Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson luftfuktande fläkt
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Byta batteriet

Följ anvisningarna i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Gurglande ljud

Ett gurglande ljud kan orsakas av två olika orsaker.

Är maskinen helt ny eller har den bara använts ett par gånger?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Helt ny

Detta kan oftast lösas genom att köra cirka 2 till 4 tankar med vatten genom maskinen är den är i luftfuktningsläge.

Kunde problemet lösas genom att köra maskinen med två till fyra tankar vatten?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Vattnet i maskinen stillar sig

Detta kan bero på att vattnet i maskinen håller att stilla sig och det går över efter hand.

Hur många full vattentankar har körts igenom maskinen?

Inget fel med maskinen

Det är inget fel på maskinen. Ibland kan det höras ett ljud när ultraljudsomvandlaren producerar dimma inuti maskinens basdel.

Det här oljudet hörs mest när maskinen är ny, men det minskar i styrka när cirka 3–4 fulla tankar med vatten har körts igenom maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Reglering av luftflödets hastighet

Kom ihåg att trycka ned rätt knapp.

På/Av

Knappen för luftflödeskontroll och illustration av hur man sänker flödet.

Reglering av luftflödets hastighet

Reservfilter till Dyson Pure Cool Link luftrenande fläkt.

Har det här löst problemet?

Testa fjärrkontrollen

Kom ihåg att trycka ned rätt knapp.

På/Av

Fan only mode

Reglering av luftflödets hastighet

Manuell justering av fuktnivån

Vilotimer

Automatic humidity mode

Fungerar övriga funktioner på fjärrkontrollen?

Byta batterierna

Byt ut fjärrkontrollens batterier.

Har bytet av fjärrkontrollens batteri löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Fjärrkontroll inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966569-06

Reservfjärrkontroll till din luftfuktare från Dyson.

386 kr

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966569-06

Reservfjärrkontroll till din luftfuktare från Dyson.

386 kr

386 kr

Vilken kod visas?

F1

Ett F1-meddelande anger ett problem med Piezo.

Stäng av och koppla ifrån maskinen. Låt den stå i 60 sekunder och prova sedan igen.

Den här processen kan behöva upprepas upp till tre gånger.

Finns F-koden kvar?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

F2

Ett F2-meddelande anger ett problem med UV-C-sändaren.

Stäng av och koppla ifrån maskinen. Låt den stå i 60 sekunder och prova sedan igen.

Den här processen kan behöva upprepas upp till tre gånger.

Har det här löst problemet?

F3

Ett F3-felmeddelande betyder att apparaten är för kall.

Apparaten fungerar när det är över 5°C.

Om felkoden F3 visas på maskinen ska du stänga av strömmen och koppla bort maskinen i 60 sekunder.

Höj rumstemperaturen till 5°C eller mer innan du startar om maskinen.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Upprepa den här processen upp till tre gånger om maskinen fortsätter att visa en felkod.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

F4

Stäng av och koppla ifrån maskinen. Låt den stå i 60 sekunder och prova sedan igen.

Den här processen kan behöva upprepas upp till tre gånger.

Finns F-koden kvar?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

F5

Stäng av och koppla ifrån maskinen. Låt den stå i 60 sekunder och prova sedan igen.

Den här processen kan behöva upprepas upp till tre gånger.

Finns F-koden kvar?

Luftfuktningsläge

Justera luftfuktighetsstyrningen till 70 %.

Justera luftflödet till den lägsta inställningen.

Det är lättare att se dimman när maskinen står mot en mörk bakgrund.

Avlägsna eventuella hinder från förstärkaren om det inte syns någon dimma syns.

Om maskinen är i autoläge kan det hända att den stängs av

Apparaten väljer en behaglig luftfuktighet för rummet, beroende på miljöfaktorer såsom aktuell luftfuktighet och lufttemperatur.

När rätt fuktnivå uppnås i rummet sätts apparaten på eller stängs av automatiskt för att bibehålla den nivån. Fläkten fortsätter att köra även när fuktnivå har uppnåtts.

Har det här löst problemet?

Rensa loop amplifier

Lossa loop amplifier och tryck på knappen på loop-delens framsida.

