Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Dyson Cu-Beam Up-lampa 3000K (svart) Låt oss få din maskin att fungera

Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Välj lämpligt alternativ

Rengöringsinstruktioner

Enligt rekommendationerna i bruksanvisningen ska du använda en mikrofiberduk eller lösningsmedel och en fuktfri tryckluftsbehållare för att rengöra apparaten.

Se till att apparaten är avstängd innan du rengör den.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Är lampan installerad med en dimmer?

Vilken typ av dimmer är det?

DALI – Ett styrsystem för belysningshantering.

Analog dimning, som brukar kallas 1–10 V-dimning.

AC-huvudkrets/TRIAC

AC/TRIAC-dimmers är utformade för belastningsmotstånd såsom glödlampor eller halogenlampor. Dessa fasstyrda dimmers är inte kompatibla med lysdioder eftersom lysdioder inte visas som ett belastningsmotstånd.

Obs! Det krävs en signalomvandlare om en analog dimmer används.

Används en omvandlare analog/DALI?

Koppla ifrån DALI-systemet. Om lampan fungerar ska den tändas.

Du kan också vända dig till en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Fungerar lampan efter att du har kopplat ifrån DALI-omvandlaren?

Eftersom lampan fungerar när DALI inte är anslutet är det troligt att det är ett problem med DALI-systemet.

Kontakta en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Är lampan installerad med en dimmer?

Produkten måste installeras med en kompatibel dimmer för att kunna justera ljusstyrkan.

Kompatibel dimmer – OSram DALI MCU

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Vilken typ av dimmer är det?

DALI – Ett styrsystem för belysningshantering.

Analog dimning, som brukar kallas 1–10 V-dimning.

AC-huvudkrets/TRIAC

AC/TRIAC-dimmers är utformade för belastningsmotstånd såsom glödlampor eller halogenlampor. Dessa fasstyrda dimmers är inte kompatibla med lysdioder eftersom lysdioder inte visas som ett belastningsmotstånd.

Koppla ifrån DALI-systemet. Om lampan fungerar ska den tändas.

Du kan också vända dig till en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Fungerar lampan efter att du har kopplat ifrån DALI-omvandlaren?

Eftersom lampan fungerar när DALI inte är anslutet är det troligt att det är ett problem med DALI-systemet.

Kontakta en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Lampan är inte kompatibel med AC/Triac-huvudkrets, utan måste installeras med en kompatibel dimmer för att kunna ha en dimmerfunktion.

Kompatibel dimmer – OSram DALI MCU

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Rengöringsinstruktioner

Enligt rekommendationerna i bruksanvisningen ska du använda en mikrofiberduk eller lösningsmedel och en fuktfri tryckluftsbehållare för att rengöra apparaten.

Se till att apparaten är avstängd innan du rengör den.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Installationshandledning

Du hittar installationsanvisningarna på ovanstående länk.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Du hittar den tekniska specifikationen på ovanstående länk.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Medföljer i förpackningen med Cu-Beam uppåtriktad lampa:

Mall.

Takbox.

Fjäderfäste × 2.

Takboxens frontpanel.

Installationskonsol x2.

Pozidrivskruv × 4.

Justerbar upphängningscylinder x2.

Lampa med uppåtriktat sken.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Obs! Det krävs en signalomvandlare om en analog dimmer används.

Används en omvandlare analog/DALI?

Lampan är inte kompatibel med analoga dimmers utan omvandlare, utan måste installeras med en kompatibel dimmer för att kunna ha en dimmerfunktion.

Kompatibel dimmer – OSram DALI MCU

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Koppla ifrån DALI-systemet. Om lampan fungerar ska den tändas.

Du kan också vända dig till en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Fungerar lampan efter att du har kopplat ifrån DALI-omvandlaren?

Eftersom lampan fungerar när DALI inte är anslutet är det troligt att det är ett problem med DALI-systemet.

Kontakta en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Fråga en elektriker om lampan har installerats med en kompatibel dimmer och/eller ett styrsystem.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Är produkten installerad med en dimmer?

Vilken riktning är för stark eller svag?

Trim blades är de fyra plastvingar som fästs på den rektangulära ljusskärmen på den nedåtriktade lampan.

Se efter i installationsanvisningarna för att kontrollera att skärmarna har installerats korrekt.

Är Trim blades rätt monterade?

Kontrollera att bladen har konfigurerats rätt.

