Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson AM05 Hot+Cool-värmefläkt (järn/blå)
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Värmefläkten är utrustad med automatiska brytare som utlöses om värmefläkten tippar eller överhettas. Om brytaren utlöses, dra ur kontakten till värmefläkten och låt den svalna.

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Maskinvaruåterställning

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Maskinvaruåterställning

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Har det här löst problemet?

Maskinvaruåterställning

Koppla ifrån maskinen och vänta i 10 sekunder.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Ingen ström

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Har det här löst problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

1) På/Av

2) Oscillering

3) Luftflödets hastighet

4) Temperaturväljare

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera och rengör maskinen

Rengör loop-delen och basdelen.

Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Maskinen fungerar

Detta är normalt och maskinen fungerar som förväntat.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Maskinen fungerar normalt

Detta är helt normalt.

Maskinen kör väldigt långsamt när den är i viloläge för att bibehålla ett luftflöde över termostaten, så att luftens temperatur kan justeras kontinuerligt.

Du behöver inte oroa dig över säkerheten.

Om ljudet är störande kan du stänga av maskinen vid vägguttaget för att avbryta oljudet eller flytta produkten till ett annat rum för att ljudet ska bli mindre hörbart.

Om du blir tillfrågad ska du säga att bruset beror på att vissa av de elektriska komponenterna avger en frekvens som ibland kan höras som ett elektriskt, surrande ljud. Detta är inte specifikt för Dyson-produkter.

Har det här löst problemet?

Maskinen kan vara varm vid beröring om den har använts som varmluftsfläkt under de senaste timmarna. Rör inte sidorna av loop amplifier förrän den har svalnat.

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

1) På/Av

2) Oscillering

3) Luftflödets hastighet

4) Temperaturväljare

Har det här löst problemet?

Välj ett annat alternativ på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker ett annat alternativ.

Fungerar knapparna på fjärrkontrollen?

Testa knapparna på fjärrkontrollen

Luftflödet kan ställas in med hjälp av luftflödesknapparna på fjärrkontrollen.

Luftflödet kan också ställas in på maskinen. Använd mittkontrollknappen för att justera luftflödets hastighet.

Fungerar övriga funktioner på apparaten?

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Fjärrkontroll inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 922662-06

Reservfjärrkontroll till din värmefläkt från Dyson.

338 kr

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 922662-06

Reservfjärrkontroll till din värmefläkt från Dyson.

338 kr

338 kr

Papperstest

Fläkten har ett kraftigt, jämnt luftflöde när den sätts på. Luftflödet ska vara så kraftigt att det kan lyfta ett ark tidningspapper mer än 45 grader.

Håll en tidning cirka 2 meter från produkten och vrid på hjulet för luftflödesjustering till maxläget.

Lyfter sig papperet mer än 45 grader?

Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Torka av maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Huvuddel

Loop amplifier

Har det här löst problemet?

Värmeelementen aktiveras ett efter ett, så detta är normalt när maskinen först sätts på.

Kör värmefläkten i 1 minut på högsta temperatur.

Har det här löst problemet?

Pröva apparaten på nytt vid 0°C

Vid den första användningen är värmefläktens standardtemperatur 1 °C högre än den aktuella rumstemperaturen.

Därefter memorerar värmefläkten den senast inställda måltemperaturen.

Värmefläkten fungerar inte såvida inte måltemperaturen ligger över rumstemperaturen.

Prova att använda maskinen igen med temperaturinställningen 37 °C°.

Värmefläkten fungerar inte såvida inte måltemperaturen ligger över rumstemperaturen eller måltemperaturen är inställd på 0 grader C för kylning.

Försök att använda apparaten igen med temperaturen inställd på 0 grader C.

Har det här löst problemet?

Prova maskinen på nytt vid 37 °C/99 °F

Vid den första användningen är värmefläktens standardtemperatur 1 °C högre än den aktuella rumstemperaturen.

Därefter memorerar värmefläkten den senast inställda måltemperaturen.

Värmefläkten fungerar inte såvida inte måltemperaturen ligger över rumstemperaturen.

Prova att använda maskinen igen med temperaturinställningen 37 °C°.

Så här sätter du på värmefläkten från Dyson.

Har det här löst problemet?

Testa oscilleringen

Innan du sätter på fläkten ska du se till att luftflödet kan strömma fritt och att den kan svänga obehindrat.

Kontrollera att fötterna sitter fast ordentligt

Se till att fötterna är fästa på maskinens undersida.

Ställ fläkten på en plan, halkfri yta.

Har det här löst problemet?

Välj ett annat alternativ på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker ett annat alternativ.

Testa övriga knappar på fjärrkontrollen

1) På/Av

2) Oscillering

3) Luftflödets hastighet

4) Temperaturväljare

Har det här löst problemet?

Byta fjärrkontrollens batteri

Tryck på fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Har det här löst problemet?

Testa knapparna framtill på apparaten.

Fungerar knapparna på apparaten?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

1) På/Av

2) Oscillering

3) Luftflödets hastighet

4) Temperaturväljare

Har det här löst problemet?

Kontrollera att undersidan av basenheten inte har lossnat. I så fall syns en tydlig glipa.

Om det finns en tydlig glipa, tryck ordentligt på loop amplifier till dess att basen snäpper på plats.