Lyft av loop-enheten från maskinen och dra av omramningen från loop-enheten, en ände i taget.

Torka av båda delarna med en fuktig trasa.

VARNING! Rengör inte någon del i diskmaskinen.

Sätt tillbaka surround-delen och justera den i förhållande till amplifier-delen.

Tryck ned surround-delen ordentligt tills den snäpper på plats.

Sätt på och prova maskinen.

Kunde problemet lösas genom att rengöra loop-delen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Luftflöde

Stäng av luftfuktigheten och ställ in fläkthastigheten på 10.

Du ser att fläkthastigheten ändras på den digitala displayen.

Har ändringen av fläkthastigheten löst problemet?

Rengöra maskinen

Rengör loop amplifier med en luddfri mikrofiberduk.

Tre separata F-koder på skärmen på Dyson Pure Cool Link Desk luftrenande fläkt.

Se till att inget damm eller skräp täpper till öppningarna.

Avlägsna damm eller smuts från baksidan av inloppsventilerna på maskinens nederdel.

Kunde problemet lösas genom att rengöra maskinen?

Rensa amplifier

Tryck på knappen framtill på loop amplifier.

Avlägsna amplifier-delen från maskinen.

Lossa omramningen från loop-enheten, en ände i taget.

Avlägsna eventuella hinder från loop amplifier och runt om.

Kunde problemet lösas genom att rensa amplifier?

Använd inte alkohol eller starka syrablandningar, lösningsmedel (aceton) eller oljebaserade produkter, alkali-bleach mixes, luftreningssprejer, essentiella oljor, varmt vatten, borstar eller slipande material på någon del av maskinen. Detta upphäver garantin.

Veckounderhåll

Följ stegen i videon.

Välj steg för steg om du vill få stegvis vägledning.

Har veckorengöringen löst problemet?

Veckounderhåll

Torka av loop-delen och inloppen:

Torka av loop amplifier och var noggrann med luftspalterna.

Torka av med en luddfri mikrofiberduk.

Rengöra tanken

Töm vattentanken.

Skölj av och torka av alla ytor.

Upprepa om det behövs.

Tömma tråget

Häll ut trågets innehåll i vasken

Torka bort eventuellt spill

Rengöra basdelen

VARNING! Skölj inte under kranen eller ställ i diskmaskinen.

Även om det inte är farligt ska du undvika att vatten kommer in i inloppen.

Torka av utsidan med en luddfri mikrofiberduk.

Har veckorengöringen löst problemet?

Kontrollera maskinen

Om på/av-knappen blinkar tre gånger när du sätter på maskinen ska du kontrollera att maskinen är korrekt monterad.

Kontrollera att tanken sätts in i jämnhöjd på huvuddelen när du monterar loop amplifier, och se till att den snäpper på plats ordentligt.

Välj lämpligt alternativ

Snabbstartsguide

Se till att basdelen står på en plan yta. Annars fungerar inte maskinen.

Skruva av locket och fyll tanken helt.

Sätt tillbaka locket och skruva fast det för hand.

Bär den i handtaget.

Placera tanken ovanpå basdelen.

Steg 2

Placera loop amplifier ovanpå tanken.

Tryck nedåt till dess att det hörs ett klick.

Fjärrkontrollen fäster magnetiskt.

Fäst fjärrkontrollen högst upp på maskinen med knapparna nedåt.

Steg 3

Sätt i den i kontakten och basdelen.

En liten, blå lampa på maskinens baksida tänds och bekräftar att maskinen har ström.

Steg 4

Sätt PÅ.

Vattenbehandlingsprocessen startar automatiskt.

Vattnet passerar över en UV-C-sändare som ser till att det blir fritt från bakterier till 99,9 % innan dimspridningen startar.

Detta tar cirka 3 minuter.

Under den här tiden kan målen för luftfuktighet ställas in och fläktläget kan sättas PÅ.

Efter 3 minuter börjar maskinen att återfukta luften.

På displayen visas inställningen för luftfuktighetsmålet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontrollera elen

Se till att maskinen är ansluten och att vägguttaget är påslaget.

