Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC04 Absolute-dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Tömma dammbehållaren

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Så här tar du bort behållaren och cyklonen från en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Kontrollera om öppningarna i röret och cyklonhandtaget är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Instruktioner för att inspektera luftvägarna på huvuddelen och cyklonen på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Koppla ifrån behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på behållarens framsida.

Så här tar du bort cyklonen från behållaren på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Rengöra behållaren

Töm ut damm från behållaren på ett säkert sätt.

VARNING! Rengör endast behållaren med kallt vatten. Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på behållaren.

Tömmer innehållet av en behållare från Dyson DC04 upprättstående dammsugare i en påse.

Rengöra cyklonen

Rengör höljet med en torr trasa eller genom att använda kombinationsmunstycket.

Knacka varsamt för att avlägsna damm från cyklonens insida.

VARNING! Använd inte några vätskor för att rengöra cyklonen.

Rengör cyklonen på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare över en soptunna med en torr trasa.

Sätt tillbaka behållaren och cyklonen och se till att det inte glipar i skarven.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollera borsten

Luta maskinen.

Lutar en Dyson DC04 upprättstående dammsugare bakåt.

Vänd maskinen och lägg den på ryggen så att du kan se borsten. Lossa bottenplattans båda fästen genom att vrida dem ett kvarts varv med hjälp av ett mynt och avlägsna bottenplattan.

Så här tar du bort rengöringshuvudet från en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Avlägsna skräp från borsten.

Tar bort smuts från borsthuvudet på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Luften kan strömma ut för att det saknas en tätning eller en blockering.

Testa sugeffekten

Se till att maskinen står i upprätt läge.

Lutar tillbaka Dyson DC04 upprättstående dammsugare till stående position.

Dra tillbaka skaftskyddet.

Kontrollerar skaftet på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare för eventuella blockeringar.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

Kontrollerar skaftet på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare för eventuella blockeringar.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Står maskinen upprätt?

Håll alltid händer och kläder på avstånd från borsten.

Kontrollera borsten

Luta maskinen bakåt till dammsugningsläge.

Lutar en Dyson DC04 upprättstående dammsugare bakåt.

Lägg maskinen ned på sidan och låt den vara i dammsugningsläge.

Så här sätter du på rengöringshuvudet på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Om maskinen har ett reglage för borste på/av ska du kontrollera att pilen på styrhjulet rör sig framåt till läget för heltäckningsmattor

Sätt på maskinen och se efter om borsten snurrar.

Roterar borsten när maskinen är påsatt?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontroller av luftkanalerna

Lossa ventilröret, nära maskinens nedre del.

Så här tar du bort slangen från en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Kontrollera att inget är igensatt:

Kontrollera om ventilröret är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera att ventilrörets tätning inte är skadad.

Kontrollera att maskinens tätning inte är skadad.

Kontroll av luftvägarna på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Koppla in maskinen och sätt på den. Håll handen över inspektionsluckan och testa sugeffekten.

Kontrollerar luftvägen på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollera städmunstycket

Stäng av strömmen, lägg maskinen platt på golvet och vänd på den så att du ser undersidan.

Lutar en Dyson DC04 upprättstående dammsugare bakåt.

Använd ett mynt och skruva åt fästena ett kvarts varv åt vänster. Avlägsna bottenplattan.

Så här tar du bort rengöringshuvudet från en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Kontrollera att inget är igensatt

Avlägsna varsamt eventuella hinder från borsten med hjälp av en sax för att klippa bort hår och fibrer om det behövs.

Tar bort smuts från borsthuvudet på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Inspektera innerslangen så att den inte är igensatt eller skadad och kontrollera att båda ändarna av slangen är ordentligt monterade.

Avlägsna eventuellt skräp om något är igensatt

En bild underifrån på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare utan koppling.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Så här tar du bort behållaren och cyklonen från en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Kontrollera rörets inlopp

Kontrollera att ingångstätningen som sitter på den vänstra sidan av röret inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om ingångsröret och utsugsröret på huvudkanalen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Instruktioner för att inspektera luftvägarna på huvuddelen och cyklonen på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Kontrollera att cyklonens ingångstätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om de båda öppningarna på den genomskinliga behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens framsida.

