Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Pure Humidify+Cool™ luftrenare, luftfuktare och fläkt
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Troubleshooting image

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Välj lämpligt alternativ

Att använda ett filter eller en evaporator i produkten som inte är tillverkad av Dyson kan försämra maskinens funktionalitet. Problem som orsakats genom användning av delar som inte tillverkats av Dyson kommer inte täckas av garantin.

Kontrollera och rengör maskinen

Koppla ur maskinen ur eluttaget.

Torka av förstärkarslingan, höljena och andra delar med en ren, torr trasa. Var extra noggrann vid oscilleringskanalerna på framsidan av förstärkarslingan.

Troubleshooting image

Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel för att rengöra produkten.

Troubleshooting image

Sök efter blockeringar

Vi rekommenderar att du kontrollerar för blockeringar på följande ställen:

Luftinsugshålen på höljena. Den lilla öppningen i förstärkarslingan. Luftinsugshålen bakom filtren. Det mjuka plastnätet, som syns inuti maskinen när evaporatorn är avlägsnad.

Troubleshooting image

Torka bort damm och smutspartiklar med en mjuk borste.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontinuerlig övervakning

Alternativet för kontinuerlig övervakning används för att data om luftkvalitet, temperatur och luftfuktighet ständigt ska kunna skickas till maskinen och appen, även när luftrenaren är avstängd. Sensorerna har små fläktar som upprätthåller luftflödet för kontinuerlig övervakning, men det bör inte orsaka några ljudmässiga störningar.

Det kan finnas tillfällen då det visas ett grönt ljus på displayen, vilket tyder på hög luftkvalitet, men fläkthastigheten fortfarande är hög. Det beror på att maskinen ständigt försöker upprätthålla en god luftkvalitet, och i situationer med rum som har otäta fönster måste maskinen arbeta hårdare för att upprätthålla en god luftkvalitet.

Detta sker endast när maskinen är inställd på auto. Stäng av Auto-läget genom att välja läget Manuellt, antingen med hjälp av fjärrkontrollen eller i appen.

Troubleshooting image

Kontrollera följande på appen:

Svep uppåt för att visa fliken Inställningar och knacka för att öppna alternativ.

Svep nedåt för att hitta alternativet för kontinuerlig övervakning och knacka för att öppna.

Stäng AV alternativet ”Samla in data i standby-läge”. (Ikonen blir grå när det har stängts av). Spara ändringen genom att trycka på ”Klar” längst upp till höger på sidan.

Kontinuerlig övervakning kan nu också sättas på/stängas av genom att trycka på knappen ”Auto” på fjärrkontrollen i fem sekunder.

Troubleshooting image

Testa maskinen på nytt

Har ljudet upphört?

Rinnande eller droppande ljud

Om dropplåten skulle bli överfull, aktiveras maskinens flottörventil. När vattnet kommer tillbaka till tanken kan det höras en droppande eller rinnande ljud. Displayen visar att en djuprengöringscykel måste köras.

Troubleshooting image

För en steg-för-steg-guide för hur du utför en djuprengöring, fortsätt till nästa steg.

Ett rinnande eller droppade ljud kan höras om evaporatorn saknas. I sådana fall, sätt tillbaka evaporatorn i maskinen.

Troubleshooting image

Om evaporatorn saknas, välj 'Evaporator' bland de tillgängliga alternativen för att beställa en ersättningsdel.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Viktigt: Stäng inte av eller koppla ur maskinen då instruktioner för rengöring visas på LCD-skärmen.

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

För att alltid få den bästa prestandan från din Dyson luftrenare + luftfuktare är det viktigt att utföra regelbunden djuprengöring för att ta bort kalkavlagringar.

Maskinen varnar när det är dags för en djuprengöringscykel. Om du är ansluten till Dyson Link-appen, får du en notis om detta.

Om du inte använder Dyson Link-appen, visar LCD-skärmen på maskinen en varning och djuprengöringsknappen tänds. För att avbryta djuprengöringscykeln när som helst, tryck och håll nere djuprengöringsknappen i fem sekunder.

Troubleshooting image

Tryck ner djuprengöringsknappen på maskinens framsida och instruktionerna visas på LCD-skärmen.

Tryck ner lossningsknapparna för höljena för att ta bort dem. Innerluckan öppnas. Sätt höljena åt sidan medan du utför djuprengöringscykeln.

Tryck ner lossningsknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen. Ta ut vattentanken ur maskinen och knäpp loss locket.

Troubleshooting image

Avlägsna evaporatorn från maskinen, placera den i vattentanken och sätt tillbaka locket.

Troubleshooting image

Bär vattentanken i handtaget till en vattenkran.

Ta bort locket och evaporatorn. Fyll vattentanken halvvägs med kallt vatten till maxnivån.

Troubleshooting image

Kontrollera att locket på vattentanken är torrt. Locket består av strömanslutningar och ska inte tvättas. Torka noggrant med en torr rengöringsduk om det blir blött. Se till att locket och anslutningarna är helt torra innan du skjuter tillbaka behållaren i maskinen.

Troubleshooting image

Mät upp 150 g citronsyrapulver och placera i vattentanken.

Skaka försiktigt tills allt pulver har lösts upp helt.

Placera evaporatorn i vattentanken. Fyll vattentanken till maxnivån med kallt kranvatten.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka locket och spänn fast knäppena. Torka av överflödigt vatten för att undvika droppar.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka vattentanken i maskinen tills den klickar på plats.

När LCD-skärmen visar en uppmaning, tryck på djuprengöringsknappen.

Djuprengöringscykeln startar och LCD-skärmen visar en nedräkningstimer.

Troubleshooting image

När LCD-skärmen visar att djuprengöringscykeln är avslutad, tryck ner lossningsknapparna för vattentanken på sidorna av maskinen.

Ta ut vattentanken ur maskinen. Bär vattentanken i handtaget till en vattenkran.

Troubleshooting image

Knäpp loss locket, ta ut evaporatorn ur vattentanken och skölj under kallt vatten. Torka bort överflödigt vatten för att undvika droppar och sätt evaporatorn till sidan.

Skölj vattentanken i kallt vatten. Torka av insidan på tanken för att ta bort överflödig rengöringslösning och smutspartiklar.

