Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC02™-dammsugare (grå/gul)
Se alla steg

Ange frågan här

Rengöra behållaren och cyklonen

Dra tillbaka frigöringsknappen under bärhandtaget.

Bortkopplingsknappen på ovansidan av huvuddelen av Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Lossa slangen

Lossa slangen genom att trycka på den gula spärren på en av sidorna och dra loss den från inloppet.

Slangen kopplas bort från Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Skilja delarna åt

Lyft upp den övre delen av bärhandtaget.

Lyft ut behållaren ur maskinen.

Behållaren och cyklonen kopplas bort från DC02-cylinderdammsugaren.

Lossa cyklonens ovandel (lucka) från den genomskinliga behållaren.

Behållaren kopplas bort från cyklonen på DC02-cylinderdammsugaren.

Rengöra behållaren och cyklonen

  • Töm behållaren på allt damm och skräp
  • Rengör cyklonens hölje med borstmunstycket
Tömmer innehållet i behållaren på Dyson DC02-cylinderdammsugaren i en påse.

Kontrollera om röret, cyklonen eller bärhandtaget är igensatta

Se till att behållarens inre tätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om cyklonens inlopp och öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om bärhandtaget och slanginloppet är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kanalerna på Dyson DC02-cylinderdammsugaren kontrolleras för blockeringar.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Testa sugeffekten

Ett visslande ljud tyder på att det strömmar ut luft för att det saknas en tätning eller p.g.a. en blockering.

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret.

Se till att förlängningsröret är helt utdraget.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av förlängningsröret.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollera golvmunstycket

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret i metall.

Rengöringsmunstycket avlägsnas från det justerbara röret på Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Huvudet på Dyson DC02-cylinderdammsugaren kontrolleras för blockeringar.

Montera ihop maskinen och testa den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera golvmunstycket?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera att inget är igensatt

Skilj förlängningsröret från golvmunstycket.

Rengöringsmunstycket avlägsnas från det justerbara röret på Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Lossa slangen från skafthandtaget och från förlängningsröret.

Kopplar bort det justerbara röret och slangen från handtaget på Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Kontrollera om skafthandtaget är igensatt, i båda ändarna, och avlägsna eventuella hinder.

Båda ändar av handtaget på en Dyson DC02-cylinderdammsugare kontrolleras för blockeringar.

Lossa slangen genom att trycka på de gula knapparna och dra loss slangen från huvuddelen.

Slangen kopplas bort från Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Kontrollera om förlängningsröret eller slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Båda ändar av slangen på en Dyson DC02-cylinderdammsugare kontrolleras för blockeringar.

Montera ihop maskinen och testa den.

Så här sätter du ihop din Dyson DC02 cylinderdammsugare.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen?

Kontrollera att inget är igensatt

Dra tillbaka frigöringsknappen under bärhandtaget.

Bortkopplingsknappen på ovansidan av huvuddelen av Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Lossa slangen

Lossa slangen genom att trycka på den gula spärren på en av sidorna och dra loss den från inloppet.

Slangen kopplas bort från Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Skilja delarna åt

Lyft upp den övre delen av bärhandtaget.

Lyft ut behållaren ur maskinen.

Behållaren och cyklonen kopplas bort från DC02-cylinderdammsugaren.

Lossa cyklonens ovandel (lucka) från den genomskinliga behållaren.

Behållaren kopplas bort från cyklonen på DC02-cylinderdammsugaren.

Rengöra behållaren och cyklonen

  • Töm behållaren på allt damm och skräp
  • Rengör cyklonens hölje med borstmunstycket
Tömmer innehållet i behållaren på Dyson DC02-cylinderdammsugaren i en påse.

Kontrollera om röret, cyklonen eller bärhandtaget är igensatta

Se till att behållarens inre tätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om bärhandtaget och slanginloppet är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kanalerna på Dyson DC02-cylinderdammsugaren kontrolleras för blockeringar.

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera huvuddelen?

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Tvätta filtren

Tryck på frigöringsknappen på cyklonen och lyft upp maskinens övre del.

Lossa de tvättbara filtren med lång livslängd från maskinen.

VARNING! Tvätta filtret i enbart kallt vatten. Använd inte rengöringsmedel. Tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Upprepa stegen nedan tills vattnet är klart.

Låt filtret torka på ett varmt ställe i 12 timmar, till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret ska rengöras minst var tredje månad.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Kontrollera att inget är igensatt

Lossa slangen genom att trycka på de gula knapparna och dra loss slangen från slanginloppet.

Slangen kopplas bort från Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Lossa slangen från skafthandtaget och från förlängningsröret.

Kopplar bort det justerbara röret och slangen från handtaget på Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Kontrollera om skafthandtaget är igensatt, i båda ändarna, och avlägsna eventuella hinder.

Båda ändar av handtaget på en Dyson DC02-cylinderdammsugare kontrolleras för blockeringar.

Skilj förlängningsröret från golvmunstycket.

Rengöringsmunstycket avlägsnas från det justerbara röret på Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Kontrollera om förlängningsröret eller slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Båda ändar av slangen på en Dyson DC02-cylinderdammsugare kontrolleras för blockeringar.

Montera ihop maskinen och prova den.

Så här sätter du ihop din Dyson DC02 cylinderdammsugare.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera förlängningsröret, skafthandtaget och slangen?

