Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Dyson DC46 Allergy Parquet-dammsugare Låt oss få din maskin att fungera

Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Avlägsna behållaren och cyklonen

Tryck på frigöringsknappen för att avlägsna cyklonenheten från cylindern.

Avlägsna föravskiljaren

Avlägsna behållaren och dra ut föravskiljaren från cyklonens ovansida.

Avlägsna efterfiltret

Vrid på det mittersta låshjulet på ball-enhetens ytterhölje motsols till dess att höljet frigörs.

Avlägsna skyddet, placera fingrarna under de två upphöjda flärparna och lyft ut filtret.

Tvätta föravskiljaren

Låt kallt vatten rinna genom filtrets öppning i cirka 10 sekunder.

Vänd filtret upp och ned och knacka lätt 10 gånger.

Kram ur och vrid filtret.

Upprepa tills det blir rent.

Tvätta efterfiltret

Låt kallt vatten rinna igenom filtret till dess att vattnet blir rent.

Knacka endast filtret på plastkanten för att se till att allt överflödigt vatten rinner av.

Torkar föravskiljaren

Ställ filtret på tork på den breda, öppna sidan. Låt torka helt i minst 24 timmar.

Torkar efterfiltret

Låt torka helt i minst 24 timmar.

Sätta tillbaka föravskiljaren

Sätt tillbaka föravskiljaren i den övre delen av cyklonen och stäng luckan.

Sätta tillbaka efterfiltret

Sätt tillbaka efterfiltret och efterfiltrets lock.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt tillbaka cyklonen på cylindern och se till att den snäpper på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Testa sugeffekten

När du kontrollerar sugeffekten är det normalt att det hörs ett pulserande ljud. Detta är en skyddsfunktion för den digitala motorn.

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera att inget är igensatt

Kontrollera turbinmunstyckets öppningar:

Avlägsna turbinmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa borstens ändskydd

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Följ nästa steg.

Avlägsna bottenplattan

För att komma åt blockeringar i golvmunstycket kan du avlägsna bottenplattan genom att använda ett mynt för att lossa skruven som är märkt med ett hänglås.

Kontrollera om öppningen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka stödplattan och se till att den snäpper på plats.

Sätt tillbaka borsten eller ändskyddet.

Testa maskinen

Montera ihop maskinen och prova den.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på skafthandtaget.

Lossa skafthandtaget från slangen genom att trycka på frigöringsknappen på slangen.

Lossa slangen genom att trycka på frigöringsknappen.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera röret och slanginloppet

Tryck på frigöringsknappen högst upp på handtaget och lossa behållaren från maskinen.

Kontrollera om luftgallret och slanginloppet är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om cyklonen och behållaren är skadade eller igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna behållaren och cyklonen

Tryck på frigöringsknappen för att avlägsna cyklonenheten från cylindern.

Avlägsna föravskiljaren

Avlägsna behållaren och dra ut föravskiljaren från cyklonens ovansida.

Avlägsna efterfiltret

Vrid på det mittersta låshjulet på ball-enhetens ytterhölje motsols till dess att höljet frigörs.

Avlägsna skyddet, placera fingrarna under de två upphöjda flärparna och lyft ut filtret.

Tvätta föravskiljaren

Låt kallt vatten rinna genom filtrets öppning i cirka 10 sekunder.

Vänd filtret upp och ned och knacka lätt 10 gånger.

Kram ur och vrid filtret.

Upprepa tills det blir rent.

Tvätta efterfiltret

Låt kallt vatten rinna igenom filtret till dess att vattnet blir rent.

Knacka endast filtret på plastkanten för att se till att allt överflödigt vatten rinner av.

Torkar föravskiljaren

Ställ filtret på tork på den breda, öppna sidan. Låt torka helt i minst 24 timmar.

Torkar efterfiltret

Låt torka helt i minst 24 timmar.

Sätta tillbaka föravskiljaren

Sätt tillbaka föravskiljaren i den övre delen av cyklonen och stäng luckan.

Sätta tillbaka efterfiltret

Sätt tillbaka efterfiltret och efterfiltrets lock.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt tillbaka cyklonen på cylindern och se till att den snäpper på plats.

Har det här löst problemet?

Kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på skafthandtaget.

Lossa skafthandtaget från slangen genom att trycka på frigöringsknappen på slangen.

Lossa slangen genom att trycka på frigöringsknappen.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera röret och slanginloppet

Tryck på frigöringsknappen högst upp på handtaget och lossa behållaren från maskinen.

Kontrollera om luftgallret och slanginloppet är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om cyklonen och behållaren är skadade eller igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om röret eller slangen var igensatta?

Hörs ljudet fortfarande när behållaren har avlägsnats?

Lossa dammbehållaren

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen – behållaren får inte överfyllas.

