Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Dyson DC01™-dammsugare Låt oss få din maskin att fungera

Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Montera remmen

Se till att maskinen är avstängd och urkopplad innan du fortsätter

Avlägsna bottenplattan genom att lossa de tre skruvarna.

Dra ut borsten, kontrollera om den är skadad och avlägsna eventuellt skräp.

Fäst den nya remmen på borsten och drivstiftet:

  • Lägg remmen i en ögla runt tummen.
  • Använd dammsugarens baksida som hävstång, sträck remmen över motoraxeln och släpp.
  • Se till att remmen inte är snurrad.

Viktigt: Vrid på borsten flera gånger för att remmen ska hamna mitt på motoraxeln.

Sätt tillbaka borsten och se till att ändskydden är ordentligt på plats.

Montera ihop bottenplattan.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Testa skaftet

Se till att maskinen står i upprätt läge.

Lossa skaftet genom att trycka på frigöringsknappen och dra loss det från kanalen.

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Dyson-maskiner är byggda för att hålla. Sedan juli 2011 kan vi tyvärr inte längre tillhandahålla reservdelar, eller utföra underhåll eller reparationer på maskinerna DC01 eller DC02.

Kontrollera städmunstycket

Se till att maskinen är avstängd och urkopplad innan du fortsätter.

Vänd på maskinen så att den ligger med framsidan nedåt och du kan se borsten.

Lossa de tre skruvarna och avlägsna bottenplattan. (Om hållaren lossar från bottenplattan ska du justera de hållarens runda ändar i förhållande till motsvarande hål i bottenplattan och snäppa den på plats. Se till att hållarens främre kant är i rätt riktning.)

Kontrollera om bottenplattans öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Ta varsamt bort ihoptrasslad bomull, ull eller ludd med en sax

Kontrollera remmen och borsten:

  • Snurra på borsten för att se efter att den inte är skadad. Välj ”En del är sönder” om borsten är skadad.
  • Kontrollera att gummiremmen är fastsatt och oskadad.

Montera ihop maskinen och testa den.

Har det här löst problemet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Montera remmen

Se till att maskinen är avstängd och urkopplad innan du fortsätter

Avlägsna bottenplattan genom att lossa de tre skruvarna.

Dra ut borsten, kontrollera om den är skadad och avlägsna eventuellt skräp.

Fäst den nya remmen på borsten och drivstiftet:

  • Lägg remmen i en ögla runt tummen.
  • Använd dammsugarens baksida som hävstång, sträck remmen över motoraxeln och släpp.
  • Se till att remmen inte är snurrad.

Viktigt: Vrid på borsten flera gånger för att remmen ska hamna mitt på motoraxeln.

Sätt tillbaka borsten och se till att ändskydden är ordentligt på plats.

Montera ihop bottenplattan

Kunde problemet lösas genom att montera remmen?

Dyson-maskiner är byggda för att hålla. Sedan juli 2011 kan vi tyvärr inte längre tillhandahålla reservdelar, eller utföra underhåll eller reparationer på maskinerna DC01 eller DC02.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera städmunstycket – steg 2

Lyft på inspektionsluckan och avlägsna eventuella hinder.

Håll inspektionsluckan lyft och vrid på städmunstycket så att öppningen blottas.

Titta igenom öppningen på sidan av städmunstycket och se till att öppningen inte är igensatt.

Har det här löst problemet?

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stänga av maskinen och lossa cyklonen och behållaren genom att trycka på frigöringsknappen längst ned på behållaren.

Avlägsna behållaren och cyklonen

Avlägsna behållaren och cyklonen från huvudröret.

Kontrollera behållaren och cyklonen:

 • Skilj behållaren från cyklonen.
 • Töm behållaren noggrant och se till att den inre konen och tätningen sitter fast och inte är skadade.
 • Rengör cyklonen med en trasa och genom att varsamt knacka på den för att få det fina dammet att lossna.

