Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC32 Allergy Plus-dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Rengöra behållaren och cyklonen

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonen och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugare.

Tryck på knappen på ovansidan av cyklonen för att öppna behållarens lock, och se till att du kan samla upp dammet.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Så här tömmer du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på knappen på cyklonens baksida.

Så här tömmer du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Du ska enbart rengöra den genomskinliga behållaren med kallt vatten. Använda inga rengöringsmedel eller kemikalier. Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den på cyklonen.

Så här rengör du den genomskinliga plastbehållaren med vatten.

Rengör cyklonen med en torr trasa och skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm. Se till att inga delar av cyklonen blir fuktiga eller våta.

Så här rengör du den genomskinliga plastbehållaren med vatten.

Montera ihop maskinen

Montera ihop maskinen och prova den.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Kontrollera slanginloppet

Lossa slangen från slanginloppet och maskinens framsida.

Kontroll av slangöppningen för att se om det finns några blockeringar.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Slangen kopplas bort från Dysons cylinderdammsugare.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera slangen, skafthandtaget och förlängningsröret

Se till att förlängningsröret är helt utdraget.

Skaftet till Dyson DC08-cylinderdammsugaren.

Skilj skafthandtaget från slangen och förlängningsröret.

Kontrollera inuti skafthandtaget och längs med hela slangen och förlängningsröret för att se om de är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera kontaktmunstycket

Kontrollera om basdelen och öppningarna i kontaktmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i munstycket på Dysons cylinderdammsugare.

Sätt fast kontaktmunstycket på maskinen.

Har det här löst problemet?

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonenheten och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Kontrollera röret

Kontrollera om tätningarna på slanginloppet och utsugsröret saknas eller är skadade.

Kontrollera om slanginloppet eller utsugsröret är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Dysons cylinderdammsugare med behållaren avlägsnad.

Kontrollera om den övre delen av cyklonen och behållarens inlopp är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i cyklonen på Dysons cylinderdammsugare.

Tryck på knappen på ovansidan av cyklonen för att öppna behållarens lock, och se till att du kan samla upp dammet.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Så här tömmer du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på knappen på cyklonens baksida.

Så här tömmer du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Rengör cyklonen med en torr trasa och skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm. Kontrollera att cyklonens och behållarens tätningar inte saknas eller är skadade.

Cyklonen rengörs med en torr trasa.

Montera ihop maskinen och testa den.

Har det här löst problemet?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Tvätta filtret

Lossa fästet längs med hjulet med ett mynt.

Så här tar du bort filtret från Dysons cylinderdammsugare.

Öppna filterluckan och ta bort filtret.

Tvätta filtret med kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och lägg inte filtret i tvättmaskinen eller diskmaskinen.

Filtret till Dysons cylinderdammsugare rengörs under kallt rinnande vatten.

Låt filtret ligga på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att det är helt torrt. Torka inte filtret i en torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.

Instruktioner för torkning av filter i 24 timmar.

Montera ihop maskinen

Montera ihop maskinen och prova den.

Instruktioner för torkning av filter i 24 timmar.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Kontrollera golvmunstycket med två lägen

Kontrollera bottendelen och anslutningsdelen till golvmunstycket med två lägen så att de inte är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i munstycket på Dysons cylinderdammsugare.

Testa golvmunstycket med två lägen på maskinen.

Har det här löst problemet?

Kontrollera Motorhead

Kontrollera om öppningen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Sätta på och stänga av borsten

Tryck på knappen för att sätta på eller stänga av motorhuvudet.

Snurrar borsten?

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonenheten och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Kontrollera röret

Kontrollera om tätningarna på slanginloppet och utsugsröret saknas eller är skadade.

Kontrollera om slanginloppet eller utsugsröret är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Dysons cylinderdammsugare med behållaren avlägsnad.

Kontrollera om den övre delen av cyklonen och behållarens inlopp är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i cyklonen på Dysons cylinderdammsugare.

Tryck på knappen på ovansidan av cyklonen för att öppna behållarens lock, och se till att du kan samla upp dammet.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Så här tömmer du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på knappen på cyklonens baksida.

Så här tömmer du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Rengör cyklonen med en torr trasa och skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm. Kontrollera att cyklonens och behållarens tätningar inte saknas eller är skadade.

Cyklonen rengörs med en torr trasa.

Montera ihop maskinen och testa den.

Har det här löst problemet?

Kontrollera kontakterna

Sätta på/stänga av borsten.

Lossa städmunstycket.

Lossa slangen från maskinen.

Slangen kopplas bort från Dysons cylinderdammsugare.

Avlägsna Motorhead och kontrollera om den elektriska kontakterna på munstycket visar några tecken på skador.

