Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

/content/dam/contentfragment/dyson/prospect-capture/se/sv_se/prospect-capture-gobal-cf1

Support gällande din Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic luftrenande värmefläkt

Vanliga frågor

Hur ofta behöver filtren bytas ut?

Kombinationsfiltret måste bytas efter 12 månader om du använder maskinen i 12 timmar per dag. Dyson Cryptomic™-filtret är permanent, så det behöver du aldrig byta ut. 

Är LCD-skärmen påslagen hela natten?

Om du störs av ljusstyrkan på LCD-skärmen på din luftrenande värmefläkt kan du aktivera Nattläge via din fjärrkontroll eller Dyson Link-appen. När din luftrenare är igång indikeras detta med en liten månikon. Huvudskärmen stängs dock av efter 10 sekunder för att inte störa din nattsömn.

Hur vet jag när min luftrenande värmefläkt befinner sig i autoläge?

Om autoläget är aktiverat lyser AUTO på luftrenarens LCD-skärm. När din maskin renar luften lyser AUTO vitt. När luften i rummet är renad kommer AUTO att lysa grönt och din luftrenande värmefläkt förblir inaktiv tills föroreningsnivåerna stiger igen.

Hur länge bör min luftrenande värmefläkt vara påslagen?

Din luftrenande fläkts autoläge är framtaget för att kontrollera luftkvaliteten i ditt hem för att du inte ska behöva göra det – på så sätt är den bara på när den måste. Om någon i ditt hem lider av allergi eller andningssvårigheter rekommenderar vi att du använder maskinens autoläge.

Var ska jag placera min luftrenande värmefläkt?

Din luftrenande värmefläkt är konstruerad för att rena ett rum i taget, så du bör använda den där du tillbringar större delen av din tid hemma. Se till att det finns åtminstone en meters avstånd på alla sidor om maskinen där du placerar den, så att luften kan cirkulera effektivt.

Ska jag hålla fönstren öppna eller stängda?

Din luftrenande värmefläkt fungerar som effektivast i en lufttät miljö – genom att öppna fönstren kan fler föroreningar ta sig in i ditt hem, vilket innebär att det tar längre tid för din maskin att uppnå önskade resultat.

Ska jag ändra fläktens inställningar för olika årstider?

Ett ökat luftflöde skapar en svalkande effekt med hjälp av renad luft, så du kan komma att vilja ändra den luftrenande värmefläktens hastighetsinställningar när temperaturen ändras. Använd inställning 4-10 för en personlig svalkande effekt på sommaren. Under kallare perioder kan du aktivera det spridda läget. Den sprider luften via den bakre öppningen för att undvika oönskad kylning.