  Det är valfritt att rengöra behållaren med kallt vatten. Tvätta inte cyklonen eller huvudkanalen.

  Kontrollera om kanalingången är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

  Sätt tillbaka behållaren och cyklonen på huvudröret.

  Testa maskinen på nytt.

  Har det här löst problemet?

  Dyson-maskiner är byggda för att hålla. Sedan juli 2011 kan vi tyvärr inte längre tillhandahålla reservdelar, eller utföra underhåll eller reparationer på maskinerna DC01 eller DC02.

  Tvätta filtren

  Kunde problemet lösas genom att kontrollera filtret?

  Avlägsna filtren

  Haka av filterhållaren och avlägsna föravskiljaren från huvudröret.

  Lyfta på behållarens gula spärr för att få åtkomst till motorns efterfilter.

  Välj ”En del är sönder” om det saknas, är skadat eller väldigt dammigt.

  Kontrollerar filtren

  Obs! Om filtren inte kontrolleras regelbundet och byts ut när det behövs kan motorn överhettas, vilket kan leda till att termosäkringen utlöses.

  Byt ut det gula, S-klassfiltret minst en gång var tredje månad och HEPA-filtret en gång var tolfte månad.

  Tvätta båda filtren i enbart kallt vatten.

  VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

  Upprepa stegen tills vattnet är klart. Det brukar krävas upp till 10 sköljningar.

  Låt filtren ligga och torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att de är helt torra.

  Sätt tillbaka filtren och testa maskinen.

  Kunde problemet lösas genom att kontrollera filtret?

  Kontrollera luckans klaff, skaftet och slangen

  Lägg maskinen på sidan och lyft upp den centrala luftintagsklaffen. Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

  Lossa skaftet och slangen genom att trycka på skaftets frigöringsknapp och dra loss dem från huvudröret. Dra ut skaftet ur slangen.

  Tryck på frigöringsknappen längst ned på den genomskinliga behållaren för att avlägsna den.

  Koppla ifrån slangen genom att trycka på knappen bakom behållarens hålighet och dra samtidigt i slangen på baksidan.

  Kontrollera om skaftet och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder. Välj ”En del är sönder” om någon del är skadad.

  Montera ihop maskinen och testa den.

  Kunde problemet lösas genom att kontrollera luftintagsklaffen, skaftet och slangen?

  När hade maskinen senat full effekt?

  Termosäkring

  De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

  Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

  Testa skaftet

  Se till att maskinen står i upprätt läge.

  Lossa skaftet genom att trycka på frigöringsknappen och dra loss det från kanalen.

  Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

  Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

  Tvätta filtren

  Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

  Kontrollera strömförsörjningen

  Är nätsladden eller kontakten skadad?

  Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

  Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

  Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

  Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

  Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

  Dyson-maskiner är byggda för att hålla. Sedan juli 2011 kan vi tyvärr inte längre tillhandahålla reservdelar, eller utföra underhåll eller reparationer på maskinerna DC01 eller DC02.

  Kontrollera städmunstycket

  Se till att maskinen är avstängd och urkopplad innan du fortsätter.

  Vänd på maskinen så att den ligger med framsidan nedåt och du kan se borsten.

  Lossa de tre skruvarna och avlägsna bottenplattan. (Om hållaren lossar från bottenplattan ska du justera de hållarens runda ändar i förhållande till motsvarande hål i bottenplattan och snäppa den på plats. Se till att hållarens främre kant är i rätt riktning.)

  Kontrollera om bottenplattans öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

  Ta varsamt bort ihoptrasslad bomull, ull eller ludd med en sax

  Lossa de tre skruvarna och avlägsna bottenplattan. (Om hållaren lossar från bottenplattan ska du justera de hållarens runda ändar i förhållande till motsvarande hål i bottenplattan och snäppa den på plats. Se till att hållarens främre kant är i rätt riktning.)

  Montera ihop maskinen och testa den.

  Har det här löst problemet?