Kontrollera om de elektriska kontakterna på slangen visar några tecken på skador.

Kontrollera tillhörande anslutningar på inloppet om de verkar skadade.

Montera ihop maskinen.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera turbinmunstycket

Skjut tillbaka bottenplattans spärr och lossa bottenplattans två lås.

De gula fästanordningarna på botten av munstycket lossas, vrids motsols för att lossa de två fästena.

Lossa bottenplattan och borstarna från turbinmunstycket och rensa bort skräp och eventuella trådar.

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand.

Borsthuvudet kopplas bort från munstycket för att klippa bort eventuell smuts.

Kontrollera om det finns ludd och smuts på undersidan av turbinmunstycket och utsidan av kolven och avlägsna vid behov. Kolven måste vara i läget ”ute” för att borsten ska snurra.

Munstycket kontrolleras för blockeringar, kontroll av undersidan och sidoöppningarna.

När du sätter tillbaka borstarna ska du se till att borstens båda pilar pekar i samma riktning mot hjulen på turbinmunstycket.

Borststången sätts tillbaka på munstycket, locket måste vridas medsols till låst läge.

Montera ihop maskinen och prova den.

Snurrar borsten?

Har det här löst problemet?

Fortsätt med kontrollerna

Borsten ska snurra om sugeffekten är stark, så fortsätt med prestandakontrollerna.

Om sugeffekten är stark men borsten ändå inte snurrar kan det lösas genom att beställa ett nytt turbinmunstycke.

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonenheten och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugare.

Kontrollera röret

Kontrollera om tätningarna på slanginloppet och utsugsröret saknas eller är skadade.

Kontrollera om slanginloppet eller utsugsröret är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Dysons cylinderdammsugare med behållaren avlägsnad.

Kontrollera om den övre delen av cyklonen och behållarens inlopp är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i cyklonen på Dysons cylinderdammsugare.

Tryck på knappen på ovansidan av cyklonen för att öppna behållarens lock, och se till att du kan samla upp dammet.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Så här tömmer du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på knappen på cyklonens baksida.

Den genomskinliga plastbehållaren kopplas bort från cyklonen.

Rengör cyklonen med en torr trasa och skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm. Kontrollera att cyklonens och behållarens tätningar inte saknas eller är skadade.

Cyklonen rengörs med en torr trasa.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonenheten och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Kontrollera röret

Kontrollera om tätningarna på slanginloppet och utsugsröret saknas eller är skadade.

Dysons cylinderdammsugare med behållaren avlägsnad.

Kontrollera om slanginloppet eller utsugsröret är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om den övre delen av cyklonen och behållarens inlopp är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns några blockeringar i cyklonen på Dysons cylinderdammsugare.

Tryck på knappen på ovansidan av cyklonen för att öppna behållarens lock, och se till att du kan samla upp dammet.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Så här tömmer du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på knappen på cyklonens baksida.

Den genomskinliga plastbehållaren kopplas bort från cyklonen.

Rengör cyklonen med en torr trasa och skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm. Kontrollera att cyklonens och behållarens tätningar inte saknas eller är skadade.

Cyklonen rengörs med en torr trasa.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Kontrollera slangen, skafthandtaget och förlängningsröret

Se till att förlängningsröret är helt utdraget.

Skaftet till Dyson DC08-cylinderdammsugaren.

Skilj skafthandtaget från slangen och förlängningsröret.

Kontrollera inuti skafthandtaget och längs med hela slangen och förlängningsröret för att se om de är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Om kunden föredrar att kontrollera maskinen när strömmen har kommit tillbaka, vänta i minst två timmar och be kunden att ringa tillbaka.

Kontrollera slanginloppet

Lossa slangen från slanginloppet och maskinens framsida.

Slangen kopplas bort från Dysons cylinderdammsugare.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Kontroll av slangöppningen för att se om det finns några blockeringar.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Tryck på knappen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa maskinen

Lossa städmunstycket.

Ta bort golvmunstycket från Dysons cylinderdammsugare.

Hörs ljudet fortfarande?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Det rasslande ljudet kan orsakas av att smuts har täppt till den genomskinliga behållaren eller cyklonen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonenheten och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugare.

Tryck på knappen på ovansidan av cyklonen för att öppna behållarens lock, och se till att du kan samla upp dammet.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Så här tömmer du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Montera ihop maskinen och prova den.

Hörs ljudet fortfarande?

Kontrollera slanginloppet

Det skramlande ljudet kan orsakas av att något täpper till i maskinen, så därför bör följande blockeringskontroller utföras.

Lossa slangen från slanginloppet på maskinens framsida.

