Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC07™-dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Rengöra behållaren och cyklonen

Tryck på frigöringsknappen högst upp på behållaren och avlägsna den från maskinen.

Så här tar du bort behållaren från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Dra i frigöringsknappen som sitter på cyklonens ovansida, under handtaget.

Så här tömmer du behållaren på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Lossa behållaren från cyklonen genom att trycka på frigöringsknappen på framsidan.

Ta bort behållaren från cyklonen.

Rengör cyklonen med en trasa och knacka varsamt på den för att avlägsna damm.

Så här rengör du cyklonen på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Du kan använda kallt vatten för att rengöra den genomskinliga behållaren. Använd inte rengöringsmedel eller andra kemikalier.

Sätt tillbaka den genomskinliga behållaren och stäng behållarens lock innan du sätter tillbaka den på maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Testa sugeffekten

Ett visslande ljud tyder på att det strömmar ut luft för att det saknas en tätning eller p.g.a. en blockering.

Se till att maskinen står i upprätt läge.

Dyson DC07 upprättstående dammsugare i stående position.

Dra tillbaka skaftskyddet.

Så här skruvar du av skaftlocket. Skjut in skaftlocket i handtaget.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Står maskinen upprätt?

Håll alltid händer och kläder på avstånd från borsten.

Inspektera borsten

Luta maskinen bakåt till dammsugningsläge.

Så här lutar du Dyson DC07 upprättstående dammsugare bakåt i positionen för dammsugning.

Lägg maskinen ned på sidan och låt den vara i dammsugningsläge.

Sätt på maskinen och se efter om borsten snurrar.

Om maskinen har ett reglage för borste på/av ska du kontrollera att pilen på styrhjulet rör sig framåt till läget för heltäckningsmattor

Borsthuvudkontroll på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Roterar borsten när maskinen är påsatt?

Inspektera att det inte är något skräp eller något är skadat

Lossa ventilröret, nära maskinens nedre del.

Kontrollera om ventilröret är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Så här tar du bort inspektionsventilen från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Kontrollera att ventilrörets tätning inte är skadad.

Kontrollera att maskinens tätning inte är skadad.

Koppla in maskinen och sätt på den. Håll handen över inspektionsluckan och testa sugeffekten.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Inspektera städmunstycket

Stäng av strömmen, lägg maskinen platt på golvet och vänd på den så att du ser undersidan.

Använd ett mynt och skruva åt fästena ett kvarts varv åt vänster. Avlägsna bottenplattan.

Så här tar du bort rengöringshuvudet från munstycket på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Avlägsna varsamt eventuella hinder från borsten med hjälp av en sax för att klippa bort hår och fibrer om det behövs.

Så här tar du bort hårstrån och trådar från borsthuvudet på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Inspektera innerslangen så att den inte är igensatt eller skadad och kontrollera att båda ändarna av slangen är ordentligt monterade.

Avlägsna eventuellt skräp om något är igensatt

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Rensa röret, behållaren och cyklonen

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Så här tar du bort behållaren från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Kontrollera röret:

Kontrollera att ingångstätningen som sitter på den vänstra sidan av röret inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om ingångsröret och utsugsröret på huvudkanalen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Två tätningar som har tagits bort från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Kontrollera behållaren och cyklonen:

Kontrollera att cyklonens ingångstätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om de båda öppningarna på behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Töm behållaren och se till att behållarens basdel förblir öppen.

Så här tömmer du behållaren på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Lossa den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens framsida.

Ta bort behållaren från cyklonen.

Rengör cyklonens hölje om det behövs och kontrollera att cyklonens tätning inte saknas eller är skadad.

Så här rengör du cyklonen på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Tvätta filtret

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna filterkåpan från maskinen.

Så här tar du bort filtret från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Lossa filtret från kåpan. (Endast den blåa skumdynan och den gula ramen ska tvättas).

Så här tar du bort filtret från filterhuset.

Rengör båda delarna i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel. Tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Upprepa tills vattnet är klart.

Så här rengör du filtret på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Låt filtret torka på ett varmt ställe till dess att det är helt torrt. Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret måste vara helt torrt innan det sätts tillbaka i maskinen.

Instruktioner för hur du torkar filtret på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Filtret ska rengöras minst var tredje till sjätte månad.