Troubleshooting image

Fyll vattentanken till maxnivån och torka av överflödigt vatten och sätt tillbaka locket. Kontrollera att spännena sitter ordentligt fast.

Troubleshooting image

Tryck tillbaka evaporatorn i maskinen och kontrollera att den sitter ordentligt på plats. Stäng innerluckan och sätt tillbaka höljena. Sätt tillbaka vattentanken i maskinen och kontrollera att den sitter ordentligt på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna vattentanken

Tryck ner lossningsknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen. Ta ut vattentanken ur maskinen.

Troubleshooting image

Montera tillbaka vattentanken

Sätt tillbaka vattentanken i maskinen tills den klickar på plats.

Troubleshooting image

Avlägsna höljena

Tryck ner lossningsknapparna för höljena på maskinens sidor för att lossa dem.

Troubleshooting image

Kontrollera att filtren i båda höljena sitter korrekt monterade. Flikarna uppe och nere ska ha klickat på plats.

Troubleshooting image

Ta bort filtren från höljet och sätt tillbaka igen.

Troubleshooting image

Avlägsna evaporatorn och kontrollera det mjuka plastnätet direkt ovanför där det sitter i maskinen.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka höljena

Sätt tillbaka höljena i rätt position i huvuddelen och tryck försiktigt tills de klickar på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Kontrollera luftflödets riktning

Tryck på knappen för luftflödesriktning på fjärrkontrollen för att ändra mellan luftflöde fram och bak. En animation på displayen visar åt vilket håll luftflödet är. Du kan även hålla en hand framför förstärkaren för att få en uppfattning.

Troubleshooting image

För att alltid få bäst prestanda från din Dyson luftrenare + luftfuktare är det viktigt med att regelbundet rengöra den samt kontrollera för blockeringar.

Troubleshooting image

Rengöring

Om damm samlas på maskinens yta, torka av förstärkarslingan, höljena och andra delar med en ren, torr trasa.

Troubleshooting image

Titta efter blockeringar i luftinsugshålen på höljet, den lilla öppningen i förstärkarslingan och det mjuka plastnätet som syns på insidan av maskinen när evaporatorn är avlägsnad.

Troubleshooting image

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Troubleshooting image

Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel för att rengöra maskinen.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Ansluter maskinen

Håll strömknappen på maskinen intryckt i ca 20 sekunder.

Wi-Fi-lampan kommer att blinka både grönt och vitt i en snabb frekvens av blinkande lampor innan den stänger av sig själv.

När sekvensen upphör kommer maskinen att vara återställd och du kan släppa strömknappen.

Har detta löst problemet?

Kontrollera luftflödets riktning

Tryck på knappen för luftflödesriktning på fjärrkontrollen för att ändra mellan luftflöde fram och bak. En animation på displayen visar åt vilket håll luftflödet är. Du kan även hålla en hand framför förstärkaren för att få en uppfattning.

Troubleshooting image

För att alltid få bäst prestanda från din Dyson luftrenare + luftfuktare är det viktigt med att regelbundet rengöra den samt kontrollera för blockeringar.

Troubleshooting image

Rengöring

Om damm samlas på maskinens yta, torka av förstärkarslingan, höljena och andra delar med en ren, torr trasa.

Troubleshooting image

Titta efter blockeringar i luftinsugshålen på höljet, den lilla öppningen i förstärkarslingan och det mjuka plastnätet som syns på insidan av maskinen när evaporatorn är avlägsnad.

Troubleshooting image

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Troubleshooting image

Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel för att rengöra maskinen.

Troubleshooting image

Kunde problemet lösas genom att rengöra maskinen?

Kontrollera luftflödets riktning

Tryck på knappen för luftflödesriktning på fjärrkontrollen för att ändra mellan luftflöde fram och bak. En animation på displayen visar åt vilket håll luftflödet är. Du kan även hålla en hand framför förstärkaren för att få en uppfattning.

Troubleshooting image

Säkerställ att rätt knapp trycks på fjärrkontrollen.

Troubleshooting image

Lufthastigheten kan justeras från 1 - 10. 10 är högsta hastigheten.

Ändras luftflödets hastighet?

Testa de övriga knapparna på fjärrkontrollen

Tryck på övriga knappar på fjärrkontrollen.

Troubleshooting image

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Troubleshooting image

Fungerar övriga knappar på fjärrkontrollen?

Är maskinen kopplad till Dyson Link-appen?

Med fjärrkontrollen i appen, kontrollera om lufthastigheten ändras.

Ändras luftflödets hastighet när du använder Dyson Link-appen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Troubleshooting image

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Troubleshooting image

Har bytet av batteri löst problemet?

Kontrollera att maskinen har laddat ner den senaste tillgängliga mjukvaran.

Är maskinen uppdaterad med den senaste tillgängliga mjukvaran?

Uppdatera maskinens mjukvara

Uppdatera maskinens programvara genom att leta rätt på din valda produkt i Dyson Link-appen och sedan trycka på inställningsikonen högst upp till höger och gå till maskinens inställningar.

Härifrån navigerar du till alternativet för programvara för att säkerställa att den är inställd på automatisk uppdatering.

Kontrollera locket och anslutningarna

Kontrollera att locket på vattentanken är torrt. Locket består av strömanslutningar och ska inte tvättas. Torka noggrant med en torr rengöringsduk om det blir blött. Se till att locket och anslutningarna är helt torra innan du skjuter tillbaka behållaren i maskinen.

Starta om djuprengöringen

När programvaran har uppdaterats måste du starta om djuprengöringen genom att trycka på knappen för Deep clean cycle och sedan följa instruktionerna på LCD-skärmen.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Kontrollera locket och anslutningarna

Kontrollera att locket på vattentanken är torrt. Locket består av strömanslutningar och ska inte tvättas. Torka noggrant med en torr rengöringsduk om det blir blött. Se till att locket och anslutningarna är helt torra innan du skjuter tillbaka behållaren i maskinen.

Troubleshooting image

Starta om djuprengöringen

Tryck och håll inne knappen för Deep clean cycle i fem sekunder.

