Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

/content/dam/contentfragment/dyson/prospect-capture/se/sv_se/prospect-capture-gobal-cf1

Hör av dig om du vill köpa Dyson-teknik till ditt företag.

  • 1 Torktiden och energiförbrukningen har beräknats för Max-läge. Torktid bestämdes med hjälp av av Dyson-testmetod 769, baserat på NSF P335 till ett mått av 0,1 g restfuktighet.
  • 2 Suen et al. 2019 SR och baserat på luftburna bakterier och aerosoler (0,3 till > 5 mikrometer) uppmätt vid handtorkning i en 28,5 m3 stor testkammare, i en studie utförd av ett oberoende tredjepartslaboratorium.
  • 3 Baserat på uppmätt aerosolisering vid handtorkning. Test utfört av det oberoende tredjepartslaboratoriet Airmid Healthgroup Ltd.
  • 4 Genomsnittligt elpris var SEK 0.17/kWh i december 2018. Se våra beräkningar.