Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Hot+Cool Jet Focus-värmefläkt (svart/nickel)
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Testa övriga knappar på fjärrkontrollen

1) På/Av 2) Oscilleringsläge 3) Luftflödets hastighet 4) Temperaturväljare 5) Vilotimer 6) Oscillering 7) Fokusläge 8) Spridarläge

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Tryck på startknappen

Luftflödet kan också ställas in på maskinen. Tryck på och håll ned på/av-knappen för att bläddra igenom inställningarna från 1 till 10.

Har det här löst problemet?

Byta fjärrkontrollens batteri

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen.

Luftflödesknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Fläkthuvudet monteras på Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Har det här löst problemet?

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Reservfjärrkontroll till din värmefläkt från Dyson.

410 kr

Se mer

Har apparaten tippat eller lutar den?

Stänga av och sätta på strömmen

Innan du går vidare ska du trycka bestämt på på/av-knappen i 1 sekund.

Maskinvaruåterställning

Om det inte hjälper med att stänga av och sätta på maskinen kan du prova att göra en maskinvaruåterställning.

Ett stort grönt A och ett stort vitt A på skärmen på en Dyson Pure Cool Link Desk luftrenande fläkt.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera maskinen

Värmefläkten är utrustad med automatiska brytare som utlöses om värmefläkten tippar eller överhettas. Om brytaren utlöses, dra ur kontakten till värmefläkten och låt den svalna.

Har det här löst problemet?

Det här problemet kan inträffa om maskinen kör och strömmen bryts, t.ex. att kontakten dras ut, vid ett strömavbrott osv.

Återställ maskinen genom att stänga av strömmen (använd antingen startknappen på fjärrkontrollen eller huvuddelen), vänta i 60 sekunder och sätt sedan på den igen.

Ett stort grönt A och ett stort vitt A på skärmen på en Dyson Pure Cool Link Desk luftrenande fläkt.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Testa en knapp på apparaten

Tryck på PÅ/AV-knappen på maskinens framsida.

Stängs apparaten av om du trycker på startknappen på apparaten?

Testa övriga knappar på fjärrkontrollen

1) På/Av 2) Oscilleringsläge 3) Luftflödets hastighet 4) Temperaturväljare 5) Vilotimer 6) Oscillering 7) Fokusläge 8) Spridarläge

Har det här löst problemet?

Kontrollera batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Luftflödesknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Fläkthuvudet monteras på Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Har det här löst problemet?

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Reservfjärrkontroll till din värmefläkt från Dyson.

410 kr

Se mer

Maskinvaruåterställning

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Ett stort grönt A och ett stort vitt A på skärmen på en Dyson Pure Cool Link Desk luftrenande fläkt.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Ingen ström

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Har det här löst problemet?

Testa startknappen på fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen för att slå På/Av apparaten.

Testa övriga knappar på fjärrkontrollen

1) På/Av 2) Oscilleringsläge 3) Luftflödets hastighet 4) Temperaturväljare 5) Vilotimer 6) Oscillering 7) Fokusläge 8) Spridarläge

Har det här löst problemet?

Kontrollera batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Luftflödesknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Fläkthuvudet monteras på Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Torka av maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Huvuddel – rengör med en torr trasa

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste

VARNING! Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Har det här löst problemet?

Testa luftflödesknappen på fjärrkontrollen.

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen för att justera luftflödet.

Testa övriga knappar på fjärrkontrollen

1) På/Av 2) Oscilleringsläge 3) Luftflödets hastighet 4) Temperaturväljare 5) Vilotimer 6) Oscillering 7) Fokusläge 8) Spridarläge

Har det här löst problemet?

Byta fjärrkontrollens batteri

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen.

Luftflödesknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Fläkthuvudet monteras på Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Har det här löst problemet?

Papperstest

Fläkten har ett kraftigt, jämnt luftflöde när den sätts på. Luftflödet ska vara så kraftigt att det kan lyfta ett ark tidningspapper mer än 45 grader.

Så här justerar du oscilleringen på Dyson AM07-fläkten.

Håll en tidning cirka 2 meter från produkten och vrid på hjulet för luftflödesjustering till maxläget.

Lyfter sig papperet mer än 45 grader?

Har det här löst problemet?

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Huvuddel – rengör med en torr trasa

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste

VARNING! Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Har det här löst problemet?

Prova maskinen på nytt vid 37 °C/99 °F

1) På/Av 2) Oscilleringsläge 3) Luftflödets hastighet 4) Temperaturväljare 5) Vilotimer 6) Oscillering 7) Fokusläge 8) Spridarläge

Har det här löst problemet?