Starta sedan djuprengöringen på nytt genom att trycka på knappen för Deep clean cycle och följ sedan instruktionerna på LCD-skärmen.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Kontrollerar apparatens programvaruinformation

För att ändra apparatens programvaruinformation medan du är i ”Vald produkt”, tryck på ikonen för inställningar högst upp till höger och välj sedan din apparats inställningar.

Härifrån kan du navigera till programvarualternativet. Här kan du kontrollera programvaruversionen och aktivera/inaktivera automatisk uppdatering.

Är maskinen uppdaterad med den senaste tillgängliga mjukvaran?

Kontrollera locket och anslutningarna

Kontrollera att locket på vattentanken är torrt. Locket består av strömanslutningar och ska inte tvättas. Torka noggrant med en torr rengöringsduk om det blir blött. Se till att locket och anslutningarna är helt torra innan du skjuter tillbaka behållaren i maskinen.

Troubleshooting image

Starta om djuprengöringen

Tryck och håll inne knappen för Deep clean cycle i fem sekunder.

Starta sedan djuprengöringen på nytt genom att trycka på knappen för Deep clean cycle och följ sedan instruktionerna på LCD-skärmen.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Autoläge för återfuktning

I läget för automatisk luftfuktning kommer de inbyggda sensorerna att justera maskinens inställningar på ett intelligent sätt efter temperaturen och luftfuktigheten i ditt rum.

Troubleshooting image

Luftfuktighet i rummet

Din maskin kommer att pausas när målet för luftfuktigheten i rummet är uppnått och sätts på igen när luftfuktigheten sjunker.

För att stänga av läget för automatisk luftfuktning eller för att ändra luftfuktighetsnivåerna manuellt trycker du på kontrollknappen för luftfuktning.

Troubleshooting image

Såhär ställer du in fuktighetsnivån manuellt

Du kan välja mellan 30 %, 40 %, 50 %, 60 % eller 70 %, antingen med fjärrkontrollen eller Dyson Link-appen.

Troubleshooting image

En animation av en vattendroppe syns på displayen för att visa att maskinen erbjuder luftfuktning.

Om din maskin har slutat att erbjuda luftfuktning kan du kontrollera om målet för luftfuktigheten är uppnått eller om det är lägre än den omgivande luftfuktigheten.

Skalan för fuktighetsnivån på LCD-skärmen visar den aktuella luftfuktigheten i grått och målet för luftfuktigheten i blått.

När din maskin använder luftfuktningsfunktionen visas skalan i blått. En grå skala indikerar att luftfuktningsfunktionen är inaktiverad.

Har detta löst problemet?

Displayskärm

Om din maskin av någon annan anledning har slutat att erbjuda luftfuktning kan det finnas en indikation på skärmen som förklarar anledningen.

Vilken varningslampa lyser?

Är varningstriangeln kontinuerlig eller tillfällig?

Kontinuerlig varningstriangel

Stäng av och koppla ur maskinen från eluttaget.

Låt den stå i 10 sekunder och sätt sedan tillbaka elkontakten och sätt på maskinen igen.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Visades varningen efter en genomförd djuprengöring?

Ta bort pumpen

Stäng av och koppla ur maskinen ur eluttaget.

Ta bort vattentanken och pumpen.

Lägg ner pumpen på en ren, mjuk rengöringsduk och låt den torka i 24 timmar.

Sätt ihop maskinen igen och säkerställ att pumpen är torr.

Har detta löst problemet?

Visas varningstriangeln endast när maskinen oscillerar?

Visas varningen i en sekund för att sedan försvinna?

Stäng av och koppla ur maskinen från eluttaget.

Låt den stå i 10 sekunder och sätt sedan tillbaka elkontakten och sätt på maskinen igen.

Har detta löst problemet?

Om varningen visas på LCD-skärmen och sedan försvinner kan du fortsätta använda din maskin.

Vi rekommenderar att du kopplar upp din produkt mot Wi-Fi och aktiverar automatiska uppdateringar.

Har detta löst problemet?

Stäng av och koppla ur maskinen från eluttaget.

Låt den stå i 10 sekunder och sätt sedan tillbaka elkontakten och sätt på maskinen igen.

Har detta löst problemet?

Fel PSU-varning

Maskinen fungerar endast med den medföljande strömenheten. Om du använder en strömenhet från en annan återförsäljare kommer din maskin inte att fungera, utan visar istället denna varning.

Säkerställ att du använder antingen den medföljande strömenheten eller en äkta reservdel från Dyson.

Troubleshooting image

Använder du PSU: som medföljer maskinen?

Kontrollera elen

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Se till att kabeln är ordentligt isatt på maskinens baksida.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Är detta första gången som problemet inträffat?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Lossa tanken

Tryck ner spärrknapparna för vattentanken. Skjut ut vattentanken från maskinen och öppna locket.

Troubleshooting image

Kontrollera om det finns några tecken på skador på pumpen.

Lägg ner pumpen på en ren, mjuk rengöringsduk och låt den torka i 24 timmar.

Sätt tillbaka tanken

Sätt tillbaka locket och säkra det med klämmorna.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera droppbrickan

Din maskin kommer att visa denna varning om evaporatorns droppbricka är full.

Troubleshooting image

Ta bort filterhöljena

Tryck ner spärrknapparna till de yttre skydden för att lossa dem. Den inre luckan kommer att öppnas.

Ta bort evaporatorn.

Ta ut evaporatorn ur maskinen

Torka upp eventuellt vatten med en torr rengöringsduk.

Sätt i evaporatorn

Håll evaporatorn i handtaget och för den in i maskinen tills den sitter säkert på plats.

När evaporatorn är monterad ska du stänga den inre luckan och se till att den klickar på plats.

Har detta löst problemet?

Viktigt: Stäng inte av eller koppla ur maskinen då instruktioner för rengöring visas på LCD-skärmen.

Dropplåten överfull

Om din maskin fortfarande visar den här varningen rekommenderar vi att du kör en djuprengöringscykel.

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln på framsidan av maskinen för att visa instruktionerna på LCD-skärmen.

För att när som helst avbryta en djuprengöringscykel håller du knappen för djuprengöringscykeln nedtryckt i fem sekunder.

Troubleshooting image

Lossa tanken

Tryck ner spärrknapparna till de yttre skydden för att lossa dem. Den inre luckan kommer att öppnas. Lägg de yttre skydden åt sidan medan du utför djuprengöringscykeln.

