Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Airwrap™ styler Smooth+Control
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Koppla ur apparaten ur nätuttaget och låt den svalna innan du rengör filtret.

Regelbundet filterunderhåll

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Regelbundet filterunderhåll

Håll ordentligt i maskinens handtag och vrid varsamt på filterhållaren motsols.

Dra nedåt och lossa den från maskinen.

Så här tar du bort filterburen från Dyson Airwrap styler genom att vrida åt vänster och dra ner.

Rengör filterhållaren under rinnande, varmt vatten.

Filterhöljet sköljs under rinnande vatten.

Lägg filterhållaren i blöt i varmt tvålvatten i 30 minuter.

Filterhöljet blötläggs i varmt vatten.

Skaka filterhållaren för att avlägsna det mesta överskottsvattnet, och låt den sedan lufttorka.

Överskott av vatten skakas ut ur filtret för hand.

För filterrengöringsborsten över filtrets meshstruktur.

Filterrengöringsborsten trycks upp på filtret.

Använd en upp- och nedåtgående rörelse för att rengöra filtret med filterrengöringsborsten tills all smuts har avlägsnats.

VARNING! Använd inte vatten för att rengöra filtret.

Filterrengöringsborsten rengör filtret med uppåtgående och nedåtgående rörelser.

Vrid tillbaka filterhållaren i rätt läge, och se till att den är i rätt läge.

VARNING! Skruva medsols för att låsa på plats före användning.

Så här sätter du tillbaka filterburen på Dyson Airwrap styler genom att dra uppåt och vrida till höger.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Ta bort tillbehöret

Tryck ned knappen för att frigöra det.

Har ljudet upphört?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Sätta tillbaka tillbehöret

Tryck i tillbehöret i huvuddelen tills det snäpper säkert på plats.

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera alla tillbehör

Försök att fästa alla tillbehören på apparaten.

Berör problemet ett eller alla tillbehör?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Val av luftflöde

Apparatens ljudnivå varierar beroende på det valda luftflödet. Justera luftflödet för var och en av de tre hastigheterna.

Har det här löst problemet?

Regelbundet filterunderhåll

Följ stegen i videon.

Om filterområdet är igensatt under användning kan det också påverka prestandan.

Filtret måste rengöras varje vecka.

Rengör filterhållaren under rinnande, varmt vatten.

Filterhöljet sköljs under rinnande vatten.

Lägg filterhållaren i blöt i varmt tvålvatten i 30 minuter.

Filterhöljet blötläggs i varmt vatten.

Skaka filterhållaren för att avlägsna det mesta överskottsvattnet, och låt den sedan lufttorka.

Överskott av vatten skakas ut ur filtret för hand.

För filterrengöringsborsten över filtrets meshstruktur.

Filterrengöringsborsten trycks upp på filtret.

Använd en upp- och nedåtgående rörelse för att rengöra filtret med filterrengöringsborsten tills all smuts har avlägsnats.

VARNING! Använd inte vatten för att rengöra filtret.

Filterrengöringsborsten rengör filtret med uppåtgående och nedåtgående rörelser.

Vrid tillbaka filterhållaren i rätt läge, och se till att den är i rätt läge.

VARNING! Skruva medsols för att låsa på plats före användning.

Så här sätter du tillbaka filterburen på Dyson Airwrap styler genom att dra uppåt och vrida till höger.

Har det här löst problemet?

Använda din maskin

Följ stegen i videon.

Välj lämpligt alternativ

Hålla in hårslingan mot munstycket

Börja när håret är 80 % torrt, dvs. när det ser torrt ut men är kallt vid beröring.

Ta en cirka 5 cm bred hårlänk och håll den 10 cm från topparna. Håll Dyson Airwrap™ styler lodrätt.

Håll Dyson Airwrap™ styler lodrätt.

För in topparna av hårsektionen mot Dyson Airwrap™ styler. Låt luften fatta tag i hårsektionen så att den automatiskt böjs in runt munstycket.

Användare lindar hårtopparna runt Dyson Airwrap-stylern.

