Villkor och bestämmelser för Dysons garanti | Dyson.se

Villkor och bestämmelser för Dysons garanti

1 Vad täcker en Dyson-garanti?

En Dyson-garanti täcker reparation eller ersättning (efter Dysons omdöme ) av din Dyson-maskin, om den anses vara defekt på grund av bristfälligt material eller hantverk under garantiperioden.

Om en reservdel inte längre finns tillgänglig (som t.ex. olika färger) kommer Dyson att ersätta den med en funktionell reservdel.

2 Vad täcks inte av en Dyson-garanti?

Dysons maskiner är utvecklade och konstruerade för kontinuerligt hög prestanda i vanlig hushållsmiljö. Om en Dyson-maskin används på det sätt som avses och går sönder under garantiperioden, är det vårt ansvar att reparera eller ersätta den.

Det finns dock omständigheter som gör att en Dyson-garanti inte täcker reparation eller ersättning av en maskin. Omständigheter som inte döljer sig i det finstilta. Detta täcks inte av garantin:

 • normalt slitage, inklusive delar som kan bli slitna med tiden (som t.ex. säkring, bälte, borsthuvud, batterier, filter osv.).
 • Skada genom olyckshändelse
 • Skada som ett resultat av användning som inte är förenlig med märkplåten.
 • Skador orsakade av ej utfört rekommenderat maskinunderhåll.
 • Åtgärd av stopp. Om ett stopp skulle uppstå i din maskin kan du läsa Dysons bruksanvisning för mer information om hur du åtgärdar det. Är du osäker kan du ringa vår kundsupport gratis på +46 0200125871. En Dyson-expert kommer att vägleda dig.
 • Skador på grund av yttre faktorer som transport, väder, strömavbrott eller strömökningar.
 • Fel orsakade av omständigheter bortom Dysons kontroll.
 • Fel orsakade av:
 • Vårdslös eller felaktig användning, försummelse eller oaktsamt bruk av maskinen:
 • användning av dammsugaren som inte är i enlighet med Dysons bruksanvisning;
 • användning av en Dyson-maskin i annat syfte än vanligt hushållsbruk i landet där den köptes.
 • Användning av delar som ej monterats eller installerats i enlighet med Dysons instruktioner.
 • Användning av delar och tillbehör som inte är Dyson Genuine Components. En fullständig lista över Dysons originaldelar och tillbehör för alla Dyson-maskiner finns på shop.dyson.se/tillbehor.
 • Felaktig montering eller installation (utom när den har utförts av Dyson).
 • Reparationer eller justeringar som inte utförts av Dyson eller av Dyson-auktoriserade ombud.
 • Har du några frågor om vad en Dyson-garanti täcker? Vi hjälper dig gärna. Du kan ringa gratis på +46 0200125871 eller e-post till help@dyson.se.

  3 Vilka villkor och bestämmelser gäller för garantin?

  Följande villor och bestämmelser gäller för en Dyson-garanti:

 • Garantin börjar gälla från och med inköpsdatumet (eller leveransdatumet om detta inträffar senare).
 • Du måste tillhandahålla leverans- eller köpbevis innan något arbete kan utföras på din maskin under garantitiden. Vänligen observera att utan detta bevis kommer allt arbete att debiteras. Behåll kvittot eller följesedeln.
 • Allt arbete utförs av Dyson eller av Dyson-auktoriserade ombud.
 • Alla delar som ersätts tillhör Dyson.
 • Reperation eller ersättning av din maskin under garantitiden förlänger inte garantiperioden.
 • I garantin ingår ytterligare fördelar som inte påverkar dina konsumenträttigheter.
 • Vid frågor kan du ringa gratis på +46 0200125871 eller e-post till help@dyson.se.

  4 När börjar garantin gälla?

  En Dyson-garanti börjar gälla från och med din maskins inköps- eller leveransdatum, det som inträffar senare av de två datumen.

  5 Var gäller Dysons garanti?

  Dysons garanti täcker normal användning av din Dyson-maskin i landet där den köptes. Om du tar din maskin utomlands kan din garanti upphöra att gälla. Men vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig i ditt nya land.

 • Har maskinen köpts utanför EU gäller garantin endast om maskinen används i landet där den köptes.
 • Har maskinen köpts inom EU gäller garantin endast (i) om maskinen används i landet där den köptes eller (ii) om maskinen används i Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Tyskland eller Österrike och samma modell som denna maskin säljs med samma märkspänning som i det aktuella landet.
 • Behöver du råd eller vägledning är du välkommen att ringa oss gratis på +46 0200125871 eller e-post till help@dyson.se.

  6 Kan Dysons garantier överföras?

  Dysons garantier är överförbara, förutsatt att originalkvitto från en känd detaljhandlare kan tillhandahållas jämte bevis på ändrat ägarskap för maskinen, vilket bekräftar att maskinen var i gott skick vid tidpunkten för det ändrade ägarskapet.