Hoppa över navigering
Dina inställningar har nu sparats.
Du kan uppdatera dina kontaktinställningar när som helst under rubriken Keep in touch på My Dyson. Om du har ett My Dyson-konto kan du logga in nedan för att hantera alla kontaktalternativ (däribland telefonnummer, sms och postadress).

Låt oss få din maskin att fungera

Dyson DC11 Allergy+HFT-dammsugare
Se alla steg

Välj lämpligt alternativ

Rengöra behållaren och cyklonen

Avlägsna de genomskinliga behållarna från maskinen genom att trycka på behållarens frigöringsknapp.

En knapp trycks ner på ovansidan av huvuddelen för att koppla bort behållarna.

Tryck på knappen för att tömma ut damm direkt i en sophink eller soppåse.

Knappen för bortkoppling av behållaren trycks ner för att frigöra underdelen och på så sätt tömma smutsen i en soptunna. När behållaren är tom kan du stänga locket igen.

Skilj den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på knappen på cyklonens framsida.

Rensa bort eventuellt hår och fibrer från cyklonens hölje.

VARNING! Använd inte vatten på cyklonen.

Cyklonhöljet rengörs med en trasa och en varningsskylt mot att tvätta under vattenkran visas.

Tvätta bara behållaren med kallt vatten.

VARNING! Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på behållaren.

De genomskinliga behållarna rengörs med kranvatten och en borste.

Se till att behållaren är helt torr innan du monterar ihop maskinen igen.

Sätt tillbaka cyklonen och behållaren ordentligt.

Cyklonen och behållarna monteras genom att klickas fast på huvuddelen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Välj lämpligt alternativ

Kontrollerar sugeffekten

Lossa golvmunstycket från maskinen och håll handen över förlängningsröret.

Turbinhuvudet kopplas bort från skaftet på Dyson DC11-cylinderdammsugaren.

Är sugeffekten stark eller svag?

Kontrollera slangens sugeffekt

Lossa slangen från skafthandtaget genom att trycka på de två spärranordningarna.

Överdelen av handtaget och slangen på en Dyson DC11-cylinderdammsugare.

Sätt på maskinen och testa sugeffekten från änden av slangen.

Nederdelen av slangen på en Dyson DC11-cylinderdammsugare.

Är sugeffekten stark eller svag?

Kontrollerar om förlängningsröret är igensatt

Lossa förlängningsskaftet och släpp ned ett mynt genom skaftet för att se om det kommer ut på andra sidan.

Om myntet inte dyker upp betyder det att skaftdelen är igensatt.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera skaftet?

Vi är glada att höra det.

Tack för att du använder Dysons onlinesupport.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollerar om maskinen är igensatt

Lossa slangen från skafthandtaget genom att trycka på de två spärranordningarna. Lossa även slangen från maskinen genom att trycka på frigöringsknappen.

Överdelen av handtaget och slangen på en Dyson DC11-cylinderdammsugare.

Kontrollera om slangsystemet är igensatt.

Lossa behållaren och kontrollera om rörens inlopp är igensatta.

Kunde frågan lösas genom att kontrollera om maskinen var igensatt?

Kunde problemet lösas genom att kontrollera cyklonen?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Välj steg för steg om du vill få stegvis vägledning.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Tvätta filtret

Tryck på frigöringsknappen för att avlägsna cyklonenheten från maskinen.

En knapp trycks ner på ovansidan av huvuddelen för att koppla bort behållarna.

Lyft ut filtret ur maskinen.

Behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen på ovansidan och sedan lossa den från huvuddelen.

Skilj filtret från filterhållaren och skaka det över en sophink.

Filtret tas ut ur Dyson DC11 cylinderdammsugare.

Sätt tillbaka munstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet. Sätt tillbaka skaftet på maskinen.

Avfallet från filtret töms i en soptunna.

Rengör filterhållaren i enbart kallt vatten och knacka på den för att avlägsna överskottsvatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Filtret tvättas i kallt kranvatten och knackas mot kanten av tvättstället för att avlägsna överflödigt vatten.

