Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson V12 Detect Slim Absolute sladdlös dammsugare
Se alla steg

Välj ett lämpligt alternativ

Låg batteriladdning

Ladda maskinen helt.

Maskinen kan laddas genom att antingen montera batteriet på maskinen eller genom att ladda batteriet separat.

Följ nästa steg.

Kontrollera att batteriet är laddat till 100 % efter varje användning.

Ladda maskinen

Anslut laddaren antingen direkt till maskinen eller i laddningsstationen.

De blåa LED-lamporna på var sida om batteriet ska tändas.

De blåa LED-lamporna - en på var sida om batteriet - blinkar under laddningen.

När batteriet är fulladdat, lyser båda LED-lamporna i 5 sekunder och sedan slocknar de.

Skärmen visar batteriladdningsnivån vid 100 %.

Det kan ta upp till 4 timmar att ladda apparaten fullt.

Löse detta problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Tryck på AV/PÅ-knappen

Ta bort laddaren från maskinen och tryck på ON/OFF-knappen.

LED-Lamporna lyser konstant under användning.

Om LED-lamporna blinkar på/av i cirka 10 sekunder när du trycker på strömknappen kan du välja “LED-lampor blinkar”.

Lyser LED-lampor blått på någon sida av batteriet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Dockningsstationen laddar

Om apparaten laddas i dockningsstationen, koppla bort laddningskabeln och koppla in den direkt i apparaten.

Kontrollera strömtillförseln i hemmet eller använd ett annat eluttag.

Lyser LED-lampor blått nu på någon sida av batteriet?

Ta bort laddaren

Tryck på strömknappen och låt maskinen vara på i 10 minuter.

Visar displayen att batteriet har låg laddning?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Laddare

Reservdelsnr 969350-03

Laddare

Reservdelsnr 969350-03

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Laddare

Reservdelsnr 969350-03

Reservladdare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

531 kr

Se mer

De blåa LED-lamporna - en på var sida om batteriet - blinkar under laddningen.

När batteriet är fulladdat, lyser båda LED-lamporna i 5 sekunder och sedan slocknar de.

Skärmen visar batteriladdningsnivån vid 100 %.

Det kan ta upp till 4 timmar att ladda apparaten fullt.

Löse detta problemet?

Automatisk avstängning

Stora föremål kan blockera maskinen eller tillbehören. Om någon del blir igensatt eller filtret behöver rengöras kan det hända att maskinen skär automatiskt.

Motorn pulserar

Detta händer när motorn har pulserat några gånger (d.v.s. den har slagits på och stängts av snabbt) och blockeringsindikatorn tänds. Låt den svalna innan du kontrollerar om det finns några blockeringar.

Se till att inte trycka på "ON/OFF"-knappen när du letar efter blockeringar. Att använda maskinen samtidigt som den är delvis demonterad kan leda till personskador.

Lossa tillbehören

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Sätt på och prova maskinen.

Syns varningen fortfarande?

Stäng av maskinen.

Kontrollera att inget är igensatt

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka munstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet. Sätt tillbaka skaftet på maskinen. Se till att den röda pricken på munstycket är korrekt positionerat mot den på skaftet.

Sätt på och prova maskinen.

Löse detta problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Så här lossar du locket på munstycket.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Kontrollera borsthuvudets kugghjul och rengör den från eventuellt hår eller smuts.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Så här sätter du tillbaka borsthuvudet.

Löse detta problemet?

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera om inloppet på maskinens framsida är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera höljets öppning

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Kontrollera om öppningen i cyklonens hölje är igensatt

Avlägsna blockeringar om det behövs.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Sätt på och prova maskinen.

Löse detta problemet?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Kontrollera om cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Fäst skaftet och städmunstycket och testa apparaten.

Löse detta problemet?

Följ stegen i videon.

Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället, under "Har detta löst problemet?"

Avlägsna filtret

Ta bort filtret genom att vrida det motsols. Dra försiktigt bort det från maskinen.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna damm och skräp innan du tvättar det.

Wash the filter in warm running tap water.

WARNING: Please do not use detergent, do not wash in a dishwasher or washing machine.

Vask først det foldede papirelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, og skyll det foldede papiret. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Vask deretter skumelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, slik at skittent vann ikke skitner til det foldede papirelementet. Skyll skumelementet med kaldt vann innvendig og utvendig, og klem forsiktig på skummet for å få ut smusset. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Tvätta utsidan av filterenheten. Fyll sedan enheten med varmt vatten, placera händerna över den öppna änden och skaka försiktigt. Fortsätt att tvätta insidan och utsidan av filterenheten tills vattnet är klart.

Skaka filtret för att avlägsna överflödigt vatten och låt det torka med skumgummidelen uppåt.

