Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC01™-dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Montera remmen

Se till att maskinen är avstängd och urkopplad innan du fortsätter

Avlägsna bottenplattan genom att lossa de tre skruvarna.

Dra ut borsten, kontrollera om den är skadad och avlägsna eventuellt skräp.

Troubleshooting image

Fäst den nya remmen på borsten och drivstiftet:

  • Lägg remmen i en ögla runt tummen.
  • Använd dammsugarens baksida som hävstång, sträck remmen över motoraxeln och släpp.
  • Se till att remmen inte är snurrad.
Troubleshooting image

Viktigt: Vrid på borsten flera gånger för att remmen ska hamna mitt på motoraxeln.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka borsten och se till att ändskydden är ordentligt på plats.

Troubleshooting image

Montera ihop bottenplattan.

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Testa skaftet

Se till att maskinen står i upprätt läge.

Troubleshooting image

Lossa skaftet genom att trycka på frigöringsknappen och dra loss det från kanalen.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

Troubleshooting image

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Dyson-maskiner är byggda för att hålla. Sedan juli 2011 kan vi tyvärr inte längre tillhandahålla reservdelar, eller utföra underhåll eller reparationer på maskinerna DC01 eller DC02.

Kontrollera städmunstycket

Se till att maskinen är avstängd och urkopplad innan du fortsätter.

Vänd på maskinen så att den ligger med framsidan nedåt och du kan se borsten.

Troubleshooting image

Lossa de tre skruvarna och avlägsna bottenplattan. (Om hållaren lossar från bottenplattan ska du justera de hållarens runda ändar i förhållande till motsvarande hål i bottenplattan och snäppa den på plats. Se till att hållarens främre kant är i rätt riktning.)

Troubleshooting image

Kontrollera om bottenplattans öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Ta varsamt bort ihoptrasslad bomull, ull eller ludd med en sax

Troubleshooting image

Kontrollera remmen och borsten:

  • Snurra på borsten för att se efter att den inte är skadad. Välj ”En del är sönder” om borsten är skadad.
  • Kontrollera att gummiremmen är fastsatt och oskadad.
Troubleshooting image

Montera ihop maskinen och testa den.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Montera remmen

Se till att maskinen är avstängd och urkopplad innan du fortsätter

Avlägsna bottenplattan genom att lossa de tre skruvarna.

Dra ut borsten, kontrollera om den är skadad och avlägsna eventuellt skräp.

Troubleshooting image

Fäst den nya remmen på borsten och drivstiftet:

  • Lägg remmen i en ögla runt tummen.
  • Använd dammsugarens baksida som hävstång, sträck remmen över motoraxeln och släpp.
  • Se till att remmen inte är snurrad.
Troubleshooting image

Viktigt: Vrid på borsten flera gånger för att remmen ska hamna mitt på motoraxeln.

Sätt tillbaka borsten och se till att ändskydden är ordentligt på plats.

Montera ihop bottenplattan

Kunde problemet lösas genom att montera remmen?

Dyson-maskiner är byggda för att hålla. Sedan juli 2011 kan vi tyvärr inte längre tillhandahålla reservdelar, eller utföra underhåll eller reparationer på maskinerna DC01 eller DC02.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera städmunstycket – steg 2

Lyft på inspektionsluckan och avlägsna eventuella hinder.

Håll inspektionsluckan lyft och vrid på städmunstycket så att öppningen blottas.

Troubleshooting image

Titta igenom öppningen på sidan av städmunstycket och se till att öppningen inte är igensatt.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stänga av maskinen och lossa cyklonen och behållaren genom att trycka på frigöringsknappen längst ned på behållaren.

Troubleshooting image

Avlägsna behållaren och cyklonen

Avlägsna behållaren och cyklonen från huvudröret.

Troubleshooting image

Kontrollera behållaren och cyklonen:

 • Skilj behållaren från cyklonen.
 • Töm behållaren noggrant och se till att den inre konen och tätningen sitter fast och inte är skadade.
 • Troubleshooting image

  Rengör cyklonen med en trasa och genom att varsamt knacka på den för att få det fina dammet att lossna.

  Det är valfritt att rengöra behållaren med kallt vatten. Tvätta inte cyklonen eller huvudkanalen.

  Troubleshooting image

  Kontrollera om kanalingången är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

  Troubleshooting image

  Sätt tillbaka behållaren och cyklonen på huvudröret.