Så här tar du bort cyklonen från behållaren på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Var försiktig när du öppnar behållarens lock så att du kan ta vara på dammet.

Tömmer innehållet av en behållare från Dyson DC04 upprättstående dammsugare i en påse.

Rengör cyklonens hölje om det behövs och kontrollera att cyklonens tätning inte saknas eller är skadad.

Rengör cyklonen på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare över en soptunna med en torr trasa.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Eftermotorfiltret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras.

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Välj steg för steg om du vill få stegvis vägledning.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Tvätta filtret

Lossa den genomskinliga behållaren och cyklonens ovandel från maskinen.

Så här tar du bort behållaren och cyklonen från en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Tryck på filterfrigöringsknappen för att avlägsna föravskiljarens filter och filterhöljet.

Instruktioner för hur du trycker på bortkopplingsknappen för att ta ut filtret ur en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Skölj filtret endast i kallt vatten.

VARNING: Använd inte rengöringsmedel, tvätta inte i diskmaskin eller tvättmaskin.

Så här tar du bort filtret från filterhuset.

Upprepa stegen nedan tills vattnet är klart.

Så här tvättar du filtret från en Dyson DC04 upprättstående dammsugare med kallt vatten.

Fortsätt att tvätta filtret.

Så här tvättar du filterhöljet från en Dyson DC04 upprättstående dammsugare med kallt vatten.

Låt filtret torka på ett varmt ställe i 12 timmar, till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret och filterhuset på Dyson DC04 upprättstående dammsugare lämnas för att torka framför ett element.

Sätt tillbaka filtret i filterhållaren och sätt sedan tillbaka den i cyklonens övre del.

Så här sätter du tillbaka filtret i cyklonen på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Så här tar du bort behållaren och cyklonen från en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Kontrollera rörets inlopp

Kontrollera att ingångstätningen som sitter på den vänstra sidan av röret inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om ingångsröret och utsugsröret på huvudkanalen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Instruktioner för att inspektera luftvägarna på huvuddelen och cyklonen på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Kontrollera att cyklonens ingångstätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om de båda öppningarna på den genomskinliga behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens framsida.

Så här tar du bort cyklonen från behållaren på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Var försiktig när du öppnar behållarens lock så att du kan ta vara på dammet.

Tömmer innehållet av en behållare från Dyson DC04 upprättstående dammsugare i en påse.

Rengör cyklonens hölje om det behövs och kontrollera att cyklonens tätning inte saknas eller är skadad.

Rengör cyklonen på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare över en soptunna med en torr trasa.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollerar stativlåset

Stativlåset kan förskjutas och medföra att maskinen inte står ordentligt. Detta kan enkelt lösas genom att följa processen som visas i videon.

I videon kan det visas en annan variant av produkten, men processen är densamma.

Luta maskinen och ställ dig bakom den.

På höger sida, vid bakhjulet hittar du ventilrörshållaren.

Kontrollera att ventilröret inte är igensatt genom att trycka på tryckknappen för att lossa det från ventilhållaren.

Kontroll av luftvägarna på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Lås ventilhållaren på plats genom att trycka på den stora tryckknappen på mitten (syns när maskinen lutas).

Testa maskinen på nytt

Kunde problemet lösas genom att kontrollera stativlåset?

Kontroller av luftkanalerna

Lossa ventilröret, nära maskinens nedre del.

Så här tar du bort slangen från en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Kontrollera att inget är igensatt:

Kontrollera om ventilröret är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera att ventilrörets tätning inte är skadad.

Kontrollera att maskinens tätning inte är skadad.

Kontroll av luftvägarna på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Koppla in maskinen och sätt på den. Håll handen över inspektionsluckan och testa sugeffekten.

Kontrollerar luftvägen på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollerar slangen

Montera tillbaka ventilröret innan du fortsätter.

