Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).
Sketch of Dyson products and recycling logo

WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment

Dyson cylinder vacuum cleaner

Vårt miljöansvar

När vi designar, tillverkar och distribuerar våra maskiner har vi en skyldighet att ta ansvar för miljön.

Men vårt ansvar sträcker sig betydligt längre än så, närmare bestämt till den dag då våra maskiner når slutet av sin livslängd. Det är därför vi förespråkar EU:s WEEE-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment), som säkerställer att elektrisk och elektronisk utrustning sorteras och slängs på ett miljövänligt sätt.

Crossed-out wheelie bin symbol

Vad kan jag återvinna?

Vi tar tillbaka en likvärdig vara till den du inhandlar. När du till exempel köper en ny dammsugare kan vi ta tillbaka din gamla Dyson-dammsugare för en ansvarsfull avfallshantering. Likaså kan vi, ifall du önskar, ta tillbaka dina gamla maskiner när du köper en ny Dyson Supersonic eller Dyson Purifier.

Den här symbolen finner du på alla elektriska produkter. Det är en påminnelse om att gamla elprodukter ska återvinnas istället för att slängas i hushållssoporna. 

 

Minska slöseriet med elprodukter

Som en del av vårt åtagande att minska mängden elektriskt avfall som osorterat slängs och förbränns återvinner vi din gamla elutrustning kostnadsfritt när du köper en ny Dyson-maskin. Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) regleras av EU. Läs mer här