Låt båda delarna av filtret torka på ett varmt ställe i 12–24 timmar, eller till dess att de är helt torra. Torka dem inte i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret lufttorkas vid ett element i 12 timmar.

Sätt tillbaka filtret och se till att det är helt torrt. Filtret ska rengöras minst var tredje till sjätte månad.

En varning om att inte sätta tillbaka filtret i huvuddelen när det är blött.

Har det här löst problemet?

Golvmunstycke, problem

Detta anger ett problem med golvmunstycket.

Vilket golvmunstycke använder du?

Kontrollerar om munstycket för hårda golv är igensatt

Lossa golvmunstycket för hårda golv från maskinen.

Inspektera inloppet och kontrollera att det inte är igensatt.

Har det här löst problemet?

Kontrollera slangens sugeffekt

Lossa slangen från skafthandtaget genom att trycka på de två spärranordningarna.

Överdelen av handtaget och slangen på en Dyson DC11-cylinderdammsugare.

Sätt på maskinen och testa sugeffekten från änden av slangen.

Nederdelen av slangen på en Dyson DC11-cylinderdammsugare.

Är sugeffekten stark eller svag?

Kontrollerar om turbinmunstycket är igensatt

Skjut tillbaka bottenplattans spärr, lossa bottenplattans två lås och skilj bottenplattan från turbinmunstycket.

Borsthuvudets ytterhölje tas bort genom att snurra de gula knapparna motsols och skjuta upp låset i mitten.

Lossa borstarna och rensa bort eventuellt hår, trådar och skräp

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand

Inspektera kanalen på undersidan av turbinmunstycket så att den inte är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera om det finns ludd och skräp på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

Borsthuvudet tas bort genom att dra ur den från någon av sidorna på golvmunstycket.

Kontrollera om utsidan av kolven är smutsig eller igensatt.

Toppen på turbinmunstycket.

Montera ihop maskinen och prova den.

Borsthuvudets ytterhölje sätts på plats genom att snurra de gula knapparna medsols och skjuta ned låset i mitten.

Har det här löst problemet?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

När hade maskinen senat full effekt?

Kontrollera strömförsörjningen

Är nätsladden eller kontakten skadad?

Finns det andra hushållsapparater som fungerar?

Fungerar dammsugaren när den ansluts till ett annat uttag?

Löstes problemet när du kontrollerade strömförsörjningen?

Termosäkring

De flesta dammsugare från Dyson har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar maskinen om den börjar bli överhettad. Det brukar hända för att filtret behöver rengöras eller maskinen är igensatt.

Utför prestandakontrollerna. Om maskinen stoppar ska du koppla ifrån den och låta den svalna i minst två timmar.

Om kunden föredrar att kontrollera maskinen när strömmen har kommit tillbaka, vänta i minst två timmar och be kunden att ringa tillbaka.

Välj lämpligt alternativ

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Kontrollerar sugeffekten

Lossa golvmunstycket från maskinen och håll handen över förlängningsröret.

Knapp trycks ner på handtaget på DC11 cylinderdammsugare.

Är sugeffekten stark eller svag?

Knappen tänds inte.

Tryck på knappen

Tryck på den bakre delen av knappen för att se till att den håller sig kvar i PÅ-läge.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Lossa golvmunstycket

Lossa golvmunstycket från maskinen och sätt på maskinen.

Turbinhuvudet kopplas bort från skaftet på Dyson DC11-cylinderdammsugaren.

Hörs ljudet fortfarande?

Avlägsna en igensättning från turbinmunstycket

Lossa golvmunstycket från maskinen.

Turbinhuvudet kopplas bort från skaftet på Dyson DC11-cylinderdammsugaren.

Kontrollerar om turbinmunstycket är igensatt

Skjut tillbaka bottenplattans spärr, lossa bottenplattans två lås och skilj bottenplattan från turbinmunstycket.

