Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Airblade Tap kort handtork (Hög spänning)
Se alla steg

Rengöringsinstruktioner

Rengöringsguiden finns på ovanstående länk.

OBS! Rekommendera kunden att följande kemikalier tillhör dem som är skadliga för enheten och som inte ska användas. Om dessa användas ogiltigförklaras garantin:

  • Alkohol-syrablandningar
  • Alkohol
  • Lösningsmedel/oljebaserade produkter
  • Quaternary ammonium
  • Alkali-bleach mixes
  • Skumbildande ingredienser
  • Blekande eller frätande rengöringsmedel

Meddela dem också att vi inte rekommenderar användning av högtryckstvätt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta filtret

Luftintagen bör regelbundet kontrolleras för att säkerställa så att de är fria från damm och smuts. Det bör räcka att torka av intagen med en mjuk trasa för att avlägsna damm och smuts. Om luftintagen bli igensatta kan det krävas mer ingående rengöring eller filterbyte.

Om det krävs för miljöer med hög användningsbelastning finns allt som behövs i en Dyson filterbytessats för att byta ut enhetens HEPA-filter.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta filtret

Tryck varsamt ut flärpen på filtret med hjälp av en skruvmejsel med ett tunt, platt blad för att frigöra knappen.

Så här tar du bort filterskyddet på en Dyson Airblade-handtork.

Dra det gamla filtret nedåt och avlägsna motortråget.

Så här tar du bort filterskyddet på en Dyson Airblade-handtork.

Tryck det nya filtret uppåt tills det snäpper på plats.

Så här sätter du tillbaka filterskyddet på en Dyson Airblade-handtork.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Du kan själv byta ut delar till handtorken genom att noggrant följa anvisningarna i ersättningssatsen och bruksanvisningen. Om du är osäker ska du kontakta en behörig elektriker eller kontakta Dysons hjälplinje.

Byta mjukpåluftaren

Sätt rengöringsskyddet på plats.

Luftenheten byts ut på en Dyson Airblade-handtork.

Använd mjukpåluftarverktyget för att skruva loss mjukpåluftaren.

Lossa den gamla mjukpåluftaren från kranen. Inspektera att inget är igensatt och rengör eller byt ut efter behov.

Luftenheten byts ut på en Dyson Airblade-handtork.

Placera den nya mjukpåluftaren i mjukpåluftningstillbehöret.

Nyckeln till luftenheten på en Dyson Airblade-handtork.

Använd mjukpåluftarverktyget för att skruva fast den nya mjukpåluftaren i kranen (handhårt).

Luftenheten byts ut på en Dyson Airblade-handtork.

Avlägsna rengöringsskyddet och testa kranen.

Luftenheten tas bort på en Dyson Airblade-handtork.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rengöringsinstruktioner

Se till att Airblade håller sig som ny genom att rengöra alla ytor på Airblade handtork dagligen med en mjuk trasa och ett milt och icke-frätande rengöringsmedel.

Torka av frontpanelen dagligen för att undvika att det bildas avlagringar eller samlas smuts. Rengör golvet och bakomliggande vägg samt runt omkring enheten. Detta kan behövas mer regelbundet i områden med hög genomströmning.

Följande kemikalier tillhör dem som är skadliga för enheten och som inte ska användas. Om dessa användas ogiltigförklaras garantin.

Varning! Använd inte:

Alkohol-syrablandningar
Alkohol
Lösningsmedel/oljebaserade produkter
Quaternary ammonium
Alkali-bleach mixes
Skummande ingredienser
Blekmedel eller frätande rengöringsmedel
Använd inte högtryckstvätt

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Detta måste monteras av en behörig person.

Installationshandledning

Klicka på länken här ovan om du vill visa installationsanvisningarna.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Obs! Produkten kommer att värma upp luften i viss utsträckning om den används kontinuerligt i miljöer med hög mänsklig aktivitet. Detta inträffar när den används på en plats med hög omgivande lufttemperatur eller när intag av varmluft sker från en lokaliserad värmekälla. Detta är normalt.