Är Trim blades rätt monterade?

Se manualen och montera fast Trim blades igen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Det här problemet kan bero på bordsytan. Cu-Beam nedåtriktad lampa är inte lämplig att används ovanför glasbord eller andra reflekterande ytor.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Har du fortfarande Trim blades?

Montera fast vingarna igen i enlighet med installationsanvisningarna.

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Det här problemet kan lösas genom att installera om lampan. Den nedåtriktade lampan Cu-Beam är utformad för att hängas ovanför ett bord och inte användas som allmänbelysning för ett rum.

Se installationsanvisningarna.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Hur högt ovanför golvet står maskinen?

Det här problemet kan lösas genom att installera en dimmerkontakt.

Problemet kan även lösas genom att flytta lampan till en annan plats i rummet.

Nedan finns information om olika dimmertyper på marknaden:

Analog dimning, som brukar kallas 1–10 V-dimning.

DALI – Ett styrsystem för belysningshantering.

AC-huvudkrets/TRIAC – Inte kompatibel

AC/TRIAC-dimmers är utformade för belastningsmotstånd såsom glödlampor eller halogenlampor. Dessa fasstyrda dimmers är inte kompatibla med lysdioder eftersom lysdioder inte visas som ett belastningsmotstånd.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Obs! Alla elinstallationer och reparationsarbeten ska utföras av en behörig elektriker i enlighet med gällande lokala föreskrifter eller förordningar.

Det rekommenderas att produkten installeras över 2,5 m från golvet för att undvika bländning.

Se manualen för ytterligare vägledning.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fråga en elektriker om lampan har installerats med en kompatibel dimmer och/eller ett styrsystem.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vilken typ av dimmer är det?

DALI – Ett styrsystem för belysningshantering.

Analog dimning, som brukar kallas 1–10 V-dimning.

AC-huvudkrets/TRIAC

AC/TRIAC-dimmers är utformade för belastningsmotstånd såsom glödlampor eller halogenlampor. Dessa fasstyrda dimmers är inte kompatibla med lysdioder eftersom lysdioder inte visas som ett belastningsmotstånd.

Fråga en elektriker om lampan har installerats med en kompatibel dimmer och/eller ett styrsystem.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Koppla ifrån DALI-systemet. Om lampan fungerar ska den tändas.

Du kan också vända dig till en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Fungerar lampan efter att du har kopplat ifrån DALI-omvandlaren?

Eftersom lampan fungerar när DALI inte är anslutet är det troligt att det är ett problem med DALI-systemet.

Kontakta en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Obs! Det krävs en signalomvandlare om en analog dimmer används.

Används en omvandlare analog/DALI?

Koppla ifrån DALI-systemet. Om lampan fungerar ska den tändas.

Du kan också vända dig till en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Fungerar lampan efter att du har kopplat ifrån DALI-omvandlaren?

Eftersom lampan fungerar när DALI inte är anslutet är det troligt att det är ett problem med DALI-systemet.

Kontakta en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Lampan är inte kompatibel med analoga dimmers utan omvandlare, utan måste installeras med en kompatibel dimmer för att kunna ha en dimmerfunktion.

Kompatibel dimmer – OSram DALI MCU

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Lampan är inte kompatibel med AC/Triac-huvudkrets, utan måste installeras med en kompatibel dimmer för att kunna ha en dimmerfunktion.

Kompatibel dimmer – OSram DALI MCU

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Your Dyson Cu-Beam light will have been provided with 4m of cable.

Är den önskade längden över 4 m?

Vi rekommenderar inte att kunderna byter ut kablarna eftersom detta upphäver garantin. De kablar som används följer en exakt specifikation från Dyson.

The Dyson Cu-Beam lights are only approved for use with the supplied cable. This cable is to an exact Dyson specification. Replacing the cables will invalidate the guarantee.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Lampan är inte kompatibel med analoga dimmers utan omvandlare, utan måste installeras med en kompatibel dimmer för att kunna ha en dimmerfunktion.

Kompatibel dimmer – OSram DALI MCU

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Lampan är inte kompatibel med AC/Triac-huvudkrets, utan måste installeras med en kompatibel dimmer för att kunna ha en dimmerfunktion.

Kompatibel dimmer – OSram DALI MCU

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fråga en elektriker om lampan har installerats med en kompatibel dimmer och/eller ett styrsystem.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Koppla ifrån DALI-systemet. Om lampan fungerar ska den tändas.