Borsthuvudets ytterhölje tas bort genom att snurra de gula knapparna motsols och skjuta upp låset i mitten.

Lossa borstarna och rensa bort eventuellt hår, trådar och skräp

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand

Inspektera kanalen på undersidan av turbinmunstycket så att den inte är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera om det finns ludd och skräp på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

Kontrollera om utsidan av kolven är smutsig eller igensatt.

Toppen på turbinmunstycket.

Montera ihop maskinen och prova den.

Borsthuvudets ytterhölje sätts på plats genom att snurra de gula knapparna medsols och skjuta ned låset i mitten.

Hörs ljudet fortfarande?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Lossa golvmunstycket

Lossa golvmunstycket från maskinen och sätt på maskinen.

Turbinhuvudet kopplas bort från skaftet på Dyson DC11-cylinderdammsugaren.

Hörs det fortfarande ett rasslande ljud från maskinen?

Kontrollerar sugeffekten

Det skramlande ljudet kan orsakas av att något täpper till i maskinen, så därför bör följande blockeringskontroller utföras.

Lossa golvmunstycket från maskinen och håll handen över förlängningsröret.

Är sugeffekten stark eller svag?

Kontrollera turbinmunstycket

Lossa golvmunstycket från maskinen.

Turbinhuvudet kopplas bort från skaftet på Dyson DC11-cylinderdammsugaren.

Kontrollerar om turbinmunstycket är igensatt

Skjut tillbaka bottenplattans spärr, lossa bottenplattans två lås och skilj bottenplattan från turbinmunstycket.

Lossa borstarna och rensa bort eventuellt hår, trådar och skräp

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand

Inspektera kanalen på undersidan av turbinmunstycket så att den inte är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera om det finns ludd och skräp på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

Borsthuvudet tas bort genom att dra ur den från någon av sidorna på golvmunstycket.

Kontrollera om utsidan av kolven är smutsig eller igensatt.

Toppen på turbinmunstycket.

Montera ihop maskinen och prova den.

Borsthuvudets ytterhölje sätts på plats genom att snurra de gula knapparna medsols och skjuta ned låset i mitten.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera turbinmunstycket?

Kontrollerar hjulen och turbinmunstycket

Koppla ifrån maskinen och kontrollera att huvudhjulen är fria från skräp och hår.

Hjulen kontrolleras på Dyson DC11 cylinderdammsugare.

Kontrollera att turbinmunstycket är fritt från skräp.

Rengöringsmunstycket kontrolleras.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera hjulen?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Kontrollerar sugeffekten

Om maskinen avger ett visslande ljud betyder det att den är igensatt eller att en tätning är skadad eller saknas.

Lossa golvmunstycket från maskinen och håll handen över förlängningsröret.

Knapp trycks ner på handtaget på DC11 cylinderdammsugare.

Är sugeffekten stark eller svagare än vanligt?

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Dammig lukt

En varm, dammig lukt kan ange att maskinen är igensatt eller att filtret är smutsigt. Vi rekommenderar att du kontrollerar maskinen och rengör filterenheten.

Kontrollerar sugeffekten

Lossa golvmunstycket från maskinen och håll handen över förlängningsröret.

Knapp trycks ner på handtaget på DC11 cylinderdammsugare.

Är sugeffekten stark eller svag?

Rengöra behållaren och cyklonen

Avlägsna de genomskinliga behållarna från maskinen genom att trycka på behållarens frigöringsknapp.

En knapp trycks ner på ovansidan av huvuddelen för att koppla bort behållarna.

Tryck på knappen för att tömma ut damm direkt i en sophink eller soppåse.

Knappen för bortkoppling av behållaren trycks ner för att frigöra underdelen och på så sätt tömma smutsen i en soptunna. När behållaren är tom kan du stänga locket igen.

Skilj den genomskinliga behållaren från cyklonen genom att trycka på knappen på cyklonens framsida.

Rensa bort eventuellt hår och fibrer från cyklonens hölje.

VARNING! Använd inte vatten på cyklonen.