Lossa skaftet från slangen. Sträck ut slangen och se efter om det finns sprickor.

Koppla in maskinen och sätt på den. Håll handen över slangöppningen och testa sugeffekten.

Är sugeffekten från slangen stark eller svagare än vanligt?

Kontrollerar skaftet

Titta igenom skaftet. Du ska se att ljuset från den andra öppningen. Avlägsna hindret om du inte gör det.

Kontrollerar skaftet på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare för eventuella blockeringar.

Fäst skaftet på slangen och testa maskinen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera skaftet?

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Så här tar du bort behållaren och cyklonen från en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Kontrollera röret

Kontrollera att ingångstätningen som sitter på den vänstra sidan av röret inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om ingångsröret och utsugsröret på huvudkanalen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Instruktioner för att inspektera luftvägarna på huvuddelen och cyklonen på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Kontrollera att cyklonens ingångstätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om de båda öppningarna på den genomskinliga behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens framsida.

Så här tar du bort cyklonen från behållaren på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Var försiktig när du öppnar behållarens lock så att du kan ta vara på dammet.

Tömmer innehållet av en behållare från Dyson DC04 upprättstående dammsugare i en påse.

Rengör cyklonens hölje om det behövs och kontrollera att cyklonens tätning inte saknas eller är skadad.

Rengör cyklonen på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare över en soptunna med en torr trasa.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Kontrollerar U-bend och slangen

Luta maskinen framåt och lossa U-bend för att inspektera genomflödet. Den sitter längst ned på slangen.

Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Så här tar du bort u-böjen från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Lossa slangen

Dra i slangen från baksidan av röret.

Kontrollera båda ändarna av slangen så att de inte är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop

Sätt tillbaka slangen och se till att den snäpper fast ordentligt.

Sätt tillbaka U-bend och se till att den snäpper fast ordentligt.

Testa maskinen på nytt

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen och U-bend?

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Så här tar du bort behållaren och cyklonen från en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Kontrollera röret

Kontrollera att ingångstätningen som sitter på den vänstra sidan av röret inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om ingångsröret och utsugsröret på huvudkanalen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Instruktioner för att inspektera luftvägarna på huvuddelen och cyklonen på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Kontrollera att cyklonens ingångstätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om de båda öppningarna på den genomskinliga behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens framsida.

Så här tar du bort cyklonen från behållaren på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Var försiktig när du öppnar behållarens lock så att du kan ta vara på dammet.

Tömmer innehållet av en behållare från Dyson DC04 upprättstående dammsugare i en påse.

Rengör cyklonens hölje om det behövs och kontrollera att cyklonens tätning inte saknas eller är skadad.

Rengör cyklonen på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare över en soptunna med en torr trasa.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Se till att maskinen står i upprätt läge.

Testa skaftet

Dra tillbaka skaftskyddet.

Kontrollerar skaftet på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare för eventuella blockeringar.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

Kontrollerar skaftet på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare för eventuella blockeringar.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Eftermotorfiltret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras.

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Välj steg för steg om du vill få stegvis vägledning.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Knappen tänds inte.

Testa knappen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Rengöra behållaren och cyklonen

Avlägsna behållaren.

Ta av behållaren genom att trycka på frigöringsknappen högst upp på handtaget.

Så här tar du bort behållaren och cyklonen från en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Kontrollera om öppningarna i röret och cyklonhandtaget är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Instruktioner för att inspektera luftvägarna på huvuddelen och cyklonen på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Koppla ifrån behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på behållarens framsida.

Så här tar du bort cyklonen från behållaren på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Rengöra behållaren

Töm ut damm från behållaren på ett säkert sätt.

VARNING! Rengör endast behållaren med kallt vatten. Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på behållaren.

Tömmer innehållet av en behållare från Dyson DC04 upprättstående dammsugare i en påse.

Rengöra cyklonen

Rengör höljet med en torr trasa eller genom att använda kombinationsmunstycket.

Knacka varsamt för att avlägsna damm från cyklonens insida.

VARNING! Använd inte några vätskor för att rengöra cyklonen.