OBS! Eftermotorfiltret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Inspektera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Så här tar du bort behållaren från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Kontrollera röret:

Kontrollera att ingångstätningen som sitter på den vänstra sidan av röret inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om ingångsröret och utsugsröret på huvudkanalen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Två tätningar som har tagits bort från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Kontrollera behållaren och cyklonen:

Kontrollera att cyklonens ingångstätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om de båda öppningarna på behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Var försiktig när du öppnar behållarens lock så att du kan ta vara på dammet.

Så här tömmer du behållaren på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Lossa den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens framsida.

Ta bort behållaren från cyklonen.

Rengör cyklonens hölje om det behövs och kontrollera att cyklonens tätning inte saknas eller är skadad.

Så här rengör du cyklonen på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Inspektera städmunstycket

Stäng av strömmen, lägg maskinen platt på golvet och vänd på den så att du ser undersidan.

Avlägsna bottenplattan

Använd ett mynt för att vrida fästena ett kvarts varv åt vänster. Avlägsna bottenplattan.

Så här tar du bort rengöringshuvudet från munstycket på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Avlägsna varsamt eventuella hinder från borsten med hjälp av en sax för att klippa bort hår och fibrer om det behövs.

Så här tar du bort hårstrån och trådar från borsthuvudet på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Inspektera innerslangen så att den inte är igensatt eller skadad och kontrollera att båda ändarna av slangen är ordentligt monterade.

Avlägsna eventuellt skräp om något är igensatt

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollerar stativlåset

Stativlåset kan förskjutas och medföra att maskinen inte står ordentligt. Detta kan enkelt lösas genom att följa processen som visas i videon.

I videon kan det visas en annan variant av produkten, men processen är densamma.

Luta maskinen och ställ dig bakom den.

På höger sida, vid bakhjulet hittar du ventilrörshållaren.

Kontrollera att ventilröret inte är igensatt genom att trycka på tryckknappen för att lossa det från ventilhållaren.

Så här tar du bort inspektionsventilen från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Lås ventilhållaren på plats genom att trycka på den stora tryckknappen på mitten (syns när maskinen lutas).

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera stativlåset?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera att det inte är något skräp eller något är skadat

Lossa ventilröret, nära maskinens nedre del.

Så här tar du bort inspektionsventilen från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Kontrollera att inget är igensatt:

Kontrollera om ventilröret är igensatt och avlägsna eventuella hinder. Se till att ingångstätningen som sitter på den vänstra sidan av röret inte saknas eller är skadad.

Kontrollera att ventilrörets tätning inte är skadad.

Kontrollera att maskinens tätning inte är skadad.

Koppla in maskinen och sätt på den. Håll handen över inspektionsluckan och testa sugeffekten.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Slanginspektion

Montera tillbaka ventilröret innan du fortsätter.

Lossa skaftet från slangen. Sträck ut slangen och se efter om det finns sprickor.

Så här tar du bort skaftet från slangen.

Koppla in maskinen och sätt på den. Håll handen över slangöppningen och testa sugeffekten.

Här testar man sugkraften från slangen på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Är sugeffekten från slangen stark eller svagare än vanligt?

Inspektera skaftet

Titta igenom skaftet. Du ska se att ljuset från den andra öppningen. Avlägsna hindret om du inte gör det.

Fäst skaftet på slangen och testa maskinen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera skaftet?

Inspektera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Så här tar du bort behållaren från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Kontrollera röret:

Kontrollera att ingångstätningen som sitter på den vänstra sidan av röret inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om ingångsröret och utsugsröret på huvudkanalen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Två tätningar som har tagits bort från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Kontrollera röret:

Kontrollera att ingångstätningen som sitter på den vänstra sidan av röret inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om ingångsröret och utsugsröret på huvudkanalen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Töm behållaren och se till att behållarens basdel förblir öppen.

Så här tömmer du behållaren på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Lossa den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens framsida.

Ta bort behållaren från cyklonen.

Rengör cyklonens hölje om det behövs och kontrollera att cyklonens tätning inte saknas eller är skadad.

Så här rengör du cyklonen på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Inspektera U-bend och slangen

Luta maskinen framåt och lossa U-bend för att inspektera genomflödet. Den sitter längst ned på slangen.

Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Så här tar du bort u-böjen från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Lossa slangen.

Lossa behållaren från maskinen.