Torkning

Låt filtret torka i minst 24 timmar i en miljö med bra luftflöde. Kontrollera att filtret är helt torrt innan det sätts in i maskinen igen.

Ommontering

Sätt tillbaka filtret i maskinen. Vrid filtret medsols tills det klickar på plats.

Filtret kan behöva tvättas oftare om fint damm sugs upp eller om dammsugaren mest används i boost-läget.

Löse detta problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Hair screw-tillbehöret har inte ett borsthuvud som går att tvätta. För att bibehålla optimal prestanda bör du kontrollera ditt borsthuvud regelbundet och ta bort eventuella hinder.

Ta bort skyddet och borsthuvudet

Ta bort Hair screw-tillbehöret från maskinen.

Tryck upp bottenplattan. Tryck ner den röda spaken för att lossa skyddet på munstycket.

Dra av skyddet på munstycket från verktygets huvuddel.

Leta efter hinder

Dra bestämt i borsthuvudet för att separera det från huvuddelen.

Leta efter och ta bort eventuella blockeringar från alla tre delarna av Hair screw-tillbehöret.

Hair screw-tillbehöret går inte att tvätta. Torka av det med en fuktig luddfri rengöringsduk.

Kör inte någon av maskinens delar i diskmaskinen och använd inte rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare.

Sätt ihop Hair screw-tillbehöret igen

Sätt tillbaka borsthuvudet och tryck tills det klickar tillbaka i position.

Kontrollera att den röda låsspaken är i olåst läge. Rikta in rengöringshuvudets kåpa med styrningen på huvudkroppen. Tryck ned den tills den klickar på plats.

Tryck upp det röda spärreglaget tills det klickar på plats och tryck tillbaka bottenplattan.

Löse detta problemet?

Ta bort eventuell smuts från borsthuvudet.

Sätt tillbaka borsthuvudet på munstycket, runt motorn. Ändlocket ska vara i öppet läge enligt bilden.

Tryck ner ändlocket tills det klickar ordentligt på plats i låst läge.

Vänd munstycket upp och ner så att munstyckets undersida är vänd mot dig.

Tryck upp ändlocket tills det öppnas och dra ut borsthuvudet ur munstycket.

Ta bort ändlocket från borsthuvudet. Tvätta inte ändlocket.

Skölj borsthuvudet under rinnande vatten och gnugga försiktigt för att ta bort ludd eller smuts.

Ställ borsthuvudet upprätt enligt bilden. Låt torka helt i minst 24 timmar.

Sätt tillbaka ändlocket på ditt borsthuvud.

Sätt tillbaka borsthuvudet på munstycket, runt motorn. Ändlocket ska vara i öppet läge enligt bilden.

Tryck ner ändlocket tills det klickar ordentligt på plats i låst läge.

Löse detta problemet?

Ta bort eventuell smuts från borsthuvudet.

Sätt tillbaka borsthuvudet på munstycket, runt motorn. Ändlocket ska vara i öppet läge enligt bilden.

Tryck ner ändlocket tills det klickar ordentligt på plats i låst läge.

Vänd munstycket upp och ner så att munstyckets undersida är vänd mot dig.

Tryck upp ändlocket tills det öppnas och dra ut borsthuvudet ur munstycket.

Ta bort ändlocket från borsthuvudet. Tvätta inte ändlocket.

Skölj borsthuvudet under rinnande vatten och gnugga försiktigt för att ta bort ludd eller smuts.

Ställ borsthuvudet upprätt enligt bilden. Låt torka helt i minst 24 timmar.

Sätt tillbaka ändlocket på ditt borsthuvud.

Sätt tillbaka borsthuvudet på munstycket, runt motorn. Ändlocket ska vara i öppet läge enligt bilden.

Tryck ner ändlocket tills det klickar ordentligt på plats i låst läge.

Löse detta problemet?

Kontrollera att inget är igensatt

Ta bort tillbehöret från apparaten, kontrollera om öppningarna är blockerade och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka tillbehöret på apparaten.

Tryck på strömknappen och låt maskinen vara på i 10 minuter.

Löse detta problemet?

Stäng av maskinen.

Tryck ner behållarens röda spärrknapp, och se till att du inte råkar trycka på strömknappen. Botten på behållaren kommer då att öppnas, vilket gör att höljet glider ner i behållaren och drar med sig eventuell smuts.

Tryck ner behållarens röda spärreglage och skjut av behållaren från skenan.

Kontrollera om det finns några blockeringar vid öppningen på höljet. Avlägsna eventuella blockeringar.

Kontrollera öppningen på höljet

Kontrollera om det finns några blockeringar vid höljets öppning på framsidan av maskinen och ta bort dessa vid behov.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Sätt på och prova maskinen.