Du kan också vända dig till en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Fungerar lampan efter att du har kopplat ifrån DALI-omvandlaren?

Eftersom lampan fungerar när DALI inte är anslutet är det troligt att det är ett problem med DALI-systemet.

Kontakta en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Fråga en elektriker om lampan har installerats med en kompatibel dimmer och/eller ett styrsystem.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Produkten måste installeras med en kompatibel dimmer för att kunna justera ljusstyrkan.

Kompatibel dimmer – OSram DALI MCU

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Är lampan ansluten till ett DALI styrsystem för belysningshantering?

Vilket system används?

Kontrollera systemet och anslutningarna. Läs i installationsanvisningarna för mer information.

Har det här löst problemet?

Justera ljusfördelningen uppåt och nedåt manuellt med hjälp av ratten på lampan (se installationsanvisningarna för ytterligare information).

Kan ljuset fördelas manuellt?

Eftersom ljuset kan fördelas manuellt är det troligt att problemet har att göra med styrsystemet.

Kontakta belysningsteknikern eller en elektriker för att lösa det här problemet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Lampan är inte kompatibel med analoga dimmers utan omvandlare, utan måste installeras med en kompatibel dimmer för att kunna ha en dimmerfunktion.

Kompatibel dimmer – OSram DALI MCU

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

När den är ansluten till ett DALI-styrsystem går det bara att styra dimningsfunktionen via styrsystemet.

Justeringen av ljusfördelningen uppåt och nedåt måste göras manuellt genom att vrida på hjulet på lampan (se installationsanvisningarna för ytterligare information).

Det går att styra både dimning och ljusfördelning uppåt/nedåt via 0–10/1–10/PWM-styrsystem.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Fråga en elektriker om lampan har installerats med en kompatibel dimmer och/eller ett styrsystem.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Används lampan med en dimmer?

Fungerar andra lampor/apparater?

Kontrollera bara lampan om det är säkert att göra det. Om du är tveksam ska du kontakta en elektriker eller underhållspersonal.

Kan du säkert komma åt lampan?

Har lampan någon nätförsörjning?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Obs! Alla elinstallationer och reparationsarbeten ska utföras av en behörig elektriker i enlighet med gällande lokala föreskrifter eller förordningar.

Testa säkringen

Släck lampan och koppla ifrån strömförsörjningen. Se till att det inte finns någon ström till lampan innan du tar bort säkringen.

Sätt på mätaren och ställ in den på OHMS.

Håll en mätprob på var sida om säkringen och titta på mätarens display.

Obs! Alla elinstallationer och reparationsarbeten ska utföras av en behörig elektriker i enlighet med gällande lokala föreskrifter eller förordningar.

Säkringstyp – 4 AMP 250 V-säkring.

Har säkringen gått?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Byt ut säkringen och testa lampan.

Har det här löst problemet?

Det här problemet måste lösas av en elektriker.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Detta är troligtvis ett problem med strömförsörjningen och måste lösas av en elektriker.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vilken typ av dimmer är det?

DALI – Ett styrsystem för belysningshantering.

Analog dimning, som brukar kallas 1–10 V-dimning.

AC-huvudkrets/TRIAC

AC/TRIAC-dimmers är utformade för belastningsmotstånd såsom glödlampor eller halogenlampor. Dessa fasstyrda dimmers är inte kompatibla med lysdioder eftersom lysdioder inte visas som ett belastningsmotstånd.

Obs! Det krävs en signalomvandlare om en analog dimmer används.

Används en omvandlare analog/DALI?

Koppla ifrån DALI-systemet. Om lampan fungerar ska den tändas.

Du kan också vända dig till en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Fungerar lampan efter att du har kopplat ifrån DALI-omvandlaren?

Eftersom lampan fungerar när DALI inte är anslutet är det troligt att det är ett problem med DALI-systemet.

Kontakta en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Lampan är inte kompatibel med analoga dimmers utan omvandlare, utan måste installeras med en kompatibel dimmer för att kunna ha en dimmerfunktion.

Kompatibel dimmer – OSram DALI MCU

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Koppla ifrån DALI-systemet. Om lampan fungerar ska den tändas.

Du kan också vända dig till en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Fungerar lampan efter att du har kopplat ifrån DALI-omvandlaren?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Eftersom lampan fungerar när DALI inte är anslutet är det troligt att det är ett problem med DALI-systemet.