På baksidan av maskinen, precis under nätsladdens ingång, finns en strömindikatorlampa som ska tändas när maskinen kopplas in.

Tryck på PÅ/AV-knappen igen för att starta maskinen.

Reservfläkthuvud till Dyson Pure Cool Link luftrenande fläkt.

Om maskinen stoppar eller inte går att sätta på, stäng av den vid uttaget och dra ur kontakten.

Vänta i 10 sekunder, koppla in maskinen igen och se till att uttaget är påslaget.

Tryck på PÅ/AV-knappen igen för att starta maskinen.

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Testa uttaget

Prova ett annat uttag.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Är maskinen lutad?

Maskinen fungerar inte om den lutas över fem grader och det visas en symbol för lutning på displayen.

Den blåa lysdioden runt Standby ON/OFF-knappen blinkar om basdelen inte står plant.

Se till att den står på en plan yta och torka upp eventuellt spill.

Maskinen stoppar om målet för luftfuktighet uppnås.

Kunde problemet lösas genom att ställa maskinen på en plan yta?

Kontrollera tanken

Maskinen stoppar om tanken är tom.

Den blåa lysdioden runt Standby ON/OFF-knappen fortsätter att lysa med fast sken i takt med att vattennivån ändras.

När tanken är tom visas en animeringssekvens.

Om tanken är tom, stäng av maskinen och fyll på tanken.

Se till att tanken är full.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera vattnet och flottören?

Fylla på tanken

Stäng av maskinen.

Koppla ifrån apparaten och tryck på knappen för att låsa upp den.

Lyft av loop amplifier från tanken.

Lyft av tanken från basdelen.

Avlägsna skyddet och fyll på tanken (ingen annan del) ända upp med kallt kranvatten.

Sätt tillbaka skyddet.

Sätt tillbaka tanken och se till att den är plant monterad.

Se till att loop-enheten snäpper på plats ordentligt när du monterar tillbaka den.

Använd handtaget för enklare hantering.

Tänk på att det kan finnas vattendroppar på undersidan av tanken när den avlägsnas. Om på/av-knappen på maskinen blinkar tre gånger kan det tyda på att maskinen har monterats ihop felaktigt.

Vattenbehandlingprocess

När AM10 är i befuktningsläge behandlas vattnet kontinuerligt före spridning så att det alltid är hygieniskt.

När du först sätter på maskinen startar vattenbehandlingsprocessen och denna animering visas på LCD-skärmen.

Efter 3 minuter börjar maskinen att återfukta rummet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använd inte alkohol eller starka syrablandningar, lösningsmedel (aceton) eller oljebaserade produkter, alkali-bleach mixes, luftreningssprejer, essentiella oljor, varmt vatten, borstar eller slipande material på någon del av maskinen. Detta upphäver garantin.

Veckounderhåll

Veckounderhåll

Torka av loop-delen och inloppen:

Torka av loop amplifier och var noggrann med luftspalterna.

Torka av med en luddfri mikrofiberduk.

Rengöra tanken

Töm vattentanken.

Skölj av och torka av alla ytor.

Upprepa om det behövs.

Tömma tråget

Häll ut trågets innehåll i vasken

Torka bort eventuellt spill

Rengöra basdelen

VARNING! Skölj inte under kranen eller ställ i diskmaskinen.

Även om det inte är farligt ska du undvika att vatten kommer in i inloppen.

Torka av utsidan med en luddfri mikrofiberduk.

Har veckorengöringen löst problemet?

Använd inte alkohol eller starka syrablandningar, lösningsmedel (aceton) eller oljebaserade produkter, alkali-bleach mixes, luftreningssprejer, essentiella oljor, varmt vatten, borstar eller slipande material på någon del av maskinen. Detta upphäver garantin.

Månatligt underhåll

Lossa loop amplifier-delens omramning

Dra från den nedre kanten för hand, varsamt men bestämt.

Torka av med citronsyralösning.

Rengöra dimmenheten

Töm tanken

Vrid ratten ett kvarts varv och lyft ut dimmenheten.

Sänk ned den i lösningen med citronsyra i 15 minuter.

Skölj av och torka av alla delar och sätt tillbaka dimenheten.

