Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC63 ErP Allergy-dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Kontrollera cyklonen

Lossa cyklonen från maskinen och tryck på den röda knappen för att öppna behållarens botten.

Tryck på den silverfärgade knappen på cyklonens baksida för att lossa den från den genomskinliga behållaren.

Kontroll av cyklonen på Dysons cylinderdammsugare för att se om det finns skräp.

Rensa bort eventuella hår och fibrer från höljet med en mjuk borste eller torr trasa.

VARNING! Använd inte några vätskor när du rengör cyklonen.

Så här rengör du cyklonen på Dysons cylinderdammsugare.

Kontrollera om cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontroll av förseglingen på cyklonen från Dysons cylinderdammsugare.

Rengör endast den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

VARNING! Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på behållaren.

Så här rengör du behållaren på Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Testa maskinen

Lossa städmunstycket.

Så här tar du bort munstycket från det justerbara röret på en cylinderdammsugare från Dyson.

Hörs ljudet fortfarande?

Kontrollera golvmunstycket

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret.

Så här tar du bort munstycket från det justerbara röret på en cylinderdammsugare från Dyson.

Kontrollera om golvmunstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Munstycke för användning på olika golv inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Munstycke för användning på olika golv

Reservdelsnr 966247-02

Reservmunstycke för olika golv till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

Munstycke för användning på olika golv

Munstycke för användning på olika golv

Reservdelsnr 966247-02

Reservmunstycke för olika golv till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

Tillfälligt slutsåld

688 kr

Bevaka produkt

Kontrollera städmunstycket

Kontrollera om öppningarna i golvmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollerar munstycket för blockeringar.

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Så här kopplar du loss locket och borsthuvudet från munstycket.

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Tar bort borsthuvudet från golvmunstycket och tar bort skräp.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollerar turbinmunstyckets öppningar

Lossa turbinmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollerar munstycket för blockeringar.

Lossa borstens ändskydd

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Så här kopplar du loss locket och borsthuvudet från munstycket.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Tar bort borsthuvudet från golvmunstycket och tar bort skräp.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Det rasslande ljudet kan orsakas av att smuts har täppt till den genomskinliga behållaren eller cyklonen.

Tryck på den röda frigöringsknappen för att lossa behållaren och cyklonen från maskinen.

Tar bort cyklonen och behållaren från Dysons cylinderdammsugare.

Placera behållaren och cyklonen i en soppåse eller håll dem över sophinken, tryck på den röda knappen igen för att öppna behållarens botten och tömma ut skräpet.

Så här tömmer du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Montera ihop maskinen och prova den.

Hörs ljudet fortfarande?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Prestandakontroller

Det skramlande ljudet kan orsakas av att något täpper till i maskinen, så därför bör följande blockeringskontroller utföras.

Testa sugeffekten

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna golvmunstycket.

Så här tar du bort munstycket från det justerbara röret på en cylinderdammsugare från Dyson.

Sätt på maskinen och testa sugeffekten från slangens öppning.

Så här testar du sugkraften i det justerbara röret.

Är sugeffekten vid förlängningsröret stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera golvmunstycket

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret.

Kontrollera om golvmunstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på skafthandtaget.

Så här kopplar du loss slangen från det justerbara röret på en cylinderdammsugare från Dyson.

Lossa skafthandtaget från slangen genom att trycka på frigöringsknappen på slangen.

Så här kopplar du loss slangen från handtaget.

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna slangen från apparaten.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om röret eller slangen var igensatta?

Kontrollera röret och slanginloppet

Avlägsna behållaren och cyklonen.

Kontrollera om luftgallret och slanginloppet är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om cyklonen och behållaren är skadade eller igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera behållaren och cyklonen?

Tvätta filtren

Tryck på den röda frigöringsknappen för att lossa behållaren och cyklonen från maskinen.

Tar bort cyklonen och behållaren från Dysons cylinderdammsugare.

Avlägsna filter A

Dra ut filter A från cyklonens övre del.

Så här tar du bort filtret i cyklonen.

Avlägsna filter B

Vänd apparaten på sidan och vrid på frigöringsknappen för filter B motsols tills det går att lossa filterluckan.