Testa sugeffekten

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret.

Rengöringsmunstycket avlägsnas från det justerbara röret på Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Se till att förlängningsröret är helt utdraget.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av förlängningsröret.

Är sugeffekten vid förlängningsröret stark eller svagare än vanligt?

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Tvätta filtren

Följ stegen i videon.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtren

Tryck på frigöringsknappen på cyklonen och lyft upp maskinens övre del.

Lossa de tvättbara filtren med lång livslängd från maskinen.

Skölj filtret endast i kallt vatten.

VARNING: Använd inte rengöringsmedel, tvätta inte i diskmaskin eller tvättmaskin.

Upprepa stegen nedan tills vattnet är klart.

Skölj filtret endast i kallt vatten.

VARNING: Använd inte rengöringsmedel, tvätta inte i diskmaskin eller tvättmaskin.

Filtret ska rengöras minst var tredje månad.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad.

Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt. Om maskinen stoppar ska du låta den stå och svalna i minst två timmar.

Kom ihåg att stänga av och koppla ifrån maskinen innan du kontrollerar filtren och ser efter om maskinen är igensatt, innan du startar om den.

Allt icke-hushållsbruk kan påverka filtrets prestanda negativt, till exempel vid dammsugning av byggdamm.

Välj ett av följande lämpliga alternativ:

Testa sugeffekten

Lossa golvmunstycket från förlängningsröret.

Se till att förlängningsröret är helt utdraget.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av förlängningsröret.

Är sugeffekten vid förlängningsröret stark eller svagare än vanligt?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Rengöra behållaren och cyklonen

Dra tillbaka frigöringsknappen under bärhandtaget.

Skilja delarna åt

Lyft upp den övre delen av bärhandtaget.

Lossa slangen genom att trycka på den gula spärren på en av sidorna och dra loss den från inloppet.

Lyft av behållaren från maskinen.

Lossa cyklonens ovandel (lucka) från den genomskinliga behållaren.

Rengöra behållaren och cyklonen

Töm behållaren på allt damm och skräp

Rengör cyklonens hölje med borstmunstycket.

Kontrollera om röret, cyklonen eller bärhandtaget är igensatta

Se till att behållarens inre tätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att rengöra behållaren och cyklonen?

Tvätta filtren

Tryck på frigöringsknappen på cyklonen och lyft upp maskinens övre del.

Lossa de tvättbara filtren med lång livslängd från maskinen.

Skölj filtret endast i kallt vatten.

VARNING: Använd inte rengöringsmedel, tvätta inte i diskmaskin eller tvättmaskin.

Upprepa stegen nedan tills vattnet är klart.

Låt filtret torka på ett varmt ställe i 12 timmar, till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Filtren ska rengöras minst var tredje månad och bytas en gång om året.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Välj lämpligt alternativ

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Testa sugeffekten

Om maskinen spottar ut damm kan det bero på att den är igensatt.

Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt. Om maskinen stoppar ska du låta den stå och svalna i minst två timmar.

Välj lämpligt alternativ

Serienummer

Du hittar också serienumret på märkplåten, på maskinens undersida, mellan de två hjulen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Förvara tillbehören

Tryck på den gula frigöringsknappen för att öppna luckan till förvaringsutrymmet.

Bortkopplingsknappen på ovansidan av huvuddelen av Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Obs! Tillbehören kan kännas varma när maskinen har varit igång. Det är helt normalt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda golvmunstycket

Montera golvmunstycket genom att trycka in det ordentligt i skaftet.

Rengöringsmunstycket avlägsnas från det justerbara röret på Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Justera reglaget framåt när du dammsugar mattor.

Flytta tillbaka reglaget om du vill använda apparaten på hårda golv.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Montera din Dyson-maskin

Anslut slangen till slanginloppet på maskinens framsida.

Så här sätter du ihop din Dyson DC02 cylinderdammsugare.

Fäst slangen mot den bakre delen av handtaget.

Fäst handtaget på skaftet.

Tryck på frigöringsknappen på skaftet för att förlänga det, och se till att det snäpper fast.

Fäst golvmunstycket till förlängningsröret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma behållaren

Dra tillbaka frigöringsknappen under bärhandtaget.

Bortkopplingsknappen på ovansidan av huvuddelen av Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Lossa slangen

Lossa slangen genom att trycka på den gula spärren på en av sidorna och dra loss den från inloppet.

Slangen kopplas bort från Dyson DC02-cylinderdammsugaren.

Skilja delarna åt

Lyft upp den övre delen av bärhandtaget.

Lyft ut behållaren ur maskinen.

Behållaren och cyklonen kopplas bort från DC02-cylinderdammsugaren.

Lossa cyklonens ovandel (lucka) från den genomskinliga behållaren.

Behållaren kopplas bort från cyklonen på DC02-cylinderdammsugaren.

Rengöra behållaren och cyklonen

  • Töm behållaren på allt damm och skräp
  • Rengör cyklonens hölje med borstmunstycket
Tömmer innehållet i behållaren på Dyson DC02-cylinderdammsugaren i en påse.

Kontrollera om röret, cyklonen eller bärhandtaget är igensatta

Se till att behållarens inre tätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om cyklonen är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om bärhandtaget och slanginloppet är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kanalerna på Dyson DC02-cylinderdammsugaren kontrolleras för blockeringar.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?