  Troubleshooting image

  Testa maskinen på nytt

  Troubleshooting image

  Har detta löst problemet?

  Dyson-maskiner är byggda för att hålla. Sedan juli 2011 kan vi tyvärr inte längre tillhandahålla reservdelar, eller utföra underhåll eller reparationer på maskinerna DC01 eller DC02.

  Tvätta filtren

  Kunde problemet lösas genom att kontrollera filtret?

  Avlägsna filtren

  Haka av filterhållaren och avlägsna föravskiljaren från huvudröret.

  Lyfta på behållarens gula spärr för att få åtkomst till motorns efterfilter.

  Välj ”En del är sönder” om det saknas, är skadat eller väldigt dammigt.

  Kontrollerar filtren

  Obs! Om filtren inte kontrolleras regelbundet och byts ut när det behövs kan motorn överhettas, vilket kan leda till att termosäkringen utlöses.

  Byt ut det gula, S-klassfiltret minst en gång var tredje månad och HEPA-filtret en gång var tolfte månad.

  Tvätta båda filtren i enbart kallt vatten.

  VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

  Upprepa stegen tills vattnet är klart. Det brukar krävas upp till 10 sköljningar.

  Låt filtren ligga och torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att de är helt torra.

  Sätt tillbaka filtren och testa maskinen.

  Kunde problemet lösas genom att kontrollera filtret?

  Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

  Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

  Kontrollera luckans klaff, skaftet och slangen

  Lägg maskinen på sidan och lyft upp den centrala luftintagsklaffen. Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

  Troubleshooting image

  Lossa skaftet och slangen genom att trycka på skaftets frigöringsknapp och dra loss dem från huvudröret. Dra ut skaftet ur slangen.

  Troubleshooting image

  Tryck på frigöringsknappen längst ned på den genomskinliga behållaren för att avlägsna den.

  Troubleshooting image

  Koppla ifrån slangen genom att trycka på knappen bakom behållarens hålighet och dra samtidigt i slangen på baksidan.

  Troubleshooting image

  Kontrollera om skaftet och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder. Välj ”En del är sönder” om någon del är skadad.

  Troubleshooting image

  Montera ihop maskinen och testa den.

  Troubleshooting image

  Kunde problemet lösas genom att kontrollera luftintagsklaffen, skaftet och slangen?

  När hade maskinen senat full effekt?

  Termosäkring

  De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

  Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

  Testa skaftet

  Se till att maskinen står i upprätt läge.

  Troubleshooting image

  Lossa skaftet genom att trycka på frigöringsknappen och dra loss det från kanalen.

  Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

  Troubleshooting image

  Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

  Tvätta filtren

  Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

  Kontrollera strömförsörjningen

  Är nätsladden eller kontakten skadad?

  Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

  Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

  Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

  Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

  Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

  Dyson-maskiner är byggda för att hålla. Sedan juli 2011 kan vi tyvärr inte längre tillhandahålla reservdelar, eller utföra underhåll eller reparationer på maskinerna DC01 eller DC02.

  Kontrollera städmunstycket

  Se till att maskinen är avstängd och urkopplad innan du fortsätter.

  Vänd på maskinen så att den ligger med framsidan nedåt och du kan se borsten.

  Troubleshooting image

  Lossa de tre skruvarna och avlägsna bottenplattan. (Om hållaren lossar från bottenplattan ska du justera de hållarens runda ändar i förhållande till motsvarande hål i bottenplattan och snäppa den på plats. Se till att hållarens främre kant är i rätt riktning.)

  Troubleshooting image

  Kontrollera om bottenplattans öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

  Ta varsamt bort ihoptrasslad bomull, ull eller ludd med en sax

  Troubleshooting image

  Lossa de tre skruvarna och avlägsna bottenplattan. (Om hållaren lossar från bottenplattan ska du justera de hållarens runda ändar i förhållande till motsvarande hål i bottenplattan och snäppa den på plats. Se till att hållarens främre kant är i rätt riktning.)

  Troubleshooting image

  Montera ihop maskinen och testa den.

  Troubleshooting image

  Använd inte maskinen i det här skicket. Dyson-maskiner är byggda för att hålla. Sedan juli 2011 kan vi tyvärr inte längre tillhandahålla reservdelar, eller utföra underhåll eller reparationer på maskinerna DC01 eller DC02.

  Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

  Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

  Rengöra röret, behållaren och cyklonen

  Stänga av maskinen och lossa cyklonen och behållaren genom att trycka på frigöringsknappen längst ned på behållaren.

  Troubleshooting image

  Avlägsna behållaren och cyklonen

  Avlägsna behållaren och cyklonen från huvudröret.

  Troubleshooting image

  Kontrollera behållaren och cyklonen:

  Töm behållaren noggrant och se till att den inre konen och tätningen sitter fast och inte är skadade.

  Troubleshooting image

  Rengör cyklonen med en trasa och genom att varsamt knacka på den för att få det fina dammet att lossna.

  Det är valfritt att rengöra behållaren med kallt vatten. Tvätta inte cyklonen eller huvudkanalen.

  Troubleshooting image

  Kontrollera om kanalingången är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

  Troubleshooting image

  Sätt tillbaka behållaren och cyklonen på huvudröret.

  Troubleshooting image

  Testa maskinen på nytt

  Troubleshooting image

  Har detta löst problemet?

  Tvätta filtren

  Obs! Om filtren inte kontrolleras regelbundet och byts ut när det behövs kan motorn överhettas, vilket kan leda till att termosäkringen utlöses.

  Byt ut det gula, S-klassfiltret minst var tredje månad och HEPA-filtret var tolfte månad.

  OBS! Om du använder dammsugaren för att suga upp byggdam eller vissa mattrengöringspulver kan det hända att filtren måste bytas ut oftare. (Dyson rekommenderar inte användning av mattrengöringspulver).

  Tvätta filtren

  Haka av filterhållaren och avlägsna föravskiljaren från huvudröret.

  Lyfta på behållarens gula spärr för att få åtkomst till motorns efterfilter.

  VARNING! Tvätta filtret i enbart kallt vatten. Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

  Upprepa stegen tills vattnet är klart.

  Torkar filtret

  Låt filtret torka på ett varmt ställe i 12 timmar.

  VARNING! Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

  Välj ”En del är sönder” om det saknas, är skadat eller väldigt dammigt.

  Har detta löst problemet?

  Koppla inte in eller försök använda maskinen. Dyson-maskiner är byggda för att hålla. Sedan juli 2011 kan vi tyvärr inte längre tillhandahålla reservdelar, eller utföra underhåll eller reparationer på maskinerna DC01 eller DC02.

  Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

  Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

  Testa skaftet

  Se till att maskinen står i upprätt läge.

  Troubleshooting image

  Lossa skaftet genom att trycka på frigöringsknappen och dra loss det från kanalen.

  Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

  Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

  Kontrollerar röret och slangen

  Stäng av maskinen och lägg den ned med framsidan nedåt

  Troubleshooting image

  Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

  Troubleshooting image

  Lossa skaftet och slangen

  Dra ut skaftet ur slangen.

  Troubleshooting image

  Koppla ifrån slangen genom att trycka på knappen bakom behållarens hålighet och dra samtidigt i slangen på baksidan.

  Troubleshooting image

  Avlägsna behållaren genom att trycka på frigöringsknappen längst ned på den genomskinliga behållaren.

  Troubleshooting image

  Kontrollera om kanalen eller slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

  Troubleshooting image

  Montera ihop maskinen och testa den.

  Troubleshooting image

  Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

  Kontrollera städmunstycket

  Vänd på maskinen så att den ligger med framsidan nedåt och du kan se borsten.

  Troubleshooting image

  Lossa de tre skruvarna och avlägsna bottenplattan. (Om hållaren lossar från bottenplattan ska du justera de hållarens runda ändar i förhållande till motsvarande hål i bottenplattan och snäppa den på plats. Se till att hållarens främre kant är i rätt riktning.)

  Troubleshooting image

  Kontrollera om bottenplattans öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

  Troubleshooting image

  Kontrollera om sidoöppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

  Troubleshooting image

  Montera ihop bottenplattan och testa igen.

  Troubleshooting image

  Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket, röret och slangen?

  Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

  Kontrollerar borsten

  Vänd på maskinen så att den ligger med framsidan nedåt och du kan se borsten.

  Troubleshooting image

  Lossa de tre skruvarna och avlägsna bottenplattan. (Om hållaren lossar från bottenplattan ska du justera de hållarens runda ändar i förhållande till motsvarande hål i bottenplattan och snäppa den på plats. Se till att hållarens främre kant är i rätt riktning.)