Lossa filter B från maskinen.

Tvätta filter A

Låt kallt vatten rinna genom filtrets öppning i cirka 10 sekunder.

Vänd filtret upp och ned och knacka lätt 10 gånger.

Kram ur och vrid filtret.

Upprepa tills det blir rent.

Så här rengör du filtret på Dysons cylinderdammsugare.

Tvätta filter B

Låt kallt vatten rinna igenom båda sidorna av filtret.

Knacka filtret 10 gånger (knacka på filtrets hårda plastkant, inte gummikanten).

Upprepa tills det blir rent.

Torka filtren

Låt filtren ligga och torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att de är helt torra.

Filtren måste vara helt torra innan de sätts tillbaka i maskinen.

Sätt tillbaka filter A i behållaren.

Så här sätter du tillbaka filtret på cyklonen.

Sätt tillbaka behållaren på cylindern.

Så här sätter du tillbaka cyklonen och behållaren på Dysons cylinderdammsugare.

Vänd maskinen på sidan och sätt tillbaka filter B och vrid på frigöringsknappen för filter B medsols tills filterluckan sitter på plats.

Montera ihop maskinen igen och prova.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera städmunstycket

Kontrollera om öppningarna i golvmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollerar munstycket för blockeringar.

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Så här kopplar du loss locket och borsthuvudet från munstycket.

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Tar bort borsthuvudet från golvmunstycket och tar bort skräp.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Snurrar borsten?

Kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på skafthandtaget.

Så här kopplar du loss slangen från det justerbara röret på en cylinderdammsugare från Dyson.

Lossa skafthandtaget från slangen genom att trycka på frigöringsknappen på slangen.

Så här kopplar du loss slangen från handtaget.

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna slangen från apparaten.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om röret eller slangen var igensatta?

Kontrollera röret och slanginloppet

Avlägsna behållaren och cyklonen.

Kontrollera om luftgallret och slanginloppet är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om cyklonen och behållaren är skadade eller igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera behållaren och cyklonen?

Kontrollera reglagen på skafthandtaget

Sätta på/stänga av borsten.

Snurrar borsten nu?

Testa skaftet

Lossa städmunstycket från skaftet och lossa skaftet från maskinen.

Fäst golvmunstycket på skafthandtaget.

Sätt på borsten.

Snurrar borsten nu?

Kontrollera skafthandtaget

Lossa golvmunstycket.

Kontrollera om de elektriska kontakterna på skafthandtaget visar några tecken på skador.

Kontrollera slangen

Lossa slangen från maskinens inlopp.

Kontrollera om de elektriska kontakterna på slangen visar några tecken på skador.

Kontrollera inloppet

Kontrollera tillhörande anslutningar på inloppet om de verkar skadade.

Montera ihop maskinen.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Kombinationsmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 918068-02

Kombinationsmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

71 kr

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 918068-02

Kombinationsmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

71 kr

71 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Cyklon inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Cyklon

Reservdelsnr 966115-01

Reservcyklon till din cylinderdammsugare från Dyson.

773 kr

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 966115-01

Reservcyklon till din cylinderdammsugare från Dyson.

773 kr

773 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Munstycke för användning på olika golv inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Munstycke för användning på olika golv

Reservdelsnr 966247-02

Reservmunstycke för olika golv till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

Munstycke för användning på olika golv

Munstycke för användning på olika golv

Reservdelsnr 966247-02

Reservmunstycke för olika golv till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

Tillfälligt slutsåld

688 kr

Bevaka produkt

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Justerbart skaft inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Justerbart skaft

Reservdelsnr 917260-08

Justerbart reservskaft till din cylinderdammsugare från Dyson.

386 kr

Justerbart skaft

Justerbart skaft

Reservdelsnr 917260-08

Justerbart reservskaft till din cylinderdammsugare från Dyson.

386 kr

386 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Slang inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Slang

Reservdelsnr 965623-02

Reservslang till din cylinderdammsugare från Dyson.

446 kr

Slang

Slang

Reservdelsnr 965623-02

Reservslang till din cylinderdammsugare från Dyson.