Kontakta en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Lampan är inte kompatibel med AC/Triac-huvudkrets, utan måste installeras med en kompatibel dimmer för att kunna ha en dimmerfunktion.

Kompatibel dimmer – OSram DALI MCU

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fråga en elektriker om lampan har installerats med en kompatibel dimmer och/eller ett styrsystem.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Används lampan med en dimmer?

Fungerar andra lampor/apparater?

Detta är troligtvis ett problem med strömförsörjningen och måste lösas av en elektriker.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontrollera bara lampan om det är säkert att göra det. Om du är tveksam ska du kontakta en elektriker eller underhållspersonal.

Kan du säkert komma åt lampan?

Har lampan någon nätförsörjning?

Släck lampan och koppla ifrån strömförsörjningen. Se till att det inte finns någon ström till lampan innan du tar bort säkringen.

Sätt på mätaren och ställ in den på OHMS.

Håll en mätprob på var sida om säkringen och titta på mätarens display.

Obs! Alla elinstallationer och reparationsarbeten ska utföras av en behörig elektriker i enlighet med gällande lokala föreskrifter eller förordningar.

Säkringstyp – 4 AMP 250 V-säkring.

Har säkringen gått?

Byt ut säkringen och testa lampan.

Har det här löst problemet?

Det här problemet måste lösas av en elektriker.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fråga en elektriker om lampan har installerats med en kompatibel dimmer och/eller ett styrsystem.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vilken typ av dimmer är det?

DALI – Ett styrsystem för belysningshantering.

Analog dimning, som brukar kallas 1–10 V-dimning.

AC-huvudkrets/TRIAC

AC/TRIAC-dimmers är utformade för belastningsmotstånd såsom glödlampor eller halogenlampor. Dessa fasstyrda dimmers är inte kompatibla med lysdioder eftersom lysdioder inte visas som ett belastningsmotstånd.

Lampan är inte kompatibel med AC/Triac-huvudkrets, utan måste installeras med en kompatibel dimmer för att kunna ha en dimmerfunktion.

Kompatibel dimmer – OSram DALI MCU

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Obs! Det krävs en signalomvandlare om en analog dimmer används.

Används en omvandlare analog/DALI?

Lampan är inte kompatibel med analoga dimmers utan omvandlare, utan måste installeras med en kompatibel dimmer för att kunna ha en dimmerfunktion.

Kompatibel dimmer – OSram DALI MCU

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Koppla ifrån DALI-systemet. Om lampan fungerar ska den tändas.

Du kan också vända dig till en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Fungerar lampan efter att du har kopplat ifrån DALI-omvandlaren?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Eftersom lampan fungerar när DALI inte är anslutet är det troligt att det är ett problem med DALI-systemet.

Kontakta en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Koppla ifrån DALI-systemet. Om lampan fungerar ska den tändas.

Du kan också vända dig till en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Fungerar lampan efter att du har kopplat ifrån DALI-omvandlaren?

Eftersom lampan fungerar när DALI inte är anslutet är det troligt att det är ett problem med DALI-systemet.

Kontakta en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Fråga en elektriker om lampan har installerats med en kompatibel dimmer och/eller ett styrsystem.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Obs! Alla elinstallationer och reparationsarbeten ska utföras av en behörig elektriker i enlighet med gällande lokala föreskrifter eller förordningar.

Byta säkringen

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Testa säkringen

Så här testar du en säkring:

Släck lampan och koppla ifrån strömförsörjningen. Se till att det inte finns någon ström till lampan innan du tar bort säkringen.

Sätt på mätaren och ställ in den på OHMS.

Håll en mätprob på var sida om säkringen och titta på mätarens display.

Obs! Alla elinstallationer och reparationsarbeten ska utföras av en behörig elektriker i enlighet med gällande lokala föreskrifter eller förordningar.

Säkringstyp – 4 AMP 250 V-säkring.

Har säkringen gått?

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) är ett dataprotokoll och en transportmekanism. Tack vare den gemensamma DALI-plattformen kan utrustning från olika tillverkare sammankopplas.

I det här fallet använder vi det som styrsystem för belysningshantering.

Används ett DALI-system?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Koppla ifrån DALI-systemet. Om lampan fungerar ska den tändas.

