Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Dysons beräkningar

Här på Dyson konstruerar vi maskiner ämnade att fungera korrekt och för att hjälpa våra kunder att förstå hur de fungerar är vi alltid transparenta gällande de påståenden vi gör.

Tyvärr fungerar det inte på samma sätt hos många av våra konkurrenter. De använder ofta vilseledande påståenden, vilket kan leda till stor förvirring.

Nedan följer en förklaring av hur vi beräknar våra påståenden. Om du vill ha mer information är du varmt välkommen att kontakta oss på 020 012 5871.

Kostnadsbesparingar

Här på Dyson använder vi följande siffror för våra beräkningar:

Antal pappershanddukar per användning = 2

Detta baseras på vår egen interna forskning. Vi vet att människor ofta tar fler än två pappershanddukar för att torka sina händer, men vi tror på att uppskatta kostnaderna så låga som möjligt.

Kostnad per pappershandduk = 0,01€

Detta baseras på vår egen interna forskning. Vi har tagit kostnaden för pappershanddukar från fem av de mest populära återförsäljarna och för att räkna ut den genomsnittliga kostnaden.

Antal besök i toalettrummet per dag = 200

Detta baseras på vår egen interna forskning om användningen av ett medelstort toalettrum. För mindre toalettrum med färre besökare använder vi i stället siffran 100, och för områden med fler besökare så som bensinstationer och flygplatser använder vi siffran 400.

Antalet dagar toalettrummet används = 365 dagar

Beräknat på helt år.

Elkostnad per kWh = 0,17€

Detta baseras på vår egen interna forskning. Vi har tagit elkostnaden från 5 olika källor och för att räkna ut den genomsnittliga kostnaden.

Watt = det som anges av tillverkaren

Standby-effekt = det som anges av tillverkaren eller som visats genom tester av Dyson.

Torktiden baseras på National Sanitation Foundation's Protocol P335 (NSF P335).

Årlig koldioxidpåverkan beräknas baserat på 200 användningar per dag, 365 dagar om året.

Observera: de flesta tillverkare av handtorkar följer inte NSF P335, vilket kan resultera i felaktiga torktider. NSF är en oberoende hygienspecialist. Om du vill ha en exakt torktid, titta närmare på NSF P335s testresultat.

Hur beräknar vi driftskostnaderna för pappershanddukar?

Den årliga driftskostnaden för pappershanddukar beräknas med = 
Det genomsnittliga antalet pappershanddukar som används för att torka händerna x den genomsnittliga kostnaden för pappershanddukar x det antagna antalet användningar per dag x det antagna antal dagar som badrummet används.

Hur beräknar vi driftskostnaderna för Dyson Airblade™-handtorken och andra handtorkar?

Denna beräkning inkluderar två steg.

Steg 1: Driftkostnader vid användning (utan standby)

Torktid för handtork (i timmar) x nominellt värde i watt för handtorken (kW) x antaget antal användningar per dag x antaget antal dagar badrummet används x elkostnaden per kWh.

Steg 2: Driftkostnader vid användning (med standby)

Resultat av steg 1 +

((Elkostnad per kWh * antal timmar per år) – (uppskattad användning per dag (100/200/400) * torktid för handtork (i timmar))) * Standby-effekt (kW)

= Årlig driftskostnad

Miljöpåverkan

I samarbete med Carbon Trust har Dyson tagit fram en metod för att mäta miljöpåverkan av elektriska apparater och pappershanddukar. Koldioxidsberäkningarna togs fram med hjälp av mjukvaran GaBi som tillhandahålls av PE International och baseras på produktanvändning över 5 år och med USA som ett representativt land för användning.