Flytta munstycket mot rötterna för att forma locken

Du behöver inte rotera Dyson Airwrap™ styler eller vrida handen, utan håll den bara lodrätt och låt luften fatta tag i håret.

När håret har virats in ska du släppa hårlänken och långsamt föra Dyson Airwrap™ styler mot hårrötterna.

Användare snurrar Dyson Airwrap-stylern närmare hårfästet och börjar locka håret.

Håll kvar under den rekommenderade verkningstiden och tryck sedan på knappen för kallt luftflöde eller för startknappen uppåt (medan du fortsätter att hålla Dyson Airwrap™ styler i lodrät vinkel).

Rekommenderad verkningstid och tid för kalluftsfixering:

För tunt hår, 5 sekunders verkningstid (MAX) och 5 sekunders kalluftsfixering. (MAX)
Medeltjockt hår: 10 sekunders verkningstid (MAX) och 5 sekunders kalluftsfixering (MAX).
Tjockt hår: 15 sekunders verkningstid (MAX) och 10 sekunders kalluftsfixering (MAX).

Stäng av och släpp locken

Stäng av Dyson Airwrap™ styler så fort locken har fixerats.

Håll munstycket lodrätt och för ut det ur håret, nedåt så att locken frigörs.

Användare stänger av Dyson Airwrap styler och släpper locken.

Du kan prova olika temperaturer och luftflöden för att skapa stilar som passar dig och anpassa stylingen efter din hårtyp. För mer information och tips, se: https://www.dyson.se/haircare/airwrap-styler/owners-area.aspx.

Fungerar maskinen som förväntat?

Kontrollera alla tillbehör

Försök att fästa alla tillbehören på apparaten.

Berör problemet ett eller alla tillbehör?

Prestanda

Välj lämpligt alternativ.

Har problemet att göra med luftflödet eller temperaturen?

Luftflödesreglering

Använd skjutreglaget för luftflödet för att välja lämplig luftflödesinställning.

De 3 luftflödesinställningarna på Dyson Airwrap-stylern.

Har det här löst problemet?

Avlägsna filtret

Håll i handtaget på maskinen och dra filterhållaren nedåt, på kabeln.

Så här tar du bort filterburen från Dyson Airwrap styler genom att vrida åt vänster och dra ner.

Öppna filterhållaren varsamt och för ut den från kabeln.

Filterhöljet tas bort genom att dra isär sömmen och sedan ta bort det från sladden på Dyson Airwrap-stylern.

Testa maskinen utan filtret.

Har det här löst problemet?

Regelbundet filterunderhåll

Följ stegen i videon.

Filtret måste rengöras varje vecka.

Regelbundet filterunderhåll

Håll ordentligt i maskinens handtag och vrid varsamt på filterhållaren motsols.

Dra nedåt och lossa den från maskinen.

Så här tar du bort filterburen från Dyson Airwrap styler genom att vrida åt vänster och dra ner.

Rengör filterhållaren under rinnande, varmt vatten.

Filterhöljet sköljs under rinnande vatten.

Lägg filterhållaren i blöt i varmt tvålvatten i 30 minuter.

Filterhöljet blötläggs i varmt vatten.

Skaka filterhållaren för att avlägsna det mesta överskottsvattnet, och låt den sedan lufttorka.

Överskott av vatten skakas ut ur filtret för hand.

För filterrengöringsborsten över filtrets meshstruktur.

Filterrengöringsborsten trycks upp på filtret.

Använd en upp- och nedåtgående rörelse för att rengöra filtret med filterrengöringsborsten tills all smuts har avlägsnats.

VARNING! Använd inte vatten för att rengöra filtret.

Filterrengöringsborsten rengör filtret med uppåtgående och nedåtgående rörelser.

Vrid tillbaka filterhållaren i rätt läge, och se till att den är i rätt läge.

VARNING! Skruva medsols för att låsa på plats före användning.

Så här sätter du tillbaka filterburen på Dyson Airwrap styler genom att dra uppåt och vrida till höger.

Har det här löst problemet?

Temperaturövervakning

Apparaten har en termosäkring som utlöses utan att återställas automatiskt för att förhindra överhettning.

Om apparaten stängs av ska du koppla ur den från vägguttaget och låta den svalna.

