Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Dyson DC04 Absolute-dammsugare Låt oss få din maskin att fungera

Se alla steg

Tömma dammbehållaren

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Kontrollera om öppningarna i röret och cyklonhandtaget är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Koppla ifrån behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på behållarens framsida.

Rengöra behållaren

Töm ut damm från behållaren på ett säkert sätt.

VARNING! Rengör endast behållaren med kallt vatten. Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på behållaren.

Rengöra cyklonen

Rengör höljet med en torr trasa eller genom att använda kombinationsmunstycket.

Knacka varsamt för att avlägsna damm från cyklonens insida.

VARNING! Använd inte några vätskor för att rengöra cyklonen.

Sätt tillbaka behållaren och cyklonen och se till att det inte glipar i skarven.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollera borsten

Luta maskinen.

Vänd maskinen och lägg den på ryggen så att du kan se borsten. Lossa bottenplattans båda fästen genom att vrida dem ett kvarts varv med hjälp av ett mynt och avlägsna bottenplattan.

Avlägsna skräp från borsten.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Luften kan strömma ut för att det saknas en tätning eller en blockering.

Testa sugeffekten

Se till att maskinen står i upprätt läge.

Dra tillbaka skaftskyddet.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Står maskinen upprätt?

Håll alltid händer och kläder på avstånd från borsten.

Kontrollera borsten

Luta maskinen bakåt till dammsugningsläge.

Lägg maskinen ned på sidan och låt den vara i dammsugningsläge.

Om maskinen har ett reglage för borste på/av ska du kontrollera att pilen på styrhjulet rör sig framåt till läget för heltäckningsmattor

Sätt på maskinen och se efter om borsten snurrar.

Roterar borsten när maskinen är påsatt?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontroller av luftkanalerna

Lossa ventilröret, nära maskinens nedre del.

Kontrollera att inget är igensatt:

Kontrollera om ventilröret är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera att ventilrörets tätning inte är skadad.

Kontrollera att maskinens tätning inte är skadad.

Koppla in maskinen och sätt på den. Håll handen över inspektionsluckan och testa sugeffekten.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollera städmunstycket

Stäng av strömmen, lägg maskinen platt på golvet och vänd på den så att du ser undersidan.

Använd ett mynt och skruva åt fästena ett kvarts varv åt vänster. Avlägsna bottenplattan.

Kontrollera att inget är igensatt

Avlägsna varsamt eventuella hinder från borsten med hjälp av en sax för att klippa bort hår och fibrer om det behövs.

Inspektera innerslangen så att den inte är igensatt eller skadad och kontrollera att båda ändarna av slangen är ordentligt monterade.

Avlägsna eventuellt skräp om något är igensatt

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Kontrollera rörets inlopp

Kontrollera att ingångstätningen som sitter på den vänstra sidan av röret inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om ingångsröret och utsugsröret på huvudkanalen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Kontrollera att cyklonens ingångstätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om de båda öppningarna på den genomskinliga behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens framsida.

Var försiktig när du öppnar behållarens lock så att du kan ta vara på dammet.

Rengör cyklonens hölje om det behövs och kontrollera att cyklonens tätning inte saknas eller är skadad.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Eftermotorfiltret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras.

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Välj steg för steg om du vill få stegvis vägledning.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Tvätta filtret

Lossa den genomskinliga behållaren och cyklonens ovandel från maskinen.

Tryck på filterfrigöringsknappen för att avlägsna föravskiljarens filter och filterhöljet.

Sätt tillbaka munstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet. Sätt tillbaka skaftet på maskinen.

Upprepa stegen nedan tills vattnet är klart.

Fortsätt att tvätta filtret.

Låt filtret torka på ett varmt ställe i 12 timmar, till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Sätt tillbaka filtret i filterhållaren och sätt sedan tillbaka den i cyklonens övre del.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Kontrollera rörets inlopp

Kontrollera att ingångstätningen som sitter på den vänstra sidan av röret inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om ingångsröret och utsugsröret på huvudkanalen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Kontrollera att cyklonens ingångstätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om de båda öppningarna på den genomskinliga behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens framsida.

Var försiktig när du öppnar behållarens lock så att du kan ta vara på dammet.

Rengör cyklonens hölje om det behövs och kontrollera att cyklonens tätning inte saknas eller är skadad.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollerar stativlåset

Stativlåset kan förskjutas och medföra att maskinen inte står ordentligt. Detta kan enkelt lösas genom att följa processen som visas i videon.

I videon kan det visas en annan variant av produkten, men processen är densamma.

Luta maskinen och ställ dig bakom den.

På höger sida, vid bakhjulet hittar du ventilrörshållaren.

Kontrollera att ventilröret inte är igensatt genom att trycka på tryckknappen för att lossa det från ventilhållaren.

Lås ventilhållaren på plats genom att trycka på den stora tryckknappen på mitten (syns när maskinen lutas).