Rengör cyklonen på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare över en soptunna med en torr trasa.

Sätt tillbaka behållaren och cyklonen och se till att det inte glipar i skarven.

Kunde problemet lösas genom att rengöra behållaren och cyklonen?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

ta bort filtren

Maskinen har två tvättbara filter som måste tvättas minst var tredje månad.

Lossa behållaren från maskinen genom att trycka på cyklonens frigöringsknapp enligt bilden.

Så här tar du bort behållaren från maskinen.

Avlägsna filter A genom att lyfta i filterfrigöringsspärren på behållarens ovansida för att avlägsna filtret från maskinen.

Så här tar du bort förmotorfiltret.

Avlägsna filter B genom att först luta maskinen. Tryck på frigöringsknappen som sitter på ball-enheten för att lossa filterluckan. Tryck på den röda knappen på filtret och dra ut det.

Så här tar du bort eftermotorfiltret från maskinen.

Tvätta båda filtren i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Upprepa stegen tills vattnet är klart.

Filter B ska sköljas och klappas ur tills vattnet som rinner igenom är rent och sedan klappas ur för att avlägsna allt överflödigt vatten. Det brukar krävas upp till 10 sköljningar.

Så här rengör du filtret.

Torka filtren

Låt filtren ligga och torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att de är helt torra.

Sätt tillbaka filtren och testa maskinen.

24 timmar rekommenderas för att torka filtret.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Håll alltid händer och kläder på avstånd från borsten.

Kontrollera borsten

Luta maskinen bakåt till dammsugningsläge.

Kontrollera att pilen på borstens styrkoppling pekar framåt mot läget för heltäckningsmattor.

Så här kontrollerar du kopplingen på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Lägg maskinen ned på sidan och låt den vara i dammsugningsläge.

Lutar en Dyson DC04 upprättstående dammsugare bakåt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera reglaget för borsten?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera kolven

Ställ maskinen i upprätt läge.

Fäst miniturbinmunstycket på slangen eller skaftet.

Dra kolven till det yttre läget för dammsugning av mattor.

Sätt på maskinen.

Om miniturbinmunstycket är skadat, välj ”En del är sönder”.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera kolven?

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollera om turbinmunstycket är igensatt

Lossa bottenplattans två fästen och avlägsna bottenplattan från miniturbinmunstycket.

Kontrollera att inget är igensatt

Avlägsna de båda sidorna av borsten genom att skjuta ut vardera halvan från sidan av miniturbinmunstycket.

Avlägsna trådar eller skräp.

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand.

Inspektera om kanalen på undersidan av turbinmunstycket är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om det finns ludd och skräp på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

Sätt tillbaka båda delarna av borsten

När du byter ut borstarna ska du se till att båda pilarna på borstarna pekar i samma riktning, mot munstyckets baksida.

Sätt tillbaka bottenplattan och dra åt låsen:

Se till att bottenplattans ovansida ligger plant innan du sänker den nedåt.

Sätt tillbaka turbinmunstycket och sätt på maskinen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om något var igensatt?

Prestandakontroller krävs

Miniturbinmunstycket fungerar om sugeffekten är kraftig. Problemet kan lösas genom att utföra prestandakontroller eller tvätta filtret.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Om maskinen spottar ut damm kan det bero på att den är igensatt.

Testa sugeffekten

Se till att maskinen står i upprätt läge.

Lutar tillbaka Dyson DC04 upprättstående dammsugare till stående position.

Dra tillbaka skaftskyddet.

Kontrollerar skaftet på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare för eventuella blockeringar.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

Kontrollerar skaftet på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare för eventuella blockeringar.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollerar stativlåset

Stativlåset kan förskjutas och medföra att maskinen inte står ordentligt. Detta kan enkelt lösas genom att följa processen som visas i videon.

I videon kan det visas en annan variant av produkten, men processen är densamma.

Luta maskinen och ställ dig bakom den.

På höger sida, vid bakhjulet hittar du ventilrörshållaren.

Kontrollera att ventilröret inte är igensatt genom att trycka på tryckknappen för att lossa det från ventilhållaren.