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

På vilket sätt låter det annorlunda?

Inspektera enheten

Inspektera enheten efter blockeringar, skador på kranen och den gråa, böjliga slangen, och se till att Airblade har rengjorts.

Har det här löst problemet med effekten?

Obs! Kostnaden för utbyte eller reparation täcks inte om skadan uppstod till följd av skadegörelse.

Kontrollera kranens svetsfogar

Kontrollera svetsfogarna på kranen (där de horisontella delarna går ihop med huvudröret).

Hur du letar efter sprickor på Dyson Airblade handtork.

Finns det några sprickor?

Kontrollera huvuddelen och filtrets placering

Kontrollera att huvuddelen är rätt monterad mot ryggplattan och att filtret har snäppt på plats.

Kontroll av huvuddelen – video

Följ stegen i videon.

Filterkontroll, video

Följ stegen i videon.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Används den mer än 250 gånger per dag?

Kontrollerar avståndet från sensorn

Kontrollera att du håller händerna inom funktionsavstånd och för dem framför sensorerna.
Avståndet för vattenfunktionen är lodrätt nedåt från vattensensorn, 20–100 mm.
Avståndet för luftfunktionen är 10–60 mm från respektive luftsensor, horisontellt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera avståndet?

Kontrollera tidpunkten för avbrottet

Detta är den normala cykeln för produkten.

OBS! Maskinen har en tidsinställd fördröjning på fyra sekunder för att skydda motorn vid kontinuerlig användning.

Minskat luftflöde

Om maskinen har ett minskat luftflöde eller det tar längre tid än väntat att torka händerna, klicka på alternativet för minskat luftflöde.

Sätts maskinen på i 30 sekunder och stängs sedan av i 4 sekunder?

Kontrollera handfat och avloppstyp

Har diskhon en starkt reflekterande eller förkromad yta?

Diskhoar i porslin eller borstad metall är idealiska.

Diskhoar med starkt reflekterande ytor bör undvikas, t.ex. reflekterande krom.

Är dräneringshålet/gallret en propp som inte är av den rekommenderade typen?

Propphål med en så öppen konstruktion som möjligt rekommenderas, medan propphål av gallertyp eller perforerade bör undvikas. Det beror på att de begränsar avrinningen av tvålvattnet (lödder).

Vi rekommenderar inte användning av proppar i propphål i diskhoar.

Korrekt eluttag för Dyson Airblade-handtorken.

Har vasken en starkt reflekterande eller förkromad yta?

Rengöra och kontrollera sensorn

Rengör sensorerna under kranens lemmar så som visas i den bifogade PDF-filen och testa produkten igen.

Har vasken en starkt reflekterande eller förkromad yta?

Kontrollera strömförsörjningen

Stäng av och sätt på strömmen.
Kontrollera även jordsfelsbrytaren. (jordfelsbrytare/utlösningsbrytare).

Kunde problemet lösas genom att stänga av och sätta på strömmen och kontrollera jordsfelsbrytaren?

Testa andra apparater

Kontrollera att andra apparater i rummet fungerar, såsom lampor.

Finns det andra produkter (förutom Dyson handtork) som fungerar i tvättutrymmet?

Problem med strömförsörjningen

Problem med elförsörjningen har inte att göra med Airblade och ska lösas av en elektriker.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Koppla inte in eller försök använda maskinen om den ger ifrån sig en bränd lukt.

Välj lämpligt alternativ

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Obs! Kostnaden för utbyte eller reparation täcks inte om skadan uppstod till följd av skadegörelse.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Obs! Kostnaden för utbyte eller reparation täcks inte om skadan uppstod till följd av skadegörelse.

Uppstod skadan på grund av skadegörelse?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Obs! Kostnaden för utbyte eller reparation täcks inte om skadan uppstod till följd av skadegörelse.

Kunde problemet lösas genom att rengöra kranen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Enhet för temperaturövervakning

Eftersom det inte finns några komponenter i produkten som kan ha någon effekt på vattnets temperatur måste temperaturförändringen bero på den lokala temperaturstyranordningen, dvs. termostatblandaren.

