Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC04 Constant Max-dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Tömma dammbehållaren

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Troubleshooting image

Kontrollera om öppningarna i röret och cyklonhandtaget är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Troubleshooting image

Koppla ifrån behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på behållarens framsida.

Troubleshooting image

Rengöra behållaren

Töm ut damm från behållaren på ett säkert sätt.

VARNING! Rengör endast behållaren med kallt vatten. Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på behållaren.

Troubleshooting image

Rengöra cyklonen

Rengör höljet med en torr trasa eller genom att använda kombinationsmunstycket.

Knacka varsamt för att avlägsna damm från cyklonens insida.

VARNING! Använd inte några vätskor för att rengöra cyklonen.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka behållaren och cyklonen och se till att det inte glipar i skarven.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Välj lämpligt alternativ

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollera borsten

Luta maskinen till dammsugningsläge.

Troubleshooting image

Luta maskinen och vänd på den så att du kommer åt borsten.

Avlägsna bottenplattan genom att vrida de tre låsen ett kvarts varv. Det är bäst att använda ett mynt.

Troubleshooting image

Avlägsna blockeringar efter behov.

Troubleshooting image

Snurra på borsten och se efter om den är skadad.

Troubleshooting image

Kunde problemet lösas genom att kontrollera borsten?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Luften kan strömma ut för att det saknas en tätning eller en blockering.

Testa sugeffekten

Se till att maskinen står i upprätt läge.

Troubleshooting image

Dra tillbaka skaftskyddet.

Troubleshooting image

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

Troubleshooting image

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Står maskinen upprätt?

Håll alltid händer och kläder på avstånd från borsten.

Kontrollera borsten

Luta maskinen bakåt till dammsugningsläge.

Troubleshooting image

Lägg maskinen ned på sidan och låt den vara i dammsugningsläge.

Troubleshooting image

Om maskinen har ett reglage för borste på/av ska du kontrollera att pilen på styrhjulet rör sig framåt till läget för heltäckningsmattor

Troubleshooting image

Sätt på maskinen och se efter om borsten snurrar.

Roterar borsten när maskinen är påsatt?

Kontroller av luftkanalerna

Lossa ventilröret, nära maskinens nedre del.

Troubleshooting image

Kontrollera att inget är igensatt:

Kontrollera om ventilröret är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera att ventilrörets tätning inte är skadad.

Kontrollera att maskinens tätning inte är skadad.

Troubleshooting image

Koppla in maskinen och sätt på den. Håll handen över inspektionsluckan och testa sugeffekten.

Troubleshooting image

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollera städmunstycket

Stäng av strömmen, lägg maskinen platt på golvet och vänd på den så att du ser undersidan.

Troubleshooting image

Använd ett mynt och skruva åt fästena ett kvarts varv åt vänster. Avlägsna bottenplattan.

Troubleshooting image

Kontrollera att inget är igensatt

Avlägsna varsamt eventuella hinder från borsten med hjälp av en sax för att klippa bort hår och fibrer om det behövs.

Troubleshooting image

Inspektera innerslangen så att den inte är igensatt eller skadad och kontrollera att båda ändarna av slangen är ordentligt monterade.

Avlägsna eventuellt skräp om något är igensatt

Troubleshooting image

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera städmunstycket?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Troubleshooting image

Kontrollera rörets inlopp

Kontrollera att ingångstätningen som sitter på den vänstra sidan av röret inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om ingångsröret och utsugsröret på huvudkanalen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Troubleshooting image

Kontrollera behållaren och cyklonen

Kontrollera att cyklonens ingångstätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om de båda öppningarna på den genomskinliga behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens framsida.

Troubleshooting image

Var försiktig när du öppnar behållarens lock så att du kan ta vara på dammet.

Troubleshooting image

Rengör cyklonens hölje om det behövs och kontrollera att cyklonens tätning inte saknas eller är skadad.

Troubleshooting image

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Eftermotorfiltret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras.

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Välj steg för steg om du vill få stegvis vägledning.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Tvätta filtret

Lossa den genomskinliga behållaren och cyklonens ovandel från maskinen.

