Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

/content/dam/contentfragment/dyson/prospect-capture/se/sv_se/prospect-capture-gobal-cf1

Certifierad av Service Allergie Suisse

Certifierad av Service Allergie Suisse


The Allergy Seal of Quality  The Allergy Seal of Quality är en oberoende kvalitetsstämpel, som har tagits fram av Service Allergie Suisse i nära samarbete med aha! Swiss Allergy Centre. 

Service Allergie Suisse har utfört tester och säkerställer att Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde är lämplig för personer med allergier.

Dyson luftrenare Big+Quiet Formaldehyde

Helhetsbetyg

79% skulle rekommendera till en vän

Optimal

Valtu

Verkligen presterande! Du kan andas renare, lättare luft!

Vår tystaste och mest kraftfulla luftrenare

Vi har konstruerat ett energieffektivt system som sprider ut luften över 10 meter för att rena stora utrymmen.¹ Tyst.

Vår tystaste och mest kraftfulla luftrenare

Vi har konstruerat ett energieffektivt system som sprider ut luften över 10 meter för att rena stora utrymmen.¹ Tyst.

Innovativ design på förstärkaren

Två höghastighetsstrålar av renad luft tvingas passera runt en högtryckskärna och förenas för att skapa en kraftfull kondenserad stråle av renad luft. 

Motorbehållare

Akustiskt utformad för att arbeta tyst – även på den högsta inställningen. 

Integrerat sensorsystem

En uppsättning sensorer samverkar med en unik algoritm för att upptäcka föroreningar i ett helt rum och rapportera automatiskt.

Avancerad filtrering

Tre faser av luftrening i en helt förseglad maskin.⁶ Fångar 99,95 % av ultrafina partiklar², gaser³ och förstör formaldehyd.⁵

Innovativ design på förstärkaren
Motorbehållare
Integrerat sensorsystem
Avancerad filtrering
The Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde's internal technology.

Vanliga frågor

Vad är nytt med Dyson Purifier Big+Quiet-sortimentet?​ 

Medan vår nuvarande generation av luftrenare cirkulerar ren luft runt hela rummet¹⁰, sprider Dyson Purifier Big+Quiet luft över 10 meter och skapar cirkulationskraft för att rena stora utrymmen.¹ Med vårt största filtreringssystem någonsin fångar luftrenaren upp 99,95 % föroreningar², gaser³ och förstör formaldehyd.⁵ Den är akustiskt konstruerad för att arbeta tyst - även vid den högsta effektinställningen. 

Hur stort rum kan Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde rena?

Vi har utfört omfattande tester av Dyson Purifier Big+Quiet – för att säkerställa att sensorerna, filtreringssystemet och motorn fungerar tillsammans för att rena en stor bostadsyta. Den har förmåga att rena utrymmen på upp till 100 m2.¹

Hur renar maskinen ett helt rum?​

Vi har omarbetat våra renare för att leverera tre viktiga funktioner för att rena ett helt rum jämnt.¹ Luftspridning med lång räckvidd skapar cirkulationskraft för att suga in föroreningar i hela rummet tillbaka till luftrenaren. Ett integrerat sensorsystem detekterar och rapporterar föroreningar på ett exakt sätt. Avslutningsvis, fångar ett avancerat HEPA H13-filtersystem gaser³ och ultrafina partiklar,² och förstör formaldehyd.5 Renad luft sprids sedan tillbaka i rummet och cykeln upprepas.

Vad är formaldehyd?

Formaldehyd är en färglös och potentiellt skadlig gas som kan finnas i många hushållsprodukter och avges under flera år.

Källor till formaldehyd är bland annat vissa tyger som finns i golv och möbler, lim, färger, lacker, luftfräschare och hushållsrengöringsmedel.

Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde-serien fångar formaldehyd i tunnlar och bryter ner den till vatten och CO2.⁵ Detta görs av ett selektivt katalytiskt oxidationsfilter som inte behöver bytas ut.

Kan jag låta Dysons luftrenare stå på hela tiden?

Dysons luftrenare arbetar optimalt när de står på i auto mode. Detta gör att luftrenaren hela tiden övervakar luftkvaliteten och automatiskt känner av och fångar upp föroreningar. Den justerar luftflödeshastigheten och renar bara när det behövs.¹¹ Dyson Purifier Big+Quiet-serien har förbättrad energieffektivitet och ger nästan dubbelt så mycket ren luft per watt jämfört med vår nuvarande generation av luftrenare.¹²

Vad är "the Allergy Seal of Quality" och vilka produkter är certifierade?

Allergikvalitetsstämpeln belönar produkter och tjänster som är lämpliga för personer med allergier och intoleranser. Genom denna märkning kan konsumenterna snabbt känna igen specialprodukterna. Produkterna rekommenderas av aha! Swiss Allergy Centre. 

Med the Allergy Seal of Quality verifieras och bekräftas dessutom informationen på förpackningen, vilket är viktigt för personer med allergier och intoleranser.  

Allergikvalitetsstämpeln bygger på strikta riktlinjer som säkerställer att en produkt är lämplig för personer med allergier och intoleranser. Innan en produkt tilldelas the Allergy Seal of Quality bedöms den av en kommitté med vetenskapliga experter och en annan kommitté med medicinska experter. Tillverkningsanläggningen granskas av ett ackrediterat revisionsföretag. 

The Allergy Seal of Quality är ett internationellt erkänt och skyddat varumärke som ägs av Service Allergie Suisse. Den används för speciell märkning av produkter som är lämpliga för personer med allergier och intoleranser.  The Allergy Seal of Quality är en oberoende kvalitetsstämpel, som har tagits fram av Service Allergie Suisse i nära samarbete med aha!  Swiss Allergy Centre.

Service Allergie Suisse har testat och säkerställer att Dyson Purifier Cool, Dyson Purifier Cool Autoreact, Dyson Purifier Hot+Cool, Dyson Purifier Hot+Cool Autoreact, Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde, Dyson Purifier Cool Formaldehyde, Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde är lämpliga för personer med allergier.