Dyson Pure Hot+Cool luftrenare kopplas ur.

Har det här löst problemet?

PÅ/AV-knapp

Apparaten sätts på med hjälp av PÅ/AV-reglaget.

På-/av-knapp på Dyson Airwrap-stylern.

Användes maskinen när stoppet inträffade?

Avlägsna filtret

Håll i handtaget på maskinen och dra filterhållaren nedåt, på kabeln.

Så här tar du bort filterburen från Dyson Airwrap styler genom att vrida åt vänster och dra ner.

Öppna filterhållaren varsamt och för ut den från kabeln.

Filterhöljet tas bort genom att dra isär sömmen och sedan ta bort det från sladden på Dyson Airwrap-stylern.

Testa maskinen utan filtret.

Har det här löst problemet?

Använder du apparaten utomlands?

Glidreglage

Apparaten sätts på med hjälp av PÅ/AV-reglaget. Kontrollera lamporna på apparaten.

På-/av-knapp på Dyson Airwrap-stylern.

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar Airwrap™ när den ansluts till ett annat uttag?

Är några lampor tända?

Regelbundet filterunderhåll

Följ stegen i videon.

Regelbundet filterunderhåll

Följ stegen i videon.

Kontrollera spänningsmatningen

Om apparaten inte sätts på ska du kontrollera att den används i ett land som har en elektrisk matning som stämmer överens med det intervall som apparaten köptes för:

220–240 V

Australien
Kina
Egypten
Europa
Grönland
Hongkong
Indien
Indonesien
Irland
Malaysia
Nya Zeeland
Peru
Filippinerna
Ryssland
Singapore
Sydafrika
Sydkorea
Thailand
Förenade Arabemiraten
Storbritannien

100–127 V

Kanada
Japan
Mexiko
Taiwan
USA

Om du exempelvis tar med dig en maskin som köpts i Storbritannien till Europa kommer den att fungera. Om du exempelvis tar med dig en maskin som köpts i USA till Europa kommer den inte att fungera.

Har det här löst problemet?

PÅ/AV-knapp

Maskinen stängs av med skjutreglaget PÅ/AV.

På-/av-knapp på Dyson Airwrap-stylern.

Har det här löst problemet?

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar Airwrap™ när den ansluts till ett annat uttag?

Har det här löst problemet?

Avlägsna filtret

Håll i handtaget på maskinen och dra filterhållaren nedåt, på kabeln.

Så här tar du bort filterburen från Dyson Airwrap styler genom att vrida åt vänster och dra ner.

Öppna filterhållaren varsamt och för ut den från kabeln.

Filterhöljet tas bort genom att dra isär sömmen och sedan ta bort det från sladden på Dyson Airwrap-stylern.

Testa maskinen utan filtret.

Har det här löst problemet?

Vilken lampa lyser?

När apparaten börjar köra ryckigt ska du kontrollera vilken lampa som lyser.

Kontrollera strömmen

Se till att maskinen är ansluten och strömbrytaren påslagen.

Kontrollera strömförsörjningen

Kontrollera att apparaten används i ett land som har en elektrisk matning som stämmer överens med det intervall som apparaten köptes för:

220-240V

Australien
Kina
Egypten
Europa
Grönland
Hongkong
Indien
Indonesien
Irland
Malaysia
Nya Zeeland
Peru
Filippinerna
Ryssland
Singapore
Sydafrika
Sydkorea
Thailand
Förenade Arabemiraten
Storbritannien
100–127 V

Kanada
Japan
Mexiko
Taiwan
USA
Om du exempelvis tar med dig en maskin som köpts i Storbritannien till Europa kommer den att fungera. Om du exempelvis tar med dig en maskin som köpts i USA till Europa kommer den inte att fungera.

Har det här löst problemet?

Regelbundet filterunderhåll

Följ stegen i videon.

Vilken typ av doft?

Rengöra apparaten

Använd en torr trasa för att rengöra apparatens huvuddel.

VARNING! Använd inga smörjmedel, rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer på någon del av apparaten.

Har det här löst problemet?