Kontroll av luftvägarna på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Lås ventilhållaren på plats genom att trycka på den stora tryckknappen på mitten (syns när maskinen lutas).

Testa maskinen på nytt

Kunde problemet lösas genom att kontrollera stativlåset?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Montera din Dyson-maskin

Anslut slangen till maskinens nederdel och se till att slangen snäpper på plats.

Så här monterar du slangen på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Fäst skaftet på slangen och tryck på knappen på slangmuffen för att skjuta in det. Se till att handtaget snäpper på plats på kanalens ovandel.

Så här klickar du i skaftet i slangen på Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Borsten och trappmunstycket fästs högst upp på cyklonen och fogmunstycket fästs på baksidan av röret.

Tillbehören på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Vira upp kabeln runt kabelvindorna motsols.

Snurrar sladden runt sladdvindans klämma och den lägre sladdvindan på Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda borsten

Börja dammsuga genom att trycka städmunstycket nedåt med foten och dra handtaget mot dig.

Du kan kontrollera borsten med tre inställningar:

- Manuell borste av – för ömtåliga mattor och golv.

- Borste av – i upprätt läge.

- Auto borste på – för mattrengöring.

Så här kontrollerar du kopplingen på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Ställ maskinen i upprätt läge innan du använder några munstycken.

Fästa tillbehören

Tryck på frigöringsknappen på skaftet för att lossa det från röret.

Så här lossar du skaftet från en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Fästa tillbehören:

  • Öppna skaftskyddet och fäst tillbehören på skaftet.
  • Fäst tillbehören direkt på slangen.
Tillbehören som passar antingen på slangen eller på skaftet på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda miniturbinmunstycket

Ställ maskinen i upprätt läge.

Fäst miniturbinmunstycket på slangen eller skaftet.

Dra kolven till det yttre läget för dammsugning av mattor.

Tryck ned kolven i läget ”in” för att få borsten att sluta snurra när du vill dammsuga hårda golv.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tryck inte på cyklonens frigöringsknapp när du bär maskinen, för din egen säkerhet.

Bära din Dyson-maskin

Lyft endast maskinen i bärhandtaget högst upp på cyklonen.

Så här bär du Dyson DC04 upprättstående dammsugare på ett säkert sätt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Du hittar serienumret på maskinens undersida mellan hjulen.

Här hittar du serienumret på Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Avlägsna en igensättning från miniturbinmunstycket

Om miniturbinmunstycket inte fungerar effektivt kan det bero på att det är igensatt och hindrar borsten från att snurra. Det är lätt att avlägsna igensättningar genom att gå igenom nedanstående steg.

Lossa munstycket från maskinen.

Se till att pilen och knappen på miniturbinmunstycket är i jämnhöjd, tryck på knappen och skjut kragen i pilens riktning.

Tillbehöret öppnas nu så att du kan kontrollera om det har lindats skräp runt borsten.

Avlägsna eventuellt hår och skräp om det behövs.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rengöra behållaren och cyklonen

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Så här tar du bort behållaren och cyklonen från en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Kontrollera om öppningarna i röret och cyklonhandtaget är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Instruktioner för att inspektera luftvägarna på huvuddelen och cyklonen på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Koppla ifrån behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på behållarens framsida.

Så här tar du bort cyklonen från behållaren på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare.

Rengöra behållaren

Töm ut damm från behållaren på ett säkert sätt.

VARNING! Rengör endast behållaren med kallt vatten. Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på behållaren.

Tömmer innehållet av en behållare från Dyson DC04 upprättstående dammsugare i en påse.

Rengöra cyklonen

Rengör höljet med en torr trasa eller genom att använda kombinationsmunstycket.

Knacka varsamt för att avlägsna damm från cyklonens insida.

VARNING! Använd inte några vätskor för att rengöra cyklonen.

Rengör cyklonen på en Dyson DC04 upprättstående dammsugare över en soptunna med en torr trasa.

Sätt tillbaka behållaren och cyklonen och se till att det inte glipar i skarven.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?