Cyklonhöljet rengörs med en trasa och en varningsskylt mot att tvätta under vattenkran visas.

Tvätta bara behållaren med kallt vatten.

VARNING! Använd inga rengöringsmedel eller putsmedel på behållaren.

De genomskinliga behållarna rengörs med kranvatten och en borste.

Se till att behållaren är helt torr innan du monterar ihop maskinen igen.

Sätt tillbaka cyklonen och behållaren ordentligt.

Cyklonen och behållarna monteras genom att klickas fast på huvuddelen.

Har det här löst problemet?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtret?

Tvätta filtret

Tryck på frigöringsknappen för att avlägsna cyklonenheten från maskinen.

En knapp trycks ner på ovansidan av huvuddelen för att koppla bort behållarna.

Lyft ut filtret ur maskinen.

Behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen på ovansidan och sedan lossa den från huvuddelen.

Skilj filtret från filterhållaren och skaka det över en sophink.

Filtret tas ut ur Dyson DC11 cylinderdammsugare.

Sätt tillbaka munstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet. Sätt tillbaka skaftet på maskinen.

Avfallet från filtret töms i en soptunna.

Rengör filterhållaren i enbart kallt vatten och knacka på den för att avlägsna överskottsvatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Filtret tvättas i kallt kranvatten och knackas mot kanten av tvättstället för att avlägsna överflödigt vatten.

Låt båda delarna av filtret torka på ett varmt ställe i 12–24 timmar, eller till dess att de är helt torra. Torka dem inte i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret lufttorkas vid ett element i 12 timmar.

Sätt tillbaka filtret och se till att det är helt torrt. Filtret ska rengöras minst var tredje till sjätte månad.

En varning om att inte sätta tillbaka filtret i huvuddelen när det är blött.

Kunde problemet lösas genom att tvätta filtren?

Använda kabeln

Stäng av och koppla ur maskinen.

Om kabeln inte snurras in ska du dra ut den helt till dess att den röda tejpbiten syns.

Knappen för att spola tillbaka sladden måste tryckas ned ordentligt för att sladden ska dras in helt efter användning. När knappen trycks ned tillräckligt långt ska du känna och höra ett klick och sladden dras in.

Har det här löst problemet?

Det verkar som om vi inte kan hitta en lösning online.

Tala med vårt kundtjänstteam om du behöver mer hjälp.

Kontrollerar turbinmunstyckets kolv

Det finns en mindre kolv på sidan av turbinmunstycket. Eftersom borsten är luftdriven måste kolven dras ut för att luften ska kunna ta sig in. Tryck in kolven för att få borsten att sluta snurra.

Toppen på turbinmunstycket.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera turbinmunstyckets kolv?

Avlägsna en igensättning från turbinmunstycket

Lossa golvmunstycket från maskinen.

Turbinhuvudet kopplas bort från skaftet på Dyson DC11-cylinderdammsugaren.

Kontrollerar om turbinmunstycket är igensatt

Skjut tillbaka bottenplattans spärr, lossa bottenplattans två lås och skilj bottenplattan från turbinmunstycket.

Lossa borstarna och rensa bort eventuellt hår, trådar och skräp

Kontrollera båda metallkolvarna så att de inte är igensatta och se till att de roterar fritt för hand

Inspektera kanalen på undersidan av turbinmunstycket så att den inte är igensatt och avlägsna eventuella hinder

Kontrollera om det finns ludd och skräp på utsidan av kolven och avlägsna vid behov.

Borsthuvudet tas bort genom att dra ur den från någon av sidorna på golvmunstycket.

Kontrollera om utsidan av kolven är smutsig eller igensatt.

Toppen på turbinmunstycket.

Montera ihop maskinen och prova den.

Borsthuvudets ytterhölje sätts på plats genom att snurra de gula knapparna medsols och skjuta ned låset i mitten.

Kunde problemet lösas genom att kontrollera om tillbehöret var igensatt?