Du kan också vända dig till en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Fungerar lampan efter att du har kopplat ifrån DALI-omvandlaren?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Eftersom lampan fungerar när DALI inte är anslutet är det troligt att det är ett problem med DALI-systemet.

Kontakta en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byt ut säkringen och testa lampan.

Säkringstyp – 4 AMP 250 V-säkring.

Har det här löst problemet med effekten?

Installationsvideo

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Installationshandledning

Du hittar installationsanvisningarna på ovanstående länk.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Medföljer i förpackningen med Cu-Beam uppåtriktad lampa:

Mall.

Takbox.

Fjäderfäste × 2.

Takboxens frontpanel.

Installationskonsol x2.

Pozidrivskruv × 4.

Justerbar upphängningscylinder x2.

Lampa med uppåtriktat sken.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Se till att elen är avstängd innan du öppnar drivenhetsboxen.

Serienumrets placering

Du hittar serienumren på följande tre platser:

På kartongen (förpackningen).

På undersidan av drivenhetsboxen.

Inuti drivenhetsboxen, som anges i den bifogade videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Du hittar den tekniska specifikationen på ovanstående länk.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta lampan

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Är lampan tänd?

Se till att ljusbrytaren är påslagen.

Har det här löst problemet?

Kontrollera att andra apparater i rummet fungerar, såsom övriga lampor, luftvärmepumpar, fläktar, element osv.

Finns det andra lampor/apparater i rummet som fungerar?

Detta är troligtvis ett problem med strömförsörjningen och måste lösas av en elektriker.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontrollera bara lampan om det är säkert att göra det. Om du är tveksam ska du kontakta en elektriker eller underhållspersonal.

Är lampan säker att komma åt?

Detta är troligtvis ett problem med strömförsörjningen och inte med själva maskinen.

Det här problemet måste lösas av en elektriker.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontrollera spänningen

Kontrollera att rätt spänning används för drivenhetsboxen, högst 110–240 V.

Kontrollera också att spänningen till lampan (se bilden) är 40 V

Kontrollera bara lampan om det är säkert att göra det. Om det råder någon tvekan rekommenderar vi att du kontaktar en elektriker eller underhållspersonal.

Har lampan någon nätförsörjning?

Testa säkringen

Släck lampan och koppla ifrån strömförsörjningen. Se till att det inte finns någon ström till lampan innan du tar bort säkringen.

Sätt på mätaren och ställ in den på OHMS.

Håll en mätprob på var sida om säkringen och titta på mätarens display.

Obs! Alla elinstallationer och reparationsarbeten ska utföras av en behörig elektriker i enlighet med gällande lokala föreskrifter eller förordningar.

Säkringstyp – 4 AMP 250 V-säkring.

Har säkringen gått?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Kontrollera att andra apparater i rummet fungerar, såsom övriga lampor, luftvärmepumpar, fläktar, element osv.

Finns det andra lampor/apparater i rummet som fungerar?

Är lampan installerad med en dimmer?

Rikta ljuset uppåt

Lampan tänds på produktens ovansida.

Rikta ljuset nedåt

Lampan tänds på produktens basdel.

Obs! Om produkten har konfigurerats korrekt ska det inte uppstå någon, eller mycket lite, bländning. Vissa kunder föredrar emellertid att använda en dimmer för att minska ljusmängden.

I vilken riktning är ljuset riktat när det kommer ut ur produkten?

Alla elinstallationer och reparationsarbeten ska utföras av en behörig elektriker i enlighet med gällande lokala föreskrifter eller förordningar.

Detta betyder att lampan har installerats i fel riktning. Problemet kan lösas genom att installera lampan på rätt sätt.

Alla elinstallationer och reparationsarbeten ska utföras av en behörig elektriker i enlighet med gällande lokala föreskrifter eller förordningar.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Det rekommenderas att lamporna installeras över 2,5 m från golvet för att undvika bländning.

Det här problemet kan lösas genom att installera en dimmerkontakt.

Nedan finns information om olika dimmertyper på marknaden.

Analog dimning, som brukar kallas 1–10 V-dimning.

DALI – Ett styrsystem för belysningshantering.

AC-huvudkrets/TRIAC

AC/TRIAC-dimmers är utformade för belastningsmotstånd såsom glödlampor eller halogenlampor. Dessa fasstyrda dimmers är inte kompatibla med lysdioder eftersom lysdioder inte visas som ett belastningsmotstånd.

