Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC46 Allergy Parquet-dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Avlägsna behållaren och cyklonen

Tryck på frigöringsknappen för att avlägsna cyklonenheten från cylindern.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugare.

Avlägsna föravskiljaren

Avlägsna behållaren och dra ut föravskiljaren från cyklonens ovansida.

Så här tar du bort förmotorfiltret från Dysons cylinderdammsugare.

Avlägsna efterfiltret

Vrid på det mittersta låshjulet på ball-enhetens ytterhölje motsols till dess att höljet frigörs.

Avlägsna skyddet, placera fingrarna under de två upphöjda flärparna och lyft ut filtret.

Så här tar du bort eftermotorfiltret från Dysons cylinderdammsugare.

Tvätta föravskiljaren

Låt kallt vatten rinna genom filtrets öppning i cirka 10 sekunder.

Vänd filtret upp och ned och knacka lätt 10 gånger.

Kram ur och vrid filtret.

Upprepa tills det blir rent.

Så här rengör du förmotorfiltret på Dysons cylinderdammsugare.

Tvätta efterfiltret

Låt kallt vatten rinna igenom filtret till dess att vattnet blir rent.

Knacka endast filtret på plastkanten för att se till att allt överflödigt vatten rinner av.

Torkar föravskiljaren

Ställ filtret på tork på den breda, öppna sidan. Låt torka helt i minst 24 timmar.

Instruktioner att torka filtret från Dyson cylinderdammsugare i 24 timmar.

Torkar efterfiltret

Låt torka helt i minst 24 timmar.

Sätta tillbaka föravskiljaren

Sätt tillbaka föravskiljaren i den övre delen av cyklonen och stäng luckan.

Så här placerar du filtret i cyklonen på Dysons cylinderdammsugare.

Sätta tillbaka efterfiltret

Sätt tillbaka efterfiltret och efterfiltrets lock.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt tillbaka cyklonen på cylindern och se till att den snäpper på plats.

Så här sätter du tillbaka behållaren och cyklonen i Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Testa sugeffekten

När du kontrollerar sugeffekten är det normalt att det hörs ett pulserande ljud. Detta är en skyddsfunktion för den digitala motorn.

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Det justerbara röret på Dysons cylinderdammsugare dras ut genom att trycka ner spärren.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Så här kontrollerar du sugkraften i änden av det justerbara röret.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera att inget är igensatt

Kontrollera turbinmunstyckets öppningar:

Avlägsna turbinmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa borstens ändskydd

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Följ nästa steg.

Avlägsna bottenplattan

För att komma åt blockeringar i golvmunstycket kan du avlägsna bottenplattan genom att använda ett mynt för att lossa skruven som är märkt med ett hänglås.

Kontrollera om öppningen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka stödplattan och se till att den snäpper på plats.

Sätt tillbaka borsten eller ändskyddet.

Testa maskinen

Montera ihop maskinen och prova den.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på skafthandtaget.

Lossa skafthandtaget från slangen genom att trycka på frigöringsknappen på slangen.

Lossa slangen genom att trycka på frigöringsknappen.

Så här tar du bort slangen från Dysons cylinderdammsugare.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns blockeringar i det justerbara röret, handtaget eller slangen.

Kontrollera röret och slanginloppet

Tryck på frigöringsknappen högst upp på handtaget och lossa behållaren från maskinen.

Kontrollera om luftgallret och slanginloppet är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollerar den övre och undre slangen på Dysons cylinderdammsugare för att se om det finns några blockeringar.

Kontrollera om cyklonen och behållaren är skadade eller igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du behållaren och cyklonen på Dysons cylinderdammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Har det här löst problemet?

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna behållaren och cyklonen

Tryck på frigöringsknappen för att avlägsna cyklonenheten från cylindern.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugare.

Avlägsna föravskiljaren

Avlägsna behållaren och dra ut föravskiljaren från cyklonens ovansida.

Så här tar du bort förmotorfiltret från Dysons cylinderdammsugare.