Troubleshooting image

Tryck på filterfrigöringsknappen för att avlägsna föravskiljarens filter och filterhöljet.

Troubleshooting image

Skölj filtret endast i kallt vatten.

VARNING: Använd inte rengöringsmedel, tvätta inte i diskmaskin eller tvättmaskin.

Troubleshooting image

Upprepa stegen nedan tills vattnet är klart.

Troubleshooting image

Fortsätt att tvätta filtret.

Troubleshooting image

Låt filtret torka på ett varmt ställe i 12 timmar, till dess att det är helt torrt.

Torka inte filtret i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka filtret i filterhållaren och sätt sedan tillbaka den i cyklonens övre del.

Troubleshooting image

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Troubleshooting image

Kontrollera rörets inlopp

Kontrollera att ingångstätningen som sitter på den vänstra sidan av röret inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om ingångsröret och utsugsröret på huvudkanalen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Troubleshooting image

Kontrollera behållaren och cyklonen

Kontrollera att cyklonens ingångstätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om de båda öppningarna på den genomskinliga behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens framsida.

Troubleshooting image

Var försiktig när du öppnar behållarens lock så att du kan ta vara på dammet.

Troubleshooting image

Rengör cyklonens hölje om det behövs och kontrollera att cyklonens tätning inte saknas eller är skadad.

Troubleshooting image

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollera remmen

Luta maskinen och vänd på den så att du kommer åt borsten.

Troubleshooting image

Avlägsna bottenplattan genom att vrida låsen ett kvarts varv. Det är bäst att använda ett mynt.

Troubleshooting image

Avlägsna alla hinder runt borsten och kontrollera om remmen har skadats.

Snurra på borsten. Om remmen är slak eller trasig kan problemet lösas genom att beställa en ny rem. Om borsten har gått av måste du också beställa den artikeln.

Om borsten inte har skadats och du har en extra rem ska du välja alternativet ”Byta ut remmen”.

Välj lämpligt alternativ

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Byta remmen

Avlägsna bottenplattan genom att vrida låset ett kvarts varv. Det är bäst att använda ett mynt.

Troubleshooting image

Dra ut borsten, kontrollera om den är skadad och avlägsna eventuellt skräp.

Fäst den nya remmen på borsten och mata in den genom borstens kåpa.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka borsten och se till att ändskydden är ordentligt på plats.

Troubleshooting image

Fästa remmen på drivstiftet:

Lägg remmen i en ögla runt tummen

Använd dammsugarens baksida som hävstång, sträck remmen över motoraxeln och släpp.

Se till att remmen inte är snurrad

Viktigt: Vrid på borsten flera gånger för att remmen ska hamna mitt på motoraxeln.

Troubleshooting image

Montera ihop bottenplattan:

Bottenplattans tre flärpar måste sitta på insidan av kanttejpen innan bottenplattan kan svängas till rätt läge

Sätt tillbaka bottenplattan och dra åt de tre låsen med ett mynt

Se till att bottenplattan är monterad i jämnhöjd med borstkåpan

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollerar stativlåset

Stativlåset kan förskjutas och medföra att maskinen inte står ordentligt. Detta kan enkelt lösas genom att följa processen som visas i videon.

I videon kan det visas en annan variant av produkten, men processen är densamma.

Luta maskinen och ställ dig bakom den.

På höger sida, vid bakhjulet hittar du ventilrörshållaren.

Kontrollera att ventilröret inte är igensatt genom att trycka på tryckknappen för att lossa det från ventilhållaren.

Troubleshooting image

Lås ventilhållaren på plats genom att trycka på den stora tryckknappen på mitten (syns när maskinen lutas).

Testa maskinen på nytt

Kunde problemet lösas genom att kontrollera stativlåset?

Kontroller av luftkanalerna

Lossa ventilröret, nära maskinens nedre del.

Troubleshooting image

Kontrollera att inget är igensatt:

Kontrollera om ventilröret är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera att ventilrörets tätning inte är skadad.

Kontrollera att maskinens tätning inte är skadad.

Troubleshooting image

Koppla in maskinen och sätt på den. Håll handen över inspektionsluckan och testa sugeffekten.