Slangens frigöringsknapp sitter på framsidan. Tryck på frigöringsknappen och dra samtidigt loss slangen från baksidan.

Kontrollera båda ändarna av slangen så att de inte är igensatta och avlägsna eventuella hinder

Så här tar du bort slangen från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Montera ihop:

Sätt tillbaka behållaren

Sätt tillbaka slangen och se till att den snäpper fast ordentligt

Sätt tillbaka U-bend och se till att den snäpper fast ordentligt.

Så här sätter du tillbaka den U-formade delen av skaftet, slangen och behållaren på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen och U-bend?

Inspektera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Så här tar du bort behållaren från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Kontrollera röret:

Kontrollera att ingångstätningen som sitter på den vänstra sidan av röret inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om ingångsröret och utsugsröret på huvudkanalen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Två tätningar som har tagits bort från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Kontrollera behållaren och cyklonen:

Kontrollera att cyklonens ingångstätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om de båda öppningarna på den genomskinliga behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Var försiktig när du öppnar behållarens lock så att du kan ta vara på dammet.

Så här tömmer du behållaren på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Lossa den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens framsida.

Ta bort behållaren från cyklonen.

Rengör cyklonens hölje om det behövs och kontrollera att cyklonens tätning inte saknas eller är skadad.

Så här rengör du cyklonen på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Håll alltid händer och kläder på avstånd från borsten.

Kontrollera borsten

Stäng av maskinen.

Luta maskinen bakåt till dammsugningsläge.

Kontrollera att pilen på borstens styrkoppling pekar framåt mot läget för heltäckningsmattor.

Borsthuvudkontroll på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Lägg maskinen ned på sidan och låt den vara i dammsugningsläge:

Sätt på maskinen

Uppstår ljudet fortfarande nu?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa utan behållaren och cyklonen

Koppla in maskinen i vägguttaget.

Lossa behållaren och cyklonen och kontrollera att ingångstätningen som sitter på den vänstra sidan av röret inte saknas eller är skadad.

Så här tar du bort behållaren från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Sätt på maskinen.

Så här startar du en Dyson DC07 upprättstående dammsugare när behållaren är bortkopplad.

Hörs ljudet fortfarande när behållaren har avlägsnats?

Inspektera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Så här tar du bort behållaren från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Kontrollera röret:

Kontrollera att ingångstätningen som sitter på den vänstra sidan av röret inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om ingångsröret och utsugsröret på huvudkanalen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Två tätningar som har tagits bort från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Kontrollera behållaren och cyklonen:

Kontrollera att cyklonens ingångstätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om de båda öppningarna på den genomskinliga behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Var försiktig när du öppnar behållarens lock så att du kan ta vara på dammet.

Så här tömmer du behållaren på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Lossa den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens framsida.

Ta bort behållaren från cyklonen.

Rengör cyklonens hölje om det behövs och kontrollera att cyklonens tätning inte saknas eller är skadad.

Så här rengör du cyklonen på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Inspektera städmunstycket

Stäng av strömmen, lägg maskinen platt på golvet och vänd på den så att du ser undersidan.

Avlägsna bottenplattan med hjälp av ett mynt och vrid låsen ett kvarts varv.

Så här tar du bort rengöringshuvudet från munstycket på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Avlägsna varsamt eventuella hinder från borsten med hjälp av en sax för att klippa bort hår och fibrer om det behövs.

Så här tar du bort hårstrån och trådar från borsthuvudet på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Inspektera innerslangen så att den inte är igensatt eller skadad och kontrollera att båda ändarna av slangen är ordentligt monterade.

Avlägsna eventuellt skräp om något är igensatt

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Inspektera U-bend och slangen

Luta maskinen framåt och lossa U-bend för att inspektera genomflödet. Den sitter längst ned på slangen.

Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Så här tar du bort u-böjen från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Lossa slangen.

Lossa behållaren från maskinen.

Slangens frigöringsknapp sitter på framsidan. Tryck på frigöringsknappen och dra samtidigt loss slangen från baksidan.

Kontrollera båda ändarna av slangen så att de inte är igensatta och avlägsna eventuella hinder

Så här tar du bort slangen från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Montera ihop:

Sätt tillbaka behållaren

Sätt tillbaka slangen och se till att den snäpper fast ordentligt

Sätt tillbaka U-bend och se till att den snäpper fast ordentligt.

