Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Allmänna villkor för webbplatsen och villkor för köp

Denna sida, tillsammans med de dokument som uttryckligen hänvisas till i villkoren, innehåller information om oss och de legala villkoren (Villkoren) i enlighet med vilka vi säljer våra produkter (Produkter) listad på vår webbplats (Webbplatsen).

Dessa Villkor gäller för alla köp av Produkter av oss till dig (Avtalet). Var vänlig och läs dessa Villkor noggrant och säkerställ att du förstår dem, innan du beställer någon av Produkterna från Webbplatsen. Vänligen notera att genom att beställa någon av våra Produkter godkänner du att vara bunden av Villkoren och de andra dokument som uttryckligen hänvisas till.

Du kommer att bli ombedd att acceptera dessa Villkor innan du beställer en produkt. Om du inte godkänner Villkoren, kommer du inte kunna köpa någon Produkt från Webbplatsen. Du bör skriva ut en kopia av Villkoren eller spara dem på din dator för eventuell framtida användning.

Vi ändrar dessa Villkor från tid till annan. Varje gång du vill beställa en Produkt, vänligen kontrollera Villkoren för att säkerställa att du förstår vilka villkor som kommer att gälla vid den aktuella tidpunkten.

Dessa Villkor och eventuellt Avtal mellan oss, är på svenska.

 • 1. Företagsinformation

  1.1 Vi bedriver webbplatsen www.dyson.se. Vi är Dyson Sweden AB, ett företag registrerat i Sverige under organisationsnummer 559069-1076 med registrerat kontor på Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm, Sverige. Vårt VAT-nummer är 736734610.

  1.2 För att kontakta oss, vänligen ring +46 0200125871 eller kontakta oss på WhatsApp +46 707800574.

  >Tillbaka till början

  2. Våra Produkter

  2.1 Bilderna på våra Produkter på Webbplatsen är endast av illustrativ karaktär. Även om vi har ansträngt oss för att visa färgerna korrekt kan vi inte garantera att din dator visar Produkternas korrekta färg. Dina Produkter kan skilja sig något från dessa bilder.

  2.2 Även om vi har ansträngt oss för att vara så precisa som möjligt vad gäller storlekar, vikter, kapacitet, dimensioner och mått kan dessa avvika med 2%.

  2.3 Produktförpackningarna kan skilja sig från de som visas på bilder på Webbplatsen.

  2.4 Alla Produkter som visas på Webbplatsen är tillgängliga i den mån lagret räcker. Vi kommer att informera dig via e-post så snart som möjligt om en Produkt du beställt inte är tillgänglig och att vi därför inte kan genomföra din beställning.

   

  >Tillbaka till början

  3. Användning av Webbplatsen

  3.1 Din användning av Webbplatsen styrs av våra allmänna villkor för webbplatsanvändning. Var vänlig och ta dig tid att läsa dessa då de innehåller viktiga villkor som gäller för dig.

   

  >Tillbaka till början

  4. Hur vi använder din personliga information

  4.1 Vi använder endast din personliga information i enlighet med vår integritetspolicy. Var vänlig och ta dig tid att läsa denna då den innehåller viktig information som gäller för dig.

   

  >Tillbaka till början

  5. Om du är konsument

  Följande villkor under punkt 5 gäller om du är konsument.

  5.1 Om du är en konsument får du endast köpa Produkter från Webbplatsen om du är minst 18 år gammal.

  5.2 Du som konsument har alltid rätt att reklamera ett fel inom tre (3) år från avlämnandet. Utöver detta täcks våra produkter av Dyson-garantin, som tillhandahålls utan kostnad och som inte påverkar dina rättigheter som konsument. De villkor för Dyson-garantin som gäller för din produkt finns tillgängliga under avsnitt "Din Dyson-garanti" via denna länk

   

  >Tillbaka till början

  6. Om du är näringsidkare

  Följande villkor under punkt 6 gäller om du är näringsidkare.

  6.1 Om du inte är konsument bekräftar du att du har behörighet att ingå avtal för den vars räkning du använder Webbplatsen i syfte att köpa Produkter.

  6.2 Dessa Villkor och dokument som uttryckligen hänvisas till utgör det hela Avtalet mellan dig och oss och ersätter och utsläcker alla föregående avtal, löften, försäkringar, garantier, förklaringar och uppfattningar mellan oss, oavsett om de är skriftliga eller muntliga.