Har det här löst problemet?

Förklaring av måltemperatur

Den temperatur som är inställd på maskinen är rummets måltemperatur, inte fläktens temperatur.

Temperaturen från fläkten när den är i värmeläge förändras inte.

Har det här löst problemet?

Välj lämpligt alternativ

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Torka av maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Huvuddel

Loop amplifier

Har det här löst problemet?

Testa knapparna på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

Oscilleringsknappen på fjärrkontrollen till en värmefläkt från Dyson.

Har det här löst problemet?

En vanlig orsak till E-fel är att apparaten har stängts av direkt via stickkontakten eller att stickkontakten drogs ut medan fläkten fortfarande var igång.

Stäng i fortsättningen av fläkten antingen via på/av-knappen på fjärrkontrollen eller på huvuddelen.

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Det här problemet kan inträffa om maskinen kör och strömmen bryts, t.ex. att kontakten dras ut, vid ett strömavbrott osv.

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Du kanske behöver en reservdel.

Det verkar som om Fjärrkontroll inte fungerar. Du kan lösa problemet genom att beställa en ny här nedan.

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 922662-06

Reservfjärrkontroll till din värmefläkt från Dyson.

338 kr

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 922662-06

Reservfjärrkontroll till din värmefläkt från Dyson.

338 kr

338 kr

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Luta apparaten

Ställ maskinen står på en plan, stabil yta.

Luta loop amplifier lätt framåt.

Loopen ska stanna i det läge den lämnades i.

Har det här löst problemet?

Var du kan rengöra din apparat

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla apparatens prestanda.

  • Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig rengöringsduk.
  • Huvuddel – rengör med en torr rengöringsduk
  • Hölje – rengör med en torr rengöringsduk eller mjuk borste

VARNING! Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av apparaten.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Serienumrets placering

Du hittar serienumret på maskinens basdel.

Dyson AM07-fläkten kopplas ut ur väggen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Snabbstartsguide

Titta på den enkla videon nedan för enkla anvisningar om hur du kommer igång med din nya Dyson värmefläkt.

Den visade modellen kan skilja sig från den valda produkten, men processen är densamma.

Om du inte kan se videon eller föredrar att följa en stegvis vägledning ska du välja lämpligt alternativ.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Montera din maskin

OBS! Innan du sätter på fläkten ska du se till att luftflödet kan strömma fritt och att den kan svänga obehindrat.

Se till att de svarta pilarna på maskinens basdel och huvuddel är i jämnhöjd.

Värmefläkten från Dyson är varm och bör inte vidröras.

Ändra luftflödets hastighet

Ändra luftflödets hastighet genom att trycka på knappen för hastighetskontroll.

På den digitala displayen visas den nya hastigheten. Efter tre sekunder återgår den till att visa måltemperaturen.

Följ nästa steg.

Luta

Håll varsamt i den nedre och den övre delen av loop amplifier. Luta framåt eller bakåt för önskad vinkel på luftflödet.

Följ nästa steg.

Uppvärmningslägen

Välj ett svagt luftflöde om du vill värma upp ett mindre område.

Välj ett kraftigt luftflöde om du vill värma upp ett helt rum. Sätt på oscilleringsfunktionen för bästa resultat.

Följ nästa steg.

Följ nästa steg.

Fjärrkontroll

Använd knapparna för ON/OFF, oscillering, luftflödeshastighet och termostat enligt bilden: Starta, rikta fjärrkontrollen mot framsidan av basdelen. Fjärrkontrollen kan fästas magnetiskt högst upp på värmefläkten med knapparna nedåt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Montera din maskin

OBS! Innan du sätter på fläkten ska du se till att luftflödet kan strömma fritt och att den kan svänga obehindrat.

Se till att de svarta pilarna på maskinens basdel och huvuddel är i jämnhöjd.

Vrid på maskinen medsols tills den låses fast, enligt bilden nedan. Fjärrkontrollen kan fästas magnetiskt högst upp på värmefläkten enligt bilden.

Knapparna för luftflödesläge på fjärrkontrollen till värmefläkten från Dyson.

Använda värmefläkten

Koppla in värmefläkten och sätt på den vid vägguttaget.

OBS! Innan du sätter på fläkten ska du se till att luftflödet kan strömma fritt och att den kan svänga obehindrat.

Oscilleringknappen på fjärrkontrollen till Dyson AM07-fläkten.

Se till att maskinen står på en stabil, fast yta. Sätt på maskinen genom att använda maskinens på/av-knapp.

OBS! Vid den första användningen är värmefläktens standardtemperatur 1°C högre än den aktuella rumstemperaturen. Därefter memorerar värmefläkten den senast inställda måltemperaturen.

Följ nästa steg.

Temperaturinställning

Välj önskad rumstemperatur. Om du trycker på rött höjs temperaturen, medan blått sänker den.

Följ nästa steg.

Byt fjärrkontrollens batteri

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byt fjärrkontrollens batteri

Stäng av strömmen och koppla ur maskinen.

Tryck på fjärrkontrollens nederdel.

Batterifacket öppnas och du kan dra ut batteriet.

Byt ut batteriet (typ CR 2032) och sätt tillbaka facket tills du hör ett klick.

Bild av gängan längst på Dyson AM06-fläkten som gör att den kan vinklas.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?