Testa oscilleringen

Innan du sätter på fläkten ska du se till att luftflödet kan strömma fritt och att den kan svänga obehindrat.

Kontrollera att fötterna sitter fast ordentligt

Kontrollera att de sex fötterna på huvuddelens nedre del är på plats och rena.

Om värmefläkten är placerad på en yta med låg friktion, t.ex. En välpolerad eller oljig yta, kan huvuddelen glida.

Har det här löst problemet?

Testa övriga knappar på fjärrkontrollen

1) På/Av 2) Oscilleringsläge 3) Luftflödets hastighet 4) Temperaturväljare 5) Vilotimer 6) Oscillering 7) Fokusläge 8) Spridarläge

Har det här löst problemet?

Byta fjärrkontrollens batteri

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Luftflödesknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Fläkthuvudet monteras på Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Har det här löst problemet?

Testa oscilleringsknappen på fjärrkontrollen

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen för att justera oscilleringen.

Testa övriga knappar på fjärrkontrollen

1) På/Av 2) Oscilleringsläge 3) Luftflödets hastighet 4) Temperaturväljare 5) Vilotimer 6) Oscillering 7) Fokusläge 8) Spridarläge

Har det här löst problemet?

Förklaring av måltemperatur

Den temperatur som är inställd på maskinen är rummets måltemperatur, inte fläktens temperatur.

Temperaturen från fläkten när den är i värmeläge förändras inte.

Har det här löst problemet?

Välj lämpligt alternativ

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Torka av maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Huvuddel – rengör med en torr trasa

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste

Har det här löst problemet?

Maskinvaruåterställning

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Ett stort grönt A och ett stort vitt A på skärmen på en Dyson Pure Cool Link Desk luftrenande fläkt.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Maskinvaruåterställning

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Ett stort grönt A och ett stort vitt A på skärmen på en Dyson Pure Cool Link Desk luftrenande fläkt.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Stänga av och sätta på strömmen

Innan du går vidare ska du trycka bestämt på på/av-knappen i 1 sekund.

Maskinvaruåterställning

Om det inte hjälper med att stänga av och sätta på maskinen kan du prova att göra en maskinvaruåterställning.

Ett stort grönt A och ett stort vitt A på skärmen på en Dyson Pure Cool Link Desk luftrenande fläkt.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966538-04

Reservfjärrkontroll till din värmefläkt från Dyson.

410 kr

Se mer

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Luta apparaten

Ställ maskinen står på en plan, stabil yta.

Luta loop amplifier lätt framåt.

Loopen ska stanna i det läge den lämnades i.

Har det här löst problemet?

Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Rengöring krävs

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Huvuddel – rengör med en torr trasa

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Luftflödets hastighet

Ändra luftflödets hastighet genom att trycka på knappen för hastighetskontroll.

På den digitala displayen visas den nya hastigheten. Efter tre sekunder återgår den till att visa måltemperaturen.

Diffused heating mode

Tryck på knappen för ett vidare luftflöde för att ändra från anpassad uppvärmning till uppvärmning av hela rummet.

Håll varsamt i basdelen och huvuddelen. Luta amplifier framåt eller bakåt för önskad vinkel på luftflödet.

Värme- och kyllägena fungerar i det här läget.

Anpassat uppvärmningsläge

Tryck på knappen för ett snävare luftflöde för att ändra från ett luftflöde som täcker hela rummet till ett personligt riktat luftflöde.

Värme- och kyllägena fungerar på det här sättet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Montera maskinen

Fäst huvuddelen på basdelen, så att pilarna är i jämnhöjd.

Vrid basdelen medsols tills den snäpper på plats.

Fjärrkontrollen fästs magnetiskt ovanpå loop amplifier-delen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Komma igång

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen mot maskinens nedre del.

Fjärrkontrollknappar

1) På/Av 2) Oscilleringsläge 3) Luftflödets hastighet 4) Temperaturväljare 5) Vilotimer 6) Oscillering 7) Fokusläge 8) Spridarläge

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Du hittar serienumret på maskinens basdel.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda vilotimern

Ställ in vilotimern genom att trycka på och hålla in timerknappen för att välja önskad tid.

När tidsangivelsen når noll övergår apparaten till viloläge.

Avbryt genom att minska tiden tills det visas två streck.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta fjärrkontrollens batteri

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta batteriet i fjärrkontrollen

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Luftflödesknappen på fjärrkontrollen till Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?