Överensstämmelseinformation | Dyson.se

Ekodesign

Fläktar

Information för att identifiera modellen som informationen avser, KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) Nr 206/2012 genomförande av direktiv 2009/125/EC av europaparlamentets och rådets direktiv när det gäller ekodesignkrav för luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar
Modell AM06 25cm AM06 30cm AM07 AM07 mini AM08
Beskrivning Värde Enhet Symbol Värde Enhet Symbol Värde Enhet Symbol Värde Enhet Symbol Värde Enhet Symbol
Maximalt flöde 19.2 m3/min F 22.2 m3/min F 30 m3/min F 328.8 m3/min F 366 m3/min F
Fan Power Input 26 W P 26 W P 56 W P 56 W P 60 W P
Service värde 0.74 (m3/min)/W SV 0.85 (m3/min)/W SV 0.54 (m3/min)/W SV 0.51 (m3/min)/W SV 0.6 (m3/min)/W SV
Standby strömförbrukning < 0.5 W Psb < 0.5 W Psb < 0.5 W Psb < 0.5 W Psb < 0.5 W Psb
Fläktens ljudeffektnivå 56 db(A) Lwa 58 db(A) Lwa 64 db(A) Lwa 65 db(A) Lwa 67 db(A) Lwa
Maximal lufthastighet 3.4 Meter/sek C 3.2 Meter/sek C 3 Meter/sek C 3.5 Meter/sek C 3 Meter/sek C
  Baserat på IEC 60879 Baserat på IEC 60879 Baserat på IEC 60879 Baserat på IEC 60879 Baserat på IEC 60879