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera stativlåset?

Kontroller av luftkanalerna

Lossa ventilröret, nära maskinens nedre del.

Kontrollera att inget är igensatt:

Kontrollera om ventilröret är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera att ventilrörets tätning inte är skadad.

Kontrollera att maskinens tätning inte är skadad.

Koppla in maskinen och sätt på den. Håll handen över inspektionsluckan och testa sugeffekten.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollerar slangen

Montera tillbaka ventilröret innan du fortsätter.

Lossa skaftet från slangen. Sträck ut slangen och se efter om det finns sprickor.

Koppla in maskinen och sätt på den. Håll handen över slangöppningen och testa sugeffekten.

Är sugeffekten från slangen stark eller svagare än vanligt?

Kontrollerar skaftet

Titta igenom skaftet. Du ska se att ljuset från den andra öppningen. Avlägsna hindret om du inte gör det.

Fäst skaftet på slangen och testa maskinen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera skaftet?

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Kontrollera röret

Kontrollera att ingångstätningen som sitter på den vänstra sidan av röret inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om ingångsröret och utsugsröret på huvudkanalen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Kontrollera att cyklonens ingångstätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om de båda öppningarna på den genomskinliga behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens framsida.

Var försiktig när du öppnar behållarens lock så att du kan ta vara på dammet.

Rengör cyklonens hölje om det behövs och kontrollera att cyklonens tätning inte saknas eller är skadad.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Kontrollerar U-bend och slangen

Luta maskinen framåt och lossa U-bend för att inspektera genomflödet. Den sitter längst ned på slangen.

Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Lossa slangen

Dra i slangen från baksidan av röret.

Kontrollera båda ändarna av slangen så att de inte är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop

Sätt tillbaka slangen och se till att den snäpper fast ordentligt.

Sätt tillbaka U-bend och se till att den snäpper fast ordentligt.

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen och U-bend?

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Kontrollera röret

Kontrollera att ingångstätningen som sitter på den vänstra sidan av röret inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om ingångsröret och utsugsröret på huvudkanalen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera behållaren och cyklonen

Kontrollera att cyklonens ingångstätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om de båda öppningarna på den genomskinliga behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens framsida.

Var försiktig när du öppnar behållarens lock så att du kan ta vara på dammet.

Rengör cyklonens hölje om det behövs och kontrollera att cyklonens tätning inte saknas eller är skadad.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Se till att maskinen står i upprätt läge.

Testa skaftet

Dra tillbaka skaftskyddet.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Eftermotorfiltret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras.

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Välj steg för steg om du vill få stegvis vägledning.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Knappen tänds inte.

Testa knappen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Rengöra behållaren och cyklonen

Avlägsna behållaren.

Ta av behållaren genom att trycka på frigöringsknappen högst upp på handtaget.

Kontrollera om öppningarna i röret och cyklonhandtaget är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Koppla ifrån behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på behållarens framsida.

Rengöra behållaren

Töm ut damm från behållaren på ett säkert sätt.

VARNING! Rengör endast behållaren med kallt vatten. Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på behållaren.

Rengöra cyklonen

Rengör höljet med en torr trasa eller genom att använda kombinationsmunstycket.

Knacka varsamt för att avlägsna damm från cyklonens insida.

VARNING! Använd inte några vätskor för att rengöra cyklonen.

Sätt tillbaka behållaren och cyklonen och se till att det inte glipar i skarven.

Kunde problemet lösas genom att rengöra behållaren och cyklonen?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Avlägsna filtren

Maskinen har två tvättbara filter som måste tvättas minst var tredje månad.

Lossa behållaren från maskinen genom att trycka på cyklonens frigöringsknapp enligt bilden.

Avlägsna filter A genom att lyfta i filterfrigöringsspärren på behållarens ovansida för att avlägsna filtret från maskinen.

Avlägsna filter B genom att först luta maskinen. Tryck på frigöringsknappen som sitter på ball-enheten för att lossa filterluckan. Tryck på den röda knappen på filtret och dra ut det.

Tvätta båda filtren i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Upprepa stegen tills vattnet är klart.

Filter B ska sköljas och klappas ur tills vattnet som rinner igenom är rent och sedan klappas ur för att avlägsna allt överflödigt vatten. Det brukar krävas upp till 10 sköljningar.

Torka filtren

Låt filtren ligga och torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att de är helt torra.

Sätt tillbaka filtren och testa maskinen.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Håll alltid händer och kläder på avstånd från borsten.

Kontrollera borsten

Luta maskinen bakåt till dammsugningsläge.

Kontrollera att pilen på borstens styrkoppling pekar framåt mot läget för heltäckningsmattor.

Lägg maskinen ned på sidan och låt den vara i dammsugningsläge.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera reglaget för borsten?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera kolven

Ställ maskinen i upprätt läge.

Fäst miniturbinmunstycket på slangen eller skaftet.