446 kr

446 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Trappmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Trappmunstycke

Reservdelsnr 914417-01

Trappmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

71 kr

Trappmunstycke

Trappmunstycke

Reservdelsnr 914417-01

Trappmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

71 kr

71 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Handtag inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Handtag

Reservdelsnr 966253-01

Reservhandtag till din cylinderdammsugare från Dyson.

265 kr

Handtag

Handtag

Reservdelsnr 966253-01

Reservhandtag till din cylinderdammsugare från Dyson.

265 kr

265 kr

Kontrollerar turbinmunstyckets öppningar

Lossa turbinmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollerar munstycket för blockeringar.

Lossa borstens ändskydd

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Så här kopplar du loss locket och borsthuvudet från munstycket.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Tar bort borsthuvudet från golvmunstycket och tar bort skräp.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Snurrar borsten?

Kontrollera borststyrningsknappen

Borsten kan vridas på och av genom att vrida på hjulet på turbinmunstycket enligt bilden nedan.

Borste på för mattor.

Instruktioner för att sätta på borsthuvudet när du använder Dysons cylinderdammsugare på mattor.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera reglaget för borsten?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på skafthandtaget.

Så här kopplar du loss slangen från det justerbara röret på en cylinderdammsugare från Dyson.

Lossa skafthandtaget från slangen genom att trycka på frigöringsknappen på slangen.

Så här kopplar du loss slangen från handtaget.

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna slangen från apparaten.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om röret eller slangen var igensatta?

Kontrollera röret och slanginloppet

Avlägsna behållaren och cyklonen.

Kontrollera om luftgallret och slanginloppet är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om cyklonen och behållaren är skadade eller igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera behållaren och cyklonen?

Kontrollera golvmunstycket

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret.

Kontrollera om golvmunstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Blockering

Stora föremål kan blockera maskinen eller tillbehören. Om någon del blir igensatt eller filtret behöver rengöras kan det hända att maskinen ger ifrån sig ett pulserande ljud och sedan skär automatiskt.

Tvätta filtren

Tryck på den röda frigöringsknappen för att lossa behållaren och cyklonen från maskinen.

Tar bort cyklonen och behållaren från Dysons cylinderdammsugare.

Avlägsna filter A

Dra ut filter A från cyklonens övre del.

Så här tar du bort filtret i cyklonen.

Avlägsna filter B

Vänd apparaten på sidan och vrid på frigöringsknappen för filter B motsols tills det går att lossa filterluckan.

Lossa filter B från maskinen.

Tvätta filter A

Låt kallt vatten rinna genom filtrets öppning i cirka 10 sekunder.

Vänd filtret upp och ned och knacka lätt 10 gånger.

Kram ur och vrid filtret.

Upprepa tills det blir rent.

Så här rengör du filtret på Dysons cylinderdammsugare.

Tvätta filter B

Låt kallt vatten rinna igenom båda sidorna av filtret.

Knacka filtret 10 gånger (knacka på filtrets hårda plastkant, inte gummikanten).

Upprepa tills det blir rent.

Torka filtren

Låt filtren ligga och torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att de är helt torra.

Filtren måste vara helt torra innan de sätts tillbaka i maskinen.

Sätt tillbaka filter A i behållaren.

Så här sätter du tillbaka filtret på cyklonen.

Sätt tillbaka behållaren på cylindern.

Så här sätter du tillbaka cyklonen och behållaren på Dysons cylinderdammsugare.

Vänd maskinen på sidan och sätt tillbaka filter B och vrid på frigöringsknappen för filter B medsols tills filterluckan sitter på plats.

Montera ihop maskinen igen och prova.

Har det här löst problemet?

Testa sugeffekten

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna golvmunstycket.

Så här tar du bort munstycket från det justerbara röret på en cylinderdammsugare från Dyson.

Sätt på maskinen och testa sugeffekten från slangens öppning.

Så här testar du sugkraften i det justerbara röret.

Är sugeffekten vid förlängningsröret stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera golvmunstycket

Kontrollera turbinmunstyckets öppningar:

Avlägsna turbinmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollerar munstycket för blockeringar.