Avlägsna efterfiltret

Vrid på det mittersta låshjulet på ball-enhetens ytterhölje motsols till dess att höljet frigörs.

Avlägsna skyddet, placera fingrarna under de två upphöjda flärparna och lyft ut filtret.

Så här tar du bort eftermotorfiltret från Dysons cylinderdammsugare.

Tvätta föravskiljaren

Låt kallt vatten rinna genom filtrets öppning i cirka 10 sekunder.

Vänd filtret upp och ned och knacka lätt 10 gånger.

Kram ur och vrid filtret.

Upprepa tills det blir rent.

Så här rengör du förmotorfiltret på Dysons cylinderdammsugare.

Tvätta efterfiltret

Låt kallt vatten rinna igenom filtret till dess att vattnet blir rent.

Knacka endast filtret på plastkanten för att se till att allt överflödigt vatten rinner av.

Torkar föravskiljaren

Ställ filtret på tork på den breda, öppna sidan. Låt torka helt i minst 24 timmar.

Instruktioner att torka filtret från Dyson cylinderdammsugare i 24 timmar.

Torkar efterfiltret

Låt torka helt i minst 24 timmar.

Sätta tillbaka föravskiljaren

Sätt tillbaka föravskiljaren i den övre delen av cyklonen och stäng luckan.

Så här placerar du filtret i cyklonen på Dysons cylinderdammsugare.

Sätta tillbaka efterfiltret

Sätt tillbaka efterfiltret och efterfiltrets lock.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt tillbaka cyklonen på cylindern och se till att den snäpper på plats.

Så här sätter du tillbaka behållaren och cyklonen i Dysons cylinderdammsugare.

Har det här löst problemet?

Kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen

Skilj förlängningsröret från skafthandtaget genom att trycka på frigöringsknappen på skafthandtaget.

Lossa skafthandtaget från slangen genom att trycka på frigöringsknappen på slangen.

Lossa slangen genom att trycka på frigöringsknappen.

Så här tar du bort slangen från Dysons cylinderdammsugare.

Kontrollera om förlängningsröret, skafthandtaget och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du om det finns blockeringar i det justerbara röret, handtaget eller slangen.

Kontrollera röret och slanginloppet

Tryck på frigöringsknappen högst upp på handtaget och lossa behållaren från maskinen.

Så här kopplar du loss behållaren från Dysons cylinderdammsugare.

Kontrollera om luftgallret och slanginloppet är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollerar den övre och undre slangen på Dysons cylinderdammsugare för att se om det finns några blockeringar.

Kontrollera om cyklonen och behållaren är skadade eller igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Så här kontrollerar du behållaren och cyklonen på Dysons cylinderdammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om röret eller slangen var igensatta?

Hörs ljudet fortfarande när behållaren har avlägsnats?

Lossa dammbehållaren

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen – behållaren får inte överfyllas.

Tryck på frigöringsknappen på sidan av bärhandtaget för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren, enligt bilden.

Bärhandtaget frigörs. Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren.

Så här tar du bort behållaren och cyklonen från Dysons cylinderdammsugare.

Tömma dammbehållaren

Töm ut smutsen genom att trycka på behållarens röda frigöringsknapp.

OBS! Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den. Avlägsna varsamt den genomskinliga behållaren. Tillslut påsen ordentligt och släng med hushållsavfallet.

Så här tömmer du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Lossa behållaren och cyklonen

Innan du kommer åt höljet ska du se till att behållaren är tom och att dess botten är öppen. Tryck på frigöringsknappen för att öppna behållaren.

Så här tar du bort den genomskinliga behållaren från Dysons cylinderdammsugare.

Rengöra höljet

VARNING! Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Rengör cyklonens hölje med en torr trasa eller borste. Använd inte vatten för att rengöra cyklonen.

Så här rengör du cyklonhöljet på rätt sätt på Dysons cylinderdammsugare.

Rengöra behållaren

Den genomskinliga behållaren kan rengöras med vanligt vatten.