Slangen kopplas bort från Dysons cylinderdammsugare.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Kontroll av slangöppningen för att se om det finns några blockeringar.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera slanginloppet

Om maskinen avger ett visslande ljud betyder det att den är igensatt eller att en tätning är skadad eller saknas.

Lossa slangen från slanginloppet på maskinens framsida.

Slangen kopplas bort från Dysons cylinderdammsugare.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Kontroll av slangöppningen för att se om det finns några blockeringar.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera behållaren och cyklonen

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Rengöra behållaren och cyklonen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonenheten och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugare.

Tryck på knappen på ovansidan av cyklonen för att öppna behållarens lock, och se till att du kan samla upp dammet.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Lossa den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på knappen på cyklonens baksida.

Den genomskinliga plastbehållaren kopplas bort från cyklonen.

Du ska enbart rengöra den genomskinliga behållaren med kallt vatten. Använda inga rengöringsmedel eller kemikalier. Se till att den genomskinliga behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den på cyklonen.

Så här rengör du den genomskinliga plastbehållaren med vatten.

Rengör cyklonen med en torr trasa och skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm. Se till att inga delar av cyklonenheten blir fuktiga eller våta.

Cyklonen rengörs med en torr trasa.

Montera ihop maskinen

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att rengöra behållaren och cyklonen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera städmunstycket

Skjut tillbaka bottenplattans spärr och lossa bottenplattans två lås.

De gula fästanordningarna på botten av munstycket lossas, vrids motsols för att lossa de två fästena.

Avlägsna hår, trådar och skräp från borsten.

Borsthuvudet kopplas bort från munstycket för att klippa bort eventuell smuts.

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand.

Kontrollera om det finns ludd och smuts på undersidan av turbinmunstycket och utsidan av kolven och avlägsna vid behov. Kolven måste vara i läget ”ute” för att borsten ska snurra.

Munstycket kontrolleras för blockeringar, kontroll av undersidan och sidoöppningarna.

När du sätter tillbaka borstarna ska du se till att borstens båda pilar pekar i samma riktning mot hjulen på turbinmunstycket.

Montera ihop och testa turbinmunstycket på maskinen.

Har det här löst problemet?

Genomföra kontroller

Turbinmunstycket fungerar om sugeffekten är kraftig. Problemet kan lösas genom att utföra prestandakontroller eller tvätta filtret.

Om turbinmunstycket är skadat, välj beställningsalternativet.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Turbinmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 911566-04

Reservturbinmunstycke till din dammsugare från Dyson.

672 kr

Turbinmunstycke

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 911566-04

Reservturbinmunstycke till din dammsugare från Dyson.

672 kr

Tillfälligt slutsåld

672 kr

Bevaka produkt

Använda kabeln

Stäng av och koppla ur maskinen.

Om kabeln inte snurras in ska du dra ut den helt till dess att den röda tejpbiten syns.

Knappen för att spola tillbaka sladden måste tryckas ned ordentligt för att sladden ska dras in helt efter användning. När knappen trycks ned tillräckligt långt ska du känna och höra ett klick och sladden dras in.

Har det här löst problemet?

Kontrollera miniturbinmunstycket

Lossa fästet med ett mynt.

Locket vrids motsols för att låsas på plats.

Lossa borsten från miniturbinmunstycket.

Avlägsna hår, trådar och skräp från borsten. Inspektera kanalen på undersidan av turbinmunstycket så att den inte är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Smuts tas bort från borsthuvudet.

Sätt tillbaka borsten och skruva åt miniturbinmunstyckets lås med hjälp av ett mynt.

Borststången sätts tillbaka i munstycket på en cylinderdammsugare från Dyson.

Testa miniturbinmunstycket på maskinen.

Har det här löst problemet?

Genomföra kontroller

Miniturbinmunstycket fungerar om sugeffekten är kraftig. Problemet kan lösas genom att utföra prestandakontroller eller tvätta filtret.

Om miniturbinmunstycket är skadat, välj beställningsalternativet.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera kontakterna

Sätta på/stänga av borsten.

Lossa städmunstycket.

Lossa slangen från maskinen.

Slangen kopplas bort från Dysons cylinderdammsugare.

Avlägsna Motorhead och kontrollera om den elektriska kontakterna på munstycket visar några tecken på skador.

Kontrollera om de elektriska kontakterna på slangen visar några tecken på skador.

Kontrollera tillhörande anslutningar på inloppet om de verkar skadade.

Montera ihop maskinen.

Har det här löst problemet?

Välj lämpligt alternativ

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Behållare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Behållare

Reservdelsnr 914796-01

Reservbehållare till din cylinderdammsugare från Dyson.