Rengöra tätningen

Nyp ihop flärparna och avlägsna tätningen

Sänk ned den i lösningen med citronsyra i 15 minuter

Skölj av och torka av alla delar och sätt tillbaka tätningen.

Rengöra tanken

Häll citronsyralösningen i tanken

Skaka i 30 sekunder och låt verka

Efter 15 minuter, töm tanken och torka av alla ytor

Rengöra basdelen

Töm tråget på vatten

Även om det inte är farligt ska du undvika att vatten kommer in i inloppen.

Rengör tråget med en citronsyralösning.

Fyll tråget med lösningen så att UV-C-lampan och piezo-elementet täcks över.

Skölj av och torka av alla ytor efter 15 minuter.

Montera ihop maskinen

Montera ihop maskinen och fyll på den. Torka sedan av utsidan med en torr luddfri trasa

Sätt på maskinen för att starta vattenbehandlingsprocessen

Efter 3 minuter börjar maskinen att återfukta luften

Kunde problemet lösas genom att rengöra maskinen?

Lossa tanken

Lossa tanken från huvuddelen.

Lossa tanken och montera loop amplifier-delen på huvuddelen.

Snäpper amplifier-delen fast på huvuddelen när tanken har avlägsnats?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Fläktöverdel inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Fläktöverdel

Reservdelsnr 966563-01

Reservöverdel till din Dyson-luftfuktare.

846 kr

Fläktöverdel

Fläktöverdel

Reservdelsnr 966563-01

Reservöverdel till din Dyson-luftfuktare.

846 kr

846 kr

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Laddare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Laddare

Reservdelsnr 966568-12

Reservladdare till din luftfuktare från Dyson.

846 kr

Laddare

Laddare

Reservdelsnr 966568-12

Reservladdare till din luftfuktare från Dyson.

846 kr

846 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Fjärrkontroll inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966569-06

Reservfjärrkontroll till din luftfuktare från Dyson.

386 kr

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 966569-06

Reservfjärrkontroll till din luftfuktare från Dyson.

386 kr

386 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Vattenbehållare inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Vattenbehållare

Reservdelsnr 967272-01

Reservvattenbehållare till din luftfuktare från Dyson.

773 kr

Vattenbehållare

Vattenbehållare

Reservdelsnr 967272-01

Reservvattenbehållare till din luftfuktare från Dyson.

773 kr

773 kr

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Skydd till UV-vattentank inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Skydd till UV-vattentank

Reservdelsnr 966865-02

Reservskydd till UV-vattentanken på din Dyson-luftfuktare.

71 kr

Skydd till UV-vattentank

Skydd till UV-vattentank

Reservdelsnr 966865-02

Reservskydd till UV-vattentanken på din Dyson-luftfuktare.

71 kr

71 kr

Vatten i tanken

På AM10 visas en ljussekvens för ”Tom” när det finns fortfarande finns en liten mängd vatten kvar i tanken.

Fyll på tanken ända upp och testa maskinen igen. Visas fortfarande sekvensen för ”tom”?

Tömma tanken

Töm tanken och vänd den upp och ned.

Rör sig den röda och gråa plastflottören på botten fritt när tanken vänds upp och ner?

Flottören rör sig inte fritt

Flottören kanske inte rör sig så fritt som den bör på grund av att det bildats mineralavlagringar från vattnet. Rengör tanken enligt anvisningarna för månadsrengöring.

Häll citronsyralösningen i tanken.

Skaka i 30 sekunder och låt verka.

Efter 15 minuter, töm tanken och torka av alla ytor.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att rengöra maskinen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

PÅ/AV-knapp

3 blinkningar – Kontrollera att maskinen har monterats korrekt

Fast blått ljus – Maskinen körs i luftfuktningsläge

Fast vitt ljus – Maskinen körs i fläktläge

Vattenbehandlingprocess

När maskinen är påslagen startar en tre minuters behandlingscykel

Den blåa lysdioden runt Standby ON/OFF-knappen fortsätter att lysa med fast sken under hela vattenbehandlingsprogrammet.

