Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Support gällande din Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic luftrenande värmefläkt

Här kan du hitta användbara tips, vanliga frågor, dinanvändarmanual med mera.

 • Aktivera din garanti

  Ta del av full support, ägarförmåner och mycket mer när du registrerar din maskin. Gå inte miste om något.

 • Kom igång

  Se hur du snabbt kan komma igång med hjälp av vår steg-för-steg-guide.

 • Kom igång med din luftrenande värmefläkt från Dyson

Ansluter din maskin

Följ dessa tre enkla steg för att ansluta din maskin till Dyson Link-appen.

 • Mobilenhet

  Steg 1

  Ladda ner Dyson Link-appen, öppna den och välj "Lägg till maskin" i menyn. Välj sedan din maskin.

 • En mobil enhet hålls nära en Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic luftrenande värmefläkt

  Steg 2

  Håll din mobila enhet bredvid maskinens display. Detta gör att din maskin kan upptäcka din enhet.

 • Standby-knappen trycks ner på en Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic luftrenande värmefläkt

  Steg 3

  Tryck på Standby-knappen på din maskin för att aktivera parkopplingsprocessen. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra anslutningsinställningarna.

Ladda ner Dyson Link-appen.

Använd din maskin

Lär dig ikonerna på LCD-skärmen

Ikonerna på den inbyggda LCD-skärmen visar vilka föroreningar som finns i rummet och rapporterar dem i realtid. De berättar också om temperatur, luftfuktighet och filtrets återstående livslängd. 

 • Luftkvalitetsindex inomhus

  Visar din luftkvalitet under de senaste 12 sekunderna eller under de senaste 24 timmarna. 

 • Partiklar PM2,5

  Visar mikroskopiska partiklar mindre än 2,5 mikrometer, inklusive rök, bakterier och allergener.

 • Partiklar PM10

  Visar partiklar mindre än 10 mikrometer, inklusive pollen, damm och kvalster.

 • Flyktiga organiska ämnen (VOC)

  Visar gaser som kommer från flera typer av källor, till exempel aerosolsprejer och luftfräschare. Här inkluderas formaldehyd och bensen, hushållsångor och dålig lukt. 

 • Kvävedioxid (NO2)

  Visar oxiderande gaser, så som NO2, som skapats genom förbränning. Här inkluderas cigarettrök, bilutsläpp, ljus och gasugnar. 

 • Filtrets livslängd

  Visar kombinationsfiltrets återstående livslängd. Så att du vet när det ska bytas ut.

Ler dig mer om föroreningsnivåerna

När föroreningar får luftkvaliteten att försämras visas den relevanta ikonen för detta på LCD-skärmen. Det färgade fältet till vänster på skärmen anger hur stor mängd föroreningar som upptäckts och kommer kontinuerligt att uppdateras under tiden som din maskin renar luften. 

 • LCD-skärmens ikoner visar olika nivåer av föroreningar

  Bra

  När den gröna delen av det färgade fältet är markerad har din maskin upptäckt en mycket låg nivå av förorenande ämnen. 

 • LCD-skärmens ikoner visar olika nivåer av föroreningar

  Måttligt

  När den gula delen av det färgade fältet är markerad har din maskin upptäckt en måttlig nivå av förorenande ämnen. 

 • LCD-skärmens ikoner visar olika nivåer av föroreningar

  Dåligt

  När den orangea delen av det färgade fältet är markerad har din maskin upptäckt en hög nivå av förorenande ämnen.

 • LCD-skärmens ikoner visar olika nivåer av föroreningar

  Väldigt dåligt

  När den röda delen av det färgade fältet är markerad har din maskin upptäckt en mycket hög nivå av förorenande ämnen. 

 • Video om hur du använder autoläge, uppvärmning och svalkning

  Autoläge, uppvärmning och svalkning

  I autoläget reagerar din maskin automatiskt på luftföroreningar och rumstemperatur. Se hur.

 • Video om hur du anpassar vinkeln, hastigheten och riktningen av luftflödet

  Video Transcript

  Open video transcript

  Oscillering och luftflöde

  Titta på vår video om hur du anpassar vinkeln, hastigheten och riktningen av luftflödet.

 • En person schemalägger sin maskin med hjälp av Dyson Link-appen

  7-dagars schemaläggning

  Välj när du vill att din maskin ska vara på och av, upp till sju dagar i förväg, med hjälp av Dyson Link-appen¹.

 • Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic luftrenande värmefläkt i Nattläge

  Nattläge

  För att använda de tystaste inställningarna och en nedtonad skärm kan du ställa in din maskin på Nattläge med hjälp av din fjärrkontroll.

 • En person ställer in viloläget med hjälp av fjärrkontrollen

  Sovtimer

  Med hjälp av din fjärrkontroll kan du välja när du vill att din maskin ska stängas av. Välj en tid mellan 15 minuter och 9 timmar.

Röststyrning. Du behöver bara fråga.

Fråga om din luftrenande värmefläkts aktuella aktivitet eller be den att påbörja en ny uppgift. Titta närmare i Dyson Link-appen för exempel på röstkommandon. 

 • logo för alexa och siri

 • Underhåll din maskin

  Du kan ta reda på hur du kontrollerar och byter ut kombinationsfiltret i vår videoguide. Dyson Cryptomic™-filtret är permanent, så det behöver du aldrig byta ut.

 • En video om hur du kontrollerar och byter filter

Vanliga frågor

Hur ofta behöver filtren bytas ut?

Kombinationsfiltret måste bytas efter 12 månader om du använder maskinen i 12 timmar per dag. Dyson Cryptomic™-filtret är permanent, så det behöver du aldrig byta ut. 

Är LCD-skärmen påslagen hela natten?

Om du störs av ljusstyrkan på LCD-skärmen på din luftrenande värmefläkt kan du aktivera Nattläge via din fjärrkontroll eller Dyson Link-appen. När din luftrenare är igång indikeras detta med en liten månikon. Huvudskärmen stängs dock av efter 10 sekunder för att inte störa din nattsömn.

Hur vet jag när min luftrenande värmefläkt befinner sig i autoläge?

Om autoläget är aktiverat lyser AUTO på luftrenarens LCD-skärm. När din maskin renar luften lyser AUTO vitt. När luften i rummet är renad kommer AUTO att lysa grönt och din luftrenande värmefläkt förblir inaktiv tills föroreningsnivåerna stiger igen.

Hur länge bör min luftrenande värmefläkt vara påslagen?

Din luftrenande fläkts autoläge är framtaget för att kontrollera luftkvaliteten i ditt hem för att du inte ska behöva göra det – på så sätt är den bara på när den måste. Om någon i ditt hem lider av allergi eller andningssvårigheter rekommenderar vi att du använder maskinens autoläge.

Var ska jag placera min luftrenande värmefläkt?

Din luftrenande värmefläkt är konstruerad för att rena ett rum i taget, så du bör använda den där du tillbringar större delen av din tid hemma. Se till att det finns åtminstone en meters avstånd på alla sidor om maskinen där du placerar den, så att luften kan cirkulera effektivt.

Ska jag hålla fönstren öppna eller stängda?

Din luftrenande värmefläkt fungerar som effektivast i en lufttät miljö – genom att öppna fönstren kan fler föroreningar ta sig in i ditt hem, vilket innebär att det tar längre tid för din maskin att uppnå önskade resultat.

Ska jag ändra fläktens inställningar för olika årstider?

Ett ökat luftflöde skapar en svalkande effekt med hjälp av renad luft, så du kan komma att vilja ändra den luftrenande värmefläktens hastighetsinställningar när temperaturen ändras. Använd inställning 4-10 för en personlig svalkande effekt på sommaren. Under kallare perioder kan du aktivera det spridda läget. Den sprider luften via den bakre öppningen för att undvika oönskad kylning.

Why Register? More perks.

 • Exclusive Savings Events

  Registered owners save on future purchases. Receive up to 20% off purchases during 12 Owner Rewards Savings Events throughout the year.

 • First to know

  Registered owners receive exclusive events and sneak peeks at our latest technology before anyone else.

 • Reviewer Program

  Experience the latest technology in our invitation-only reviewer program.

 • Machine Information

  Helpful tips to get the most out of your machine and keep it working at its best.

We don’t stop caring about our machines once they’re yours. Activating your parts and labor warranty allows us to give you a tailored, complementary, direct service for your machine. Even after your warranty has ended, we’ll still be on hand to help.

¹För att använda appen krävs en mobilenhet, Wi-Fi eller mobildata, Bluetooth 4.0-stöd och iOS-version 11 eller Android 6 (eller senare versioner). Standardavgifter för data och meddelanden kan tillkomma.

Apple och Apples logotyp är är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. App Store ett servicemärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

Google Play och Google Plays logotyp är varumärken som tillhör Google Inc.