  Använd inte maskinen i det här skicket. Dyson-maskiner är byggda för att hålla. Sedan juli 2011 kan vi tyvärr inte längre tillhandahålla reservdelar, eller utföra underhåll eller reparationer på maskinerna DC01 eller DC02.

  Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

  Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

  Rengöra röret, behållaren och cyklonen

  Stänga av maskinen och lossa cyklonen och behållaren genom att trycka på frigöringsknappen längst ned på behållaren.

  Avlägsna behållaren och cyklonen

  Avlägsna behållaren och cyklonen från huvudröret.

  Kontrollera behållaren och cyklonen:

  Töm behållaren noggrant och se till att den inre konen och tätningen sitter fast och inte är skadade.

  Rengör cyklonen med en trasa och genom att varsamt knacka på den för att få det fina dammet att lossna.

  Det är valfritt att rengöra behållaren med kallt vatten. Tvätta inte cyklonen eller huvudkanalen.

  Kontrollera om kanalingången är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

  Sätt tillbaka behållaren och cyklonen på huvudröret.

  Testa maskinen på nytt.

  Har det här löst problemet?

  Tvätta filtren

  Obs! Om filtren inte kontrolleras regelbundet och byts ut när det behövs kan motorn överhettas, vilket kan leda till att termosäkringen utlöses.

  Byt ut det gula, S-klassfiltret minst var tredje månad och HEPA-filtret var tolfte månad.

  OBS! Om du använder dammsugaren för att suga upp byggdam eller vissa mattrengöringspulver kan det hända att filtren måste bytas ut oftare. (Dyson rekommenderar inte användning av mattrengöringspulver).

  Tvätta filtren

  Haka av filterhållaren och avlägsna föravskiljaren från huvudröret.

  Lyfta på behållarens gula spärr för att få åtkomst till motorns efterfilter.

  VARNING! Tvätta filtret i enbart kallt vatten. Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

  Upprepa stegen tills vattnet är klart.

  Torkar filtret

  Låt filtret torka på ett varmt ställe i 12 timmar.

  VARNING! Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

  Välj ”En del är sönder” om det saknas, är skadat eller väldigt dammigt.

  Har det här löst problemet?

  Koppla inte in eller försök använda maskinen. Dyson-maskiner är byggda för att hålla. Sedan juli 2011 kan vi tyvärr inte längre tillhandahålla reservdelar, eller utföra underhåll eller reparationer på maskinerna DC01 eller DC02.

  Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

  Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

  Testa skaftet

  Se till att maskinen står i upprätt läge.

  Lossa skaftet genom att trycka på frigöringsknappen och dra loss det från kanalen.

  Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

  Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

  Kontrollerar röret och slangen

  Stäng av maskinen och lägg den ned med framsidan nedåt

  Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

  Lossa skaftet och slangen

  Dra ut skaftet ur slangen.

  Koppla ifrån slangen genom att trycka på knappen bakom behållarens hålighet och dra samtidigt i slangen på baksidan.

  Avlägsna behållaren genom att trycka på frigöringsknappen längst ned på den genomskinliga behållaren.

  Kontrollera om kanalen eller slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

  Montera ihop maskinen och testa den.

  Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

  Kontrollera städmunstycket

  Vänd på maskinen så att den ligger med framsidan nedåt och du kan se borsten.

  Lossa de tre skruvarna och avlägsna bottenplattan. (Om hållaren lossar från bottenplattan ska du justera de hållarens runda ändar i förhållande till motsvarande hål i bottenplattan och snäppa den på plats. Se till att hållarens främre kant är i rätt riktning.)

  Kontrollera om bottenplattans öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

  Kontrollera om sidoöppningarna i städmunstycket är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

  Montera ihop bottenplattan och testa igen.

  Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket, röret och slangen?

  Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

  Kontrollerar borsten

  Vänd på maskinen så att den ligger med framsidan nedåt och du kan se borsten.