Lukt

Vid de första användningstillfällena är det normalt att helt nya apparater med ett värmeelement avger en viss lukt (t.ex. brödrost, ugn, vattenkokare osv.).

Lukten försvinner efter en tids användning.

Har lukten uppstått under de första användningstillfällena?

Vilken del är sönder?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om 30mm Airwrap™ barrels inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

30mm Airwrap™ barrels

Reservdelsnr 969466-01

Mindre 30 mm Airwrap™ barrels använder Coandaeffekten för att skapa lockar eller vågor med volym.

336 kr

30mm Airwrap™ barrels

30mm Airwrap™ barrels

Reservdelsnr 969466-01

Mindre 30 mm Airwrap™ barrels använder Coandaeffekten för att skapa lockar eller vågor med volym.

336 kr

336 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om 40mm Airwrap™ barrels inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

40mm Airwrap™ barrels

Reservdelsnr 969470-01

Bredare 40 mm Airwrap™ barrels använder Coandaeffekten för att skapa lösa lockar eller vågor.

336 kr

40mm Airwrap™ barrels

40mm Airwrap™ barrels

Reservdelsnr 969470-01

Bredare 40 mm Airwrap™ barrels använder Coandaeffekten för att skapa lösa lockar eller vågor.

336 kr

336 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Filterskydd inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Filterskydd

Reservdelsnr 969758-05

Filterskydd till din Dyson Airwrap™ styler

265 kr

Filterskydd

Filterskydd

Reservdelsnr 969758-05

Filterskydd till din Dyson Airwrap™ styler

265 kr

265 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Firm smoothing brush inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Firm smoothing brush

Reservdelsnr 969477-01

Med hjälp av fasta borstpiggar utvecklade för att tygla ostyrigt hår som lätt blir frissigt skapar Firm smooting brush en rakare stil med mindre frissighet och färre flygande hårstrån.

336 kr

Firm smoothing brush

Firm smoothing brush

Reservdelsnr 969477-01

Med hjälp av fasta borstpiggar utvecklade för att tygla ostyrigt hår som lätt blir frissigt skapar Firm smooting brush en rakare stil med mindre frissighet och färre flygande hårstrån.

336 kr

336 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Pre-styling dryer inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Pre-styling dryer

Reservdelsnr 969759-01

Bredare och tunnare munstycke för exakt styling, med cool grip-kanter.

386 kr

Pre-styling dryer

Pre-styling dryer

Reservdelsnr 969759-01

Bredare och tunnare munstycke för exakt styling, med cool grip-kanter.

386 kr

386 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Round volumising brush inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Round volumising brush

Reservdelsnr 969490-01

Perfekt för platt och rakt hår. Round volumising brush riktar luften in i håret för att ge det volym och borstpiggarna skapar spänning för att forma håret allteftersom det torkar.

336 kr

Round volumising brush

Round volumising brush

Reservdelsnr 969490-01

Perfekt för platt och rakt hår. Round volumising brush riktar luften in i håret för att ge det volym och borstpiggarna skapar spänning för att forma håret allteftersom det torkar.

336 kr

Tillfälligt slutsåld

336 kr

Bevaka produkt

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Soft smoothing brush inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Soft smoothing brush

Reservdelsnr 969482-01

Med mjuka, rundade borstpiggar konstruerade för att vara varsamma mot hårbotten skapar Soft smoothing brush ett jämnt, fönat resultat.

336 kr

Soft smoothing brush

Soft smoothing brush

Reservdelsnr 969482-01

Med mjuka, rundade borstpiggar konstruerade för att vara varsamma mot hårbotten skapar Soft smoothing brush ett jämnt, fönat resultat.

336 kr

336 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Spets som förblir kall

Vissa av munstyckena har en spets som förblir kall. Lockmunstyckena och volymrundborsten blir varma under användning. Håll i spetsen om du vill byta till ett annat munstycke.

Så här tar du bort barrel-verktyget genom att trycka ner knappen och dra verktyget ut från toppen.

Ta det försiktigt när du hanterar varma tillbehör

Håll endast tillbehöret i det angivna området. Vissa tillbehör kan behöva rengöras då och då.

Har det här löst problemet?

