Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson Cool™ Tower-fläkt (svart/nickel)
Se alla steg

Välj ett lämpligt alternativ

Rengöring krävs

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Huvuddel – rengör med en torr trasa

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste

VARNING! Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj ett lämpligt alternativ

På grund av produktens specifikationer kan det förekomma små skillnader i ljud vid användning av produkten.

Det är normalt att höra ett klickljud när maskinen stängs av.

Löse detta problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Sök efter blockeringar

Lossa loop amplifier genom att vrida den motsols tills den lossar från huvuddelen.

Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

LED-skärmen på värmefläkten Dyson AM09 visar "F3".

Sänk ned loop amplifier på basdelen och se till att pilarna är i jämnhöjd.

Strömknappen på huvuddelen av värmefläkten Dyson AM09.

När de är i jämnhöjd vrider du på loop amplifier motsols för att låsa fast den.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Testa maskinen

Fläkten har ett kraftigt, jämnt luftflöde när den sätts på. Luftflödet ska vara så kraftigt att det kan lyfta ett ark tidningspapper mer än 45 grader.

Håll en tidning cirka 2 meter från produkten och vrid på hjulet för luftflödesjustering till maxläget.

LED-skärmen på värmefläkten Dyson AM09 visar "H4".

Lyfter sig papperet mer än 45 grader?

Torka av maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Huvuddel – rengör med en torr trasa

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste

VARNING! Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Kontrollera mellan huvuddelen och bågen efter eventuella hinder.

LED-skärmen på värmefläkten Dyson AM09 visar "F3".

Löse detta problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

På/Av

Papperstestet på värmefläkten Dyson AM09.

Luftflöde

Så här tar du ut batteriet.

Oscillering

Knappen för luftflödesläge på fjärrkontrollen till värmefläkten Dyson AM09.

Vilotimer

Knappen för svalt läge på fjärrkontrollen till värmefläkten Dyson AM09.

Löse detta problemet?

Välj ett annat alternativ på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker ett annat alternativ.

Fungerar övriga funktioner på fjärrkontrollen?

Tryck på och håll ned På/Av-knappen på apparaten för att i tur och ordning öka och minska luftflödet.

Fungerar styrfunktionerna på själva maskinen?

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 965824-03

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 965824-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Reservdelsnr 965824-03

Reservfjärrkontroll till din fläkt från Dyson.

Tillfälligt slutsåld

338 kr

Testa maskinen

Tryck på och håll ned På/Av-knappen på apparaten för att i tur och ordning öka och minska luftflödet.

Ändras luftflödets hastighet när du använder styrfunktionerna på maskinen?

Den blåa tejpen som används under transporten ska avlägsnas före användning.

Kontrollera att fötterna sitter fast ordentligt

Se till att fötterna är fästa på maskinens undersida.

Ställ fläkten på en plan, halkfri yta.

LED-skärmen på värmefläkten Dyson AM09 visar "F2".

Löse detta problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

På/Av

Papperstestet på värmefläkten Dyson AM09.

Luftflöde

Så här tar du ut batteriet.

Oscillering

Knappen för luftflödesläge på fjärrkontrollen till värmefläkten Dyson AM09.

Vilotimer

Knappen för svalt läge på fjärrkontrollen till värmefläkten Dyson AM09.

Löse detta problemet?

Byta fjärrkontrollens batteri

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Skruven på underdelen av fjärrkontrollen skruvas loss motsols.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Löse detta problemet?

Testa maskinen

Stäng av och koppla ur maskinen.

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Testa maskinen

Tryck på och håll ned knappen på huvuddelen.

LED-skärmen på värmefläkten Dyson AM09 visar "H3".

Tryck på och håll ned På/Av-knappen på apparaten för att i tur och ordning öka och minska luftflödet.

Ändras luftflödets hastighet när du använder styrfunktionerna på maskinen?

Oscilleringsintervall

Maskinen ska svänga inom 70 grader från den ena sidan till den andra.

Oscillerar maskinen utanför detta område?

Har detta avhjälpt problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

På/Av

Papperstestet på värmefläkten Dyson AM09.

Luftflöde

Så här tar du ut batteriet.

Oscillering

Knappen för luftflödesläge på fjärrkontrollen till värmefläkten Dyson AM09.

Vilotimer

Knappen för svalt läge på fjärrkontrollen till värmefläkten Dyson AM09.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Ansluter maskinen

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Det här problemet kan inträffa om maskinen kör och strömmen bryts, t.ex. att kontakten dras ut, vid ett strömavbrott osv.

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

På/Av

Papperstestet på värmefläkten Dyson AM09.

Luftflöde

Så här tar du ut batteriet.

Oscillering

Knappen för luftflödesläge på fjärrkontrollen till värmefläkten Dyson AM09.

Vilotimer

Knappen för svalt läge på fjärrkontrollen till värmefläkten Dyson AM09.

Löse detta problemet?

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Ingen ström

Kontrollera att hushållselen är påslagen.

Kontrollera om kontakten eller strömkabeln verkar skadade.

Prova maskinen i ett annat eluttag.

Löse detta problemet?

Kontroll av fjärrkontrollen

Använder du en fjärrkontroll för andra enheter (t.ex. en tv) nära maskinen?

Välj ett lämpligt alternativ

Är maskinen placerad i direkt solljus eller vid en fluorescerande lampa (t.ex. lysrör)?