  Lossa de tre skruvarna och avlägsna bottenplattan. (Om hållaren lossar från bottenplattan ska du justera de hållarens runda ändar i förhållande till motsvarande hål i bottenplattan och snäppa den på plats. Se till att hållarens främre kant är i rätt riktning.)

  Kontrollera om bottenplattans öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

  Ta varsamt bort ihoptrasslad bomull, ull eller ludd med en sax

  Kontrollera remmen och borsten:

   • Snurra på borsten för att se efter att den inte är skadad. Välj ”En del är sönder” om borsten är skadad.
   • Kontrollera att gummiremmen är fastsatt och oskadad.

  Montera ihop maskinen och testa den.

  Har det här löst problemet?

  Avlägsna behållaren och cyklonen

  Lossa cyklonen och behållaren genom att trycka på frigöringsknappen längst ned på behållaren.

  Testa maskinen på nytt.

  Hörs det visslande ljudet fortfarande när cyklonen har avlägsnats?

  Avlägsna filtren

  Haka av filterhållaren och avlägsna föravskiljaren från huvudröret.

  Lyfta på behållarens gula spärr för att få åtkomst till motorns efterfilter.

  Hörs ljudet fortfarande?

  Dyson-maskiner är byggda för att hålla. Sedan juli 2011 kan vi tyvärr inte längre tillhandahålla reservdelar, eller utföra underhåll eller reparationer på maskinerna DC01 eller DC02.

  Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

  Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

  Kontrollera behållaren och cyklonen

  Stänga av maskinen och lossa cyklonen och behållaren genom att trycka på frigöringsknappen längst ned på behållaren.

  Avlägsna behållaren och cyklonen

  Skilj behållaren från cyklonen.

  Kontrollera behållaren och cyklonen

  Töm behållaren noggrant och se till att den inre konen och tätningen sitter fast och inte är skadade.

  Rengör cyklonen med en trasa och genom att varsamt knacka på den för att få det fina dammet att lossna.

  Det är valfritt att rengöra behållaren med kallt vatten. Tvätta inte cyklonen eller huvudkanalen.

  Kontrollera om kanalingången är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

  Sätt tillbaka behållaren och cyklonen på huvudröret.

  Testa maskinen på nytt.

  Har det här löst problemet?

  Kontrollera luckans klaff, skaftet och slangen

  Stäng av maskinen och lägg den ned med framsidan nedåt

  Kontrollera båda luftintagsklaffarna så att de inte är skadade.

  Lossa skaftet och slangen

  Tryck på skaftets frigöringsknapp och dra loss skaftet från huvudröret.

  Dra ut skaftet ur slangen.

  Avlägsna behållaren genom att trycka på frigöringsknappen längst ned på den genomskinliga behållaren.

  Koppla ifrån slangen genom att trycka på knappen bakom behållarens hålighet och dra samtidigt i slangen på baksidan.

  Kontrollera om skaftet och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder. Välj ”En del är sönder” om någon del är skadad.

  Montera ihop maskinen och testa den.

  Har det här löst problemet?

  Kontrollera städmunstycket

  Vänd på maskinen så att den ligger med framsidan nedåt och du kan se borsten.

  Lossa de tre skruvarna och avlägsna bottenplattan. (Om hållaren lossar från bottenplattan ska du justera de hållarens runda ändar i förhållande till motsvarande hål i bottenplattan och snäppa den på plats. Se till att hållarens främre kant är i rätt riktning.)

  Kontrollera om bottenplattans öppningar är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

  Ta varsamt bort ihoptrasslad bomull, ull eller ludd med en sax

  Kontrollera remmen och borsten

  Snurra på borsten för att se efter att den inte är skadad. Välj ”en del är sönder” om borsten är skadad.

  Kontrollera att gummiremmen är fastsatt och oskadad. Välj ”Montera remmen” om remmen är skadad eller saknas.

  Kom ihåg – Alternativet ”Montera remmen” är endast lämpligt för kunder som redan har en reservrem.

  Montera ihop maskinen och testa den.

  Har det här löst problemet?