Det krävs en reservdel

Detta är ett tecken på att det är ett problem med tillbehöret.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om 30mm Airwrap™ barrels inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

30mm Airwrap™ barrels

Reservdelsnr 969466-01

Mindre 30 mm Airwrap™ barrels använder Coandaeffekten för att skapa lockar eller vågor med volym.

336 kr

30mm Airwrap™ barrels

30mm Airwrap™ barrels

Reservdelsnr 969466-01

Mindre 30 mm Airwrap™ barrels använder Coandaeffekten för att skapa lockar eller vågor med volym.

336 kr

336 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om 40mm Airwrap™ barrels inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

40mm Airwrap™ barrels

Reservdelsnr 969470-01

Bredare 40 mm Airwrap™ barrels använder Coandaeffekten för att skapa lösa lockar eller vågor.

336 kr

40mm Airwrap™ barrels

40mm Airwrap™ barrels

Reservdelsnr 969470-01

Bredare 40 mm Airwrap™ barrels använder Coandaeffekten för att skapa lösa lockar eller vågor.

336 kr

336 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Firm smoothing brush inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Firm smoothing brush

Reservdelsnr 969477-01

Med hjälp av fasta borstpiggar utvecklade för att tygla ostyrigt hår som lätt blir frissigt skapar Firm smooting brush en rakare stil med mindre frissighet och färre flygande hårstrån.

336 kr

Firm smoothing brush

Firm smoothing brush

Reservdelsnr 969477-01

Med hjälp av fasta borstpiggar utvecklade för att tygla ostyrigt hår som lätt blir frissigt skapar Firm smooting brush en rakare stil med mindre frissighet och färre flygande hårstrån.

336 kr

336 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Pre-styling dryer inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Pre-styling dryer

Reservdelsnr 969759-01

Bredare och tunnare munstycke för exakt styling, med cool grip-kanter.

386 kr

Pre-styling dryer

Pre-styling dryer

Reservdelsnr 969759-01

Bredare och tunnare munstycke för exakt styling, med cool grip-kanter.

386 kr

386 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Round volumising brush inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Round volumising brush

Reservdelsnr 969490-01

Perfekt för platt och rakt hår. Round volumising brush riktar luften in i håret för att ge det volym och borstpiggarna skapar spänning för att forma håret allteftersom det torkar.

336 kr

Round volumising brush

Round volumising brush

Reservdelsnr 969490-01

Perfekt för platt och rakt hår. Round volumising brush riktar luften in i håret för att ge det volym och borstpiggarna skapar spänning för att forma håret allteftersom det torkar.

336 kr

Tillfälligt slutsåld

336 kr

Bevaka produkt

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Soft smoothing brush inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Soft smoothing brush

Reservdelsnr 969482-01

Med mjuka, rundade borstpiggar konstruerade för att vara varsamma mot hårbotten skapar Soft smoothing brush ett jämnt, fönat resultat.

336 kr

Soft smoothing brush

Soft smoothing brush

Reservdelsnr 969482-01

Med mjuka, rundade borstpiggar konstruerade för att vara varsamma mot hårbotten skapar Soft smoothing brush ett jämnt, fönat resultat.

336 kr

336 kr

Vilken lampa lyser?

Välj vilken lampa som lyser.

Vita och röda blinkande LED-lampor indikerar att filtret behöver rengöras.

Ansluter tillbehöret

Tryck i tillbehöret i huvuddelen tills det snäpper säkert på plats.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Testa utjämningsborsten

Sätt på apparaten och vänta tills den värms upp till driftstemperatur.

Använd utjämningsborsten för att kontrollera om borstens borst nu ändrar riktning under användning som förväntat.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Komma igång

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Förpackningens innehåll

Dyson Airwrap™ styler huvuddel

Huvuddelen av Dyson Airwrap-stylern

Fast utjämningsborste

Dyson Airwrap Firm smoothing-borste.

Dyson Airwrap™ styler 30 mm

30mm Airwrap-munstycken.

Dyson Airwrap™ styler 40 mm

40mm Airwrap-munstycken.

Hårfön för förstyling

Dyson Airwrap Pre-styling torkmunstycke.