Tryck ner spärrknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen. Skjut ut vattentanken från maskinen och öppna locket.

Troubleshooting image

Ta bort evaporatorn.

Avlägsna evaporatorn från maskinen, placera den i vattentanken och sätt tillbaka locket.

Fyll tanken till hälften

Bär vattentanken i handtaget till vattenkranen.

Ta bort locket och evaporatorn. Fyll vattentanken halvvägs upp till Max-markören med kallt kranvatten.

Troubleshooting image

Se till att locket hålls torrt

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Troubleshooting image

Blanda till en avkalkningslösning

Mät upp 150 gram citronsyra och häll ner det i tanken.

Rör försiktigt tills all citronsyra har lösts upp.

Placera evaporatorn i vattentanken. Fyll vattentanken upp till Max-markören med kallt kranvatten.

Sätt tillbaka locket

Sätt tillbaka locket och säkra det med klämmorna.

Torka bort eventuellt vatten för att undvika kvarvarande fukt.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka tanken

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln när LCD-skärmen uppmanar dig att göra detta.

Djuprengöringscykeln kommer att starta och LCD-skärmen kommer att visa en nedräkningstimer.

Troubleshooting image

Lossa tanken

När LCD-skärmen visar att djuprengöringscykeln är avslutad, tryck ner lossningsknapparna för vattentanken på sidorna av maskinen.

Ta ut vattentanken ur maskinen. Bär vattentanken i handtaget till en vattenkran.

Troubleshooting image

Skölj

Lossa locket, ta ut evaporatorn ur vattentanken och skölj den under kallt vatten.

Torka bort eventuellt vatten för att undvika kvarvarande fukt och lägg evaporatorn åt sidan.

Skölj vattentanken under kallt vatten. Torka av insidan av tanken för att avlägsna kvarvarande lösning och eventuell smuts.

Troubleshooting image

Fylla på tanken

Fyll vattentanken upp till Max-markören. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten, sätt tillbaka locket och säkerställ att det sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Montera ihop

Tryck tillbaka evaporatorn i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Stäng den inre luckan och sätt tillbaka de yttre skydden.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Kontrollera locket och ledningarna

Detta indikerar att det finns ett problem med pumpen.

Troubleshooting image

Lossa tanken

Tryck ner spärrknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen.

Skjut ut vattentanken från maskinen.

Troubleshooting image

Kontrollera om det finns några tecken på skador på pumpen.

Säkerställ att locket på vattentanken är helt torrt. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka tanken

Sätt tillbaka locket och säkra det med klämmorna.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln på framsidan av maskinen för att visa instruktionerna på LCD-skärmen.

För att när som helst avbryta en djuprengöringscykel håller du knappen för djuprengöringscykeln nedtryckt i fem sekunder.

Troubleshooting image

Lossa tanken

Tryck ner spärrknapparna till de yttre skydden för att lossa dem. Den inre luckan kommer att öppnas. Lägg de yttre skydden åt sidan medan du utför djuprengöringscykeln.

Tryck ner spärrknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen. Skjut ut vattentanken från maskinen och öppna locket.

Troubleshooting image

Ta bort evaporatorn.

Avlägsna evaporatorn från maskinen, placera den i vattentanken och sätt tillbaka locket.

Fyll tanken till hälften

Bär vattentanken i handtaget till vattenkranen.

Ta bort locket och evaporatorn. Fyll vattentanken halvvägs upp till Max-markören med kallt kranvatten.

Troubleshooting image

Se till att locket hålls torrt

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Troubleshooting image

Blanda till en avkalkningslösning

Mät upp 150 gram citronsyra och häll ner det i tanken.

Rör försiktigt tills all citronsyra har lösts upp.

Placera evaporatorn i vattentanken. Fyll vattentanken upp till Max-markören med kallt kranvatten.

Sätt tillbaka locket

Sätt tillbaka locket och säkra det med klämmorna.

Torka bort eventuellt vatten för att undvika kvarvarande fukt.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka tanken

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln när LCD-skärmen uppmanar dig att göra detta.

Djuprengöringscykeln kommer att starta och LCD-skärmen kommer att visa en nedräkningstimer.

Troubleshooting image

Lossa tanken

När LCD-skärmen visar att djuprengöringscykeln är avslutad, tryck ner lossningsknapparna för vattentanken på sidorna av maskinen.

Ta ut vattentanken ur maskinen. Bär vattentanken i handtaget till en vattenkran.

Troubleshooting image

Skölj

Lossa locket, ta ut evaporatorn ur vattentanken och skölj den under kallt vatten.

Torka bort eventuellt vatten för att undvika kvarvarande fukt och lägg evaporatorn åt sidan.

Skölj vattentanken under kallt vatten. Torka av insidan av tanken för att avlägsna kvarvarande lösning och eventuell smuts.

Troubleshooting image

Fylla på tanken

Fyll vattentanken upp till Max-markören. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten, sätt tillbaka locket och säkerställ att det sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Montera ihop

Tryck tillbaka evaporatorn i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Stäng den inre luckan och sätt tillbaka de yttre skydden.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Fylla på tanken

Detta indikerar att vattentanken är tom och behöver fyllas på.

Troubleshooting image

Innan du avlägsnar vattentanken, kontrollera att luftfuktningsläget är avstängt och vattentanken är tom.

Troubleshooting image

Lossa tanken

Tryck ner spärrknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen.

Skjut ut vattentanken från maskinen.

Bär vattentanken i handtaget till vattenkranen och öppna sedan locket.

Troubleshooting image

Fyll tanken

Fyll vattentanken upp till Max-markören med kallt kranvatten.

Sätt tillbaka tanken

Sätt tillbaka locket och säkra det med klämmorna.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Lägg ner pumpen på en ren, mjuk rengöringsduk och låt den torka i 24 timmar.

Innan du testar maskinen igen ska du stänga av den och koppla ur den från eluttaget i 20 sekunder.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Skjut ut vattentanken från maskinen och öppna locket.

Troubleshooting image

Kontrollera om det finns några tecken på skador på locket.

Sätt tillbaka locket och säkerställ att klämmorna sitter säkert på plats.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Sätt tillbaka vattentanken i maskinen tills den klickar på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Vattentank saknas

Denna animation indikerar att vattentanken saknas eller inte har monterats korrekt.