Löse detta problemet?

Diagnostikskärm

Du kommer till menyn genom att trycka på valknappen när filtret är avlägsnat. När menyn visas kommer du att presenteras för tre alternativ.

Versioner, visar maskinens programvaruversioner.

Diagnostik, visar en serie av siffror, bokstäver och procenttal.

Avsluta, vilket är det alternativ som du använder för att lämna menyn.

Kontrollera filtret

Innan du lämnar menyn, se till att filtret sitter korrekt.

Sätt fast filterenheten ordentligt på huvuddelen och vrid medsols tills den knäpps fast.

Lämnar menyn

När filtret sitter ordentligt, tryck och håll ned valknappen i cirka 10 sekunder eller till dess att skärmen återgår till huvudläget.

Löse detta problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Om du inte kommer tillbaka till den huvudsakliga displaysidan manuellt, kan du göra det genom att låta apparaten vara inaktiv (cirka 15 minuter av ingen interaktion).

Löse detta problemet?

Om filtret inte är korrekt monterat kommer maskinen inte att starta när du trycker på "ON/OFF"-knappen.

Avlägsna filtret

Ta bort filtret genom att vrida det motsols. Dra försiktigt bort det från maskinen.

Ommontering

Sätt tillbaka filtret i maskinen. Vrid filtret medsols tills det klickar på plats.

Sätt på och prova maskinen.

Löse detta problemet?

Denna varning fortsätter till dess att underhåll har utförts.

Följ stegen i videon. Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället under "Har tvätten av filtret löst problemet?"

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Filtret kan behöva tvättas oftare om fint damm sugs upp eller om dammsugaren mest används i boost-läget.

Avlägsna filtret

Ta bort filtret genom att vrida det motsols. Dra försiktigt bort det från maskinen.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna damm och skräp innan du tvättar det.

Wash the filter in warm running tap water.

WARNING: Please do not use detergent, do not wash in a dishwasher or washing machine.

Vask først det foldede papirelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, og skyll det foldede papiret. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Vask deretter skumelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, slik at skittent vann ikke skitner til det foldede papirelementet. Skyll skumelementet med kaldt vann innvendig og utvendig, og klem forsiktig på skummet for å få ut smusset. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Tvätta utsidan av filterenheten. Fyll sedan enheten med varmt vatten, placera händerna över den öppna änden och skaka försiktigt. Fortsätt att tvätta insidan och utsidan av filterenheten tills vattnet är klart.

Skaka filtret för att avlägsna överflödigt vatten och låt det torka med skumgummidelen uppåt.

Torkning

Låt filtret torka i minst 24 timmar i en miljö med bra luftflöde. Kontrollera att filtret är helt torrt innan det sätts in i maskinen igen.

Ommontering

Sätt tillbaka filtret i maskinen. Vrid filtret medsols tills det klickar på plats.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Denna varning fortsätter till dess att underhåll har utförts.

Följ stegen i videon.

Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället, under "Har detta löst problemet?"

Ditt vakuum räknar och mäter storleken på dammpartiklar när du rengör. LCD LCD-skärmen visar vad som har sugits upp och visar vetenskapligt bevis på en djuprengöring i realtid .²

Partikelantalet är tillgängligt i alla effektlägen och med alla tillbehör. Precis som vår klara behållare som fylls med damm kan du se skräp öka på skärmen när du rengör.

Meny för inställningar

Kontrollera inställningarna på maskinen med hjälp av valknappen. För att komma in på menyn för inställningar, tryck och håll nere knappen tills menyskärmen visas. Knacka för att skrolla genom de olika alternativen.

Partikelantal och diagram

Du kan slå på och av mätning och räkning av partiklar. Om du stänger av antalet partiklar och diagram kommer din maskin att automatiskt justera sugkraften.

Justera reaktiv sugkraftskänslighet

Använd markeringsknappen för att ändra hur känsligt partikelantalet är. Detta kommer att förändra hur din maskin reagerar automatiskt på dammpartiklar.

Avsluta inställningsmenyn

Tryck för att bläddra igenom urvalsmenyn. Välj “Avsluta meny”.

¹Testad enligt EN 60312-1:2017 CL5.1, CL5.2 och CL5.3 på hårda golv, i fogar och på mattor i Boost mode.

²Mängden damm som visas på skärmen varierar beroende på användning.

Följ nästa steg.

När damm kommer in i din dammsugare räknas partiklarna kontinuerligt och kategoriseras efter storlek 10-500 mikrometer (µm) eller större. Resultatet i realtid visas i partikelantalet.

