Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

/content/dam/contentfragment/dyson/prospect-capture/se/sv_se/prospect-capture-gobal-cf

James Dyson

"Äkta effektivitet handlar om mer än en bra energieffektivitet. För att vara effektiv på riktigt, bör en dammsugare också upprätthålla hög prestanda, inte producera extra avfall och inte ge upphov till några dolda kostnader för användaren under sin livstid."

James Dyson

Energimärkningar för dammsugare

Introduktion av energimärkningar för dammsugare.

1. Energiklassificeringen

Baseras främst på energiförbrukning, med negativ påverkan för låg uppsamling.

2. Årlig energiförbrukning

Mängden energi dammsugaren kommer att använda under ett år.

3. Utsläpp

Mängden damm som släpps ut i luften från maskinen.

4. Buller

Ljudnivån som produceras av maskinen i decibel.

5. Uppsamling – Mattor

Klassificering av hur mycket damm maskinen samlar upp från mattor.

6. Uppsamling – Hårt golv/sprickor

Klassificering av hur mycket damm maskinen samlar upp från hårda golv och sprickor.

Vakuumcylinder

För att hitta en dammsugare som är effektiv på riktigt, titta på mer än energimärkningen.

1. Välj en dammsugare som behåller sin prestanda.

Energimärkningen testar dammsugaren innan damm samlas i maskinen. I verkligheten gör damm att många dammsugare förlorar sugförmåga. Detta innebär att dammsugarens klassificering på energimärkningen inte kommer att vara korrekt vid faktisk användning i hemmet.

Tabell över energieffektivitet

2. Energieffektivitet är viktigt – men det sparar inte mycket pengar...

Om du väljer att köpa en dammsugare med klass A+++ istället för en maskin med D-klass, kanske du tror att driftskostnaderna kommer att bli mycket lägre. Faktum är att skillnaden på din strömräkning kan vara så liten som 50 kr. per år (245 kr. under fem år) – så att välja den modell som har bäst klassificering kanske inte gör någon avsevärd skillnad för plånboken.

Dammsugarpåsar och -filter för engångsanvändning

... för att spara på riktigt, gör dig av med dolda kostnader.

Vissa dammsugare använder sig av engångspåsar och filter för att fånga damm. Kostnaderna för att regelbundet ersätta dessa kan vara så mycket som 2400 kr. över en femårsperiod.

Under denna tid kan en dammsugare med klassificering A+++ spara dig 140 kr. i strömkostnader, jämfört med en A-klassificerad dammsugare. Men du kan fortfarande spara över tio gånger så mycket, genom att välja en dammsugare utan dolda kostnader för förbrukningsvaror.

Tacka nej till lastbil på soptippen

3. Tänk på ytterligare påverkan på miljön.

Dammsugare som använder förbrukningsvaror producerar avfall som inte kan återvinnas. Enbart i Europa blir ett stort antal påsar och filter till avfall eller måste förbrännas varje år. Energimärkningen ignorerar denna påverkan på miljön.

Dyson maskinplan

Att göra mer med mindre.

Dysons ingenjörer designar maskiner för att lösa problem. Sedan hittar de sätt att få dem att göra mer med mindre – minska vårt tillverkningsavfall, utveckla kraftfulla digitala motorer som förbrukar mindre energi och tar bort förbrukningsartiklar som påsar och filter. Hos Dyson definieras äkta effektivitet av hur vi konstruerar våra maskiner.