När animeringen avbryts är maskinen redo att börja befukta

Vattennivå

Den blåa lysdioden runt Standby ON/OFF-knappen fortsätter att lysa med fast sken i takt med att vattennivån ändras

När tanken är tom visas nedanstående animering på LCD-skärmen

Om tanken är tom, stäng AV maskinen och fyll på tanken.

Lutningsindikator

Den blåa lysdioden runt Standby ON/OFF-knappen blinkar om basdelen inte står plant

När maskinen lutar över 5° visas en symbol för lutning på displayen

Om maskinen har lutats ska du se till att den står plant och rensa upp eventuellt spill.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontrollera loop-delen

Se till att bågens färgade omramning sitter fast ordentligt på förstärkaren och att tätningen är rätt placerad.

Lossa loop-delens omramning och för fingret längs med den inre läpptätningen för att se till att det vidrör tätningen.

Sätt tillbaka loop-delen, se till att den är centrerad och återställ maskinen.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera loop-delen

Detta kan orsakas av att loop-delen inte är rätt monterad. Se till att tanken sitter rakt och att loop-delen snäpper på plats.

Om dimman kommer från fogen mellan basdelen och tanken kan det hända att maskinen lutar något.

Kontrollera att maskinen står på en fullständigt plan yta.

Om maskinen är lutad kommer den blåa LED-laman runt Standby ON/OFF-knappen att blinka om basdelen inte står plant.

När maskinen lutar över 5° visas en symbol för lutning på displayen.

Om maskinen har lutats ska du se till att den står plant och för att rensa upp eventuellt spill. Om maskinen inte står plant efter 15 minuter stängs den av.

Kunde problemet lösas genom att ställa maskinen på en plan yta och kontrollera loop-delen?

Kontrollera den inre dimmenheten och tätningarna

Kontrollera att den inre dimmenheten och tätningarna sitter på plats.

Se till att produkten står på en plan yta.

Stickkontakten på Dyson Pure Cool Link luftrenande bordsfläkt kopplas in och kopplas ur eluttaget.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera dimmenheten?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa loop amplifier

Kontrollera att maskinen är luftfuktningsläge. Avlägsna eventuella hinder från förstärkaren om det inte syns någon dimma syns.

Lossa loop amplifier

Tryck på knappen framtill på loopen

Avlägsna amplifier-delen från maskinen

Lossa omramningen från loop-enheten, en ände i taget.

Torka av båda delarna med en fuktig trasa

VARNING! Rengör inga delar i diskmaskinen.

Sätt tillbaka surround-delen

Se till surround-delen är i jämnhöjd med amplifier-delen.

Tryck ned surround-delen ordentligt tills den snäpper på plats

Sätt på och prova maskinen

Justera luftfuktighetsstyrningen till 70 %.

Justera luftflödet till den lägsta inställningen.

Det är lättare att se dimman när maskinen står mot en mörk bakgrund.

Om felet kvarstår, avlägsna bågen och kontrollera att tätningen kan röra sig fritt upp och ned innan du sätter tillbaka bågen. Tätningen kan röra sig lättare om du applicerar en tunn hinna vatten på den.

Kunde problemet lösas genom att rengöra loop-delen?

Inget fel med maskinen

Det är inget fel på maskinen. Pulvret är kalkavlagringar från vattnet som har fyllts på i tanken.

För att förhindra att det bildas ska du använda avjoniserat eller destillerat vatten (särskilt i områden med hårt vatten) och utföra processerna för vecko- och månadsrengöring.

Månatligt underhåll

Lossa loop amplifier-delens omramning

Dra från den nedre kanten för hand, varsamt men bestämt

Torka av med citronsyralösning.

Rengöra dimmenheten

Töm tanken

Vrid ratten ett kvarts varv och lyft ut dimmenheten.

Sänk ned den i lösningen med citronsyra i 15 minuter.

Skölj av och torka av alla delar och sätt tillbaka dimenheten.

Rengöra tätningen

Nyp ihop flärparna och avlägsna tätningen

Sänk ned den i lösningen med citronsyra i 15 minuter

Skölj av och torka av alla delar och sätt tillbaka tätningen.