Skjut ut vattentanken från maskinen.

Troubleshooting image

Lossa tanken

Tryck ner lossningsknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen. Ta ut vattentanken ur maskinen.

Sätt tillbaka tanken

Sätt tillbaka vattentanken i maskinen tills den klickar på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Skjut ut vattentanken från maskinen och öppna locket.

Troubleshooting image

Kontrollera om det finns några tecken på skador på locket.

Sätt tillbaka locket och säkerställ att klämmorna sitter säkert på plats.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Sätt tillbaka vattentanken i maskinen tills den klickar på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Denna varning indikerar att den omgivande temperaturen är för låg för att maskinen ska kunna fungera.

Den visas när den omgivande temperaturen sjunker till under 5 ℃ och det finns vatten i tanken.

Troubleshooting image

Om denna varning visas på din skärm bör problemet lösas genom att höja temperaturen i rummet.

Har detta löst problemet?

Förbereder uppdatering

Maskinen förbereder sig för uppdatering.

Troubleshooting image

Uppdaterar

Maskinen uppdateras.

Troubleshooting image

Uppdatering slutförd

Maskinen har slutfört uppdateringen.

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Innan du avlägsnar vattentanken, kontrollera att luftfuktningsläget är avstängt och vattentanken är tom.

Tryck ner lossningsknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen. Ta ut vattentanken ur maskinen.

Bär vattentanken i handtaget till en vattenkran och knäpp loss locket.

Troubleshooting image

Fyll vattentanken med kallt vatten till maxnivån. Sätt tillbaka locket och knäpp fast locket på plats.

Sätt tillbaka vattentanken i maskinen tills den klickar på plats.

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Viktigt: Stäng inte av eller koppla ur maskinen då instruktioner för rengöring visas på LCD-skärmen.

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

För att alltid få den bästa prestandan från din Dyson luftrenare + luftfuktare är det viktigt att utföra regelbunden djuprengöring för att ta bort kalkavlagringar.

Maskinen varnar när det är dags för en djuprengöringscykel. Om du är ansluten till Dyson Link-appen, får du en notis om detta.

Om du inte använder Dyson Link-appen, visar LCD-skärmen på maskinen en varning och djuprengöringsknappen tänds. För att avbryta djuprengöringscykeln när som helst, tryck och håll nere djuprengöringsknappen i fem sekunder.

Troubleshooting image

Tryck ner djuprengöringsknappen på maskinens framsida och instruktionerna visas på LCD-skärmen.

Tryck ner lossningsknapparna för höljena för att ta bort dem. Innerluckan öppnas. Sätt höljena åt sidan medan du utför djuprengöringscykeln.

Tryck ner lossningsknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen. Ta ut vattentanken ur maskinen och knäpp loss locket.

Troubleshooting image

Avlägsna evaporatorn från maskinen, placera den i vattentanken och sätt tillbaka locket.

Troubleshooting image

Bär vattentanken i handtaget till en vattenkran.

Ta bort locket och evaporatorn. Fyll vattentanken halvvägs med kallt vatten till maxnivån.

Troubleshooting image

Kontrollera att locket på vattentanken är torrt. Locket består av strömanslutningar och ska inte tvättas. Torka noggrant med en torr rengöringsduk om det blir blött. Se till att locket och anslutningarna är helt torra innan du skjuter tillbaka behållaren i maskinen.

Troubleshooting image

Mät upp 150 g citronsyrapulver och placera i vattentanken.

Skaka försiktigt tills allt pulver har lösts upp helt.

Placera evaporatorn i vattentanken. Fyll vattentanken till maxnivån med kallt kranvatten.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka locket och spänn fast knäppena. Torka av överflödigt vatten för att undvika droppar.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka vattentanken i maskinen tills den klickar på plats.

När LCD-skärmen visar en uppmaning, tryck på djuprengöringsknappen.

Djuprengöringscykeln startar och LCD-skärmen visar en nedräkningstimer.

Troubleshooting image

När LCD-skärmen visar att djuprengöringscykeln är avslutad, tryck ner lossningsknapparna för vattentanken på sidorna av maskinen.

Ta ut vattentanken ur maskinen. Bär vattentanken i handtaget till en vattenkran.

Troubleshooting image

Knäpp loss locket, ta ut evaporatorn ur vattentanken och skölj under kallt vatten. Torka bort överflödigt vatten för att undvika droppar och sätt evaporatorn till sidan.

Skölj vattentanken i kallt vatten. Torka av insidan på tanken för att ta bort överflödig rengöringslösning och smutspartiklar.

Troubleshooting image

Fyll vattentanken till maxnivån och torka av överflödigt vatten och sätt tillbaka locket. Kontrollera att spännena sitter ordentligt fast.

Troubleshooting image

Tryck tillbaka evaporatorn i maskinen och kontrollera att den sitter ordentligt på plats. Stäng innerluckan och sätt tillbaka höljena. Sätt tillbaka vattentanken i maskinen och kontrollera att den sitter ordentligt på plats.

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använd båda händer för att lyfta upp din Dyson luftrenare + luftfuktare ur förpackningen. Lyft inte maskinen i förstärkarslingan.

Tryck ner lossningsknapparna för höljena på maskinens sidor för att lossa dem. När höljena har avlägsnats öppnas innerluckan, där evaporatorn sitter.

Troubleshooting image

Stäng innerluckan och kontrollera att den är ordentligt stängd.

Ta bort allt skyddsemballage från filtren.

Sätt i filtren i båda höljena tills flikarna upp- och nertill klickar på plats.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka höljena i rätt position i huvuddelen och tryck försiktigt tills de klickar på plats.

Troubleshooting image

Placera fjärrkontrollen längst upp på maskinen med knapparna vända nedåt. Koppla in maskinen och sätt på den.

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

För att alltid få bäst prestanda från din Dyson luftrenare + luftfuktare är det viktigt med att regelbundet rengöra den samt kontrollera för blockeringar.

Troubleshooting image

Rengöring

Om damm samlas på maskinens yta, torka av dammet från förstärkarslingan, höljena och andra delar med en ren, torr trasa.