Gul stapel

10µm – partiklar så små som allergener och pollen

Orange bar

60µm – partiklar så små som mikroskopiskt damm och hudflagor

Rosa bar

180µm – partiklar så små som dammkvalster och fin sand

Lila bar

500µm – partiklar så små som socker och loppor¹

¹Partiklarnas storlek och densitet varierar. De visade exemplen kan förekomma inom en eller flera visade storlekar. Vissa partiklar förekommer i storlekar som är mindre än 10&mikrometer, vilket gör att de möjligtvis inte upptäcks.

Fungerar maskinen som förväntat?

Testa maskinen

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Sätt apparaten i boost-läge.

Sätt på och prova maskinen.

Uppstår ljudet fortfarande?

Stäng av maskinen.

Kontrollera att inget är igensatt

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka munstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet. Sätt tillbaka skaftet på maskinen. Se till att den röda pricken på munstycket är korrekt positionerat mot den på skaftet.

Sätt på och prova maskinen.

Löse detta problemet?

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Så här lossar du locket på munstycket.

Ta bort borsthuvudet från det Motordrivna munstycket och avlägsna eventuella hårstrån eller fibrer. Kontrollera om det finns några blockeringar i mynningen på munstycket (där munstycket ansluts till skaftet). Se till att det inte finns några ansamlingar av damm eller skräp i den lilla sprickan mellan borsthuvudet och mynningen på munstycket.

Så här tar du bort och rengör borsthuvudet.

Borststången, som nu är fri från skräp, kan sättas in i rengöringshuvudet igen. Fäst ändkåpan ordentligt

Välj ett lämpligt alternativ

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Vänd munstycket upp och ner så att munstyckets undersida är vänd mot dig.

Tryck upp ändlocket tills det öppnas och dra ut borsthuvudet ur munstycket.

Ta bort eventuell smuts från borsthuvudet.

Sätt tillbaka borsthuvudet på munstycket, runt motorn. Ändlocket ska vara i öppet läge enligt bilden.

Tryck ner ändlocket tills det klickar ordentligt på plats i låst läge.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Löse detta problemet?

Löse detta problemet?

Du kanske måste ordna ett besök av en Dyson-expert.

Det verkar som om Hair screw-munstycke inte fungerar. En ny måste bytas ut av en Dyson-expert.

Kontakta oss. Vår svenska hjälplinje kan hjälpa dig att ordna med en tid.

Hair screw-munstycke

Reservdelsnr 972213-02

Hair screw-munstycke

Reservdelsnr 972213-02

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Hair screw-munstycke

Reservdelsnr 972213-02

<p>Trasselfritt koniskt borsthuvud. Samlar upp långt hår och djurhår.</p>

Vänd munstycket upp och ner så att munstyckets undersida är vänd mot dig.

Tryck upp ändlocket tills det öppnas och dra ut borsthuvudet ur munstycket.

Ta bort eventuell smuts från borsthuvudet.

Sätt tillbaka borsthuvudet på munstycket, runt motorn. Ändlocket ska vara i öppet läge enligt bilden.

Tryck ner ändlocket tills det klickar ordentligt på plats i låst läge.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Sätt på och prova maskinen.

Uppstår ljudet fortfarande?

Kontrollera behållarens inlopp

Kontrollera om öppningen i cyklonens hölje är igensatt

Avlägsna blockeringar om det behövs.

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Sätt på och prova maskinen.

Löse detta problemet?

Behållare

Reservdelsnr 965272-01

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965272-01

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Behållare

Behållare

Reservdelsnr 965272-01

Reservbehållare till din sladdlösa dammsugare från Dyson.

688 kr

Se mer

Kontrollera maskinen

Kontrollera att behållaren är tom innan du fortsätter med några kontroller.

Lossa alla tillbehör och accessoarer från maskinen, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv.

Skaftet på Dyson V11-dammsugaren dras bort från huvuddelen.

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Skaftet på Dyson V11-dammsugaren kontrolleras i båda ändar med en varningsbild som visar att maskinen ska kopplas ur i förväg.

Tryck på och håll ned startknappen i 10 sekunder.

Uppstår problemet även utan några munstycken?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Välj ett lämpligt alternativ

Innan du testar maskinen, kontrollera att inget hår eller lösa klädplagg är nära maskinen.

Apparatens sugeffekt varierar beroende på vilket effektläge som har valts. Boost-läget har största effekten.

Problem med uppsugningen orsakas oftast av en blockering.

Stäng av maskinen.

Lossa tillbehören

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Sätt på och prova maskinen.

Obs: vi har tagit bort triggern, vilket gör att du enkelt kan växla hand när du dammsuger runt hinder.

Pulserar maskinen?

Kontrollera att batteriet är laddat till 100 % efter varje användning.