Problemet kan även lösas genom att flytta lampan till en annan plats i rummet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi rekommenderar inte att kunderna byter ut kablarna eftersom detta upphäver garantin. De kablar som används följer en exakt specifikation från Dyson.

Det rekommenderas att produkten installeras över 2,5 m från golvet för att undvika bländning.

Obs! Alla elinstallationer och reparationsarbeten ska utföras av en behörig elektriker i enlighet med gällande lokala föreskrifter eller förordningar.

Se installationsanvisningarna.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Dimmertyper

Analog dimning – detta brukar kallas 1–10 V-dimning.

DALI – Ett styrsystem för belysningshantering.

AC-huvudkrets/TRIAC – AC/TRIAC-dimmers är utformade för belastningsmotstånd såsom glödlampor eller halogenlampor. Dessa fasstyrda dimmers är inte kompatibla med lysdioder eftersom lysdioder inte visas som ett belastningsmotstånd.

Vilken typ av dimmer är produkten installerad med?

Lampan är inte kompatibel med AC/Triac-huvudkrets, utan måste installeras med en kompatibel dimmer för att kunna ha en dimmerfunktion.

Kompatibel dimmer – OSram DALI MCU

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Obs! Det krävs en signalomvandlare om en analog dimmer används.

Används en omvandlare analog/DALI?

Produkten är inte kompatibel med analoga styrenheter, utan måste installeras med en kompatibel dimmer, eller en omvandlare analog/DALI, för att fungera ordentligt.

Kompatibel dimmer – OSram DALI MCU

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Koppla ifrån DALI-systemet. Om lampan fungerar ska den tändas.

Du kan också vända dig till en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Fungerar lampan efter att du har kopplat ifrån DALI-omvandlaren?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Eftersom lampan fungerar när DALI inte är anslutet är det troligt att det är ett problem med DALI-systemet.

Kontakta en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Koppla ifrån DALI-systemet. Om lampan fungerar ska den tändas.

Du kan också vända dig till en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Fungerar lampan efter att du har kopplat ifrån DALI-omvandlaren?

Eftersom lampan fungerar när DALI inte är anslutet är det troligt att det är ett problem med DALI-systemet.

Kontakta en DALI-tekniker för att lösa det här problemet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fråga en elektriker om lampan har installerats med en kompatibel dimmer.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Dimmertyper

Analog dimning – detta brukar kallas 1–10 V-dimning.

DALI – Ett styrsystem för belysningshantering.

AC-huvudkrets/TRIAC – AC/TRIAC-dimmers är utformade för belastningsmotstånd såsom glödlampor eller halogenlampor. Dessa fasstyrda dimmers är inte kompatibla med lysdioder eftersom lysdioder inte visas som ett belastningsmotstånd.

Är lampan installerad med en dimmer?

Produkten måste installeras med en kompatibel dimmer för att kunna justera ljusstyrkan.

Kompatibel dimmer – OSram DALI MCU

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fråga en elektriker om lampan har installerats med en kompatibel dimmer.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Dimmertyper

Analog dimning – detta brukar kallas 1–10 V-dimning.

DALI – Ett styrsystem för belysningshantering.

AC-huvudkrets/TRIAC – AC/TRIAC-dimmers är utformade för belastningsmotstånd såsom glödlampor eller halogenlampor. Dessa fasstyrda dimmers är inte kompatibla med lysdioder eftersom lysdioder inte visas som ett belastningsmotstånd.

Är lampan installerad med en dimmer?

Your Dyson Cu-Beam light will have been provided with 4m of cable.

Är den önskade längden över 4 m?

Vi rekommenderar inte att kunderna byter ut kablarna eftersom detta upphäver garantin. De kablar som används följer en exakt specifikation från Dyson.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Var snäll och hör av dig

Våra experter är redo att hjälpa dig

Ring oss på 0200125871

Vår svenska hjälplinje är tillgänglig under följande öppettider:
Måndag-fredag: 09:00-18:00
Lördag: 09:00-14:00

Vi rekommenderar inte att kunderna byter ut kablarna eftersom detta upphäver garantin. De kablar som används följer en exakt specifikation från Dyson.

The Dyson Cu-Beam lights are only approved for use with the supplied cable. This cable is to an exact Dyson specification. Replacing the cables will invalidate the guarantee.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?