Lossa borstens ändskydd

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Så här kopplar du loss locket och borsthuvudet från munstycket.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Tar bort borsthuvudet från golvmunstycket och tar bort skräp.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera bottenplattan

Om du inte kan avlägsna ett hinder kan bottenplattan också tas bort.

Lossa bottenplattan:

För att komma åt blockeringar i golvmunstycket kan du avlägsna bottenplattan genom att använda ett mynt för att lossa skruven som är märkt med ett hänglås.

Så här tar du bort rengöringshuvudet på munstycket.

Kontrollera om öppningen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollerar rengöringshuvudet för eventuella blockeringar.

Sätt tillbaka stödplattan och se till att den snäpper på plats.

Så här sätter du tillbaka rengöringshuvudet på munstycket.

Sätt tillbaka borsten

Sätt tillbaka borsten lås den genom att dra åt låset.

Se till att den är ordentligt åtdragen innan du börjar använda apparaten.

Så här sätter du tillbaka borsthuvudet på munstycket.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera turbinmunstycket?

Testa sugeffekten

Detta tyder på att det strömmar ut luft för att det saknas en tätning eller p.g.a. en blockering.

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna golvmunstycket.

Så här tar du bort munstycket från det justerbara röret på en cylinderdammsugare från Dyson.

Sätt på maskinen och testa sugeffekten från slangens öppning.

Så här testar du sugkraften i det justerbara röret.

Är sugeffekten vid förlängningsröret stark eller svagare än vanligt?

Testa sugeffekten

När du kontrollerar sugeffekten är det normalt att det hörs ett pulserande ljud. Detta är en skyddsfunktion för den digitala motorn.

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Så här tar du bort munstycket från det justerbara röret på en cylinderdammsugare från Dyson.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Så här kontrollerar du sugkraften i änden av det justerbara röret.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Så här kontrollerar du sugkraften i änden av det justerbara röret.

Är sugeffekten vid förlängningsröret stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Blockering

Stora föremål kan blockera maskinen eller tillbehören. Om någon del blir igensatt eller filtret behöver rengöras kan det hända att maskinen ger ifrån sig ett pulserande ljud och sedan skär automatiskt.

Testa sugeffekten

När du kontrollerar sugeffekten är det normalt att det hörs ett pulserande ljud. Detta är en skyddsfunktion för den digitala motorn.

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Så här tar du bort munstycket från det justerbara röret på en cylinderdammsugare från Dyson.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Så här kontrollerar du sugkraften i änden av det justerbara röret.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Så här kontrollerar du sugkraften i änden av det justerbara röret.

Är sugeffekten vid förlängningsröret stark eller svagare än vanligt?

Knappen tänds inte.

Tryck på knappen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Vilken knapp som är strömknappen.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rengöra maskinen

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Tryck på den röda frigöringsknappen för att lossa behållaren och cyklonen från maskinen.

Tar bort cyklonen och behållaren från Dysons cylinderdammsugare.

Placera behållaren och cyklonen i en soppåse eller håll dem över sophinken, tryck på den röda knappen igen för att öppna behållarens botten och tömma ut skräpet.

Så här tömmer du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Tryck på den silverfärgade knappen på cyklonens baksida för att lossa den från den genomskinliga behållaren.

Kontroll av cyklonen på Dysons cylinderdammsugare för att se om det finns skräp.

Rensa bort eventuella hår och fibrer från höljet med en mjuk borste eller torr trasa.

VARNING! Använd inte några vätskor när du rengör cyklonen.

Så här rengör du cyklonen på Dysons cylinderdammsugare.

Kontrollera om cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontroll av förseglingen på cyklonen från Dysons cylinderdammsugare.

Rengör endast den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

VARNING! Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på behållaren.

Så här rengör du behållaren på Dysons cylinderdammsugare.

Kunde problemet lösas genom att rengöra behållaren och cyklonen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Spolar tillbaka kabeln

Koppla ifrån maskinen.