Effektlägen

Apparaten har tre effektlägen för olika uppgifter. Den övergripande drifttiden visas i den digitala displayen i minuter och sekunder, och varierar beroende på vilket av de tre effektlägena som används.

Drifttid

Den övergripande drifttiden kan öka och minska beroende på effektläget, golvtypen och vilket verktyg som används. Vid förändringar av drifttiden kan det ta upp till 30 sekunder innan det syns på displayen.

Eco-läge

Maximal driftstid för längre rengöringar runt hela din bostad.

Auto/Med-läge

Optimal balans mellan kraft och drifttid Montera munstycket eller Hair screw-munstycket för att aktivera Auto mode. Sugkraften anpassar sig automatiskt efter dammnivåerna.

Boost-läge

Konstruerad för intensiv punktrengöring av ingrodd smuts.

Din maskins driftstider

Motorhead Fluffy™ (Matta) – Eco mode (30 minuter) Auto/Med mode (20 minuter) Boost mode (5 minuter)

Motorhead Fluffy™ (Hårt golv) – Eco mode (50 minuter) Auto/Med mode (30 minuter) Boost mode (5 minuter)

Motordrivet munstycke (Matta) – Eco mode (30 minuter) Auto/Med mode (20 minuter) Boost mode (5 minuter)

Motordrivet munstycke (Hårt golv) – Eco mode (40 minuter) Auto/Med mode (20 minuter) Boost mode (5 minuter)

ENDAST handdammsugare – Eco mode (60 minuter) Auto/Med mode (30 minuter) Boost mode (5 minuter)

Kontrollera att batteriet är laddat till 100 % efter varje användning.

När apparaten står på laddning, går den in i ett viloläge. Detta minskar energiförbrukningen inför nästa användning. På grund av denna minskade effekt kan apparaten, när den avlägsnas från laddningen och startas för första gången, visa en inkorrekt drifttid. Detta är inget att oroa sig över. Apparaten beräknar laddningskapaciteten och aktuell användning inom 30 sekunder, och visar korrekt tid på den digitala displayen.

För att uppnå maximal driftstid måste maskinen först kalibreras. Maskinen ska laddas helt cirka fem gånger. Mellan uppladdningarna, använd maskinen tills batteriet är tomt.

Om du har extra click-in-batterier, rekommenderar vi att du byter och laddar alla click-in-batterierna regelbundet för att förlänga batteriernas livstid.

Fungerar maskinen som förväntat?

Ladda maskinen

Anslut laddaren antingen direkt till maskinen eller i laddningsstationen.

Lyser LED-lampor blått på någon sida av batteriet?

Ladda maskinen

När batteriet är fulladdat, lyser båda LED-lamporna i 5 sekunder och sedan slocknar de.

Ta bort laddaren

Sätt på och prova maskinen.

Är maskinen strömsatt?

Testa maskinen

Sätt på och prova maskinen.

LED-Lamporna lyser konstant under användning.

Om LED-lamporna blinkar på/av i cirka 10 sekunder när du trycker på “ON/OFF”-knappen kan du välja “LED-lampor blinkar”.

Lyser LED-lampor blått på någon sida av batteriet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Laddning

Om apparaten laddas i dockningsstationen, koppla bort laddningskabeln och koppla in den direkt i apparaten.

Kontrollera strömtillförseln i hemmet eller använd ett annat eluttag.

Lyser LED-lampor blått nu på någon sida av batteriet?

Ta bort laddaren

Sätt på och prova maskinen.

Visar displayen att batteriet har låg laddning?

De blåa LED-lamporna - en på var sida om batteriet - blinkar under laddningen.

När batteriet är fulladdat, lyser båda LED-lamporna i 5 sekunder och sedan slocknar de.

Det kan ta upp till 4 timmar att ladda apparaten fullt.

Ta bort laddaren

Sätt på och prova maskinen.

Är maskinen strömsatt?

De flesta Dyson-dammsugarna har en inbyggd säkerhetsmekanism som stänger av maskinen om den blir överhettad. Detta händer vanligtvis när maskinen är blockerad eller om filtret behövs rengöras.

Om maskinen fortsätter att överhettas, låt den svalna innan du genomför prestandakontroller.

Följ nästa steg.

Innan du testar maskinen, kontrollera att inget hår eller lösa klädplagg är nära maskinen.

Automatisk avstängning

Maskinen är utrustad med automatisk avstängning. Om någon del blockeras stängs maskinen automatiskt av.

Motorn pulserar

Detta händer när motorn har pulserat några gånger (d.v.s. den har slagits på och stängts av snabbt) och blockeringsindikatorn tänds. Låt den svalna innan du kontrollerar om det finns några blockeringar.