Dra kolven till det yttre läget för dammsugning av mattor.

Sätt på maskinen.

Om miniturbinmunstycket är skadat, välj ”En del är sönder”.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera kolven?

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollera om turbinmunstycket är igensatt

Lossa bottenplattans två fästen och avlägsna bottenplattan från miniturbinmunstycket.

Kontrollera att inget är igensatt

Avlägsna de båda sidorna av borsten genom att skjuta ut vardera halvan från sidan av miniturbinmunstycket.

Avlägsna trådar eller skräp.

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand.

Inspektera om kanalen på undersidan av turbinmunstycket är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om det finns ludd och skräp på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

Sätt tillbaka båda delarna av borsten

När du byter ut borstarna ska du se till att båda pilarna på borstarna pekar i samma riktning, mot munstyckets baksida.

Sätt tillbaka bottenplattan och dra åt låsen:

Se till att bottenplattans ovansida ligger plant innan du sänker den nedåt.

Sätt tillbaka turbinmunstycket och sätt på maskinen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om något var igensatt?

Prestandakontroller krävs

Miniturbinmunstycket fungerar om sugeffekten är kraftig. Problemet kan lösas genom att utföra prestandakontroller eller tvätta filtret.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Om maskinen spottar ut damm kan det bero på att den är igensatt.

Testa sugeffekten

Se till att maskinen står i upprätt läge.

Dra tillbaka skaftskyddet.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollerar stativlåset

Stativlåset kan förskjutas och medföra att maskinen inte står ordentligt. Detta kan enkelt lösas genom att följa processen som visas i videon.

I videon kan det visas en annan variant av produkten, men processen är densamma.

Luta maskinen och ställ dig bakom den.

På höger sida, vid bakhjulet hittar du ventilrörshållaren.

Kontrollera att ventilröret inte är igensatt genom att trycka på tryckknappen för att lossa det från ventilhållaren.

Lås ventilhållaren på plats genom att trycka på den stora tryckknappen på mitten (syns när maskinen lutas).

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera stativlåset?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Montera din Dyson-maskin

Anslut slangen till maskinens nederdel och se till att slangen snäpper på plats.

Fäst skaftet på slangen och tryck på knappen på slangmuffen för att skjuta in det. Se till att handtaget snäpper på plats på kanalens ovandel.

Borsten och trappmunstycket fästs högst upp på cyklonen och fogmunstycket fästs på baksidan av röret.

Vira upp kabeln runt kabelvindorna motsols.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda borsten

Börja dammsuga genom att trycka städmunstycket nedåt med foten och dra handtaget mot dig.

Du kan kontrollera borsten med tre inställningar:

- Manuell borste av – för ömtåliga mattor och golv.

- Borste av – i upprätt läge.

- Auto borste på – för mattrengöring.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Ställ maskinen i upprätt läge innan du använder några munstycken.

Fästa tillbehören

Tryck på frigöringsknappen på skaftet för att lossa det från röret.

Fästa tillbehören:

  • Öppna skaftskyddet och fäst tillbehören på skaftet.
  • Fäst tillbehören direkt på slangen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda miniturbinmunstycket

Ställ maskinen i upprätt läge.

Fäst miniturbinmunstycket på slangen eller skaftet.

Dra kolven till det yttre läget för dammsugning av mattor.

Tryck ned kolven i läget ”in” för att få borsten att sluta snurra när du vill dammsuga hårda golv.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tryck inte på cyklonens frigöringsknapp när du bär maskinen, för din egen säkerhet.

Bära din Dyson-maskin

Lyft endast maskinen i bärhandtaget högst upp på cyklonen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Du hittar serienumret på maskinens undersida mellan hjulen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Avlägsna en igensättning från miniturbinmunstycket

Om miniturbinmunstycket inte fungerar effektivt kan det bero på att det är igensatt och hindrar borsten från att snurra. Det är lätt att avlägsna igensättningar genom att gå igenom nedanstående steg.

Lossa munstycket från maskinen.

Se till att pilen och knappen på miniturbinmunstycket är i jämnhöjd, tryck på knappen och skjut kragen i pilens riktning.

Tillbehöret öppnas nu så att du kan kontrollera om det har lindats skräp runt borsten.

Avlägsna eventuellt hår och skräp om det behövs.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rengöra behållaren och cyklonen

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Kontrollera om öppningarna i röret och cyklonhandtaget är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Koppla ifrån behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på behållarens framsida.

Rengöra behållaren

Töm ut damm från behållaren på ett säkert sätt.

VARNING! Rengör endast behållaren med kallt vatten. Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på behållaren.

Rengöra cyklonen

Rengör höljet med en torr trasa eller genom att använda kombinationsmunstycket.

Knacka varsamt för att avlägsna damm från cyklonens insida.

VARNING! Använd inte några vätskor för att rengöra cyklonen.

Sätt tillbaka behållaren och cyklonen och se till att det inte glipar i skarven.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?