Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Dyson policy för tillgänglighet online

Senast uppdaterad: 6 juni 2018

Vi är fast beslutna att erbjuda en webbplats som är tillgänglig för så många människor som möjligt. Vi strävar efter att uppnå genomgående höga användbarhetsnivåer på vår webbplats, enligt branschstandardriktlinjer för tillgänglighet enligt bästa praxis. För att bekräfta och utvärdera vårt arbete, samarbetar vi med oberoende leverantörer av tillgänglighetstest.

Vi strävar efter att uppnå Nivå A i World Wide Web Consortiums (W3C) riktlinjer för webbinnehålls tillgänglighet 2.0. Dessa förklarar hur man gör webbinnehåll mer lättillgängligt för personer med funktionsnedsättningar, och bidrar till att göra webben mer användarvänlig för alla.

Har du problem med att komma åt vårt innehåll?

Vi är medvetna om att vi fortfarande står inför utmaningar när det gäller att tillhandahålla en webbplats med full tillgänglighet, så vi arbetar aktivt med att förbättra följande punkter:

1. Dyson är beslutna att tillhandahålla tillgängliga PDF-filer för nya dokument och nya produkter. Om du stöter på en icke-tillgänglig PDF, var som helst på webbplatsen, vänligen kontakta oss på 020 012 5871 eller WhatsApp på +46 707800574 för att få filen i ett alternativt som vi gärna skaffar åt dig.

2. Vi är för närvarande medvetna om att det finns en begränsning i tillgänglighet för vår videospelare. Detta resulterar i att skärmläsare och användare som endast har tangentbord har svårt att få åtkomst till kontrollpanelen. Videon kan dock spelas upp och pausas. Vi arbetar med en lösning på detta, för närvarande är det planerat att vara löst till hösten 2018.

3. Vi är medvetna om att några av filmerna inte har bildtexter eller ljud. Om du har svårt att få tillgång till innehållet i videon, kan du kontakta Dyson på 020 012 5871 eller WhatsApp på +46 707800574.

4.Det finns några områden på webbplatsen som kopierar ID för vissa element. Dessa har testats och bör inte ha någon påverkan på den aktuella webbläsarens eller skärmläsarens funktion.

5.Vi har använt looping-animationer på hela webbplatsen för att beskriva tekniken som används i våra produkter. Om du tycker att dessa är distraherande, kan du pausa animeringen genom att aktivera detta Animationslås.

Om du har problem med att komma åt vår webbplats, vill ha ytterligare information om Dysons tillgänglighetsstandarder, eller vill ge feedback kan du kontakta oss på 020 012 5871 eller WhatsApp på +46 707800574.