från fabriken till distributörerna -
och från distributörerna till mottagarna. Detta är en ihållande process
som resulterar i höga utsläpp av koldioxid.

AVFALL


De allra flesta pappershanddukar kan inte återvinnas.
De slängs i plastbehållare som måste lagras.

BORTSKAFFANDE


Ofta hamnar pappershanddukar, emballage och
plastpåsar på avfallsupplaget eller på förbränningsanläggningen.

Ofta hamnar pappershanddukar
på avfallsupplaget eller
på förbränningsanläggningen.

Affärsfördelar vid byte till Dyson Airblade™ handtorkar.

 • Kostnader

  Dyson Airblade handtorkar kostar upp till 99 % mindre i driftskostnader än pappershanddukar.

 • Miljö

  Upp till 85 % mindre CO2 än pappershanddukar.

 • Underhåll

  Inga tomma handduksbehållare, ingen oreda med pappershanddukar - bara ett rent och prydligt badrum.

 • Hygienisk

  HEPA-filter är standard - och fångar upp 99,95 % av partiklar på storleken av bakterier från badrumsluften.