Så här sätter du tillbaka den U-formade delen av skaftet, slangen och behållaren på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera U-bend och slangen?

Kontrollera skaftet

Lossa skaftet från slangen.

Så här tar du bort skaftet från slangen.

Titta igenom skaftet. Du ska se att ljuset från den andra öppningen. Avlägsna hindret om du inte gör det.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera skaftet och slangen?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Tvätta filtret

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna filterkåpan från maskinen.

Så här tar du bort filtret från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Lossa filtret från kåpan. (Endast den blåa skumdynan och den gula ramen ska tvättas).

Så här tar du bort filtret från filterhuset.

Rengör båda delarna i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel. Tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Upprepa tills vattnet är klart.

Så här rengör du filtret på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Låt filtret torka på ett varmt ställe till dess att det är helt torrt. Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret måste vara helt torrt innan det sätts tillbaka i maskinen.

Instruktioner för hur du torkar filtret på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Filtret ska rengöras minst var tredje till sjätte månad.

OBS! Eftermotorfiltret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa skaftet

Se till att maskinen står i upprätt läge.

Dyson DC07 upprättstående dammsugare i stående position.

Dra tillbaka skaftskyddet.

Så här skruvar du av skaftlocket. Skjut in skaftlocket i handtaget.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

Skaftet med locket avtaget.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Knappen tänds inte.

Tryck på knappen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtret

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna filterkåpan från maskinen.

Så här tar du bort filtret från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Lossa filtret från kåpan. (Endast den blåa skumdynan och den gula ramen ska tvättas).

Så här tar du bort filtret från filterhuset.

Rengör båda delarna i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel. Tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Upprepa tills vattnet är klart.

Så här rengör du filtret på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Låt filtret torka på ett varmt ställe till dess att det är helt torrt. Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret måste vara helt torrt innan det sätts tillbaka i maskinen.

Instruktioner för hur du torkar filtret på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Filtret ska rengöras minst var tredje till sjätte månad.

OBS! Eftermotorfiltret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rengöra behållaren och cyklonen

Tömma den genomskinliga behållaren

Håll behållaren inuti en soppåse, stäng till påsen runt behållaren och tryck på knappen för att tömma ut allt damm och smuts.

Skaka eller knacka ordentligt på den för att avlägsna damm och skräp från insidan av behållaren för fint damm.

Så här tömmer du behållaren på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Lossa den genomskinliga behållaren:

När behållarens botten är öppen trycker du på frigöringsknappen högst upp på den genomskinliga behållaren för att skilja den från cyklonen

Ta bort behållaren från cyklonen.

Rengör cyklonen.

Rengör höljet med en torr trasa eller genom att använda kombinationsmunstycket.

Knacka varsamt för att avlägsna damm från cyklonens insida.

VARNING! Använd inte några vätskor för att rengöra cyklonen.

Så här rengör du cyklonen på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Rengör behållaren:

VARNING! Rengör endast behållaren med kallt vatten. Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på behållaren.

Sätt tillbaka cyklonen och stäng locket för att sätta tillbaka den på maskinen.

Så här sätter du tillbaka behållaren på cyklonen.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att rengöra behållaren och cyklonen?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Tvätta filtret

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna filterkåpan från maskinen.

Så här tar du bort filtret från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Lossa filtret från kåpan. (Endast den blåa skumdynan och den gula ramen ska tvättas).

Så här tar du bort filtret från filterhuset.

Rengör båda delarna i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel. Tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Upprepa tills vattnet är klart.

Så här rengör du filtret på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Låt filtret torka på ett varmt ställe till dess att det är helt torrt. Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret måste vara helt torrt innan det sätts tillbaka i maskinen.

Instruktioner för hur du torkar filtret på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Filtret ska rengöras minst var tredje till sjätte månad.

OBS! Eftermotorfiltret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Håll alltid händer och kläder på avstånd från borsten.

Kontrollerar borsten

Stäng av maskinen.

Luta maskinen bakåt till dammsugningsläge.

Kontrollera att pilen på borstens styrkoppling pekar framåt mot läget för heltäckningsmattor.

Borsthuvudkontroll på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Lägg maskinen ned på sidan och låt den vara i dammsugningsläge:

Sätt på maskinen

Kunde problemet lösas genom att kontrollera reglaget för borsten?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa sugeffekten

Om maskinen spottar ut damm kan det bero på att den är igensatt.

