Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Dyson-garanti: villkor.

 • Vad täcker en Dyson-garanti?

  En Dyson-garanti täcker reparation eller utbyte (enligt Dysons bedömning) av din Dyson-maskin, om den visar sig vara felaktig på grund av materialfel eller bristande utförande inom garantiperioden.

  Om någon del inte längre är tillgänglig (t.ex. speciella färgvariationer) kommer Dyson att ersätta den med en funktionell reservdel.

  Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte av denna garanti.

  > Tillbaka till toppen

  Vad omfattas inte av en Dyson-garanti?

  Dyson-maskiner är utvecklade och konstruerade för kontinuerlig hög prestanda i normala hemmiljöer. Om en Dyson-maskin används på det sätt som den är avsedd för, och går sönder inom garantiperioden, är det vårt ansvar att reparera eller byta ut den.

  Det finns dock vissa omständigheter då en Dyson-garanti inte täcker reparation eller ersättning av en maskin. Dessa är inte gömda i det finstilta. Här är det som inte täcks:

  • Normalt slitage, inklusive delar som kan slitas ut över tid (t.ex. säkring, bälte, borsthuvud, batterier, filter etc.).
  • Oavsiktlig skada
  • Skador till följd av användning som inte är enligt typskylten.
  • Skador orsakade av att det rekommenderade apparatunderhållet inte har utförts.
  • Borttagning av blockeringar. Om din maskin blockeras, se bruksanvisning från Dyson för information om hur du får bort blockeringen. Om du är osäker kan du ringa vår kundtjänst gratis på 02 0012 5871. En Dyson-expert kommer att förklara för dig vad du ska göra.
  • Skador från externa källor, såsom förflyttning, väder, elavbrott eller strömavbrott.
  • Fel orsakade av omständigheter utanför Dysons kontroll.
  • Fel orsakade av:
   • Oavsiktlig användning, missbruk, försummelse eller oförsiktig användning av maskinen;
   • Användning av dammsugaren som inte är i enlighet med bruksanvisning från Dyson;
   • Användning av en Dyson-maskin för något annat än vanlig hushållsanvändning i det land där den köptes.
   • Användning av delar som inte monterats eller installerats enligt Dysons instruktioner.
   • Användning av delar och tillbehör som inte är äkta Dyson-komponenter. Ett komplett sortiment med äkta Dyson-reservdelar och -tillbehör för alla Dyson-maskiner finns på www.dyson.co.uk/spares.
   • Felaktig montering eller installation (förutom när Dyson utför den).
   • Reparationer eller ändringar som genomförs av andra parter än Dyson, eller dess auktoriserade ombud.

  Om du har några frågor angående vad som täcks av en Dyson-garanti, hjälper vi dig gärna. Du kan ringa oss gratis på 02 0012 5871.

  > Tillbaka till toppen

  Vilka är villkoren för garantin?

  Villkoren för en Dyson-garanti är följande:

  • Garantin träder i kraft vid inköpsdatumet (eller leveransdatumet om detta är senare).
  • Du måste tillhandahålla bevis på leverans/köp innan något arbete kan utföras på din maskin under garantin. Observera att utan detta bevis kommer allt utfört arbete att debiteras. Spara ditt inköpskvitto eller din leveransbekräftelse.
  • Allt arbete kommer att utföras av Dyson eller dess auktoriserade ombud.
  • Alla delar som byts ut blir Dysons egendom.
  • Reparation eller utbyte av din maskin under garanti kommer inte att förlänga garantiperioden.
  • Garantin ger fördelar som är kompletterande till och som inte påverkar dina lagstadgade rättigheter som konsument.

  Om du har några frågor, kan du ringa oss gratis på 0800 298 0298.

  > Tillbaka till toppen

  När börjar garantin gälla?

  En Dyson-garanti träder i kraft samma dag som köp eller leverans av din maskin sker, beroende på vad som inträffar senare.

  > Tillbaka till toppen

  Var är Dyson-garantin giltig?

  • Om denna maskin säljs utanför EU, kommer denna garanti endast att gälla om apparaten används i det land där den såldes.
  • Om denna maskin säljs inom EU, kommer denna garanti endast att gälla (i) om apparaten används i det land där den såldes eller (ii) om apparaten används i Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland , Italien, Nederländerna, Spanien eller Storbritannien och samma modell som denna apparat säljs med samma spänningsgrad i det aktuella landet.

  Om du tar med din maskin utomlands kan garantin bli ogiltig. Vi kommer dock att göra vårt bästa för att hjälpa dig i ditt nya hemland.

  Om du behöver råd, ring oss gratis på 02 0012 5871.

  > Tillbaka till toppen

  Är Dyson-garantier överförbara?

  Dyson-garantier kan överföras tillsammans med maskinen, förutsatt att det ursprungliga inköpsbeviset från en erkänd återförsäljare tillhandahålls, tillsammans med bevis på eventuellt ägarbyte av maskinen, som bekräftar att maskinen var i gott skick när ägarbytet ägde rum.

  > Tillbaka till toppen