Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).
Sketch of Dyson products and recycling logo

WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment

Dyson cylinder vacuum cleaner

Vårt miljöansvar

När vi designar, tillverkar och distribuerar våra maskiner har vi en skyldighet att ta ansvar för miljön.

Men vårt ansvar sträcker sig betydligt längre än så, närmare bestämt till den dag då våra maskiner når slutet av sin livslängd. Det är därför vi förespråkar EU:s WEEE-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment), som säkerställer att elektrisk och elektronisk utrustning sorteras och slängs på ett miljövänligt sätt.

Vad är WEEE-direktivet?

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) är ett EU-initiativ som anger hur säker och ansvarsfull insamling och återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall ska gå till. Det täcker all utrustning som har en kontakt eller ett batteri.

Vad innebär WEEE-direktivet?

WEEE-direktivet är en europeisk lag som ålägger alla EU:s medlemsstater att minimera påverkan på miljön från elektriska och elektroniska produkter. För att drastiskt kunna minska den osorterade mängd elektriska och elektroniska produkter som hamnar på soptippen krävs en hög nivå av insamling (inklusive separat sådan) av dylika för sortering, återvinning och miljövänligt bortskaffande.

Hur fungerar WEEE-direktivet?

Dyson och alla andra liknande tillverkare är ansvariga för att av uttjänta elprodukter avvecklas på ett miljövänligt sätt.

Varför görs detta?

Under vår livstid slänger var och en av oss i genomsnitt 3,3 ton elektriska produkter. För att värna om miljön måste vi hitta sätt att bli mer hållbara.

Vad gör Dyson?

Vi vet att miljöansvar är avgörande för Dysons hållbara tillväxt på lång sikt och vi behöver därför se till att ta hand om våra anställda, personer som arbetar inom våra leverantörskedjor och de platser vi verkar på. Dysons policy är att bedriva all verksamhet på ett lagligt, etiskt och ansvarsfullt sätt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är nu den snabbast växande avfallskategorin i EU och resten av världen. Återvinning och återanvändning av oönskad el eller elektronik kan bidra till att rädda planeten, öka ekonomin och förbättra djur och människors liv. Elektrisk och elektronisk utrustning kan dessutom innehålla material, delar och ämnen som kan vara skadliga för miljön och hälsan ifall de inte avvecklas korrekt.

Köper du ny Dyson-teknik? Hjälp oss att minska mängden osorterat elektriskt avfall som går till förbränning.

Lämna in din uttjänta maskin på närmaste återvinningsstation. För att hitta den som ligger närmast dig kan du kontakta dina lokala myndigheter.

Alternativt kan du ta med din gamla maskin in till vår Dyson Demo-butik inom 28 dagar från att du köpte din nya Dyson-maskin och mot uppvisande av kvittot eller orderbekräftelse-mejlet få gratis återvinning. Maskinen som returneras måste vara av liknande typ eller ha fyllt samma funktion som ditt nya köp. 

Gamla batterier?

Lämna in ditt gamla batteri på närmaste återvinningsstation. För att hitta den som ligger närmast dig kan du kontakta dina lokala myndigheter.

Eller så kan du lämna in det gamla batteriet i vår Dyson Demo-butik

I våra butiker kommer vi att samla in alla typer av förseglade batterier som enkelt kan hanteras av gemene man, inklusive AA-, AAA- och 9 v-batterier samt uppladdningsbara batterier och ackumulatorer från sladdlösa dammsugare och andra elektriska eller elektroniska apparater. Vi kan dock inte ta emot in motorcykelbatterier eller batterier från industriell utrustning.

Om ditt batteri inte är helt förseglat eller har blivit skadat kanske vi inte kan ta emot det av hälso- och säkerhetsskäl. Vi hänvisar dig då till närmaste återvinningsstation, där du kan slänga det på ett säkert sätt.

Crossed-out wheelie bin symbol

Vad kan jag återvinna?

Vi tar tillbaka en likvärdig vara till den du inhandlar. När du till exempel köper en ny dammsugare kan vi ta tillbaka din gamla Dyson-dammsugare för en ansvarsfull avfallshantering. Likaså kan vi, ifall du önskar, ta tillbaka dina gamla maskiner när du köper en ny Dyson Supersonic eller Dyson Purifier.

Den här symbolen finner du på alla elektriska produkter. Det är en påminnelse om att gamla elprodukter ska återvinnas istället för att slängas i hushållssoporna. 

 

Minska slöseriet med elprodukter

Som en del av vårt åtagande att minska mängden elektriskt avfall som osorterat slängs och förbränns återvinner vi din gamla elutrustning kostnadsfritt när du köper en ny Dyson-maskin. Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) regleras av EU. Läs mer här