Troubleshooting image

Titta efter blockeringar i luftinsugshålen på höljet, den lilla öppningen i förstärkarslingan och det mjuka plastnätet som syns på insidan av maskinen när evaporatorn är avlägsnad.

Troubleshooting image

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Troubleshooting image

Använd inte rengöringsmedel eller putsmedel för att rengöra maskinen.

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Känn av närhet

Troubleshooting image

Väntar på lösenord

Troubleshooting image

Ansluter

Troubleshooting image

Ansluten

Troubleshooting image

Anslutningen misslyckades

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

På väg att uppdatera

Denna skärm visas när maskinen initierar en uppdatering.

Troubleshooting image

Uppdaterar

Denna skärm visas när maskinen uppdateras.

Troubleshooting image

Uppdatering slutförd

Denna skärm visas när maskinen har slutfört uppdateringen.

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontinuerlig varningstriangel

Stäng av och koppla ur maskinen från eluttaget.

Låt stå i 10 sekunder och koppla sedan tillbaka maskinen och sätt på den igen.

Om varningsikonen fortsätter att visas på LCD-skärmen, kontakta Dyson.

Tillfällig varningstriangel

Om varningen visas på LCD-skärmen och sedan försvinner, kan du fortsätta att använda maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tryck på denna knapp för att scrolla igenom informationen som uppmäts av din Dyson luftrenare + luftfuktare.

Troubleshooting image

Luftkvalitet inomhus – 12 sekunder

Övervaka luftkvaliteten med ett diagram som visar data från de senaste 12 sekunderna.

Troubleshooting image

Luftkvalitet inomhus – 24 timmar

Övervaka luftkvaliteten med ett diagram som visar data från de senaste 24 timmarna.

Troubleshooting image

Luftburna partiklar (PM2,5)

Mikroskopiska partiklar upp till 2,5 mikron, som dröjer kvar i luften vi andas. Dessa omfattar rök, bakterier och allergener.

Troubleshooting image

Luftburna partiklar (PM10)

Större mikroskopiska partiklar upp till 10 mikron, som dröjer kvar i luften vi andas. Det omfattar damm, mögelsporer och pollen.

Troubleshooting image

Kvävedioxid och andra oxiderande gaser

Dessa potentiellt skadliga gaser släpps ut i luften genom förbränning, till exempel gasförbränning vid matlagning och vid avgasutsläpp hos fordon.

Troubleshooting image

Flyktiga organiska ämnen

VOC är lättflyktiga organiska ämnen som kan vara skadliga. Dessa finns i rengöringsprodukter, färg och nya möbler.

Troubleshooting image

Inomhustemperatur

Övervaka omgivningstemperaturen för att upprätthålla en behaglig miljö.

Troubleshooting image

Fuktighet inomhus

Mängden vattenånga i luften, som visas i procent av högsta möjliga luftfuktighet vid aktuell temperatur.

Troubleshooting image

Filter

LCD-skärmen visar hur mycket filterliv som återstår och när det är dags att byta filter.

Troubleshooting image

Wi-Fi

Aktuell anslutningsstatus för Wi-Fi-nätverket.

Troubleshooting image

Evaporator

Statusen visar hur mycket kalkavlagringar det finns i evaporatorn och när det är dags för en djuprengöring.

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Ren cykelrengöring

Visar hur mycket tid som återstår innan djuprengöringscykeln är avslutad.

Rengöringscykel avslutad

Troubleshooting image

Rengöringscykel inte avslutad

Troubleshooting image

Wi-Fi på

Troubleshooting image

Wi-Fi av

Troubleshooting image

Nattläge på

Troubleshooting image

Nattläge av

Troubleshooting image

Kontinuerlig övervakning

Med kontinuerlig mätning aktiverad, suger maskinen in luft så att Dyson Link-appen kan ge rapporter om luftkvalitet, temperatur och luftfuktighet.

Troubleshooting image

Kontinuerlig mätning av

Kontinuerlig mätning är avaktiverad som standard. När den aktiveras kommer den vara aktiv tills du avaktiverar den igen.

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

LCD-skärmen på maskinen varnar när det är dags att byta filter.

Troubleshooting image

Stäng av och koppla ur maskinen ur eluttaget.

Tryck ner lossningsknapparna för höljena på maskinens sidor för att lossa dem. När höljena avlägsnas öppnas innerluckan, där evaporatorn sitter. Stäng innerluckan ordentligt.

Troubleshooting image

Tryck ner flikarna upp- och nedtill på höljena för att lossa filtren. Kasta filtren i soptunnan.

Troubleshooting image

Ta bort allt skyddsemballage från de nya filtren.

Tryck i filtren i höljena tills flikarna upp- och nedtill klickar på plats.

Troubleshooting image

Placera höljena på basen och tryck med fast hand tills de klickar på plats.

Troubleshooting image

Koppla in maskinen i eluttaget och tryck på standbyknappen på maskinens baksida.

Troubleshooting image

Såhär återställer du filtret

Tryck och håll nere knappen för nattläget på fjärrkontrollen. LCD-skärmen startar en nedräkning från fem och avslutar med standardskärmen. Filternivån kommer vara återställd och maskinen är redo att användas.

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Standbyknapp

Troubleshooting image

Knapp för djuprengöringscykel

Troubleshooting image

Förstärkarslinga

Troubleshooting image

Lossningsknappar för vattentanken

Troubleshooting image

Lossningsknappar för höljena

Troubleshooting image

Hölje

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontinuerlig övervakning

Med kontinuerlig mätning aktiverad, samlar din Dyson luftrenare + luftfuktare information om luftkvalitet, temperatur och luftfuktighet, som sedan visas på LCD-skärmen och i Dyson Link-appen.

Troubleshooting image

Kontinuerlig mätning är avaktiverad som standard. När den aktiveras kommer den vara aktiv tills du avaktiverar den igen.

Troubleshooting image

Kontinuerlig mätning på/av

Tryck och håll nere knappen för autoläget för luftrening på fjärrkontrollen i fem sekunder för att sätta på den. LCD-skärmen visar om kontinuerlig mätning är på eller av.

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Standby

Troubleshooting image

Informationsmeny

Troubleshooting image

Autoläge för luftrening

Ställ in din Dyson luftrenare + luftfuktare till autoläge för luftrening och de inbyggda sensorerna kommer automatiskt att anpassa inställningarna på maskinen efter luftkvaliteten.