  6.3 Du accepterar att genom att ingå detta Avtal förlitar du dig inte på något uttalande, förklaring, försäkring eller garanti (oavsett om de görs omedvetet eller oaktsamt) som inte återfinns i dessa Villkor eller i något dokument uttryckligen hänvisat till i Villkoren.

  6.4 Båda parter går med på att ingen av oss kan framföra något yrkande om omedvetet eller oaktsamt framförda vilseledande uppgifter baserat på någon felaktighet i Avtalet.

   

  >Tillbaka till början

  7. Hur Avtalet utformas

  Vår beställningsprocess tillåter dig att kontrollera och rätta eventuella felaktigheter innan du skickar din order till oss. Var vänlig ta dig tid att läsa och kontrollera din order på varje sida av beställningsprocessen.

  7.2 Efter att du gjort en beställning kommer du att få ett e-postmeddelande från oss som bekräftar att vi har tagit emot din beställning. Notera dock att detta inte innebär att din beställning har blivit godkänd. Vårt beställningsgodkännande kommer att gå till så som beskrivs i punkt 7.3 nedan.

  7.3 Vi kommer att bekräfta vårt godkännande till dig genom att skicka ett e-postmeddelande som bekräftar att leveransen av Produkterna påbörjats (Leveransbekräftelse). Avtalet mellan oss gäller först när vi skickat Leveransbekräftelsen.

  7.4 Om vi inte har möjlighet att skicka en Produkt till dig, exempelvis på grund av att Produkten inte längre finns i lager, inte längre finns tillgänglig eller på grund av ett fel i priset på vår Webbplats, som redogörs för i punkt 11.5 nedan, kommer vi att informera dig om detta per e-post och vi kommer inte att genomföra din beställning. Om du redan har betalat för Produkterna kommer vi att återbetala dig hela beloppet så snart som möjligt.

   

  >Tillbaka till början

  8. Dina konsumenträttigheter avseende retur och återbetalning

  Denna punkt 8 gäller endast om du är konsument.

  8.1 Om du är konsument har du legal rätt att bryta ett Avtal under den period som nämns i punkt 8.2 nedan. Detta innebär att under den perioden om du ångrar dig eller om du av någon annan anledning bestämmer att du inte vill behålla en Produkt, kan du meddela oss om ditt beslut att bryta Avtalet och erhålla återbetalning.

  8.2 Du har en legal rätt att ångra en beställning. Om Produkterna redan har levererats till dig har du en period på 30 dagar under vilka du kan ångra en beställning, räknat från den dag du tagit emot produkterna. Detta kallas ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

  8.3 Utan att påverka din lagliga rättigheter att lämna tillbaka en beställning enligt våra villkor, erbjuder Dyson möjligheten att lämna tillbaka vissa produkter upp till 60 dagar efter att de har fått produkten levererad. Returperiod står respektive på produktsida.

  8.4 För att utnyttja din ångerrätt måste du med detta dokument kontakta oss och meddela detta, gärna via WhatsApp eller brev, på +46 707800574 eller Dyson Sweden AB, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm, Sverige . Du kan vilja behålla en kopia av ditt meddelande för framtida användning. Din ångerrätt anses gälla från det datum då du skickar oss ett meddelande eller brev.

  8.5 Om du utnyttjar din ångerrätt kommer vi att ersätta dig för alla dina gjorda betalningar, inklusive eventuella leveranskostnader som du betalat för att få Produkten skickat från Dyson till dig. Vi kommer att genomföra återbetalningen så snart som möjligt och inte senare än:

  a) 30 dagar från den dag då Produkter returnerats eller då du visar att du har returnerat produkterna, eller 
  b) om inga produkter skickats, 30 dagar från den dag då vi blivit informerad om ditt beslut att ångra ditt köp.