Halkskyddsmatta

Non-slip-mattan till Dyson Airwrap-stylern

Filterrengöringsborste

Dyson Airwrap filterrengöringsborste.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Regelbundet filterunderhåll

Det blinkande vita ljuset anger att filtret måste underhållas. Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Styling

Här på Dyson är vi experter på tekniken och hur den fungerar, men vi rekommenderar att du går ut på nätet om du vill få information om de senaste trenderna och hur du skapar specifika stilar.

Vi har en särskild sida på vår webbplats med stylingtips som du gärna får besöka: www.dyson.co.uk/supersonic.

Du kan också följa oss på sociala medier. Vi har samarbetat med ett antal toppnamn och videobloggare inom hår och skönhet för att ge dig några stylingtips. Sök bara på ”Dyson Supersonic” eller ”Dyson Hair” på YouTube, Instagram, Facebook och Twitter.

Du kan också följa oss på sociala medier. Vi har samarbetat med ett antal toppnamn och videobloggare inom hår och skönhet för att ge dig några stylingtips. Sök bara på ”Dyson Airwrap” eller ”Dyson Hair” på YouTube, Instagram, Facebook och Twitter.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Luftflödesreglering

3 luftflödeshastigheter.

De 3 luftflödesinställningarna på Dyson Airwrap-stylern.

Temperaturövervakning

2 värmelägen och ett kylläge för att avsluta stylingen.

De 3 temperaturinställningarna på Dyson Airwrap-stylern.

Ström på/av med kalluftsfixering

Skjutreglage för kalluftsflöde för att fixera lockarna.

På-/av-knapp på Dyson Airwrap-stylern.

Blinkande vit lysdiod

Den vita lysdioden anger att en filterrengöring rekommenderas. Välj ”Regelbundet filterunderhåll” för mer information.

Vita blinkande LED-lampor indikerar att filtret behöver rengöras.

Blinkande röd lysdiod

Den röda lysdioden anger att en filterrengöring rekommenderas. Välj ”Regelbundet filterunderhåll” för mer information.

Kontakta Dysons hjälplinje om lampan fortsätter att lysa med rött sken.

Uttagbar filterhållare

Enkel att avlägsna för rengöring. Välj ”Regelbundet filterunderhåll” för mer information.

Filtret på Dyson Airwrap-stylern.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Dyson Airwrap™ styler 30 mm

För naturliga lockar och vågor med volym.

Använd när håret är 80 % torrt. Munstyckena har pilar som anger om de lockarna blir snurrade medsols eller motsols.

Ansluter tillbehöret

Vrid fast tillbehör på huvuddelen till dess att det snäpper på plats.

Så här sätter du fast barrel-verktyget genom att vrida det medsols.

Spets som förblir kall

Lockmunstyckena blir varma under användning.

Håll i spetsen om du vill byta lockmunstycket till ett annat munstycke under användning.

Så här tar du bort barrel-verktyget genom att trycka ner knappen och dra verktyget ut från toppen.

Byta tillbehör

Byt tillbehör genom att dra knappen nedåt för att lossa det.

Så här tar du bort barrel-verktyget genom att trycka ner knappen och dra verktyget ut från toppen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Dyson Airwrap™ styler 40 mm

För lösare, öppna lockar.

Använd när håret är 80 % torrt. Ställ in temperaturen och luftflödet på max.

Ansluter tillbehöret

Vrid fast tillbehör på huvuddelen till dess att det snäpper på plats.

Så här sätter du fast barrel-verktyget genom att vrida det medsols.

Spets som förblir kall

Lockmunstyckena blir varma under användning.

Håll i spetsen om du vill byta lockmunstycket till ett annat munstycke under användning.

Så här tar du bort barrel-verktyget genom att trycka ner knappen och dra verktyget ut från toppen.

Byta tillbehör

Byt tillbehör genom att dra knappen nedåt för att lossa det.

Så här tar du bort barrel-verktyget genom att trycka ner knappen och dra verktyget ut från toppen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Hårfön för förstyling

För att förbereda ditt hår så att det är 80 % torrt, svalt vid beröring och redo att stajlas.