  Montera din Dyson-maskin

  Anslut slangen till huvudkanalen genom att trycka till dess att den snäpper på plats.

  Tryck skaftet igenom slangen och snäpp fast skaftet på huvudkanalen.

  Kabel

  Rotera kabelvindan så att kabeln kan snurras upp mellan kabelvindan och slangmuffen.

  Tillbehör

  Alla tillbehör förvaras prydligt på förvaringsplatserna på var sida om huvudröret.

  Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

  Vi är glada att höra det.

  Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

  Fästa tillbehören

  Se till att maskinen är i upprätt läge innan du använder några munstycken.

  Lossa skaftet genom att trycka på frigöringsknappen och dra loss det från huvudkanalen.

  Fäst tillbehören direkt på skaftet.

  Lossa skaftet och sätta i tillbehörsadaptern i änden av slangen när du behöver rengöra besvärliga områden. Sätt i lämpligt tillbehör.

  Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

  Bära din Dyson-maskin

  Se till att den genomskinliga behållaren sitter ordentligt på plats innan du lyfter upp den.

  Lyft endast maskinen i bärhandtaget högst upp på cyklonen.

  Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

  Serienumrets placering

  Du hittar serienumret på maskinens undersida mellan hjulen.

  Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

  Öppna PDF-filen med manualen.

  Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

  Tömma behållaren

  Stänga av maskinen och lossa cyklonen och behållaren genom att trycka på frigöringsknappen längst ned på behållaren.

  Tömma behållaren och cyklonen

  Skilj behållaren från cyklonen.

  Töm behållaren noggrant och se till att den inre konen och tätningen sitter fast och inte är skadade.

  Rengör cyklonen med en trasa och genom att varsamt knacka på den för att få det fina dammet att lossna.

  Det är valfritt att rengöra behållaren med kallt vatten. Tvätta inte cyklonen eller huvudkanalen.

  Sätt tillbaka behållaren och cyklonen på huvudröret.

  Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

  Rengöra röret, behållaren och cyklonen

  Stänga av maskinen och lossa cyklonen och behållaren genom att trycka på frigöringsknappen längst ned på behållaren.

  Avlägsna behållaren och cyklonen

  Avlägsna behållaren och cyklonen från huvudröret.

  Kontrollera behållaren och cyklonen:

  Töm behållaren noggrant och se till att den inre konen och tätningen sitter fast och inte är skadade.

  Rengör cyklonen med en trasa och genom att varsamt knacka på den för att få det fina dammet att lossna.

  Det är valfritt att rengöra behållaren med kallt vatten. Tvätta inte cyklonen eller huvudkanalen.

  Kontrollera om kanalingången är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

  Sätt tillbaka behållaren och cyklonen på huvudröret.

  Testa maskinen på nytt.

  Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

  Dyson-maskiner är byggda för att hålla. Sedan juli 2011 kan vi tyvärr inte längre tillhandahålla reservdelar, eller utföra underhåll eller reparationer på maskinerna DC01 eller DC02.

  Tvätta filtren

  Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

  Avlägsna filtren

  Haka av filterhållaren och avlägsna föravskiljaren från huvudröret.

  Lyfta på behållarens gula spärr för att få åtkomst till motorns efterfilter.

  Välj ”En del är sönder” om det saknas, är skadat eller väldigt dammigt.

  Kontrollerar filtren

  Obs! Om filtren inte kontrolleras regelbundet och byts ut när det behövs kan motorn överhettas, vilket kan leda till att termosäkringen utlöses.

  Byt ut det gula, S-klassfiltret minst en gång var tredje månad och HEPA-filtret en gång var tolfte månad.

  Rengör båda filtren i enbart kallt vatten (Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen). Upprepa stegen tills vattnet är klart. Det brukar krävas upp till 10 sköljningar.

  Låt filtren ligga och torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att de är helt torra.

  Sätt tillbaka filtren och testa maskinen.

  Finns det något annat vi kan hjälpa till med?