Så här rengör du behållaren på Dysons cylinderdammsugare.

Se till att behållaren är helt torr innan du monterar ihop maskinen igen.

Sätta tillbaka behållaren

Stäng den genomskinliga behållarens botten så att den snäpper fast och stängs ordentligt.

När du sätter tillbaka behållaren ska du passa in skåran på behållarens undersida på den stora flärpen på den nedre kanalen.

Stäng handtaget nedåt tills det snäpper på plats.

Så här sätter du tillbaka behållaren och cyklonen i Dysons cylinderdammsugare.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa sugeffekten

Ett visslande ljud tyder på att det strömmar ut luft för att det saknas en tätning eller p.g.a. en blockering.

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Så här kontrollerar du sugkraften i änden av det justerbara röret.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Testa sugeffekten

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Det justerbara röret på Dysons cylinderdammsugare dras ut genom att trycka ner spärren.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Så här kontrollerar du sugkraften i änden av det justerbara röret.

Välj lämpligt alternativ

Tvätta filtren

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Lossa dammbehållaren

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen – behållaren får inte överfyllas.

Tryck på frigöringsknappen på sidan av bärhandtaget för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren, enligt bilden.

Bärhandtaget frigörs. Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren.

Så här tar du bort behållaren och cyklonen från Dysons cylinderdammsugare.

Tömma dammbehållaren

Töm ut smutsen genom att trycka på behållarens röda frigöringsknapp.

OBS! Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den. Avlägsna varsamt den genomskinliga behållaren. Tillslut påsen ordentligt och släng med hushållsavfallet.

Så här tömmer du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Lossa behållaren och cyklonen

Innan du kommer åt höljet ska du se till att behållaren är tom och att dess botten är öppen. Tryck på frigöringsknappen för att öppna behållaren.

Så här tar du bort den genomskinliga behållaren från Dysons cylinderdammsugare.

Rengöra höljet

VARNING! Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Rengör cyklonens hölje med en torr trasa eller borste. Använd inte vatten för att rengöra cyklonen.

Så här rengör du cyklonhöljet på rätt sätt på Dysons cylinderdammsugare.

Rengöra behållaren

Den genomskinliga behållaren kan rengöras med vanligt vatten.

Så här rengör du behållaren på Dysons cylinderdammsugare.

Se till att behållaren är helt torr innan du monterar ihop maskinen igen.

Sätta tillbaka behållaren

Stäng den genomskinliga behållarens botten så att den snäpper fast och stängs ordentligt.

När du sätter tillbaka behållaren ska du passa in skåran på behållarens undersida på den stora flärpen på den nedre kanalen.

Stäng handtaget nedåt tills det snäpper på plats.

Så här sätter du tillbaka behållaren och cyklonen i Dysons cylinderdammsugare.

Har det här löst problemet?

Kontrollera att inget är igensatt

Kontrollera turbinmunstyckets öppningar:

Avlägsna turbinmunstycket, kontrollera om munstyckets öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa borstens ändskydd

Använd ett mynt för att frigöra fästanordningen som är markerad med ett hänglås.

Lossa borsten

Avlägsna varsamt borsten och rensa bort eventuellt skräp.

Följ nästa steg.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Kombinationsmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 918068-02

Kombinationsmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

71 kr

Kombinationsmunstycke

Kombinationsmunstycke

Reservdelsnr 918068-02

Kombinationsmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

71 kr

71 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Cyklon inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Cyklon

Reservdelsnr 925042-01

Reservcyklon till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

Cyklon

Cyklon

Reservdelsnr 925042-01

Reservcyklon till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

688 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Slang inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Slang

Reservdelsnr 923769-03

Reservslang till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

Slang

Slang

Reservdelsnr 923769-03

Reservslang till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

688 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Reservefterfilter inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Reservefterfilter

Reservdelsnr 924057-02

Reservefterfilter till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

Reservefterfilter

Reservefterfilter

Reservdelsnr 924057-02

Reservefterfilter till din cylinderdammsugare från Dyson.