  8.6 Du måste returnera Produkterna med deras originalförpackningar och retursedeln inom 30 kalenderdagar från ditt meddelande om utnyttjande av ångerrätten, säkerställ att du får ett kvitto på försändelsen som vi ordnar för din räkning, för din egen framtida användning. Notera att om du inte packar försändelsen tillräckligt väl för att undvika skada under transport eller inte visar rimlig aktsamhet om Produkterna kan vi komma att neka att ersätta hela summan. I annat fall, vid mottagande av Produkterna i oskadat skick, kommer vi att återbetala den hela inköpssumman till det kort eller metod som ursprungligen använts för köpet. Om köpet är gjort på dyson.se så returnerar du Produkten genom att lämna in den på ett inlämningsställe.

  8.7 Detaljer om dina legala rättigheter avseende ånger och hur du utnyttjar detta bifogas Leveransbekräftelsen.

  8.8 Som konsument har du alltid rättigheter i lag vad gäller felaktiga varor eller varor som avviker från deras beskrivning. Dessa rättigheter påverkas inte av Villkoren. Om en vara avviker från avtalet eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning som Dyson har lämnat, kan du som konsument reklamera varan till Dyson. För det fall detta skulle bli aktuellt är du välkommen att kontakta Dyson, via WhatsApp +46 707800574. Åtgärder vidtas endast vid ursprungliga fel (och inte fel som t.ex. uppkommer p.g.a. slitage) och förutsätter att en reklamation görs inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet samt alltid senast tre år från det att du har tagit emot varan. Dyson rekommenderar därför att du kontrollerar varan noggrant direkt vid mottagandet. För att ärenden rörande transportskada ska kunna handläggas på snabbast möjliga sätt ber vi dig att behålla produktens emballage så att detta kan besiktigas. Beroende på skadans omfattning företas ex. omleverans, avhjälpande eller prisavdrag. Vidare kan hävning förekomma. Vid godkänd hävning ersätter Dyson dig för kostnaden för varan. För anspråk på annan ersättning, utöver kostnaden för varan, ansvarar Dyson enligt vad som följer av konsumentköplagen (1990:932).

   

  >Tillbaka till början

  9. Leverans

  9.1 Din beställning kommer att utföras på det förväntade leveransdatumet, som visas i leveransbekräftelsen, såvida inte omständigheter uppstår som ligger utanför vår kontroll. Om vi ​​förhindras att leverera på det förväntade leveransdatumet, på grund av omständigheter utanför vår kontroll, kommer vi att kontakta dig med ett nytt förväntat leveransdatum.

  9.2 Leveransen slutförs när vi levererar Produkten till den adress du har angett.

  9.3 Ansvaret för Produkten övergår till dig från det att leveransen har skett.

  9.4 Du äger Produkten från den tidpunkt då vi har fått full betalning och tillhörande leveranskostnader.

  9.5 Om du har frågor om din beställning är du välkommen att kontakta oss på WhatsApp +46 707800574.

   

  >Tillbaka till början

  10. Leveranskostnader

  10.1 För detaljer om leveranskostnader, klicka här

   

  >Tillbaka till början

  11. Pris

  Priserna för Produkterna kommer att framgå vid var tid på Webbplatsen. Vi anstränger oss för att säkerställa att priserna är korrekta vid var tid. Se dock punkt 11.5 nedan vad som gäller vid felaktigt angivna priser för en Produkt du beställt.

  11.2 Priserna för våra Produkter kan ändras från tid till annan, men ändringar kommer inte att påverka någon beställning som redan bekräftats med en Leveransbekräftelse.

  11.3 Priset för en Produkt inkluderar mervärdesskatt (där tillämpligt) i enlighet med den vid tidpunkten gällande mervärdesskattesatsen. Är du näringsidkare och mervärdesskattesatsen ändras mellan datumet för din beställning och leveranstidpunkten, kommer vi justera den mervärdesskatt du betalar med undantag för om du redan betalat hela summan för Produkterna innan ändringarna i mervärdesskattesatsen träder i kraft.

  11.4 Priset av en Produkt inkluderar inga leveranskostnader. Våra leveranskostnader framgår Frakt.

  11.5 Vår Webbplats innehåller ett stort antal Produkter. Det är alltid möjligt att, trots våra ansträngningar, vissa Produkter har ett felaktigt pris angett. Om vi upptäcker ett fel i prissättningen av en Produkt kommer vi att informera dig om detta fel och ge dig valet att köpa Produkten till det korrekta priset eller avbeställa Produkten. Vi kommer inte att hantera din beställning innan vi fått dina instruktioner. Om vi inte lyckas kontakta dig med hjälp av de kontaktuppgifter du angett i beställningen kommer vi betrakta beställningen som avbruten och skriftligen meddela dig detta. Vänligen notera att om prissättningsmisstaget är uppenbart och kunde förstås av dig som en felaktig prissättning, kommer vi inte att erbjuda Produkterna till dig till det felaktiga (lägre) priset.

