Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

/content/dam/contentfragment/dyson/prospect-capture/se/sv_se/prospect-capture-gobal-cf

Hör av dig om du vill köpa Dyson-teknik till ditt företag.

Hör av dig om du vill köpa Dyson-teknik till ditt företag.

  • 1 Klepeis NE, Nelson WC, Ott WR, et al. (2001). The National Human Activity Pattern Survey (NHAPS): a resource for assessing exposure to environmental pollutants. J Expo Anal Environ Epidemiol. 11:231-252.
  • 2 Hulin et al, Respiratory Health and Indoor air pollutants based on quantitative exposure assessments, European Respiratory Journal, Oct 2012.
  • 3 Baserat på ett område på 3,2 m x 1,6 m, när Cu-Beam Down-lampan är upphängd 1,3 m över arbetsområdet.
  • 4 Partiklar så små som 0,1 mikrometer. Testad enligt EN1822. Gasupptagningsgraden varierar.