688 kr

Tillfälligt slutsåld

688 kr

Bevaka produkt

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Trappmunstycke inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Trappmunstycke

Reservdelsnr 914417-01

Trappmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

71 kr

Trappmunstycke

Trappmunstycke

Reservdelsnr 914417-01

Trappmunstycke till din cylinderdammsugare från Dyson.

71 kr

71 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Handtag inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Handtag

Reservdelsnr 917276-05

Reservhandtag till din cylinderdammsugare från Dyson.

241 kr

Handtag

Handtag

Reservdelsnr 917276-05

Reservhandtag till din cylinderdammsugare från Dyson.

241 kr

241 kr

Håll tag i kontakten samtidigt som du trycker ned knappen, och låt sladden matas tillbaka in i maskinen.

Använda kabeln

Se till att maskinen är avstängd.

Strömknappen på Dysons cylinderdammsugare.

Koppla ifrån maskinen innan du spolar tillbaka kabeln.

Så här drar du ut Dysons cylinderdammsugare ur eluttaget.

Om kabeln inte snurras in ska du dra ut den helt till dess att den röda tejpbiten syns.

Knappen för att spola tillbaka sladden måste tryckas ned ordentligt för att sladden ska dras in helt efter användning. När knappen trycks ned tillräckligt långt ska du känna och höra ett klick och sladden dras in.

Så här drar du tillbaka sladden i Dysons cylinderdammsugare.

Har det här löst problemet?

Testa sugeffekten

Om maskinen spottar ut damm kan det bero på att den är igensatt.

Avlägsna golvmunstycket från förlängningsröret genom att trycka på frigöringsknappen i änden av förlängningsröret.

Så här kopplar du på munstycket på det justerbara röret.

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Håll handen över änden av förlängningsröret och testa sugeffekten.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Snabbstartsguide

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Förpackningens innehåll

 • Dammsugare.
 • Förlängningsrör.
 • Skafthandtag.
 • Flat Out-munstycke med dubbla kanaler
 • Slangenhet.
 • Tillbehör.
 • Manual.

Montera din maskin

Anslut slangen till slanginloppet på maskinens framsida.

Fäst slangen mot den bakre delen av skafthandtaget.

Fäst skafthandtaget på förlängningsröret.

Tryck på förlängningsrörets frigöringsknapp för att förlänga det, och se till att det snäpper fast.

Fäst golvmunstycket till förlängningsröret.

Sätt i tillbehören i hållaren och fäst den på förlängningsröret.

Så här sätter du ihop en cylinderdammsugare från Dyson.

Börja dammsuga

 • Dra alltid ut nätsladden helt till den röda tejpen innan du använder den.
 • Tryck på startknappen enligt bilden nedan för att sätta på eller stänga av den.

Tillbehör

Fäst tillbehören antingen på förlängningsröret, skafthandtaget eller slangen enligt bilden nedan, så att de snäpper på plats.

Så här använder du tillbehören direkt på det justerbara röret eller handtaget.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda turbinmunstycket

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda turbinmunstycket

När du startar maskinen ställs turbinmunstycket in på läget borste på.

Ändra sugeffekten från låg till hög effekt.

Sätta på/stänga av borsten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fästa tillbehören

Fäst tillbehören antingen på förlängningsröret, skafthandtaget eller slangen enligt bilden nedan, så att de snäpper på plats.

Så här använder du tillbehören direkt på det justerbara röret eller handtaget.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda förlängningsröret

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Håll i kontakten när du snurrar upp kabeln på kabelvindan. Låt inte kontakten flyga omkring när kabeln spolas upp.

Spolar tillbaka kabeln

Se till att maskinen är avstängd.

Strömknappen på Dysons cylinderdammsugare.

Koppla ifrån maskinen innan du spolar tillbaka kabeln.

Så här drar du ut Dysons cylinderdammsugare ur eluttaget.