   

  >Tillbaka till början

   

  12. Betalning

  Betalning måste ske med användning av en av de följande metoderna: Mastercard, Visa, Maestro, American Express, Klarna, Entercash banköverföring eller Paypal.

  Klarnas betalningsalternativ

  Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

  • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.
  • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.
  • Betala Direkt: Betala Direkt baseras på autogiro och ditt konto debiteras först när butiken har hanterat din beställning och skickat din order. Villkoren för Betala direkt finner du här.

  Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

  För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy.

  Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

   

  >Tillbaka till början

  13. Våra förpliktelser om du är en näringsidkare

  Denna punkt 13 gäller endast för näringsidkare.

  13.1 13.1 Vi tillhandahåller endast Produkterna för internt bruk i din verksamhet, och du godkänner att inte använda Produkterna för några återförsäljningsändamål.

  13.2 Vi begränsar inte på något sätt vårt ansvar för:

  (a) Dödsfall eller personskada orsakad av vår oaktsamhet;
  (b) Defekta produkter enligt reglerna i Consumer Protection Act 1987 (enligt engelsk lag);
  (c) bedrägeri eller bedrägligt vilseledande; eller
  (d) brott mot villkoren i section 12 av Sale of Goods Act 1979 (title and quiet possession) (enligt engelsk lag).

  13.3 Med beaktande av punkt 13.2 är vi under inga omständigheter ansvariga mot dig avseende kontraktsbrott, skadestånd (inklusive oaktsamhet), brott mot lagregler eller i övrigt enligt eller i samband med Avtalet för:

  (a) utebliven vinst, försäljning, verksamhet eller omsättning;
  (b) förlust eller korruption av data, information eller mjukvara;
  (c) uteblivna affärsmöjligheter;
  (d) förlust av förväntade besparingar;
  (e) förlust av goodwill; eller
  (f) någon indirekt skada eller följdskada.

  13.4 Med beaktande av punkt 13.2 och 13.3 kan vårt totala ansvar i förhållande till dig för förluster enligt eller i samband med Avtalet avseende kontraktsbrott, skadestånd (inklusive oaktsamhet), brott mot lagregler eller i övrigt aldrig överstiga inköpspriset för Produkten.

  13.5 Förutom vad som uttryckligen stadgas i dessa Villkor ger vi inga förklaringar, garantier eller löften i relation till Produkterna. Eventuella förklaringar, villkor eller garanti som kan ha antytts eller införts i dessa Villkor enligt lag, sedvana eller på annat sätt är exkluderat i den fullständiga omfattning som medges enligt lag. I synnerhet ansvarar vi inte för att Produkterna är lämpliga för dina ändamål.

   

  >Tillbaka till början

  14. Våra förpliktelser om du är konsument

  Denna punkt 14 gäller endast om du är konsument.

  14.1 Om vi misslyckas med att följa dessa Villkor är vi ansvariga för förlust eller skada som du lider som är en förutsebar följd av vårt brott mot dessa Villkor eller vår oaktsamhet, men vi är inte ansvarig för förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om det är en uppenbar konsekvens av vårt avtalsbrott eller om det var påtänkt av dig och oss när vi ingick Avtalet.

  14.2 Vi levererar endast Produkterna för användning i hemmet eller privat bruk. Du godkänner att inte använda Produkten för något kommersiellt syfte eller i närings- eller återförsäljarverksamhet och vi har inget ansvar i förhållande till dig för utebliven vinst, utebliven verksamhet, avbrott i verksamhet eller missad affärsmöjlighet.

  14.3 Vi begränsar inte vårt ansvar på något sätt för:

  (a) Dödsfall eller personskada orsakat av vår oaktsamhet;
  (b) Bedrägeri eller bedrägligt vilseledande;
  (c) Defekta produkter under produktansvarslagen (1992:18).