Tryck på frigöringsknappen på sidan av bärhandtaget för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren, enligt bilden.

Bärhandtaget frigörs. Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren.

Tömma dammbehållaren

Töm ut smutsen genom att trycka på behållarens röda frigöringsknapp.

OBS! Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den. Avlägsna varsamt den genomskinliga behållaren. Tillslut påsen ordentligt och släng med hushållsavfallet.

Lossa behållaren och cyklonen

Innan du kommer åt höljet ska du se till att behållaren är tom och att dess botten är öppen. Tryck på frigöringsknappen för att öppna behållaren.

Rengöra höljet

VARNING! Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Rengör cyklonens hölje med en torr trasa eller borste. Använd inte vatten för att rengöra cyklonen.

Rengöra behållaren

Den genomskinliga behållaren kan rengöras med vanligt vatten.

Se till att behållaren är helt torr innan du monterar ihop maskinen igen.

Sätta tillbaka behållaren

Stäng den genomskinliga behållarens botten så att den snäpper fast och stängs ordentligt.

När du sätter tillbaka behållaren ska du passa in skåran på behållarens undersida på den stora flärpen på den nedre kanalen.

Stäng handtaget nedåt tills det snäpper på plats.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa sugeffekten

Ett visslande ljud tyder på att det strömmar ut luft för att det saknas en tätning eller p.g.a. en blockering.

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Testa sugeffekten

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Välj lämpligt alternativ

Tvätta filtren

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Lossa dammbehållaren

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen – behållaren får inte överfyllas.

Tryck på frigöringsknappen på sidan av bärhandtaget för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren, enligt bilden.

Bärhandtaget frigörs. Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren.

Tömma dammbehållaren

Töm ut smutsen genom att trycka på behållarens röda frigöringsknapp.

OBS! Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den. Avlägsna varsamt den genomskinliga behållaren. Tillslut påsen ordentligt och släng med hushållsavfallet.

Lossa behållaren och cyklonen

Innan du kommer åt höljet ska du se till att behållaren är tom och att dess botten är öppen. Tryck på frigöringsknappen för att öppna behållaren.

Rengöra höljet

VARNING! Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Rengör cyklonens hölje med en torr trasa eller borste. Använd inte vatten för att rengöra cyklonen.

Rengöra behållaren

Den genomskinliga behållaren kan rengöras med vanligt vatten.

Se till att behållaren är helt torr innan du monterar ihop maskinen igen.

Sätta tillbaka behållaren

Stäng den genomskinliga behållarens botten så att den snäpper fast och stängs ordentligt.

När du sätter tillbaka behållaren ska du passa in skåran på behållarens undersida på den stora flärpen på den nedre kanalen.

Stäng handtaget nedåt tills det snäpper på plats.

Har det här löst problemet?

Kontrollera att inget är igensatt

Kontrollera turbinmunstyckets öppningar:

Avlägsna turbinmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa borstens ändskydd

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Följ nästa steg.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Kombinationsmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 918068-02

Kombinationsmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

71 kr

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 918068-02

Kombinationsmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

71 kr

Tillfälligt slutsåld

71 kr

Bevaka produkt

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Cyklon inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Cyklon

Reservdelsnr 925042-01

Reservcyklon till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 925042-01

Reservcyklon till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

688 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Slang inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Slang

Reservdelsnr 923769-03

Reservslang till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

Slang

Slang

Reservdelsnr 923769-03

Reservslang till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

688 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Reservefterfilter inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Reservefterfilter

Reservdelsnr 924057-02

Reservefterfilter till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

Reservefterfilter

Reservefterfilter

Reservdelsnr 924057-02

Reservefterfilter till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

Tillfälligt slutsåld

688 kr

Bevaka produkt

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Trappmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Trappmunstycke

Reservdelsnr 914417-01

Trappmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

71 kr

Trappmunstycke

Trappmunstycke

Reservdelsnr 914417-01

Trappmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

71 kr

71 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Handtag inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Handtag

Reservdelsnr 917276-05

Reservhandtag till din cylinderdammsugare från Dyson.

241 kr

Handtag

Handtag

Reservdelsnr 917276-05

Reservhandtag till din cylinderdammsugare från Dyson.

241 kr

Tillfälligt slutsåld

241 kr

Bevaka produkt

Håll tag i kontakten samtidigt som du trycker ned knappen, och låt sladden matas tillbaka in i maskinen.

Använda kabeln

Se till att maskinen är avstängd.

Koppla ifrån maskinen innan du spolar tillbaka kabeln.

Om kabeln inte snurras in ska du dra ut den helt till dess att den röda tejpbiten syns.

Knappen för att spola tillbaka sladden måste tryckas ned ordentligt för att sladden ska dras in helt efter användning. När knappen trycks ned tillräckligt långt ska du känna och höra ett klick och sladden dras in.