Se till att inte trycka på "ON/OFF"-knappen när du letar efter blockeringar. Att använda maskinen samtidigt som den är delvis demonterad kan leda till personskador.

Lossa tillbehören

Avlägsna alla verktyg och tillbehör från dammsugaren, t.ex. skaft, städmunstycke, fogmunstycke osv. Se till att behållaren är tom innan du fortsätter med övriga kontroller.

Sätt på och prova maskinen.

Löse detta problemet?

Kontrollera att inget är igensatt

Kontrollera om skaftets båda öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka munstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet. Sätt tillbaka skaftet på maskinen.

Sätt på och prova maskinen.

Löse detta problemet?

Ladda maskinen

Anslut laddaren antingen direkt till maskinen eller i laddningsstationen.

De blåa LED-lamporna - en på var sida om batteriet - blinkar under laddningen.

Lyser LED-lampor blått på någon sida av batteriet?

Ladda maskinen

När batteriet är fulladdat, lyser båda LED-lamporna i 5 sekunder och sedan slocknar de.

Ta bort laddaren

Sätt på och prova maskinen.

Löse detta problemet?

Välj ett lämpligt alternativ

Fuktig eller unken

Det kan uppstå en fuktig eller unken lukt när damm i cyklonen har kommit i kontakt med vatten.

Det måste inte handla om direkt kontakt med vatten, utan kan ha uppstått vid dammsugning av djurhår som är lite fuktiga. Fukten i kombination med dammet i cyklonen orsakar lukten.

Lukten kan också uppstå om filtret sätts tillbaka vått i maskinen.

Torka med en fuktig och luddfri trasa, utan att

vidröra anslutningsändarna. Kontrollera att munstyckena är helt torra

innan användning. Kombinationsmunstycke

Madrassmunstycke Borste

för ingrodd

smuts Fogmunstycke

Upplyst fogmunstycke Flexibelt

fogmunstycke Adapter

för låga platser

Mjuk dammborste Adapter

för höga


platser Förlängningsslang Placera ej några maskindelar i diskmaskin eller använd rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare.

Har någon del av maskinen tvättas?

Avlägsna behållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Tryck på den röda knappen som sitter på behållarens spår för att lossa behållaren och skjuta ut den ur spåret.

Håll cyklonen över en sophink och knacka varsamt på sidan. På så sätt avlägsnas eventuellt fint damm som har fastnat i cyklonen. Använd kombinationsmunstycket för att rengöra höljet och avlägsna eventuell smuts från cyklonens utsida.

Kontrollera om öppningen i cyklonens hölje är igensatt

Avlägsna blockeringar om det behövs.

Den genomskinliga behållaren är inte diskmaskinssäker. Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller luftreningssprejer för att rengöra den genomskinliga behållaren, eftersom det kan skada apparaten. Torka endast av den genomskinliga behållaren med en fuktig rengöringsduk.

Sätta tillbaka den genomskinliga behållaren:

Sätt i axeln i behållarens kanal.

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Löse detta problemet?

Följ stegen i videon.

Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället, under "Har detta löst problemet?"

Fuktig eller unken lukt känns fortfarande

Vid normal användning kan eventuell obehaglig lukt endast uppstå av något som maskinen har sugit upp. Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller.

Avlägsna filtret

Ta bort filtret genom att vrida det motsols. Dra försiktigt bort det från maskinen.

Knacka lätt på filtret för att avlägsna damm och skräp innan du tvättar det.

Wash the filter in warm running tap water.

WARNING: Please do not use detergent, do not wash in a dishwasher or washing machine.

Vask først det foldede papirelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, og skyll det foldede papiret. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Vask deretter skumelementet til filterenheten. Hold filterenheten under kaldt, rennende vann med skumelementet vendt ned, slik at skittent vann ikke skitner til det foldede papirelementet. Skyll skumelementet med kaldt vann innvendig og utvendig, og klem forsiktig på skummet for å få ut smusset. Fortsett å vaske til vannet er rent når du skyller.

Tvätta utsidan av filterenheten. Fyll sedan enheten med varmt vatten, placera händerna över den öppna änden och skaka försiktigt. Fortsätt att tvätta insidan och utsidan av filterenheten tills vattnet är klart.

Skaka filtret för att avlägsna överflödigt vatten och låt det torka med skumgummidelen uppåt.

Torkning

Låt filtret torka i minst 24 timmar i en miljö med bra luftflöde. Kontrollera att filtret är helt torrt innan det sätts in i maskinen igen.

Ommontering

Sätt tillbaka filtret i maskinen. Vrid filtret medsols tills det klickar på plats.

Filtret kan behöva tvättas oftare om fint damm sugs upp eller om dammsugaren mest används i boost-läget.

Löse detta problemet?