Dra in kabeln genom att trycka ordentligt på knappen tills den klickar och kabeln spolas tillbaka.

Så här drar du tillbaka sladden i Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Förvara munstyckena

 • Fäst tillbehören i tillbehörshållaren.
 • Fäst tillbehörshållaren på förlängningsröret.
 • Tryck på den röda knappen och skjut in förlängningsröret helt.
 • Förvara golvmunstycket genom att sätta i det i klämman på huvuddelens baksida.
Så här förvarar du Dysons cylinderdammsugare på ett säkert sätt.

Bära din Dyson-maskin

Bär maskinen i huvuddelens huvudhandtag.

Tryck inte på cyklonens spärrknapp eller skaka maskinen när du bär den, annars kan cyklonen lossna, falla av och orsaka skador.

Så här bär du Dysons cylinderdammsugare på ett säkert sätt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Under maskinen mellan hjulen.

Serienumret på undersidan av Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Lossa dammbehållaren

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen – behållaren får inte överfyllas.

Tryck på frigöringsknappen på sidan av bärhandtaget för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren, enligt bilden.

Bärhandtaget frigörs. Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren.

Så här tar du bort behållaren och cyklonen från Dysons cylinderdammsugare.

Tömma dammbehållaren

Töm ut smutsen genom att trycka på behållarens röda frigöringsknapp.

OBS! Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den. Avlägsna varsamt den genomskinliga behållaren. Tillslut påsen ordentligt och släng med hushållsavfallet.

Så här tömmer du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Lossa behållaren och cyklonen

Innan du kommer åt höljet ska du se till att behållaren är tom och att dess botten är öppen. Tryck på frigöringsknappen för att öppna behållaren.

Så här tar du bort den genomskinliga behållaren från Dysons cylinderdammsugare.

Rengöra höljet

VARNING! Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren.

Rengör cyklonens hölje med en torr trasa eller borste. Använd inte vatten för att rengöra cyklonen.

Så här rengör du cyklonhöljet på rätt sätt på Dysons cylinderdammsugare.

Rengöra behållaren

Den genomskinliga behållaren kan rengöras med vanligt vatten.

Så här rengör du behållaren på Dysons cylinderdammsugare.

Se till att behållaren är helt torr innan du monterar ihop maskinen igen.

Sätta tillbaka behållaren

Stäng den genomskinliga behållarens botten så att den snäpper fast och stängs ordentligt.

När du sätter tillbaka behållaren ska du passa in skåran på behållarens undersida på den stora flärpen på den nedre kanalen.

Stäng handtaget nedåt tills det snäpper på plats.

Så här sätter du tillbaka behållaren och cyklonen i Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Lossa dammbehållaren

Töm så fort dammnivån når MAX-markeringen – behållaren får inte överfyllas.

Tryck på frigöringsknappen på sidan av bärhandtaget för att lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren, enligt bilden.

Bärhandtaget frigörs. Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren.

Så här tar du bort behållaren och cyklonen från Dysons cylinderdammsugare.

Tömma dammbehållaren

Töm ut smutsen genom att trycka på behållarens röda frigöringsknapp.

OBS! Minska kontakten med damm/allergener genom att vira en plastpåse runt behållaren när du tömmer den. Avlägsna varsamt den genomskinliga behållaren. Tillslut påsen ordentligt och släng med hushållsavfallet.

Så här tömmer du behållaren på en cylinderdammsugare från Dyson.

Stäng den genomskinliga behållarens botten så att den snäpper fast och stängs ordentligt.

Sätta tillbaka behållaren

Sätt fast den genomskinliga behållaren och cyklonen på framsidan av huvuddelen. Tappen på positioneringsfästet måste passa in i fördjupningen i bottnen på den genomskinliga behållaren.

Tryck ned bärhandtaget så att det snäpper fast ovanpå den genomskinliga behållaren och cyklonenheten och sitter fast ordentligt.

Så här sätter du tillbaka behållaren och cyklonen i Dysons cylinderdammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?