Se till att maskinen står i upprätt läge.

Dra tillbaka skaftskyddet.

Så här skruvar du av skaftlocket. Skjut in skaftlocket i handtaget.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

Skaftet med locket avtaget.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

I videon kan det visas en annan modell men processen är densamma.

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera stativlåset?

Kontrollerar stativlåset

Stativlåset kan förskjutas och medföra att maskinen inte står ordentligt. Detta kan enkelt lösas genom att följa processen som visas i videon.

I videon kan det visas en annan variant av produkten, men processen är densamma.

Luta maskinen och ställ dig bakom den.

På höger sida, vid bakhjulet hittar du ventilrörshållaren.

Kontrollera att ventilröret inte är igensatt genom att trycka på tryckknappen för att lossa det från ventilhållaren.

Så här tar du bort inspektionsventilen från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Lås ventilhållaren på plats genom att trycka på den stora tryckknappen på mitten (syns när maskinen lutas).

Testa maskinen på nytt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera stativlåset?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Montera din Dyson-maskin

Anslut slangen till maskinens nederdel och se till att slangen snäpper på plats.

Skaftet träs igenom slangen och snäpper på plats på kanalens ovandel.

Så här monterar du slangen och skaftet på Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Borsten och trappmunstycket fästs högst upp på röret och fogmunstycket fästs på skaftet.

Så här kopplar du på fogmunstycket, dammborsten och trappmunstycket på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Kabeln lindas runt den nedre slangmuffen och den övre delen av skaftet.

Så här lindar du strömkabeln på Dyson DC07 upprättstående dammsugare för förvaring.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda borsten

Börja dammsuga genom att trycka städmunstycket nedåt med foten och dra handtaget mot dig.

Så här lutar du Dyson DC07 upprättstående dammsugare bakåt i positionen för dammsugning.

Du kan kontrollera borsten med tre inställningar:

- Manuell borste av – för ömtåliga mattor och golv.

- Borste av – i upprätt läge.

- Auto borste på – för mattrengöring.

Borsthuvudkontroll på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fästa tillbehören

Se till att maskinen är i upprätt läge innan du använder några munstycken.

Dyson DC07 upprättstående dammsugare i stående position.

Tryck på frigöringsknappen på skaftet för att lossa det från röret.

Så här tar du bort skaftet från slangen.

Fästa tillbehören:

Fäst tillbehören på var sida om skaftet. För tillbaka skaftskyddet för att fästa tillbehör på den här sidan.

Fäst tillbehören direkt på slangen

Så här monterar du munstyckena på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Du hittar serienumret på maskinens undersida mellan hjulen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Bära din Dyson-maskin

Tryck inte på cyklonens frigöringsknapp när du bär maskinen, för din egen säkerhet.

Lyft endast maskinen i bärhandtaget högst upp på cyklonen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma behållaren

Tryck på frigöringsknappen högst upp på behållaren och avlägsna den från maskinen.

Så här tar du bort behållaren från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Dra i frigöringsknappen som sitter på cyklonens ovansida, under handtaget.

Så här tömmer du behållaren på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Lossa behållaren från cyklonen genom att trycka på frigöringsknappen på framsidan.

Ta bort behållaren från cyklonen.

Rengör cyklonen med en trasa och knacka varsamt på den för att avlägsna damm.

Så här rengör du cyklonen på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Sätt tillbaka den genomskinliga behållaren och stäng behållarens lock innan du sätter tillbaka den på maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtret

Tryck på frigöringsknappen och avlägsna filterkåpan från maskinen.

Så här tar du bort filtret från en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Lossa filtret från kåpan. (Endast den blåa skumdynan och den gula ramen ska tvättas).

Så här tar du bort filtret från filterhuset.

Rengör båda delarna i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel. Tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Upprepa tills vattnet är klart.

Så här rengör du filtret på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Låt filtret torka på ett varmt ställe till dess att det är helt torrt. Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret måste vara helt torrt innan det sätts tillbaka i maskinen.

Instruktioner för hur du torkar filtret på en Dyson DC07 upprättstående dammsugare.

Filtret ska rengöras minst var tredje till sjätte månad.

OBS! Eftermotorfiltret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?