Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Cool AM02 Tower-fläkt (järn/blå)
Se alla steg

Välj ett lämpligt alternativ

Rengöra din maskin

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Loop amplifier

Rengör med en torr eller fuktig trasa.

Så här ändrar du fläkthastighet på Dyson AM03-fläkten.

Huvuddel

Rengör med en torr trasa.

Hölje

Rengör med en torr trasa eller mjuk borste.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Välj ett lämpligt alternativ

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Löse detta problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Ingen ström

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Löse detta problemet?

Byta batteriet

Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Följ stegen i videon.

Löse detta problemet?

Testa maskinen

Använd mittkontrollknappen för att justera luftflödets hastighet.

Ändras luftflödets hastighet när du använder styrfunktionerna på maskinen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera loop amplifier-delen

Om detta är den första användningen, avlägsna den genomskinliga filmen.

Lossa loop amplifier genom att hålla stadigt i basdelen och vrida den motsols för att frigöra den.

Strömknappen på Dyson AM02-fläkten och fjärrkontrollen.

Sätt tillbaka loop amplifier genom att vrida den medsols, och se till att det inte uppstår några glipor.

Löse detta problemet?

Testa luftflödet

Fläkten har ett kraftigt, jämnt luftflöde när den sätts på. Luftflödet ska vara så kraftigt att det kan lyfta ett ark tidningspapper mer än 45 grader.

Håll en tidning cirka 2 meter från produkten och vrid på hjulet för luftflödesjustering till maxläget.

Lyfter sig papperet mer än 45 grader?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Löse detta problemet?

Välj ett annat alternativ på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker ett annat alternativ.

Fungerar övriga funktioner på fjärrkontrollen?

Byta fjärrkontrollens batteri

Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Följ stegen i videon.

Löse detta problemet?

Testa maskinen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Pröva knappen på huvuddelen.

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Testa maskinen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Testa maskinen

Innan du sätter på fläkten ska du se till att luftflödet kan strömma fritt och att den kan svänga obehindrat.

Sätt på maskinen.

När den är i läget ”på” ska ON/OFF-knappen omges av en blå lysdiodring.

Kontrollera att fötterna sitter fast ordentligt

Se till att fötterna är fästa på maskinens undersida.

Ställ fläkten på en plan, halkfri yta.

Löse detta problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Löse detta problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

På/Av

Luftflöde

Oscillering

Löse detta problemet?

Torka av maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla apparatens prestanda:

Loop amplifier - rengör med en torr rengöringsduk

Huvuddel – rengör med en torr rengöringsduk

Höljet – rengör med en torr rengöringsduk eller en mjuk borste

Löse detta problemet?

Kontrollera loop amplifier-delen

Om detta är den första användningen, avlägsna den genomskinliga filmen.

Avlägsna loop amplifier genom att hålla stadigt i basdelen och vrida motsols för att frigöra den.

Strömknappen på Dyson AM02-fläkten och fjärrkontrollen.

Sätt tillbaka loop amplifier genom att vrida den medsols, och se till att det inte uppstår några glipor.

Höjden på Dyson AM03-fläkten justeras från högt till lågt.

Löse detta problemet?

Testa maskinen

Det här problemet kan inträffa om maskinen kör och strömmen bryts, t.ex. att kontakten dras ut, vid ett strömavbrott osv.

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Testa maskinen

Det här problemet kan inträffa om maskinen kör och strömmen bryts, t.ex. att kontakten dras ut, vid ett strömavbrott osv.

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Testa maskinen

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Montera maskinen

Fäst huvuddelen på basdelen, så att pilarna är i jämnhöjd. När de är i jämnhöjd vrider du på huvuddelen medsols för att låsa fast den.

Oscilleringsknappen på fjärrkontrollen till Dyson AM02-fläkten.

Sänk ned loop amplifier på basdelen och se till att pilarna är i jämnhöjd. När de är i jämnhöjd vrider du på loop amplifier motsols för att låsa fast den.

Fjärrkontrollen kan fästas magnetiskt ovanpå loop-delen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda reglagen på maskinen

Tryck på Standby-knappen på apparaten för att sätta på/stänga av den.

Så här tar du bort fläkthuvudet från Dyson AM03-fläkten.

Använd mittkontrollknappen för att justera luftflödets hastighet.

Tryck på oscilleringsknappen för att fläkten ska börja och sluta svänga.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Du hittar serienumret på maskinens basdel.

Så här monterar du den förlängande pelaren på Dyson AM03-fläkten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Använda fjärrkontrollen

Vänteläge På/Av.

Så här justerar du oscilleringen på Dyson AM03-fläkten.

Luftflödesreglering

Knappen för luftflödesläge på fjärrkontrollen.

Oscillering På/Av.

Papperstestet på Dyson AM03-fläkten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Effekt

Starta genom att rikta fjärrkontrollen mot framsidan av basdelen och tryck på Standby ON/OFF-knappen. Du kan också trycka på Standby ON/OFF-knappen på huvuddelen.

Så här justerar du oscilleringen på Dyson AM03-fläkten.

Oscillering

Stäng av eller sätt på oscilleringen med fjärrkontrollen.

Papperstestet på Dyson AM03-fläkten.

Luftflöde

Luftflödet kan ställas in med hjälp av luftflödesknapparna på fjärrkontrollen.

Luftflödet kan också ställas in på maskinen. Använd mittkontrollknappen för att justera luftflödets hastighet.

Knappen för luftflödesläge på fjärrkontrollen.

Fäst fjärrkontrollen högst upp på maskinen med knapparna nedåt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta batteriet

Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?