Ansluter tillbehöret

Vrid fast tillbehör på huvuddelen till dess att det snäpper på plats.

Så här sätter du fast Pre-stylingverktyget genom att vrida det medsols.

Byta tillbehör

Byt tillbehör genom att dra knappen nedåt för att lossa det.

Så här tar du bort Pre-stylingverktyget genom att trycka knappen nedåt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Utjämningsborste

För en slät, fönad finish.

Börja med handdukstorrt hår och använd borsten ovanpå för en slät finish och undertill för att tillföra form och volym.

Ansluter tillbehöret

Vrid fast tillbehör på huvuddelen till dess att det snäpper på plats.

Så här sätter du fast Soft smoothing-borstverktyget genom att vrida det medsols.

Byta tillbehör

Byt tillbehör genom att dra knappen nedåt för att lossa det.

Du lossar Firm smoothing-borsten genom att trycka knappen nedåt och samtidigt dra munstycket uppåt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda din maskin utomlands

Apparaten kan användas i ett land som har en elektrisk matning som stämmer överens med det intervall som apparaten köptes för:

Om volttalet är 220–240 V gäller det för följande länder:

220–240 V

Australien
Kina
Egypten
Europa
Grönland
Hongkong
Indien
Indonesien
Irland
Malaysia
Nya Zeeland
Peru
Filippinerna
Ryssland
Singapore
Sydafrika
Sydkorea
Thailand
Förenade Arabemiraten
Storbritannien

Om volttalet är 100–127 V gäller det för följande länder:

100–127 V

Kanada
Japan
Mexiko
Taiwan
USA

Om du exempelvis tar med dig en maskin som köpts i Storbritannien till Europa kommer den att fungera. Om du exempelvis tar med dig en maskin som köpts i USA till Europa kommer den inte att fungera.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Hålla in hårslingan mot munstycket

Börja när håret är 80 % torrt, dvs. när det ser torrt ut men är kallt vid beröring.

Ta en cirka 5 cm bred hårlänk och håll den 10 cm från topparna. Håll Dyson Airwrap™ styler lodrätt.

Håll Dyson Airwrap™ styler lodrätt.

För in topparna av hårsektionen mot Dyson Airwrap™ styler. Låt luften fatta tag i hårsektionen så att den automatiskt böjs in runt munstycket.

Användare lindar hårtopparna runt Dyson Airwrap-stylern.

Flytta munstycket mot rötterna för att forma locken

Du behöver inte rotera Dyson Airwrap™ styler eller vrida handen, utan håll den bara lodrätt och låt luften fatta tag i håret.

När håret har virats in ska du släppa hårlänken och långsamt föra Dyson Airwrap™ styler mot hårrötterna.

Håll kvar under den rekommenderade verkningstiden och tryck sedan på knappen för kallt luftflöde eller för startknappen uppåt (medan du fortsätter att hålla Dyson Airwrap™ styler i lodrät vinkel).

Rekommenderad verkningstid och tid för kalluftsfixering:

För tunt hår, 5 sekunders verkningstid (MAX) och 5 sekunders kalluftsfixering. (MAX)
Medeltjockt hår: 10 sekunders verkningstid (MAX) och 5 sekunders kalluftsfixering (MAX).
Tjockt hår: 15 sekunders verkningstid (MAX) och 10 sekunders kalluftsfixering (MAX).

Användare snurrar Dyson Airwrap-stylern närmare hårfästet och börjar locka håret.

Stäng av och släpp locken

Stäng av Dyson Airwrap™ styler så fort locken har fixerats.

Håll munstycket lodrätt och för ut det ur håret, nedåt så att locken frigörs.

Användare stänger av Dyson Airwrap styler och släpper locken.

Du kan prova olika temperaturer och luftflöden för att skapa stilar som passar dig och anpassa stylingen efter din hårtyp. För mer information och tips, se: https://www.dyson.se/haircare/airwrap-styler/owners-area.aspx.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rengöra apparaten

Använd en torr trasa för att rengöra apparatens huvuddel.

VARNING! Använd inga smörjmedel, rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer på någon del av apparaten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?