  Troubleshooting image

  Kontrollera om bottenplattans öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

  Ta varsamt bort ihoptrasslad bomull, ull eller ludd med en sax

  Troubleshooting image

  Kontrollera remmen och borsten:

   • Snurra på borsten för att se efter att den inte är skadad. Välj ”En del är sönder” om borsten är skadad.
   • Kontrollera att gummiremmen är fastsatt och oskadad.
  Troubleshooting image

  Montera ihop maskinen och testa den.

  Troubleshooting image

  Har detta löst problemet?

  Avlägsna behållaren och cyklonen

  Lossa cyklonen och behållaren genom att trycka på frigöringsknappen längst ned på behållaren.

  Troubleshooting image

  Testa maskinen på nytt

  Hörs det visslande ljudet fortfarande när cyklonen har avlägsnats?

  ta bort filtren

  Haka av filterhållaren och avlägsna föravskiljaren från huvudröret.

  Lyfta på behållarens gula spärr för att få åtkomst till motorns efterfilter.

  Troubleshooting image

  Hörs ljudet fortfarande?

  Dyson-maskiner är byggda för att hålla. Sedan juli 2011 kan vi tyvärr inte längre tillhandahålla reservdelar, eller utföra underhåll eller reparationer på maskinerna DC01 eller DC02.

  Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

  Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

  Kontrollera behållaren och cyklonen

  Stänga av maskinen och lossa cyklonen och behållaren genom att trycka på frigöringsknappen längst ned på behållaren.

  Troubleshooting image

  Avlägsna behållaren och cyklonen

  Skilj behållaren från cyklonen.

  Troubleshooting image

  Kontrollera behållaren och cyklonen

  Töm behållaren noggrant och se till att den inre konen och tätningen sitter fast och inte är skadade.

  Troubleshooting image

  Rengör cyklonen med en trasa och genom att varsamt knacka på den för att få det fina dammet att lossna.

  Det är valfritt att rengöra behållaren med kallt vatten. Tvätta inte cyklonen eller huvudkanalen.

  Troubleshooting image

  Kontrollera om kanalingången är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

  Troubleshooting image

  Sätt tillbaka behållaren och cyklonen på huvudröret.

  Troubleshooting image

  Testa maskinen på nytt

  Troubleshooting image

  Har detta löst problemet?

  Kontrollera luckans klaff, skaftet och slangen

  Stäng av maskinen och lägg den ned med framsidan nedåt

  Troubleshooting image

  Kontrollera båda luftintagsklaffarna så att de inte är skadade.

  Troubleshooting image

  Lossa skaftet och slangen

  Tryck på skaftets frigöringsknapp och dra loss skaftet från huvudröret.

  Dra ut skaftet ur slangen.

  Troubleshooting image

  Avlägsna behållaren genom att trycka på frigöringsknappen längst ned på den genomskinliga behållaren.

  Troubleshooting image

  Koppla ifrån slangen genom att trycka på knappen bakom behållarens hålighet och dra samtidigt i slangen på baksidan.

  Troubleshooting image

  Kontrollera om skaftet och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder. Välj ”En del är sönder” om någon del är skadad.

  Troubleshooting image

  Montera ihop maskinen och testa den.

  Troubleshooting image

  Har detta löst problemet?

  Kontrollera städmunstycket

  Vänd på maskinen så att den ligger med framsidan nedåt och du kan se borsten.

  Troubleshooting image

  Lossa de tre skruvarna och avlägsna bottenplattan. (Om hållaren lossar från bottenplattan ska du justera de hållarens runda ändar i förhållande till motsvarande hål i bottenplattan och snäppa den på plats. Se till att hållarens främre kant är i rätt riktning.)

  Troubleshooting image

  Kontrollera om bottenplattans öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

  Ta varsamt bort ihoptrasslad bomull, ull eller ludd med en sax

  Troubleshooting image

  Kontrollera remmen och borsten

  Snurra på borsten för att se efter att den inte är skadad. Välj ”en del är sönder” om borsten är skadad.

  Kontrollera att gummiremmen är fastsatt och oskadad. Välj ”Montera remmen” om remmen är skadad eller saknas.

  Kom ihåg – Alternativet ”Montera remmen” är endast lämpligt för kunder som redan har en reservrem.

  Troubleshooting image

  Montera ihop maskinen och testa den.

  Troubleshooting image

  Har detta löst problemet?