Troubleshooting image

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollerar slangen

Montera tillbaka ventilröret innan du fortsätter.

Lossa skaftet från slangen. Sträck ut slangen och se efter om det finns sprickor.

Troubleshooting image

Koppla in maskinen och sätt på den. Håll handen över slangöppningen och testa sugeffekten.

Är sugeffekten från slangen stark eller svagare än vanligt?

Kontrollerar skaftet

Titta igenom skaftet. Du ska se att ljuset från den andra öppningen. Avlägsna hindret om du inte gör det.

Troubleshooting image

Fäst skaftet på slangen och testa maskinen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera skaftet?

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Troubleshooting image

Kontrollera röret

Kontrollera att ingångstätningen som sitter på den vänstra sidan av röret inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om ingångsröret och utsugsröret på huvudkanalen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Troubleshooting image

Kontrollera behållaren och cyklonen

Kontrollera att cyklonens ingångstätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om de båda öppningarna på den genomskinliga behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens framsida.

Troubleshooting image

Var försiktig när du öppnar behållarens lock så att du kan ta vara på dammet.

Troubleshooting image

Rengör cyklonens hölje om det behövs och kontrollera att cyklonens tätning inte saknas eller är skadad.

Troubleshooting image

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Kontrollerar U-bend och slangen

Luta maskinen framåt och lossa U-bend för att inspektera genomflödet. Den sitter längst ned på slangen.

Kontrollera att inget är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Troubleshooting image

Lossa slangen

Dra i slangen från baksidan av röret.

Kontrollera båda ändarna av slangen så att de inte är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Montera ihop

Sätt tillbaka slangen och se till att den snäpper fast ordentligt.

Sätt tillbaka U-bend och se till att den snäpper fast ordentligt.

Testa maskinen på nytt

Kunde problemet lösas genom att kontrollera slangen och U-bend?

Kontrollera röret, behållaren och cyklonen

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Troubleshooting image

Kontrollera röret

Kontrollera att ingångstätningen som sitter på den vänstra sidan av röret inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om ingångsröret och utsugsröret på huvudkanalen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Troubleshooting image

Kontrollera behållaren och cyklonen

Kontrollera att cyklonens ingångstätning inte saknas eller är skadad.

Kontrollera om de båda öppningarna på den genomskinliga behållaren och cyklonen är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Lossa den genomskinliga behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på cyklonens framsida.

Troubleshooting image

Var försiktig när du öppnar behållarens lock så att du kan ta vara på dammet.

Troubleshooting image

Rengör cyklonens hölje om det behövs och kontrollera att cyklonens tätning inte saknas eller är skadad.

Troubleshooting image

Montera ihop maskinen och prova den.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera röret, behållaren och cyklonen?

Se till att maskinen står i upprätt läge.

Testa skaftet

Dra tillbaka skaftskyddet.

Troubleshooting image

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

Troubleshooting image

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

När hade maskinen senat full effekt?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Eftermotorfiltret som sitter under den genomskinliga behållaren ska hålla under hela maskinens livstid och behöver inte rengöras.

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Välj steg för steg om du vill få stegvis vägledning.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Knappen tänds inte.

Testa knappen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Rengöra behållaren och cyklonen

Avlägsna behållaren.

Ta av behållaren genom att trycka på frigöringsknappen högst upp på handtaget.

Troubleshooting image

Kontrollera om öppningarna i röret och cyklonhandtaget är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Troubleshooting image

Koppla ifrån behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på behållarens framsida.

Troubleshooting image

Rengöra behållaren

Töm ut damm från behållaren på ett säkert sätt.

VARNING! Rengör endast behållaren med kallt vatten. Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på behållaren.

Troubleshooting image

Rengöra cyklonen

Rengör höljet med en torr trasa eller genom att använda kombinationsmunstycket.

Knacka varsamt för att avlägsna damm från cyklonens insida.

VARNING! Använd inte några vätskor för att rengöra cyklonen.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka behållaren och cyklonen och se till att det inte glipar i skarven.

Kunde problemet lösas genom att rengöra behållaren och cyklonen?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

ta bort filtren

Maskinen har två tvättbara filter som måste tvättas minst var tredje månad.