Eftersom den blandade vattenförsörjningen måste förses en temperaturstyranordning, som uppfyller de lokala föreskrifterna, bör du kontrollera temperaturstyranordningen och lösa eventuella problem.

Obs! Resterande vatten i systemet kan få vattnet att kännas kallare, men bara i början.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kommer det vatten från de horisontella delarna när du torkar händerna?

Dra åt mjukpåluftaren

Dra åt mjukpåluftaren inuti kranen med hjälp av mjukpåluftarverktyget som medföljer produkten.

Det går att använda ett mynt för att dra åt mjukpåluftaren, men var försiktig så att delen inte går sönder genom att du trycker för hårt.

Mjukpåluftaren sitter där vattnet kommer ut när du tvättar händerna.

Luftenheten byts ut på en Dyson Airblade-handtork.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Se till att ingen propp eller blockerar hindrar vattenavrinningen. Vid behov, se installationsanvisningarna för rekommenderad vask och dräneringshål eller typ av propp.

Obs! När de använder vår produkt blåses vattnet från de våta händerna av i handfatet.

Om det emellertid skulle samlas vatten på golvet eller mellan handfaten kan det enkelt torkas av i samband med den regelbundna städningen av tvättutrymmet.

Om det dessutom är ett problem att det hamnar vatten på väggen, särskilt på porösa ytor, kan du eventuellt använda ett stänkskydd eller välja en icke-porös väggyta (t.ex. kakelplattor).

Har det här löst problemet?

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Trycket för vattenförsörjningen ska vara mellan 1 till 8 bar/14,5 till 116 psi.

Kontrollera vattenförsörjningen

Kontrollera att vattenledningsnätet är påslaget och att slangen inte är vikt eller skadad.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera vattenledningsnätet och slangen?

Obs! Maskinen har en tidsinställd fördröjning på fyra sekunder för att skydda motorn vid kontinuerlig användning.

Rinner kranen i 30 sekunder för att sedan pausa i fyra sekunder innan den börjar om?

Rengöra sensorerna

Rengör sensorerna under kranens lemmar så som visas i den bifogade PDF-filen och testa produkten igen.

Kunde problemet lösas genom att rengöra sensorerna?

Kontrollera handfat och avloppstyp

Har diskhon en starkt reflekterande eller förkromad yta?

Diskhoar i porslin eller borstad metall är idealiska.

Diskhoar med starkt reflekterande ytor bör undvikas, t.ex. reflekterande krom.

Är dräneringshålet/gallret en propp som inte är av den rekommenderade typen?

Propphål med en så öppen konstruktion som möjligt rekommenderas, medan propphål av gallertyp eller perforerade bör undvikas. Det beror på att de begränsar avrinningen av tvålvattnet (lödder).

Vi rekommenderar inte användning av proppar i propphål i diskhoar.

Korrekt eluttag för Dyson Airblade-handtorken.

Har vasken en starkt reflekterande eller förkromad yta?

Se ovanstående vägledning före installation för ytterligare råd om vilka typer av vaskar och proppar som är kompatibla.

Du har en vask som inte är kompatibel.

Vasken eller pluggen behöver bytas ut eftersom kranen inte kan kalibreras om.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rätt installation

Så här ska inte en Dyson Airblade-kran placeras ovanför ett handfat.

Felaktig installation

Så här ska inte en Dyson Airblade-kran placeras ovanför ett handfat.

Sitter sensorn direkt ovanför dräneringshålet/gallret?

Vi rekommenderar inte att du placerar kranens nedåtriktade sensor ovanför en reflekterande yta, såsom dräneringshålet.

Se den tryckta installationshandboken som medföljer maskinen för fullständiga installationsanvisningar. Du hittar också en kopia av handboken på ovanstående länk.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Är det ett konstant flöde eller droppar det från kranen?

Det verkar inte vara några problem med produkten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?