Har det här löst problemet?

Testa sugeffekten

Om maskinen spottar ut damm kan det bero på att den är igensatt.

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Snabbstartsguide

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Förpackningens innehåll

 • Dammsugare.
 • Förlängningsrör.
 • Skafthandtag.
 • Flat Out-munstycke med dubbla kanaler
 • Slangenhet.
 • Tillbehör.
 • Manual.

Montera din maskin

Anslut slangen till slanginloppet på maskinens framsida.

Fäst slangen mot den bakre delen av skafthandtaget.

Fäst skafthandtaget på förlängningsröret.

Tryck på förlängningsrörets frigöringsknapp för att förlänga det, och se till att det snäpper fast.

Fäst golvmunstycket till förlängningsröret.

Sätt i tillbehören i hållaren och fäst den på förlängningsröret.

Börja dammsuga

 • Dra alltid ut nätsladden helt till den röda tejpen innan du använder den.
 • Tryck på startknappen enligt bilden nedan för att sätta på eller stänga av den.

Tillbehör

Fäst tillbehören antingen på förlängningsröret, skafthandtaget eller slangen enligt bilden nedan, så att de snäpper på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda turbinmunstycket

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda turbinmunstycket

När du startar maskinen ställs turbinmunstycket in på läget borste på.

Ändra sugeffekten från låg till hög effekt.

Sätta på/stänga av borsten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fästa tillbehören

Fäst tillbehören antingen på förlängningsröret, skafthandtaget eller slangen enligt bilden nedan, så att de snäpper på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda förlängningsröret

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Håll i kontakten när du snurrar upp kabeln på kabelvindan. Låt inte kontakten flyga omkring när kabeln spolas upp.

Spolar tillbaka kabeln

Se till att maskinen är avstängd.

Koppla ifrån maskinen innan du spolar tillbaka kabeln.

Dra in kabeln genom att trycka ordentligt på knappen tills den klickar och kabeln spolas tillbaka.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Förvara munstyckena

 • Fäst tillbehören i tillbehörshållaren.
 • Fäst tillbehörshållaren på förlängningsröret.
 • Tryck på den röda knappen och skjut in förlängningsröret helt.
 • Förvara golvmunstycket genom att sätta i det i klämman på huvuddelens baksida.

Bära din Dyson-maskin

Bär maskinen i huvuddelens huvudhandtag.

Tryck inte på cyklonens spärrknapp eller skaka maskinen när du bär den, annars kan cyklonen lossna, falla av och orsaka skador.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Under maskinen mellan hjulen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Lossa dammbehållaren

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen – behållaren får inte överfyllas.

Tryck på frigöringsknappen på sidan av bärhandtaget för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren, enligt bilden.

Bärhandtaget frigörs. Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren.

Tömma dammbehållaren

Töm ut smutsen genom att trycka på behållarens röda frigöringsknapp.

OBS! Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den. Avlägsna varsamt den genomskinliga behållaren. Tillslut påsen ordentligt och släng med hushållsavfallet.

Lossa behållaren och cyklonen

Innan du kommer åt höljet ska du se till att behållaren är tom och att dess botten är öppen. Tryck på frigöringsknappen för att öppna behållaren.

Rengöra höljet

VARNING! Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Rengör cyklonens hölje med en torr trasa eller borste. Använd inte vatten för att rengöra cyklonen.

Rengöra behållaren

Den genomskinliga behållaren kan rengöras med vanligt vatten.

Se till att behållaren är helt torr innan du monterar ihop maskinen igen.

Sätta tillbaka behållaren

Stäng den genomskinliga behållarens botten så att den snäpper fast och stängs ordentligt.

När du sätter tillbaka behållaren ska du passa in skåran på behållarens undersida på den stora flärpen på den nedre kanalen.

Stäng handtaget nedåt tills det snäpper på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Lossa dammbehållaren

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen – behållaren får inte överfyllas.

Tryck på frigöringsknappen på sidan av bärhandtaget för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren, enligt bilden.

Bärhandtaget frigörs. Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren.

Tömma dammbehållaren

Töm ut smutsen genom att trycka på behållarens röda frigöringsknapp.

OBS! Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den. Avlägsna varsamt den genomskinliga behållaren. Tillslut påsen ordentligt och släng med hushållsavfallet.

Stäng den genomskinliga behållarens botten så att den snäpper fast och stängs ordentligt.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt fast den genomskinliga behållaren och cyklonen på framsidan av huvuddelen. Tappen på positioneringsfästet måste passa in i fördjupningen i bottnen på den genomskinliga behållaren.

Tryck ned bärhandtaget så att det snäpper fast ovanpå den genomskinliga behållaren och cyklonenheten och sitter fast ordentligt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?