Lossa behållaren från maskinen genom att trycka på cyklonens frigöringsknapp enligt bilden.

Troubleshooting image

Avlägsna filter A genom att lyfta i filterfrigöringsspärren på behållarens ovansida för att avlägsna filtret från maskinen.

Troubleshooting image

Avlägsna filter B genom att först luta maskinen. Tryck på frigöringsknappen som sitter på ball-enheten för att lossa filterluckan. Tryck på den röda knappen på filtret och dra ut det.

Troubleshooting image

Tvätta båda filtren i enbart kallt vatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Upprepa stegen tills vattnet är klart.

Filter B ska sköljas och klappas ur tills vattnet som rinner igenom är rent och sedan klappas ur för att avlägsna allt överflödigt vatten. Det brukar krävas upp till 10 sköljningar.

Troubleshooting image

Torka filtren

Låt filtren ligga och torka på ett varmt ställe i 24 timmar, till dess att de är helt torra.

Sätt tillbaka filtren och testa maskinen.

Troubleshooting image

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollera borsten

Luta maskinen till dammsugningsläge.

Luta maskinen och vänd på den så att du kommer åt borsten.

Troubleshooting image

Avlägsna bottenplattan genom att vrida de tre låsen ett kvarts varv. Det är bäst att använda ett mynt.

Troubleshooting image

Avlägsna blockeringar efter behov.

Troubleshooting image

Snurra på borsten och se efter om den är skadad.

Välj lämpligt alternativ om borsten eller remmen är skadad.

Om remmen har gått av och du har en ny rem ska du välja ”Byta ut remmen”.

Troubleshooting image

Kunde problemet lösas genom att kontrollera borsten?

Kontrollera kolven

Ställ maskinen i upprätt läge.

Fäst miniturbinmunstycket på slangen eller skaftet.

Dra kolven till det yttre läget för dammsugning av mattor.

Sätt på maskinen.

Om miniturbinmunstycket är skadat, välj ”En del är sönder”.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera kolven?

Stäng av och koppla ur maskinen innan du fortsätter.

Kontrollera om turbinmunstycket är igensatt

Lossa bottenplattans två fästen och avlägsna bottenplattan från miniturbinmunstycket.

Kontrollera att inget är igensatt

Avlägsna de båda sidorna av borsten genom att skjuta ut vardera halvan från sidan av miniturbinmunstycket.

Avlägsna trådar eller skräp.

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand.

Inspektera om kanalen på undersidan av turbinmunstycket är igensatt och avlägsna eventuella hinder.

Kontrollera om det finns ludd och skräp på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

Sätt tillbaka båda delarna av borsten

När du byter ut borstarna ska du se till att båda pilarna på borstarna pekar i samma riktning, mot munstyckets baksida.

Sätt tillbaka bottenplattan och dra åt låsen:

Se till att bottenplattans ovansida ligger plant innan du sänker den nedåt.

Sätt tillbaka turbinmunstycket och sätt på maskinen.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om något var igensatt?

Prestandakontroller krävs

Miniturbinmunstycket fungerar om sugeffekten är kraftig. Problemet kan lösas genom att utföra prestandakontroller eller tvätta filtret.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Om maskinen spottar ut damm kan det bero på att den är igensatt.

Testa sugeffekten

Se till att maskinen står i upprätt läge.

Troubleshooting image

Dra tillbaka skaftskyddet.

Troubleshooting image

Sätt på maskinen och lägg handen över änden av skaftet.

Troubleshooting image

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Kontrollerar stativlåset

Stativlåset kan förskjutas och medföra att maskinen inte står ordentligt. Detta kan enkelt lösas genom att följa processen som visas i videon.

I videon kan det visas en annan variant av produkten, men processen är densamma.

Luta maskinen och ställ dig bakom den.

På höger sida, vid bakhjulet hittar du ventilrörshållaren.

Kontrollera att ventilröret inte är igensatt genom att trycka på tryckknappen för att lossa det från ventilhållaren.

Troubleshooting image

Lås ventilhållaren på plats genom att trycka på den stora tryckknappen på mitten (syns när maskinen lutas).