446 kr

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 914796-01

Reservbehållare till din cylinderdammsugare från Dyson.

446 kr

446 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Fogmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Fogmunstycke

Reservdelsnr 913612-01

Reservfogmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

35 kr

Fogmunstycke

Fogmunstycke

Reservdelsnr 913612-01

Reservfogmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

35 kr

35 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Cyklon inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Cyklon

Reservdelsnr 914735-29

Reservcyklon till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 914735-29

Reservcyklon till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

Tillfälligt slutsåld

688 kr

Bevaka produkt

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Munstycke för användning på olika golv inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Munstycke för användning på olika golv

Reservdelsnr 916962-02

Reservmunstycke för olika golv till din cylinderdammsugare från Dyson.

446 kr

Munstycke för användning på olika golv

Munstycke för användning på olika golv

Reservdelsnr 916962-02

Reservmunstycke för olika golv till din cylinderdammsugare från Dyson.

446 kr

Tillfälligt slutsåld

446 kr

Bevaka produkt

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Slang inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Slang

Reservdelsnr 914851-01

Reservslang till din cylinderdammsugare från Dyson.

531 kr

Slang

Slang

Reservdelsnr 914851-01

Reservslang till din cylinderdammsugare från Dyson.

531 kr

531 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Förfilter inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Förfilter

Reservdelsnr 919778-02

Reservförfilter till din cylinderdammsugare från Dyson.

241 kr

Förfilter

Förfilter

Reservdelsnr 919778-02

Reservförfilter till din cylinderdammsugare från Dyson.

241 kr

241 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Trappmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Trappmunstycke

Reservdelsnr 915100-02

Reservtrappmunstycke till din dammsugare från Dyson.

47 kr

Trappmunstycke

Trappmunstycke

Reservdelsnr 915100-02

Reservtrappmunstycke till din dammsugare från Dyson.

47 kr

47 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Turbinmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 911566-04

Reservturbinmunstycke till din dammsugare från Dyson.

672 kr

Turbinmunstycke

Turbinmunstycke

Reservdelsnr 911566-04

Reservturbinmunstycke till din dammsugare från Dyson.

672 kr

Tillfälligt slutsåld

672 kr

Bevaka produkt

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera slanginloppet

Om maskinen spottar ut damm kan det bero på att den är igensatt.

Lossa slangen från slanginloppet och maskinens framsida.

Slangen kopplas bort från Dysons cylinderdammsugare.

Håll handen över slanginloppet och testa sugeffekten.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Fästa tillbehören

Fäst tillbehören eller golvmunstycket på förlängningsröret så att de snäpper på plats.

Du kan använda munstyckena antingen på slangen eller på det justerbara röret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda kontaktmunstycket

Tryck på pedalen på var sida om halsen för att lyfta upp borstarna när du dammsuger mattor, och tryck sedan på den igen för att sänka borstarna när du vill dammsuga hårda golv.

Så här justerar du borststråna på botten av munstycket.

Se till att borstarna på undersidan av kontaktmunstycket är i rätt läge.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda golvmunstycket med två lägen

Tryck på den främre pedalen när du dammsugar hårda golv och den bakre pedalen när du dammsugar mattor.

Så här justerar du golvmunstycket på Dysons cylinderdammsugare för användning på mattor.

Se till att borstarna på undersidan av golvmunstycket med två lägen är i rätt läge.

Så här justerar du golvmunstycket på Dysons cylinderdammsugare för användning på hårda golv.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Motorhead

Tryck på knappen för att sätta på eller stänga av motorhuvudet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda turbinmunstycket

Om du vill dammsuga mattor ska du dra ut kolven på turbinmunstyckets sida.

Så här justerar du turbinmunstycket på Dysons cylinderdammsugare.

Om du vill dammsuga hårda golv ska du trycka in kolven för att stänga av borsten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Förvara och bära Dyson-maskinen

Fäll in förlängningsslangen och fäst golvmunstycket på upphängningsoket på dammsugarens baksida.

Lyft endast maskinen i bärhandtaget högst upp på cyklonen.

Tryck inte på cyklonens frigöringsknapp när du bär maskinen, för din egen säkerhet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Hittar serienumret

Tryck på frigöringsknappen på cyklonenheten och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugaren.

Serienumret står på maskinens huvuddel, bakom den genomskinliga behållaren.

Serienumret på undersidan av Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma dammbehållaren

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Tryck på frigöringsknappen på cyklonenheten och avlägsna cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugare.

Tryck på knappen på ovansidan av cyklonen för att öppna behållarens lock, och se till att du kan samla upp dammet.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Så här tömmer du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Montera ihop maskinen

Montera ihop maskinen och prova den.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?