Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).
Dysons teknologicampus i Storbritannien ur ett fågelperspektiv.

Hållbarhet hos Dyson

Ingenjörer söker alltid efter förbättrad effektivitet och efter att få saker att fungera bättre. Vi försöker göra mer med mindre, på rätt sätt – oavsett om det gäller ingenjörskonst, utbildning, jordbruk eller något annat.

'"För en ingenjör är den kreativa impulsen, viljan att förbättra världen och behovet att lösa problem, ett sinnestillstånd som inte går att stänga av."

James Dyson

Generera mindre avfall

Göra mer med mindre

Ju mindre råvara vi använder, desto mindre energi går det åt. I takt med att vi utvecklar vår teknologi och människor i allt högre grad använder förnybar energi kommer påverkan att minska ytterligare.

Effektiv teknologi

Genom att förbättra kärnteknologin och använda resurserna effektivt kan vi göra mer med mindre och tillverka allt effektivare maskiner.

Innovation kräver gott om tro och vilja att prova nya tillvägagångssätt – cykloner snarare än dammsugarpåsar och höghastighetsluft snarare än energislukande luftvärmare.

Hjälper ditt företag att minska sin miljöpåverkan

Leds av ingenjörer

På Dyson drivs vi av innovativ ingenjörskonst, något som stammar från vår grundare James Dyson. Från dag ett har vi använt oss av vetenskap, ingenjörskonst och beteendeförändringar för att minska påverkan från vår verksamhet och vår teknologi.

Dyson graduates throwing their mortar boards in the air.

The Dyson Institute of Engineering and Technology

Dyson Institute of Engineering and Technology utbildar studenter som arbetar med allt från ryggsäckar som mäter luftkvaliteten till att utveckla ny teknologi.

The James Dyson Award

James Dyson Award utmanar unga ingenjörer och forskare att lösa några av de största problem vår värld står inför idag. Från teknologi som förbättrar tillgänglighet till sådan som fokuserar på att lösa miljöutmaningar. Med den ökande mängden miljöprojekt som pågår runtom i världen innehåller tävlingen numera ett särskilt hållbarhetspris.

The James Dyson Foundation

James Dyson Foundation är Dysons välgörenhetsorganisation för blivande ingenjörer som introducerar unga uppfinnare för spännande problemlösningsfrågor – allt från säkerhetsnätet som uppmuntrar till ett mer hållbart fiske till plastskannern som bidrar till en mer effektiv återvinning. 

Våra anläggningar

Som ett resultat av vår strävan försörjs numera 82 % av Dysons anläggningar av förnybar energi. Och 100 % av Dysons direkttillverkning körs på grön energi.³    

Energy-promoting solar panels.

Förnybar energi på campus

Vår senaste forsknings-, design- och utvecklingsanläggning i Storbritannien är utrustad med solpaneler som producerar tillräckligt med energi för att driva hela byggnaden. En bergvärmepump under parkeringen sparar energi genom att reglera temperaturen inne i byggnaden och hålla våra IT-servrar svala.

Vi installerar ny energiövervakning på alla våra anläggningar för ytterligare besparingar, inklusive termiska drönarbilder som hjälper oss att identifiera energiläckor och säkerställa att våra byggnader är så effektiva som möjligt.

Renoverar och gör gammalt till nytt

Våra arbetsplatser har alltid varit viktiga för oss på Dyson. Precis som våra maskiner är byggda för att hålla så vill vi att våra fastihgheter ska vara hållbara, och hjälper därför till med att återställa landmärken till sin forna glans.