   

  >Tillbaka till början

  15. Omständigheter utanför vår kontroll

  15.1 Vi är inte ersättningsskyldiga eller ansvariga för att inte kunna genomföra, eller dröjsmål i vårt genomförande, någon av våra skyldigheter under Avtalet som orsakats av en omständighet som ligger utanför vår kontroll. Omständigheter utanför vår kontroll definieras nedan i punkt 15.2.

  15.2 En omständighet utanför vår kontroll innebär något agerande eller någon händelse bortom vår rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till strejk, lock-out eller annan industriell händelse från en tredje part, civil olydnad eller upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (förklarat eller ej) eller hot om eller förberedelse för krig, eldsvåda, explosion, storm, översvämning, jordbävning, jordskred, epidemier, eller andra naturkatastrofer eller fel på offentliga eller privata telekommunikationsnät eller hinder mot användning av fartyg, luftfartyg, motortransport eller andra former av offentlig eller privat transport.

  15.3 Om en omständighet utanför vår kontroll äger rum som påverkar vårt fullgörande av en skyldighet enligt Avtalet:

  (a) Vi kommer att kontakta dig så snart det är möjligt för att meddela dig; och
  (b) Våra skyldigheter enligt Avtalet blir uppskjutna och tiden för fullgörande förlängs under varaktigheten av omständigheten utanför vår kontroll. Om en omständighet utanför vår kontroll påverkar vår leverans av Produkter till dig, kommer vi att ordna med ett nytt leveransdatum efter att omständigheten utom vår kontroll är över.

   

  >Tillbaka till början

  16. Kommunikation mellan parterna

  När vi i dessa Villkor hänvisar till ”skriftligen”, inkluderar detta e-post.

  16.2 Om du är konsument:

  (a) För att ångra ett Avtal i enlighet med din legala rätt att göra så enligt punkt 8.1, vänligen kontakta oss skriftligen om detta, gärna genom att skicka ett meddelande på WhatsApp till +46 707800574 eller genom att skicka ett brev till oss på Dyson Sweden AB, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm, Sverige. Du kan behålla en kopia av detta meddelande för ditt eget bruk. Din ångerrätt räknas från den dag du skickade oss e-postmeddelandet eller den dag du postade brevet.;
  (b) Om du vill kontakta oss skriftligen av något annat skäl kan du göra det genom WhatsApp på +46 707800574. Du kan också kontakta oss genom vår kundtjänsttelefon +46 0200125871.

  16.3 Om vi måste kontakta dig eller meddela dig något skriftligen, kommer vi att göra detta per e-post eller post till den adress du uppgivit i din beställning.

  16.4 Om du är näringsidkare:

  (a) Varje meddelande eller annan kommunikation mellan parterna enligt eller i anslutning till Avtalet ska vara skriftligt och ska levereras personligen, genom förstaklassbrev eller annan leveransmetod med leverans nästföljande arbetsdag eller via e-post.
  (b) Ett meddelande eller annan kommunikation ska anses ha bli mottaget: om leverans sker personligen, när det lämnats vid vårt registrerade kontor; om sänt per förstaklassbrev eller annan leveransmetod med leverans nästföljande arbetsdag kl 9:00 den andra arbetsdagen efter postande; om sänt per e-post, en arbetsdag efter sändning.
  (c) Vid styrkande av sändning av något meddelande ska det vara tillräckligt att bevisa, i fall då brev används, att ett sådant brev varit korrekt adresserat, frankerat och placerat i posten och, i fall då e-post används, att ett sådant e-postmeddelande skickats till den specificerade e-postadressen tillhörande mottagaren.
  (d) Denna bestämmelse gäller inte processuella eller övriga dokument som har samband med en rättslig tvist.

   

  >Tillbaka till början

   

  17. Övriga viktiga villkor

  17.1 Vi kan komma att överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till någon annan organisation, men detta kommer inte att påverka dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt dessa Villkor.

  17.2 Du får endast överföra dina rättigheter eller dina skyldigheter enligt dessa Villkor om vi godkänt detta skriftligen.

  17.3 Detta Avtal är mellan dig och oss. Ingen annan person ska ha rätt att göra gällande något av dess innehåll.

  17.4 Var och en av bestämmelserna i dessa Villkor gäller separat. Om en domstol eller relevant myndighet bestämmer att någon av bestämmelserna är olagligt eller ogenomförbar, ska de kvarvarande bestämmelserna fortsätta vara i kraft och gällande.