Rengöra tanken

Häll citronsyralösningen i tanken

Skaka i 30 sekunder och låt verka

Efter 15 minuter, töm tanken och torka av alla ytor

Rengöra basdelen

Töm tråget på vatten

Även om det inte är farligt ska du undvika att vatten kommer in i inloppen.

Rengör tråget med en citronsyralösning.

Fyll tråget med lösningen så att UV-C-lampan och piezo-elementet täcks över.

Skölj av och torka av alla ytor efter 15 minuter.

Montera ihop maskinen

Montera ihop maskinen och fyll på den. Torka sedan av utsidan med en torr luddfri trasa

Sätt på maskinen för att starta vattenbehandlingsprocessen

Efter 3 minuter börjar maskinen att återfukta luften

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Veckounderhåll

Torka av loop-delen och inloppen:

Torka av loop amplifier och var noggrann med luftspalterna.

Torka av med en luddfri mikrofiberduk.

Rengöra tanken

Töm vattentanken.

Skölj av och torka av alla ytor.

Upprepa om det behövs.

Tömma tråget

Häll ut trågets innehåll i vasken

Torka bort eventuellt spill

Rengöra basdelen

VARNING! Skölj inte under kranen eller ställ i diskmaskinen.

Även om det inte är farligt ska du undvika att vatten kommer in i inloppen.

Torka av utsidan med en luddfri mikrofiberduk.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta batterierna

Byt ut fjärrkontrollens batterier.

Har bytet av batteri löst problemet?

Testa reglagen på huvuddelen

Testa kontrollerna på maskinens huvuddel.

Tryck på knappen för att sätta på eller stänga av maskinen.

Tryck och håll ned knappen för att justera luftfuktigheten.

Luftflödets hastighet kan inte ställas in med hjälp av reglagen på maskinen.

Fungerar styrfunktionerna på huvuddelen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rengöra maskinen

Detta kan bero på vatten som har funnits i maskinen för länge.

Detta kan troligen lösas genom att rengöra maskinen grundligt.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Koppla ifrån maskinen

Koppla ifrån maskinen, vänta i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in och testa maskinen.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontroller av huvuddelen

Tryck på knappen för att sätta på eller stänga av maskinen.

Tryck och håll ned knappen för att justera luftfuktigheten.

Funktionerna för luftflödets hastighet och timer kan inte justeras med reglagen på maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma tanken

Lossa loop amplifier:

Tryck på knappen för att frigöra loop amplifier

Lyft av loop-delen från tanken

Lyft av tanken från basdelen.

Töm varsamt ut vattnet ur tråget från bottendelen och lossa det röda locket på tankens undersida och töm ut vattnet.

Sätt tillbaka skyddet.

Sätt tillbaka tanken och se till att den är plant monterad.

Se till att loop-enheten snäpper på plats ordentligt när du monterar tillbaka den.

Det kan finnas en del vatten på undersidan av tanken när den lossas.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Information om luftfuktaren

Fjärrkontroll

Loop amplifier.

Nätsladd.

Handtag.

Tätning.

Vattentank.

Vattentanksplugg.

Tankens dimenhet.

Loop-delens frigöringsknapp.

Huvuddel.

UV-C-emitter.

Piezo.

LED-display.

PÅ/AV-knapp.

Luftintag.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Placerar maskinen

När du bär maskinen ska du se till att hålla den plant och inte lyfta den i loop amplifier-delen.

Placera alltid maskinen på en stabil, jämn och plan yta. Annars fungerar inte maskinen.

Det rekommenderas att en vattenavstötande matta placeras under maskinen.

VARNING! Ställ inte maskinen i ett område där den är tillgänglig för barn.

Om maskinen är lutad kommer den blåa LED-laman runt Standby ON/OFF-knappen att blinka om basdelen inte står plant.

När maskinen lutar över 5° visas en symbol för lutning på displayen.

Om maskinen har lutats ska du se till att den står plant och för att rensa upp eventuellt spill. Om maskinen inte står plant efter 15 minuter stängs den av.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Placera maskinen

För bästa effekt, ställ den på golvet, i hörnet av rummet, minst 1 meter från alla väggar och riktad mot mitten av rummet.

Placera alltid maskinen på en stabil, jämn och plan yta. Annars fungerar inte maskinen.