  Montera din Dyson-maskin

  Anslut slangen till huvudkanalen genom att trycka till dess att den snäpper på plats.

  Tryck skaftet igenom slangen och snäpp fast skaftet på huvudkanalen.

  Troubleshooting image

  Kabel

  Rotera kabelvindan så att kabeln kan snurras upp mellan kabelvindan och slangmuffen.

  Troubleshooting image

  Tillbehör

  Alla tillbehör förvaras prydligt på förvaringsplatserna på var sida om huvudröret.

  Troubleshooting image

  Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

  Vi är glada att höra det.

  Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

  Fästa tillbehören

  Se till att maskinen är i upprätt läge innan du använder några munstycken.

  Lossa skaftet genom att trycka på frigöringsknappen och dra loss det från huvudkanalen.

  Troubleshooting image

  Fäst tillbehören direkt på skaftet.

  Troubleshooting image

  Lossa skaftet och sätta i tillbehörsadaptern i änden av slangen när du behöver rengöra besvärliga områden. Sätt i lämpligt tillbehör.

  Troubleshooting image

  Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

  Bära din Dyson-maskin

  Se till att den genomskinliga behållaren sitter ordentligt på plats innan du lyfter upp den.

  Lyft endast maskinen i bärhandtaget högst upp på cyklonen.

  Troubleshooting image

  Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

  Serienumrets placering

  Du hittar serienumret på maskinens undersida mellan hjulen.

  Troubleshooting image

  Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

  Öppna PDF-filen med manualen.

  Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

  Tömma behållaren

  Stänga av maskinen och lossa cyklonen och behållaren genom att trycka på frigöringsknappen längst ned på behållaren.

  Troubleshooting image

  Tömma behållaren och cyklonen

  Skilj behållaren från cyklonen.

  Troubleshooting image

  Töm behållaren noggrant och se till att den inre konen och tätningen sitter fast och inte är skadade.

  Troubleshooting image

  Rengör cyklonen med en trasa och genom att varsamt knacka på den för att få det fina dammet att lossna.

  Det är valfritt att rengöra behållaren med kallt vatten. Tvätta inte cyklonen eller huvudkanalen.

  Troubleshooting image

  Sätt tillbaka behållaren och cyklonen på huvudröret.

  Troubleshooting image

  Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

  Rengöra röret, behållaren och cyklonen

  Stänga av maskinen och lossa cyklonen och behållaren genom att trycka på frigöringsknappen längst ned på behållaren.

  Troubleshooting image

  Avlägsna behållaren och cyklonen

  Avlägsna behållaren och cyklonen från huvudröret.

  Troubleshooting image

  Kontrollera behållaren och cyklonen:

  Töm behållaren noggrant och se till att den inre konen och tätningen sitter fast och inte är skadade.

  Troubleshooting image

  Rengör cyklonen med en trasa och genom att varsamt knacka på den för att få det fina dammet att lossna.

  Det är valfritt att rengöra behållaren med kallt vatten. Tvätta inte cyklonen eller huvudkanalen.

  Troubleshooting image

  Kontrollera om kanalingången är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

  Troubleshooting image

  Sätt tillbaka behållaren och cyklonen på huvudröret.

  Troubleshooting image

  Testa maskinen på nytt

  Troubleshooting image

  Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

  Dyson-maskiner är byggda för att hålla. Sedan juli 2011 kan vi tyvärr inte längre tillhandahålla reservdelar, eller utföra underhåll eller reparationer på maskinerna DC01 eller DC02.

  Tvätta filtren

  Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

  Avlägsna filtren

  Haka av filterhållaren och avlägsna föravskiljaren från huvudröret.

  Lyfta på behållarens gula spärr för att få åtkomst till motorns efterfilter.

  Välj ”En del är sönder” om det saknas, är skadat eller väldigt dammigt.

  Kontrollerar filtren

  Obs! Om filtren inte kontrolleras regelbundet och byts ut när det behövs kan motorn överhettas, vilket kan leda till att termosäkringen utlöses.

  Byt ut det gula, S-klassfiltret minst en gång var tredje månad och HEPA-filtret en gång var tolfte månad.

  Rengör båda filtren i enbart kallt vatten (Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen). Upprepa stegen tills vattnet är klart. Det brukar krävas upp till 10 sköljningar.

  Låt filtren ligga och torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att de är helt torra.

  Sätt tillbaka filtren och testa maskinen.

  Finns det något annat vi kan hjälpa till med?