Mors dag-utgåva

Kraftfull digital motor.
Designad för snabb torkning.