Överväg att placera den nära luftvärmepumpar eller värmeelement för att få en effektiv luftcirkulation.

Ställ inte maskinen under överhängande ytor.

För att undvika en kylande effekt vid befuktning bör enheten stå minst 1 m från där människor befinner sig.

VARNING! Ställ inte maskinen på en heltäckningsmatta, matta, ett trägolv eller någon annan ytan som kan skadas om den utsätts för vatten eller fukt. Ställ inte maskinen i ett område där den är tillgänglig för barn.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda fjärrkontrollen

På/Av

Fan only mode

Reglering av luftflödets hastighet

Manuell justering av fuktnivån

Vilotimer

Automatic humidity mode

Rikta fjärrkontrollen mot maskinens nedre del.

Justera luftfuktigheten

AM10 kan automatiskt justera till optimal luftfuktighet beroende på miljöförhållandena i det intilliggande området.

Maskinen sätts på och stängs av efter behov för att upprätthålla en optimal luftfuktighet.

Tryck på ”Auto”-knappen på fjärrkontrollen för att aktivera det här läget.

Du kan också ställa in målet för luftfuktighet (mellan 30 och 70 %) via fjärrkontrollen. Därefter sätts maskinen på automatiskt för att upprätthålla målet för luftfuktighet.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Justera luftflödet

Justera luftflödet mellan 1 och 10 med hjälp av fjärrkontrollen.

Den valda nivån visas på maskinens framsida i tre sekunder efter att den har ställts in.

När du använder maskinen i fläktläget kan luftflödet fortfarande justeras utan att det är något vatten i tanken. Tryck på knappen för endast fläkt om du vill stänga av befuktningsfunktionen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Ställ in vilotimer

Ställ in vilotimern genom att trycka på klockknappen på fjärrkontrollen tills önskad tid visas på maskinen (15 minuter till 9 timmar).

När tidsangivelsen når noll övergår apparaten till viloläge. Avbryt timern genom att trycka på knappen en gång till tills två streck visas.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Se till att allt vatten har tömts från maskinen innan du kontrollerar serienumret.

Du hittar serienumret på maskinens basdel.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Förvara maskinen

Koppla ur apparaten ur huvuduttaget när den inte används.

Förvara maskinen på en torr plats och rulla ihop strömsladden så att den inte är i vägen, inte kan skadas och ingen kan snubbla på den.

Rengör maskinen och tanken enligt den månatliga rengöringsprocessen innan du ställer den till förvaring och använder den på nytt.

Förvara maskinen inomhus.

Det får inte användas eller förvaras under 5°C°.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta UV-C emittern

Delar av maskinen kan bli varma under användning. Stäng av och koppla ifrån maskinen i 10 minuter innan du byter ut sändaren.

Lossa loop amplifier

Tryck på knappen på loopens basdel.

Lyft av loopen från tanken.

Lyft av tanken från basdelen.

Häll av eventuellt vatten från basdelen.

Avlägsna skyddet

Lossa skruven med en Phillips-skruvmejsel.

Avlägsna sändaren

Tryck på spärren på kabelkontaktdonet

Avlägsna varsamt kontaktdonet från uttaget

För ut sändaren ur maskinen.

Montera den nya sändaren

Utför steg 4 i omvänd ordning för att montera den nya sändaren.

Montera ihop maskinen

Instruktioner medföljer varje ny sändare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta piezon

Delar av maskinen kan bli varma under användning. Stäng av och koppla ifrån maskinen i 10 minuter innan du byter ut piezon.

Lossa loop amplifier

  • Tryck på knappen på loopens basdel
  • Lyft av loopen från tanken
  • Lyft av tanken från basdelen

Häll av eventuellt vatten från basdelen.

Avlägsna skyddet

Lossa skruven med en Phillips-skruvmejsel.

Lossa piezon

  • Tryck på spärren på kabelkontaktdonet
  • Avlägsna varsamt kontaktdonet från uttaget
  • Lossa de två skruvarna med en Phillips-skruvmejsel och lossa piezon

Montera den nya piezon

Utför steg 4 i omvänd ordning för att montera den nya piezon.

Montera ihop maskinen

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?