Välj ett lämpligt alternativ

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Den sensor på enheten som tar emot den infraröda signalen från fjärrkontrollen kan fungera felaktigt om den utsätts för direkt solljus eller ljus från fluorescerande lampor.

Flytta maskinen så att den inte står i direkt solljus eller vid en fluorescerande lampa.

Har detta avhjälpt problemet?

Koppla ifrån maskinen

Funktionen som fjärrkontrollen använder för att styra andra enheter stör sannolikt din Dyson-maskin.

Koppla ur Dyson-maskinen från eluttaget när den inte används för att förhindra ytterligare störningar.

Har detta avhjälpt problemet?

Ansluter maskinen

Återställ maskinen genom att stänga av strömmen (använd antingen startknappen på fjärrkontrollen eller huvuddelen), vänta i 60 sekunder och sätt sedan på den igen.

Löse detta problemet?

Välj ett lämpligt alternativ

Använd inte maskinen i det här skicket.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Torka av maskinen

Följande områden bör kontrolleras och rengöras för att upprätthålla maskinens prestanda.

Loop amplifier – rengör med en torr eller fuktig trasa.

Huvuddel – rengör med en torr trasa

Hölje – rengör med en torr trasa eller mjuk borste

VARNING! Använd inte putsmedel eller rengöringsmedel på någon del av maskinen.

Löse detta problemet?

Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen direkt mot maskinens framsida samtidigt som du trycker på knappen.

På/Av

Så här sätter du på värmefläkten AM09 från Dyson.

Luftflöde

LED-skärmen på värmefläkten Dyson AM09 visar "H5".

Oscillering

Ena delen av fläkthuvudet på värmefläkten AM09 från Dyson är varm och den andra är kall.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Koppla ifrån maskinen i minst fem sekunder eller till dess att lampan slocknar.

Koppla in maskinen igen och testa den på nytt.

Löse detta problemet?

Sänk ned loop amplifier på basdelen och se till att pilarna är i jämnhöjd.

Strömknappen på huvuddelen av värmefläkten Dyson AM09.

När de är i jämnhöjd vrider du på loop amplifier motsols för att låsa fast den.

Fjärrkontrollen kan fästas magnetiskt ovanpå loop-delen, så att den är lätt att komma åt och förvara.

LED-skärmen på värmefläkten Dyson AM09 visar "F1".

Löse detta problemet?

_

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Montera din maskin

Fäst huvuddelen på basdelen, så att pilarna är i jämnhöjd.

Hur du rengör din värmefläkt AM09 från Dyson.

Sänk ned loop amplifier på basdelen och se till att pilarna är i jämnhöjd.

Strömknappen på huvuddelen av värmefläkten Dyson AM09.

När de är i jämnhöjd vrider du på loop amplifier motsols för att låsa fast den.

Fjärrkontrollen kan fästas magnetiskt ovanpå loop-delen, så att den är lätt att komma åt och förvara.

LED-skärmen på värmefläkten Dyson AM09 visar "F1".

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Använda

  • Tryck på Standby-knappen på apparaten för att sätta på/stänga av den.
  • Tryck på och håll ned Standby-knappen på apparaten för att justera luftflödet.
  • Luftflödet ökar till högsta möjliga innan det minskar.

Obs! Funktionerna för svängning och timer kan inte hanteras utan fjärrkontrollen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda

På/Av

Papperstestet på värmefläkten Dyson AM09.

Oscillering På/Av.

Obs! Funktionerna för svängning kan inte hanteras utan fjärrkontrollen.

Knappen för luftflödesläge på fjärrkontrollen till värmefläkten Dyson AM09.

Luftflödesreglering

Så här tar du ut batteriet.

Vilotimer.

Obs! Timerfunktionerna kan inte hanteras utan fjärrkontrollen.

Knappen för svalt läge på fjärrkontrollen till värmefläkten Dyson AM09.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Du hittar serienumret på maskinens basdel.

LED-skärmen på värmefläkten Dyson AM09 visar "H2".

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Komma igång

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Effekt

Starta genom att rikta fjärrkontrollen mot framsidan av basdelen och tryck på Standby ON/OFF-knappen. Du kan också trycka på Standby ON/OFF-knappen på huvuddelen.

Obs! Fjärrkontrollen kan fästas högst upp på apparaten med knapparna riktade nedåt.

Papperstestet på värmefläkten Dyson AM09.

Oscillering

Stäng av eller sätt på oscilleringen med fjärrkontrollen.

Knappen för luftflödesläge på fjärrkontrollen till värmefläkten Dyson AM09.

Luftflöde

Luftflödet kan ställas in med hjälp av luftflödesknapparna på fjärrkontrollen.

Luftflödet kan också ställas in på maskinen. Tryck på och håll ned på/av-knappen för att bläddra igenom inställningarna från 1 till 10.

Så här tar du ut batteriet.

Vilotimer

Välj önskad tid för att ställa in vilotimern.

När tidsangivelsen når noll övergår apparaten till viloläge.

Avbryt genom att minska tiden tills det visas två streck.

Knappen för svalt läge på fjärrkontrollen till värmefläkten Dyson AM09.

Hold forsigtigt i bunden og toppen af loop-forstærkeren.

Læg fjernbetjeningen oven på maskinen med knapperne nedad.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Skruva loss fjärrkontrollens batterifack.

Lossa basdelen och dra ut den från fjärrkontrollen. Ersätt batteriet med typen CR 2032.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?