Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

/content/dam/contentfragment/dyson/prospect-capture/se/sv_se/prospect-capture-gobal-cf

Hör av dig om du vill köpa Dyson-teknik till ditt företag.

Vanliga frågor

Sprider Airblade-luftströmmar/-handtorkar bakterier?


Det finns flera studier som företag som tillverkar och distribuerar pappershanddukar ofta använder sig av för att stödja felaktiga påståenden. Dessa studier är generellt genomförda under förhållanden eller scenarier som inte representerar det verkliga livet eller en verklig situation som en person rimligen skulle uppleva vid användning av en Dyson Airblade™-handtork. Forskarna som genomförde dessa studier kan endast ha uppnått ett sådant resultat genom att förorena händerna med stora mängder bakterier och virus och sedan direkt torkat händerna med en Dyson Airblade™-handtork, utan att först tvätta dem. Däremot visade forskningsstudier gjorda av University of Bradford att vid korrekt användning av Dyson Airblade™-handtorkarna så minskade bakterierna på händerna med upp till 40 %.⁴

Vad står HEPA för?

HEPA står för High Efficiency Particulate Air. För att räknas som ett äkta HEPA-filter, vilket installeras som standard i alla Dyson Airblade-handtorkar, måste filtret klara teststandarderna EN1822-5 och IEST-RP-CC001.6. Alla filter som inte uppges vara HEPA-filter kan därmed inte påvisa så pass höga effektivitetsnivåer.

Ska jag använda pappershanddukar eller en handtork när jag torkar händerna? Vilket alternativ är mest effektivt?

Att tvätta händerna är avgörande för att minska spridningen av bakterier och virus. Ett annat steg som är viktigt i denna process är att torka händerna ordentligt, då fuktiga händer kan spridas upp till 1 000 gånger fler bakterier än torra händer.¹ Dyson Airblade-handtorkar har visat sig vara ett lika hygieniskt sätt att torka händerna som pappershanddukar,⁸ men utan samma negativa miljöpåverkan eller höga driftkostnader.⁹

  • 1 Suen et al. 2019 SR och baserat på luftburna bakterier och aerosoler (0,3 till > 5 mikrometer) uppmätt vid handtorkning i en 28,5 m3 stor testkammare, i en studie utförd av ett oberoende tredjepartslaboratorium.
  • 2 Baserat på uppmätt aerosolisering vid handtorkning. Test utfört av det oberoende tredjepartslaboratoriet Airmid Healthgroup Ltd.
  • 3 HEPA-filtret är testat enligt standarden EN1822-5 av ett oberoende tredje-parts-laboratorium under föreskrivna testförhållanden.
  • 4 Snelling et al. (2010) JAM
  • 5 Torktid uppmätt med Dyson 769-metoden baserat på NSF P335-protokollet med 0,1 g restfuktighet som utgångspunkt.
  • 6 Global undersökning genomförd i juli år 2020 i 14 olika länder världen över (UK, DE, ES, FR, IT, NL, US, CA, MX, CN, JP, MY, SG, AU) med totalt 8 758 svarande, 18 år eller äldre. Enskilda procentsatser varierar per land.
  • 7 Testad i ett externt laboratorium i enlighet med ISO 22196 mot E. coli, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus och Klebsiella pneumoniae och ISO 21702 mot H3N2 (influensavirus).
  • 8 Mutters & Warnes (2019) JHI
  • 9 Med ett genomsnittligt elpris på 0,1 €/kWh i december 2018. För detaljerade beräkningar, gå till www.dyson.se/calcs