Dysons cylinderdammsugare dras ut från eluttaget.
  • Tryck på den gråa tillbakaspolningsknappen för att spola tillbaka strömkabeln helt.
  • Knappen kan tryckas in halvvägs utan något större motstånd innan upprullningsmekanismen aktiveras.
  • Om kabeln inte snurras in ska du dra ut den helt till dess att den röda tejpbiten syns.
  • Tryck på tillbakaspolningsknappen igen för att spola tillbaka strömkabeln.
Knappen för att dra tillbaka sladden på Dysons cylinderdammsugare.

Har det här löst problemet?

Testa sugeffekten

Detta tyder på att det kan finnas en blockering i maskinen.

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna golvmunstycket.

Så här tar du bort munstycket från det justerbara röret på en cylinderdammsugare från Dyson.

Sätt på maskinen och testa sugeffekten från slangens öppning.

Så här testar du sugkraften i det justerbara röret.

Är sugeffekten vid förlängningsröret stark eller svagare än vanligt?

Rätt skaftläge

När skaftet står rakt upp kan golvmunstycket med två lägen inte växla mellan lägena för hårda golv och mattor.

Om maskinen sätts på och munstycket är i ErP MAX-läget är det svårt att ändra städmunstyckets golvläge.

Se till att strömmen är avstängd och skaftet är i det normala dammsugningsläget så som visas nedan, och försök att växla mellan lägena för hårda golv och mattor.

Rengöringshuvudet i nedåtläge för användning på mattor och i uppåtläge för användning på hårda underlag.

Kunde problemet lösas genom att testa golvmunstycket med två lägen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Använda kabeln

Stäng av maskinen.

Av-knappen på Dysons cylinderdammsugare.

Se till att maskinen är urkopplad.

Dysons cylinderdammsugare dras ut från eluttaget.

Dra in kabeln genom att trycka ordentligt på knappen tills den klickar och kabeln spolas tillbaka.

Knappen för att dra tillbaka sladden på Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Serienumrets placering

Du hittar serienumret på maskinens undersida mellan hjulen.

Här hittar du serienumret på Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fästa tillbehören

Fäst tillbehören på skafthandtaget eller förlängningsröret så att de snäpper på plats.

Avlägsna eventuellt förlängningsröret och skafthandtaget och fäst tillbehören direkt på slangen, så att de snäpper på plats.

Så här sätter du på tillbehören på Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma dammbehållaren

Tryck på den röda frigöringsknappen för att lossa behållaren och cyklonen från maskinen.

Tar bort cyklonen och behållaren från Dysons cylinderdammsugare.

Placera behållaren och cyklonen i en soppåse eller håll dem över sophinken, tryck på den röda knappen igen för att öppna behållarens botten och tömma ut skräpet.

Så här tömmer du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtren

Tryck på den röda frigöringsknappen för att lossa behållaren och cyklonen från maskinen.

Tar bort cyklonen och behållaren från Dysons cylinderdammsugare.

Avlägsna filter A

Dra ut filter A från cyklonens övre del.

Så här tar du bort filtret i cyklonen.

Avlägsna filter B

Vänd apparaten på sidan och vrid på frigöringsknappen för filter B motsols tills det går att lossa filterluckan.

Lossa filter B från maskinen.

Tvätta filter A

Låt kallt vatten rinna genom filtrets öppning i cirka 10 sekunder.

Vänd filtret upp och ned och knacka lätt 10 gånger.

Kram ur och vrid filtret.

Upprepa tills det blir rent.

Så här rengör du filtret på Dysons cylinderdammsugare.

Tvätta filter B

Låt kallt vatten rinna igenom båda sidorna av filtret.

Knacka filtret 10 gånger (knacka på filtrets hårda plastkant, inte gummikanten).

Upprepa tills det blir rent.

Torka filtren

Låt filtren ligga och torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att de är helt torra.

Filtren måste vara helt torra innan de sätts tillbaka i maskinen.

Sätt tillbaka filter A i behållaren.

Så här sätter du tillbaka filtret på cyklonen.

Sätt tillbaka behållaren på cylindern.

Så här sätter du tillbaka cyklonen och behållaren på Dysons cylinderdammsugare.

Vänd maskinen på sidan och sätt tillbaka filter B och vrid på frigöringsknappen för filter B medsols tills filterluckan sitter på plats.

Montera ihop maskinen igen och prova.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?