Var alla de tvättade delarna helt torra innan maskinen användes?

Fuktig eller unken lukt känns fortfarande

Vid normal användning kan eventuell obehaglig lukt endast uppstå av något som maskinen har sugit upp. Välj ”Problem med sugförmågan” för att utföra kontroller.

Om du kan identifiera vilken del av apparaten som lukten kommer ifrån, kan ett byte av den delen lösa problemet.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Om du ser mörka fläckar på golvet när du använder Laser Slim Fluffy™-munstycket kan detta bero på att linsen är smutsig. Följ stegen nedan.

Stäng av lasern.

Torka av linsen med en mjuk, torr, luddfri trasa.

Använd inte en våt rengöringsduk för att rengöra linsen, eftersom det kan göra att du smetar ut fläckarna. Vi rekommenderar heller inte att du använder rengöringsmedel för att rengöra linsen.

Löse detta problemet?

Bekräfta munstycke

Din maskin kan ha antingen ett Laser Slim Fluffy™-munstycke eller ett Fluffy Optic™-munstycke. Om du är osäker på vilket du har kan du kontrollera märkningen på ovansidan av munstycket. Laser Slim Fluffy™ har också ett ON/OFF-reglage för lasern, medan Fluffy Optic™-munstycket inte har det.

Slå på/stäng av lasern

Prova att slå på/av lasern med strömbrytaren på rengöringshuvudet.

Sätt på och prova maskinen.

Laserprodukt klass 1 – Säker för husdjur och människor. Undvik att titta direkt in i ljusstrålen.

Löse detta problemet?

Testa skaftet

Ta bort Laser Slim Fluffy™-munstycket från skaftet.

Ta bort staven från maskinen.

Montera Laser Slim Fluffy™-munstycket direkt på maskinen och testa.

Tänds lasern?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera det främre inloppet

Kontrollera behållarens inloppsanslutningar för att se till att de inte är böjda eller skadade.

Har problemet lösts genom att kontrollera de elektriska kontakterna?

Testa ett annat verktyg

Montera ett annat motordrivet munstycke direkt på maskinen och testa.

Har problemet med ett annat motoriserat verktyg på maskinen löst?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Testa skaftet

Ta bort Fluffy Optic™-munstycket från skaftet.

Ta bort staven från maskinen.

Placera Fluffy Optic™-munstycket direkt på maskinen och testa.

Börjar lampan lysa?

Kontrollera det främre inloppet

Kontrollera behållarens inloppsanslutningar för att se till att de inte är böjda eller skadade.

Har problemet lösts genom att kontrollera de elektriska kontakterna?

Testa ett annat verktyg

Montera ett annat motordrivet munstycke direkt på maskinen och testa.

Har problemet med ett annat motoriserat verktyg på maskinen löst?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollera alla golvmunstycken

Fäst golvmunstycket direkt på behållaren.

Välj att det är skaftet som är skadat om borsten snurrar i alla tillbehör när den ansluts till behållaren.

Om borsten inte roterar med något munstycke, välj "Borsten roterar inte på något städmunstycke".

Hair screw-tillbehöret har inte ett borsthuvud som går att tvätta. För att bibehålla optimal prestanda bör du kontrollera ditt borsthuvud regelbundet och ta bort eventuella hinder.

Ta bort skyddet och borsthuvudet

Ta bort Hair screw-tillbehöret från skaftet eller maskinen.

Tryck upp bottenplattan. Tryck ner den röda spaken för att lossa skyddet på munstycket.

Dra av skyddet på munstycket från verktygets huvuddel.

Leta efter hinder

Dra bestämt i borsthuvudet för att separera det från huvuddelen.

Leta efter och ta bort eventuella blockeringar från alla tre delarna av Hair screw-tillbehöret.

Hair screw-tillbehöret går inte att tvätta. Torka av det med en fuktig luddfri rengöringsduk.

Kör inte någon av maskinens delar i diskmaskinen och använd inte rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare.

Sätt ihop Hair screw-tillbehöret igen

Sätt tillbaka borsthuvudet och tryck tills det klickar tillbaka i position.

Kontrollera att den röda låsspaken är i olåst läge. Rikta in rengöringshuvudets kåpa med styrningen på huvudkroppen. Tryck ned den tills den klickar på plats.

Tryck upp det röda spärreglaget tills det klickar på plats och tryck tillbaka bottenplattan.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Vänd munstycket upp och ner så att munstyckets undersida är vänd mot dig.

Tryck upp ändlocket tills det öppnas och dra ut borsthuvudet ur munstycket.

Ta bort eventuell smuts från borsthuvudet.

Sätt tillbaka borsthuvudet på munstycket, runt motorn. Ändlocket ska vara i öppet läge enligt bilden.

