Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC03™-dammsugare (Grå/Gul) (uppdaterad)
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Rengöra behållaren och cyklonen

Lossa den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på handtaget högst upp på cyklonen.

Så här tar du bort cyklonen och behållaren från en Dyson DC03 upprättstående dammsugare.

Skilj den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på behållarens frigöringsknapp.

Så här tar du bort behållaren från cyklonen på en Dyson DC03 upprättstående dammsugare.

Rengör höljet med en trasa eller torr borste för att avlägsna ludd och damm.

VARNING! Använd inga vätskor på cyklonen eller höljet.

Töm den genomskinliga behållarens innehåll i en plastpåse eller i sophinken.

Skaka eller knacka ordentligt på den genomskinliga behållaren för att avlägsna allt damm från insidan.

Tömmer innehållet av en behållare från Dyson DC03 upprättstående dammsugare i en påse.

Rengör den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel eller rengöringskemikalier på någon del av maskinen.

Så här rengör du behållaren på en Dyson DC03 upprättstående dammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Stäng av och koppla ur maskinen.

Kontrollera städmunstyckets fönster

Använd ett mynt och lossa fästena enligt bilden för att avlägsna städmunstyckets inspektionsfönster.

Så här tar du bort quick-release-luckan på en Dyson DC03 upprättstående dammsugare med hjälp av ett mynt.

Kontrollera att inget täpper till öppningen och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att rensa fönstret?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Kontrollera slangkassetten

Lossa skafthandtaget från slangen genom att trycka på frigöringsknappen på slangmuffen och inspektera om något är igensatt.

Så här tar du bort slangen från en Dyson DC03 upprättstående dammsugare.

Dra kassettspärren för att ta bort hinder bakåt och ta ut kassetten ur maskinen.

Slangen kopplas bort från Dyson DC03 upprättstående dammsugare.

Kontrollera om kassetten och slangen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Sätt tillbaka kassetten genom att placera den i 45° vinkel och se till att kassettens klämma snäpper på plats i maskinen.

Kunde problemet lösas genom att rensa kassetten?

Kontrollera cyklonen

Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren från maskinen.

Så här tar du bort cyklonen och behållaren från en Dyson DC03 upprättstående dammsugare.

Kontrollera om öppningarna i städmunstycket och maskinen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att rensa cyklonen?

Rensa borsten

Lägg maskinen platt på golvet och vänd på den så att du ser undersidan.

Använd ett mynt för att lossa bottenplattans tre fästen.

Fästanordningarna tas bort från rengöringshuvudet på en Dyson DC03 upprättstående dammsugare.

Kontrollera om borstens kåpa är igensatt och se till att borsten kan rotera fritt för hand.

Borttagning av rengöringshuvudet från basen på en Dyson DC03 upprättstående dammsugare.

Avlägsna varsamt eventuella hår och fibrer från borsten med hjälp av en sax, och se till att du inte skär bort några borst från borsten.

Borsthuvudet på en Dyson DC03 upprättstående dammsugare kontrolleras för blockeringar.

Sätt tillbaka bottenplattan och montera ihop maskinen.

Kunde problemet lösas genom att rensa borsten?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Stäng av och koppla ur maskinen

Kontrollera städmunstycket

Använd ett mynt och lossa fästena enligt bilden för att avlägsna städmunstyckets inspektionsfönster.

Så här tar du bort quick-release-luckan på en Dyson DC03 upprättstående dammsugare med hjälp av ett mynt.

Kontrollera att inget täpper till öppningen och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att rensa öppningen?

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Välj lämpligt alternativ

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Stäng av och koppla ur maskinen

Kontrollera städmunstycket

Använd ett mynt och lossa fästena enligt bilden för att avlägsna städmunstyckets inspektionsfönster.

Så här tar du bort quick-release-luckan på en Dyson DC03 upprättstående dammsugare med hjälp av ett mynt.

Kontrollera att inget täpper till öppningen och avlägsna eventuella hinder.

Kunde problemet lösas genom att rensa öppningen?

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Knappen tänds inte.

Testa knappen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Har detta löst problemet?

Rensa borsten

Lägg maskinen platt på golvet och vänd på den så att du ser undersidan.

Använd ett mynt för att lossa bottenplattans tre fästen.

Fästanordningarna tas bort från rengöringshuvudet på en Dyson DC03 upprättstående dammsugare.

Kontrollera om borstens kåpa är igensatt och se till att borsten kan rotera fritt för hand.

Borttagning av rengöringshuvudet från basen på en Dyson DC03 upprättstående dammsugare.

Avlägsna varsamt eventuella hår och fibrer från borsten med hjälp av en sax, och se till att du inte skär bort några borst från borsten.

Borsthuvudet på en Dyson DC03 upprättstående dammsugare kontrolleras för blockeringar.

Sätt tillbaka bottenplattan och montera ihop maskinen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera borsten?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Använd borststyrningen

  1. Borste av.
    • Borsten snurrar inte, så att maskinen kan användas på ömtåliga mattor och golv.
  2. Borste automatisk.
    • Borsten snurrar när maskinen lutas men inte när den står upprätt.
  3. Borste på.
    • Borsten snurrar.
Så här ändrar du kontrollerna för att anpassa borsten på Dyson DC03 upprättstående dammsugare.

Välj lämpligt alternativ bland inställningarna för borsten.

Kontrollerna för att anpassa borsten på Dyson DC03 upprättstående dammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Serienumrets placering

Du hittar också serienumret på märkplåten, på maskinens undersida, mellan de två hjulen.

Här hittar du serienumret på Dyson DC03 upprättstående dammsugare.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fästa skaftet

Skafthandtaget kan vändas för att lättare komma åt svåråtkomliga områden och med ett bättre grepp.

Så här monterar du skaftet, slangen och tillbehören på Dyson DC03 upprättstående dammsugare.

Lossa skaftet från slangen genom att trycka på frigöringsknappen på slangmuffen.

Fäst adaptermunstycket på slangen, vänd på skaftet och tryck in det i öppningen på adaptermunstycket.

Fäst ett av tillbehören på änden av skaftet med en skruvande rörelse så att tillbehöret sitter fast ordentligt.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Stäng av och koppla ur maskinen

Tömma dammbehållaren

Lossa den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på handtaget högst upp på cyklonen.

Så här tar du bort cyklonen och behållaren från en Dyson DC03 upprättstående dammsugare.

Skilj den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på behållarens frigöringsknapp.

Så här tar du bort behållaren från cyklonen på en Dyson DC03 upprättstående dammsugare.

Rengör höljet med en trasa eller torr borste för att avlägsna ludd och damm.

VARNING! Använd inga vätskor på cyklonen eller höljet.

Töm den genomskinliga behållarens innehåll i en plastpåse eller i sophinken.

Skaka eller knacka ordentligt på den genomskinliga behållaren för att avlägsna allt damm från insidan.

Tömmer innehållet av en behållare från Dyson DC03 upprättstående dammsugare i en påse.

Rengör den genomskinliga behållaren med kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel eller rengöringskemikalier på någon del av maskinen.

Så här rengör du behållaren på en Dyson DC03 upprättstående dammsugare.

Se till att behållaren är torr innan du monterar ihop maskinen igen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?