Troubleshooting image

Autoläge för återfuktning

Ställ in din Dyson luftrenare + luftfuktare till autoläge för luftfuktning och de inbyggda sensorerna kommer automatiskt att anpassa inställningarna på maskinen efter temperaturen och luftfuktigheten i rummet.

Troubleshooting image

Oscillering från oscillatorer

Tryck på oscilleringsknappen och välj vinkel för oscilleringen i 0°, 45° ,90° eller Breeze mode.

Troubleshooting image

Luftflödeshastighet och -riktning

Tryck på knappen för luftflödeshastighet för att öka eller sänka hastigheten på luftflödet. Tryck på knappen för luftflödesriktning för att ändra riktning på luftflödet från fram till bak.

Troubleshooting image

Byt riktning på luftflödet för din personliga komfort. Välj Fan-mode för ett luftflöde från framsidan som renar och svalkar luften. Välj Diffused-mode, för ett luftflöde från baksidan som renar utan att svalka luften.

Troubleshooting image

Vilotimer

Din Dyson luftrenare + luftfuktar stängs automatiskt av efter vald tid. För att ställa in tiden: tryck på knappen för att scrolla igenom tidsalternativen. När funktionen är aktiverad, tryck på sovtimer-knappen för att se den valda tiden. För att avsluta sovtimer: tryck på sovtimer knappen för att scrolla igenom alternativen och välj att avbryta.

Troubleshooting image

Nattläge

I nattläget kommer din Dyson luftrenare + luftfuktare att fortsätta mäta och agera på ändringar i luftkvalitet och temperatur, men endast i de tystaste inställningarna och med dimmad LCD-skärm.

Troubleshooting image

Om autoläget för luftrening eller luftfuktning har ställts in, sänker nattläget luftflödeshastigheten till mellan 1 och 4. Du kan ändra inställningen för luftflödet från 1-10 genom att trycka på knappen för luftflödeshastighet.

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Klicka här om du vill hämta manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Displayskärm

Skalan för fuktighetsnivån på LCD-skärmen visar den aktuella luftfuktigheten i grått och målet för luftfuktigheten i blått.

När din maskin använder luftfuktningsfunktionen visas skalan i blått. En grå skala indikerar att luftfuktningsfunktionen är inaktiverad.

Troubleshooting image

Öka luftflödeshastigheten

Börja med att kontrollera den aktuella luftfuktigheten i rummet.

Tryck på informationsknappen på fjärrkontrollen tills du kommer till informationsskärmen för relativ luftfuktighet.

Om luftfuktigheten är högre eller lägre än målet för fuktighetsnivån bör en ökning av luftflödeshastigheten hjälpa dig att nå ditt mål.

Troubleshooting image

Din maskin är konstruerad för att kunna erbjuda luftrening och luftfuktning i ett rum, vilket gör att du bör använda den där du tillbringar större delen av din tid hemma.

När du placerar maskinen i hemmet ska det finnas minst ett par meter fritt utrymme runt maskinen så att luften kan cirkulera effektivt. Placera inte maskinen nära element, drag eller luftventiler. Stäng av all luftkonditionering och håll dörrar och fönster stängda under användning.

Om maskinen används i ett stort, öppet utrymme med öppna fönster och dörrar, kan det ta längre tid att nå målvärdet för luftfuktigheten.

Har detta löst problemet?

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

För att din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt ska fungera optimalt är det viktigt att utföra regelbunden djuprengöring för att avlägsna eventuella kalkavlagringar.

Före och efter längre perioder då luftfuktaren inte har använts rekommenderar vi att du kör ytterligare en djuprengöringscykel.

I områden med hårt vatten kan du behöva köra djuprengöringscykeln oftare. Vi rekommenderar att du använder filtrerat vatten för att din maskin ska fungera optimalt.

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

För att din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt ska fungera optimalt är det viktigt att utföra regelbunden djuprengöring för att avlägsna eventuella kalkavlagringar.

Före och efter längre perioder då luftfuktaren inte har använts rekommenderar vi att du kör ytterligare en djuprengöringscykel.

I områden med hårt vatten kan du behöva köra djuprengöringscykeln oftare. Vi rekommenderar att du använder filtrerat vatten för att din maskin ska fungera optimalt.

Troubleshooting image

Din maskin kommer att visa en varning om du behöver köra en djuprengöringscykel. Om du är ansluten till Dyson Link-appen får du en notis.

Om du inte använder Dyson Link-appen kommer LCD-skärmen på din maskin att varna dig och knappen för djuprengöringcykeln börjar att lysa. ​

Troubleshooting image

Tryck på knappen för djuprengöringscykel

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln på framsidan av maskinen för att visa instruktionerna på LCD-skärmen.

För att när som helst avbryta en djuprengöringscykel håller du knappen för djuprengöringscykeln nedtryckt i fem sekunder.

Troubleshooting image

Lossa tanken

Tryck ner spärrknapparna till de yttre skydden för att lossa dem. Den inre luckan kommer att öppnas. Lägg de yttre skydden åt sidan medan du utför djuprengöringscykeln.

Tryck ner spärrknapparna till vattentanken på sidorna av maskinen. Skjut ut vattentanken från maskinen och öppna locket.

Troubleshooting image

Ta bort evaporatorn.

Avlägsna evaporatorn från maskinen, placera den i vattentanken och sätt tillbaka locket.

Troubleshooting image

Se till att locket hålls torrt

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Troubleshooting image

Blanda till en avkalkningslösning

Mät upp 150 gram citronsyra och häll ner det i tanken.

Rör försiktigt tills all citronsyra har lösts upp.

Placera evaporatorn i vattentanken. Fyll vattentanken upp till Max-markören med kallt kranvatten.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka locket

Sätt tillbaka locket och säkra det med klämmorna.

Torka bort eventuellt vatten för att undvika kvarvarande fukt.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka tanken

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln när LCD-skärmen uppmanar dig att göra detta.

Djuprengöringscykeln kommer att starta och LCD-skärmen kommer att visa en nedräkningstimer.

