Frivilligt säkerhetsåterkallande

Vi återkallar frivilligt alla AM04- och AM05-värmefläktar. Av en miljon sålda värmefläktar runtom i världen känner vi till några få fall där maskiner har kortslutits, vilket lett till en liten brand inuti maskinen. Det har inte varit några fall där skador på person eller egendom inträffat, men säkerhet har topprioritet för oss. Vi återkallar därför alla maskiner och implementerar en teknisk anordning i varje maskin.

 

Besök dysonrecall.com för att ta reda på om detta gäller din maskin.

Kontrollera min maskin