  17.5 Om vi inte påpekar att du ska fullgöra någon av dina skyldigheter enligt Villkoren, eller om vi inte gör gällande våra rättigheter gentemot dig, eller om vi dröjer med att göra det, innebär det inte att vi avsagt oss våra rättigheter gentemot dig. Om vi påpekar en brist från din sida kommer vi endast göra detta skriftligen och det innebär inte att vi godkänner någon senare brist från din sida.

  17.6 Om du är konsument, vänligen notera att för dessa Villkor gäller svensk lagstiftning. Det innebär att ett Avtal om köp av Produkter genom vår Webbplats och eventuell tvist eller krav till följd av eller i samband med detta kommer att hanteras enligt svensk lagstiftning. Båda parter godkänner att svensk domstol kommer att ha icke exklusiv jurisdiktion. Dyson följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

  17.7 Om du är näringsidkare, ska ett Avtal och eventuell tvist eller krav till följd av eller i samband med det eller dess utformning (inklusive icke-kontraktuella tvister eller krav) ska hanteras enligt svensk lagstiftning.

  17.8 Om du är näringsidkare godkänner vi båda oåterkalleligt att svenska domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion att avgöra eventuell tvist eller krav till följd av eller i samband med ett Avtal eller dess innehåll eller utformning (inklusive icke-kontraktuella tvister eller krav).

   

  >Tillbaka till början

   

  18. Dyson prisgaranti

  18.1 Våra priser kontrolleras och matchas dagligen. Du kan vara säker på att Dyson.se erbjuder det bästa priset. Om du hittar samma modell annonserad till ett lägre pris av Elgiganten, Netonnet, MediaMarkt, Komplett eller Lyko inom 30 dagar efter ditt köp så återbetalar vi mellanskillnaden. Vänligen kontakta i så fall vår kundtjänst via WhatsApp.

  Produkten behöver då vara av exakt samma modell och färg som visas på Dyson.se och finnas i lager hos en av de kvalificerade återförsäljarna.

  Bevis på det annonserade priset från en kvalificerad svensk återförsäljare krävs. 

  Följande återförsäljare är berättigade: Elgiganten, Netonnet, MediaMarkt, Komplett och Lyko.

  Prisgarantin gäller inte om ditt köp ingår i ett set som även kan köpas separat till fullt pris.

  Den annonserade produkten måste vara ny och i originalförpackning. Löftet gäller inte om produkten har renoverats, renoverats, använts, skadats, returnerats, i öppen kartong eller en demonstrationsprodukt.

  Dysons prisgaranti gäller inte handtorkar, tillbehör eller reservdelar. 

  >Tillbaka till början

  Informationskrav

  • AM06 12"

   Maximal flödeshastighet
   22.2 m3/min F

   fläktingång
   26 W P

   Servicevärde
   0.85 (m3/min)/W SV

   Energiförbrukning viloläge
   <0.5 W Psb

   Fläktens ljudeffektnivå
   58 db(A) Lwa

   Maximal lufthastighet
   3.2 Meter/Sekund C

   Based on IEC 60879

  • AM07

   Maximal flödeshastighet
   30 m3/min F

   fläktingång
   56 W P

   Servicevärde
   0.54 (m3/min)/W SV

   Energiförbrukning viloläge
   <0.5 W Psb

   Fläktens ljudeffektnivå
   64 db(A) Lwa

   Maximal lufthastighet
   3 Meter/Sekund C

   Based on IEC 60879

  • AM08

   Maximal flödeshastighet
   36 m3/min F

   fläktingång
   60 W P

   Servicevärde
   0.6 (m3/min)/W SV

   Energiförbrukning viloläge
   <0.5 W Psb

   Fläktens ljudeffektnivå
   67 db(A) Lwa

   Maximal lufthastighet
   3 Meter/Sekund C

   Based on IEC 60879

  Information för att identifiera den eller de modeller vars informatio relaterar till COMMISSION REGULATION (EU) nr 206/2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125 / EG med avseende på krav på ekodesign för luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar.

   

  >Tillbaka till början