Troubleshooting image

Lossa tanken

När LCD-skärmen visar att djuprengöringscykeln är avslutad, tryck ner lossningsknapparna för vattentanken på sidorna av maskinen.

Ta ut vattentanken ur maskinen. Bär vattentanken i handtaget till en vattenkran.

Troubleshooting image

Skölj

Lossa locket, ta ut evaporatorn ur vattentanken och skölj den under kallt vatten.

Torka bort eventuellt vatten för att undvika kvarvarande fukt och lägg evaporatorn åt sidan.

Skölj vattentanken under kallt vatten. Torka av insidan av tanken för att avlägsna kvarvarande lösning och eventuell smuts.

Troubleshooting image

Fylla på tanken

Fyll vattentanken upp till Max-markören. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten, sätt tillbaka locket och säkerställ att det sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Montera ihop

Tryck tillbaka evaporatorn i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Stäng den inre luckan och sätt tillbaka de yttre skydden.

Säkerställ att locket är helt torrt. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk.

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och säkerställ att den sitter säkert på plats.

Troubleshooting image

Har detta löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Evaporator

Dyson Purifier Humidify+Cool använder en evaporator för att öka luftfuktigheten. Luftfuktigheten i rummet stiger utan att maskinen ger ifrån sig någon synlig ånga. Istället kommer det att visas som en indikation på displayen när maskinen erbjuder luftfuktning.

En animation av en vattendroppe syns på displayen för att visa att maskinen erbjuder luftfuktning.

Vattennivån i tanken minskar långsamt medan din maskin erbjuder luftfuktning.

Vattnet kommer att försvinna mycket långsamt. Avvakta en stund för att se om det sker någon förändring.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vattennivå

Vattennivån i tanken minskar långsamt medan din maskin erbjuder luftfuktning.

Vattnet kommer att försvinna mycket långsamt. Avvakta en stund för att se om det sker någon förändring.

Vilket läge är maskinen inställd på?

Autoläge för återfuktning

I läget för automatisk luftfuktning kommer de inbyggda sensorerna att justera maskinens inställningar på ett intelligent sätt efter temperaturen och luftfuktigheten i ditt rum.

Luftfuktighet i rummet

Din maskin kommer att pausas när målet för luftfuktigheten i rummet är uppnått och sätts på igen när luftfuktigheten sjunker.

Luftflödets hastighet

Luftflödeshastigheten kommer att öka tills målet för luftfuktigheten har uppnåtts.

Fungerar maskinen som förväntat?

Manuellt läge

Ställ in maskinen på manuellt läge.

Mål för luftfuktighet

I manuellt läge kommer din maskin endast att använda luftfuktningsfunktionen om målet för luftfuktigheten är högre än den omgivande luftfuktigheten.

Såhär ställer du in fuktighetsnivån manuellt

Du kan välja mellan 30 %, 40 %, 50 %, 60 % eller 70 %, antingen med fjärrkontrollen eller Dyson Link-appen.

En animation av en vattendroppe syns på displayen för att visa att maskinen erbjuder luftfuktning.

Att öka luftflödeshastigheten hjälper dig att nå målet för luftfuktigheten.

Fungerar maskinen som förväntat?

Se till att hålla locket till vattentanken torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller på tanken. Det innehåller strömledningar och får inte tvättas. Om det kommer i kontakt med vatten ska du torka av det noggrant med en torr rengöringsduk. Säkerställ att locket och ledningarna är helt torra innan du sätter tillbaka det.

Såhär utför du en djuprengöring på maskinen

För att din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt ska fungera optimalt är det viktigt att utföra regelbunden djuprengöring för att avlägsna eventuella kalkavlagringar.

Före och efter längre perioder då luftfuktaren inte har använts rekommenderar vi att du kör ytterligare en djuprengöringscykel.

I områden med hårt vatten kan du behöva köra djuprengöringscykeln oftare. Vi rekommenderar att du använder filtrerat vatten för att din maskin ska fungera optimalt.

Följ stegen i videon.

Om du istället vill se textversionen av steg-för-steg-guiden hittar du den under "Har det här löst problemet?"

Mål för luftfuktighet

I manuellt läge kommer din maskin endast att använda luftfuktningsfunktionen om målet för luftfuktigheten är högre än den omgivande luftfuktigheten.

Såhär ställer du in fuktighetsnivån manuellt

Du kan välja mellan 30 %, 40 %, 50 %, 60 % eller 70 %, antingen med fjärrkontrollen eller Dyson Link-appen.

Såhär kontrollerar du den omgivande luftfuktigheten

Den maximala inställningen på din maskin är 70 % luftfuktighet. Om luftfuktigheten i rummet är 70 % eller högre kommer maskinen inte att erbjuda luftfuktning.

Troubleshooting image

Om den omgivande luftfuktigheten är lägre än 70 % rekommenderar vi att du ökar din målfuktighet till 70 %. Din maskin bör då börja att luftfukta.

En animation av en vattendroppe syns på displayen för att visa att maskinen erbjuder luftfuktning.

Troubleshooting image

Att öka luftflödeshastigheten hjälper dig att nå målet för luftfuktigheten.

Vattennivå

Vattennivån i tanken minskar långsamt medan din maskin erbjuder luftfuktning.

Vattnet kommer att försvinna mycket långsamt. Avvakta en stund för att se om det sker någon förändring.

Fungerar maskinen som förväntat?

Säkerställ att rätt knapp trycks på fjärrkontrollen.

Troubleshooting image

Tryck på oscilleringsknappen för att ställa in oscilleringsvinkeln 0°, 45°, 90° eller 'Breeze mode'.

Troubleshooting image

Observera att hela produkten inte oscillerar, oscilleringen sker från oscilleringskanalerna i förstärkarslingan.

Oscillerar oscillatorerna nu?

Testa de övriga knapparna på fjärrkontrollen

Tryck på övriga knappar på fjärrkontrollen.

Troubleshooting image

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Troubleshooting image

Fungerar övriga knappar på fjärrkontrollen?

Är maskinen kopplad till Dyson Link-appen?

Använd fjärrkontrollfunktionen i appen för att kontrollera om oscilleringen ändras.

Ändras luftflödets hastighet när du använder Dyson Link-appen?

Byta batteriet

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Troubleshooting image

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Troubleshooting image