Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

/content/dam/contentfragment/dyson/prospect-capture/se/sv_se/prospect-capture-gobal-cf

Schematisk bild av luftflödet

Eliminerar potentiellt skadliga ångor och lukter.

Kristaller av aktivt kol fångar upp lukter och potentiellt skadliga toxiner, exempelvis formaldehyd.

Schematisk bild av luftflödet

Avlägsnar 99,97 % av alla allergener och miljöfarliga ämnen.¹

Tar bort partiklar som är så små som 0,1¹ mikrometer genom 1,3 kvadratmeter stora borosilikat-mikrofibrer. Filtret har veckats över 200 gånger för att få plats i det kompakta utrymmet.

Schematisk bild av luftflödet

Luftintag i 360˚ .

Konstruerad för att fånga in luft från alla håll, så att du ska kunna placera din luftrenare var du vill.

Passar också dessa apparater

Vissa apparater uteslöts från de visade sortimenten

  • 1 Testad för filtreringseffektivitet vid 0,1 mikrometer (EN1822), luftspridning, reningstäckning i ett 81 m³ stort rum och värmeprestanda i ett 35 m³ stort rum.
  • Asthma & allergy friendly™ och den certifierad "asthma & allergy friendly™-märkningen är registrerade certifieringsmärkningar från Allergy Standards Limited.