Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Cool AM01-bordsfläkt (järn/blå)
Se alla steg

Välj ett lämpligt alternativ

Rengöra din Dyson-maskin

Torka av loop amplifier-delen och basdelen med en torr eller fuktig trasa.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel.

Så här tar du bort damm från Dyson AM01-fläkten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Välj ett lämpligt alternativ

Testa luftflödet

Sätt på maskinen.

När den är i läget ”på” ska ON/OFF-knappen omges av en blå lysdiodring.

Så här ändrar du fläkthastighet på Dyson AM01-fläkten.

Vrid på reglaget för luftflödesjustering hela vägen medsols och sedan motsols, medan du testar luftflödet.

Ta bort förpackning runt Dyson AM01-fläktens huvuddel.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Ingen ström

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Löse detta problemet?

Kontrollera loop amplifier-delen

Lossa loop amplifier genom att hålla stadigt i basdelen och vrida den motsols för att frigöra den.

Så här justerar du oscilleringen på Dyson AM02-fläkten.

Testa apparaten utan loop amplifier. Om det fortfarande förekommer oljud, tyder det på att det är ett problem med motorn.

Sätt tillbaka loop amplifier genom att vrida den medsols, och se till att det inte uppstår några glipor.

Kontrollknapparna på huvuddelen av Dyson AM02-fläkten.

Löse detta problemet?

Testa luftflödets effekt

AM01 är avsedd att användas som skrivbordsfläkt.

Fläkten har ett kraftigt, jämnt luftflöde när den sätts på. Luftflödet ska vara så kraftigt att det kan lyfta ett ark tidningspapper mer än 45 grader.

Håll en tidning cirka 2 meter från produkten och vrid på hjulet för luftflödesjustering till maxläget.

Här hittar du serienumret på Dyson AM02-fläkten.

Lyfter sig papperet mer än 45 grader?

Kontrollera att fötterna sitter fast ordentligt

Se till att fötterna är fästa på maskinens undersida.

Ställ fläkten på en plan, halkfri yta.

Innan du sätter på fläkten ska du se till att luftflödet kan strömma fritt och att den kan svänga obehindrat.

Tryck på oscilleringsknappen för att fläkten ska börja och sluta svänga.

Så här monterar du fläkthuvudet på Dyson AM02-fläkten.

Löse detta problemet?

Kom ihåg att trycka ned rätt knapp.

På/Av

Så här sätter du på Dyson AM01-fläkten.

Oscillering

Kontroll av utrymmet mellan fläkthuvudet och underdelen när de har plockats isär.

Luftflöde

Ta bort förpackning runt Dyson AM01-fläktens huvuddel.

Löse detta problemet?

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Torka av maskinen

I de flesta fall beror lukten på att damm har samlats kring loopen.

Om du torkar av apparaten med en mjuk, torr rengöringsduk innan du använder den kan det avlägsna lukten.

Så här tar du bort damm från Dyson AM01-fläkten.

Löse detta problemet?

Testa maskinen

Det här problemet kan inträffa om maskinen kör och strömmen bryts, t.ex. att kontakten dras ut, vid ett strömavbrott osv.

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Testa maskinen

Det här problemet kan inträffa om maskinen kör och strömmen bryts, t.ex. att kontakten dras ut, vid ett strömavbrott osv.

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Ansluter maskinen

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Kontrollera loop amplifier-delen

Om detta är den första användningen, avlägsna den genomskinliga filmen.

Lossa loop amplifier genom att hålla stadigt i basdelen och vrida den motsols för att frigöra den.

Så här justerar du oscilleringen på Dyson AM02-fläkten.

Sätt tillbaka loop amplifier genom att vrida den medsols, och se till att det inte uppstår några glipor.

Kontrollknapparna på huvuddelen av Dyson AM02-fläkten.

Löse detta problemet?

Se till att maskinen står på en plan, stabil yta.

Tryck ordentligt på nederdelen och kontrollera att spåren på huvuddelen inte är igensatta eller skadade.

Testa maskinen på nytt

Löse detta problemet?

Se till att maskinen står på en plan, stabil yta.

Tryck ordentligt på nederdelen och kontrollera att spåren på huvuddelen inte är igensatta eller skadade.

Testa maskinen på nytt

Löse detta problemet?

Montera din Dyson-maskin

Avlägsna den genomskinliga filmen från huvuddelen innan du börjar använda den.

Papperstestet på Dyson AM01-fläkten.

Sänk ned loop amplifier på basdelen och se till att pilarna är i jämnhöjd. När de är i jämnhöjd vrider du på loop amplifier motsols för att låsa fast den.

Så här gör du för att vinkla Dyson AM01-fläkten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Du hittar serienumret på maskinens basdel.

Så här justerar du oscilleringen på Dyson AM01-fläkten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Avlägsna den genomskinliga filmen från huvuddelen innan du börjar använda den.

Papperstestet på Dyson AM01-fläkten.

Koppla in Dyson-apparaten och sätt på den vid vägguttaget. Obs! Innan du sätter på fläkten ska du se till att luftflödet kan strömma fritt och att den kan svänga obehindrat. Se till att maskinen står på en stabil, fast yta.

Sätt på maskinen genom att använda maskinens på/av-knapp.

Justera luftflöde

Vrid på hjulet för luftflödesjustering medsols för att få ett maximalt luftflöde.

Ta bort förpackning runt Dyson AM01-fläktens huvuddel.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda oscilleringskontrollen

Tryck på oscilleringsknappen för att fläkten ska börja och sluta svänga.

Så här monterar du fläkthuvudet på Dyson AM02-fläkten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda lutningsfunktionen

Tryck basdelen ordentligt framåt eller bakåt för önskad vinkel på luftflödet.

Papperstestet på Dyson AM02-fläkten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?