Testa maskinen på nytt

Kunde problemet lösas genom att kontrollera stativlåset?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Öppna PDF-filen med manualen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Montera din Dyson-maskin

Anslut slangen till maskinens nederdel och se till att slangen snäpper på plats.

Troubleshooting image

Fäst skaftet på slangen och tryck på knappen på slangmuffen för att skjuta in det. Se till att handtaget snäpper på plats på kanalens ovandel.

Troubleshooting image

Borsten och trappmunstycket fästs högst upp på cyklonen och fogmunstycket fästs på baksidan av röret.

Troubleshooting image

Vira upp kabeln runt kabelvindorna motsols.

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Ställ maskinen i upprätt läge innan du använder några munstycken.

Fästa tillbehören

Tryck på frigöringsknappen på skaftet för att lossa det från röret.

Troubleshooting image

Fästa tillbehören:

  • Öppna skaftskyddet och fäst tillbehören på skaftet.
  • Fäst tillbehören direkt på slangen.
Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda miniturbinmunstycket

Ställ maskinen i upprätt läge.

Fäst miniturbinmunstycket på slangen eller skaftet.

Dra kolven till det yttre läget för dammsugning av mattor.

Tryck ned kolven i läget ”in” för att få borsten att sluta snurra när du vill dammsuga hårda golv.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tryck inte på cyklonens frigöringsknapp när du bär maskinen, för din egen säkerhet.

Bära din Dyson-maskin

Lyft endast maskinen i bärhandtaget högst upp på cyklonen.

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Serienumrets placering

Du hittar serienumret på maskinens undersida mellan hjulen.

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Avlägsna en igensättning från miniturbinmunstycket

Om miniturbinmunstycket inte fungerar effektivt kan det bero på att det är igensatt och hindrar borsten från att snurra. Det är lätt att avlägsna igensättningar genom att gå igenom nedanstående steg.

Lossa munstycket från maskinen.

Se till att pilen och knappen på miniturbinmunstycket är i jämnhöjd, tryck på knappen och skjut kragen i pilens riktning.

Tillbehöret öppnas nu så att du kan kontrollera om det har lindats skräp runt borsten.

Avlägsna eventuellt hår och skräp om det behövs.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Rengöra behållaren och cyklonen

Stäng av maskinen och lossa cyklonen och behållaren.

Troubleshooting image

Kontrollera om öppningarna i röret och cyklonhandtaget är igensatta och avlägsna eventuella hinder.

Troubleshooting image

Koppla ifrån behållaren genom att trycka på frigöringsknappen på behållarens framsida.

Troubleshooting image

Rengöra behållaren

Töm ut damm från behållaren på ett säkert sätt.

VARNING! Rengör endast behållaren med kallt vatten. Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på behållaren.

Troubleshooting image

Rengöra cyklonen

Rengör höljet med en torr trasa eller genom att använda kombinationsmunstycket.

Knacka varsamt för att avlägsna damm från cyklonens insida.

VARNING! Använd inte några vätskor för att rengöra cyklonen.

Troubleshooting image

Sätt tillbaka behållaren och cyklonen och se till att det inte glipar i skarven.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Byta remmen

Se till att maskinen är avstängd och urkopplad innan du fortsätter.

Avlägsna bottenplattan med hjälp av ett mynt och vrid låset ett kvarts varv.

Dra ut borsten, kontrollera om den är skadad och avlägsna eventuellt skräp.

Troubleshooting image

Fästa den nya remmen.

Troubleshooting image

Se till att ändskydden sitter på plats.

Troubleshooting image

Fästa remmen på drivstiftet:

Lägg remmen i en ögla runt tummen

Använd dammsugarens baksida som hävstång, sträck remmen över motoraxeln och släpp.

Se till att remmen inte är snurrad

Viktigt: Vrid på borsten flera gånger för att remmen ska hamna mitt på motoraxeln.

Troubleshooting image

Montera ihop bottenplattan:

Bottenplattans tre flärpar måste sitta på insidan av kanttejpen innan bottenplattan kan svängas till rätt läge

Sätt tillbaka bottenplattan och dra åt de tre låsen med ett mynt

Se till att bottenplattan är monterad i jämnhöjd med borstkåpan

Troubleshooting image

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?