Tryck ner ändlocket tills det klickar ordentligt på plats i låst läge.

Löse detta problemet?

Bekräfta munstycke

Din maskin kan ha antingen ett Laser Slim Fluffy™-munstycke eller ett Fluffy Optic™-munstycke. Om du är osäker på vilket du har kan du kontrollera märkningen på ovansidan av munstycket. Laser Slim Fluffy™ har också ett ON/OFF-reglage för lasern, medan Fluffy Optic™-munstycket inte har det.

Ta bort eventuell smuts från borsthuvudet.

Sätt tillbaka borsthuvudet på munstycket, runt motorn. Ändlocket ska vara i öppet läge enligt bilden.

Tryck ner ändlocket tills det klickar ordentligt på plats i låst läge.

Löse detta problemet?

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Rensa golvmunstycket

Leta upp ändskyddet på städmunstyckets sida. Använd ett mynt för att skruva ändskyddet ett kvarts varv motsols för att avlägsna det.

Obs! På ändskyddet ska det finnas en liten hänglåssymbol samt riktningspilar som hjälper dig att låsa upp det.

Så här lossar du locket på munstycket.

Lossa borsten från städmunstycket och rensa bort eventuellt hår eller fibrer.

Kontrollera om städmunstyckets hals (där städmunstycket monteras på maskinen) är igensatt. Se till att det inte har samlats något damm eller skräp i den lilla springan i mellanrummet mellan borsten och städmunstyckets hals.

Kontrollera borsthuvudets kugghjul och rengör den från eventuellt hår eller smuts.

Se till att borsten har rensats från eventuellt skräp, sätt tillbaka den på städmunstycket och skruva fast ändskyddet.

Fäst städmunstycket på behållaren och testa maskinen.

Så här sätter du tillbaka borsthuvudet.

Löse detta problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Skaft

Reservdelsnr 971518-12

Skaft

Skaft

Reservdelsnr 971518-12

Er maskin garanti kan vara inom tiden för gratis reservdelar.

Är er maskin inom garanti tiden?

Använd det här formuläret för att meddela vårt kundsupportteam. De kommer att kontrollera om din maskin är kvalificerad för gratis ersättningar och beställer rätt del åt dig.

*Obligatoriskt fält.

t.ex. 07123 456789

T.ex. AB1-EU-ABC1234A

Hittar du inte serienumret?

dd/mm/åååå

Tack, vi har mottagit er information.

Ett komfirmerings mail har skickats till er e-post adress och ni kommer snart att bli kontaktad för att hjälpa er med ert ärende.

Sorry - there's been a technical issue

Please resubmit the form. Or contact our experts through another channel

Tyvärr är er maskin inte inom garantin tiden. Reservdelar går att beställa nedanför.

Skaft

Skaft

Reservdelsnr 971518-12

<p>Reservskaft till din sladdl&ouml;sa dammsugare fr&aring;n Dyson.</p>

Tillfälligt slutsåld

531 kr

Se till att du tömmer behållaren så fort dammnivån når MAX-markeringen.

Om dammet i behållaren övergår MAX-markeringen, kan det extra dammet dras in direkt i filtret och orsaka en blockering.

Följ stegen i videon.

Hitta textversionen av steg-för-steg-guiden istället, under "Har detta löst problemet?"

Töm så snart smutsen når MAX-markören – låt den inte bli överfylld. Se till att maskinen inte är ansluten till laddaren när du tömmer den genomskinliga behållaren.

MAX-markeringen på den genomskinliga behållaren på Dyson V11-dammsugaren.

Lossa skaftet genom att trycka på skaftets röda frigöringsknapp och dra loss det från behållaren.

MAX-markeringen på behållaren på en Dyson Cyclone V10 sladdlös dammsugare.

Tömma dammbehållaren

Håll apparaten med behållaren riktad nedåt. Tryck ordentligt på behållarens röda frigöringsknapp. Behållaren kommer att glida nedåt så att botten öppnas. Behållarens botten öppnas inte om den röda knappen inte trycks ned helt.

Stänga behållaren

Stäng den genomskinliga behållaren genom att trycka behållarens botten uppåt till dess att den snäpper på plats.

Den genomskinliga behållaren stängs genom att tryckas uppåt tills den genomskinliga behållaren och underdelen klickas på plats.

Löse detta problemet?

Fäst ditt munstycke eller Hair screw-tillbehör för att aktivera Auto mode. Sugkraften anpassas automatiskt till olika dammnivåer.

Testa den reaktiva sugkraften genom att placera en liten hög med skräp på golvet, exempelvis ris, socker eller spannmål. Du bör märka att kraften förändras när dammsugaren börjar suga upp smutsen.