Genomföra kontroller

Turbinmunstycket fungerar om sugeffekten är kraftig. Problemet kan lösas genom att utföra prestandakontroller eller tvätta filtret.

Reservdelen är inte tillgänglig

Det verkar som om du behöver byta ut en reservdel till din apparat. Tyvärr tillhandahåller vi inte längre den eller de reservdelarna, eller utför service eller reparationer för den här modellen.

Kontakta oss. Vår hjälplinje i Sverige kommer att försöka reparera din apparat eller erbjuda dig alternativ.

Montera din Dyson-maskin

Snäpp fast turbinmunstycket i förlängningsröret. Förläng skaftet genom att trycka på det gula clipset på handtaget.

Montera din Dyson DC11-cylinderdammsugare genom att klicka fast handtag, skaft och munstycke.

Anslut slangenheten till maskinens huvuddel och skafthandtaget.

Så här sätter du fast slangen på skaftet och huvuddelen på Dyson Dc11 cylinderdammsugare.

Fäst tillbehören på maskinens baksida.

Fogmunstycket, borsten för envis smuts och huvudmunstycket förvaras i huvuddelen av Dyson DC11 cylinderdammsugare.

Förlängningsslangen kan förvaras på maskinen, genom att fästa förlängningen på framsidan av cyklonen och behållaren.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Förvara tillbehören på maskinen

De tre tillbehören kan förvaras prydligt på maskinens baksida.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Manual

Se den bifogade manualen för din maskin.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Fästa förlängningsslangen

Tryck på frigöringsknappen på förlängningsröret för att förlänga det helt, och se till att det snäpper fast.

Snabbutlösningsknappen för förlängning trycks ner.

Fäst tillbehören eller golvmunstycket på förlängningsröret så att de snäpper på plats.

Turbinhuvudet sätts fast på skaftet på Dyson DC11-cylinderdammsugaren.

Avlägsna eventuellt förlängningsröret och skafthandtaget och fäst tillbehören direkt på slangen, så att de snäpper på plats.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Använda turbinmunstycket

Det finns en mindre kolv på sidan av turbinmunstycket. Eftersom borsten är luftdriven måste kolven dras ut för att luften ska kunna ta sig in. Tryck in kolven för att få borsten att sluta snurra.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tömma dammbehållaren

Avlägsna de genomskinliga behållarna från maskinen genom att trycka på behållarens frigöringsknapp.

En knapp trycks ner på ovansidan av huvuddelen för att koppla bort behållarna.

Tryck på knappen för att tömma ut damm direkt i en sophink eller soppåse.

Knappen för bortkoppling av behållaren trycks ner för att frigöra underdelen och på så sätt tömma smutsen i en soptunna. När behållaren är tom kan du stänga locket igen.

Skaka eller knacka ordentligt för att avlägsna allt damm från insidan av uppsamlingskärlet för fint damm.

Tryck ordentligt mitt på den genomskinliga behållarens basdel för att stänga den innan du sätter tillbaka den på maskinen.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtret

Följ stegen i videon för att tvätta filtret.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?

Tvätta filtret

Tryck på frigöringsknappen för att avlägsna cyklonenheten från maskinen.

En knapp trycks ner på ovansidan av huvuddelen för att koppla bort behållarna.

Lyft ut filtret ur maskinen.

Behållaren tas bort genom att trycka ner bortkopplingsknappen på ovansidan och sedan lossa den från huvuddelen.

Skilj filtret från filterhållaren och skaka det över en sophink.

Filtret tas ut ur Dyson DC11 cylinderdammsugare.

Sätt tillbaka munstycket, verktyget eller tillbehöret på skaftet. Sätt tillbaka skaftet på maskinen.

Avfallet från filtret töms i en soptunna.

Rengör filterhållaren i enbart kallt vatten och knacka på den för att avlägsna överskottsvatten.

VARNING! Använd inte rengöringsmedel och tvätta inte i diskmaskinen eller tvättmaskinen.

Filtret tvättas i kallt kranvatten och knackas mot kanten av tvättstället för att avlägsna överflödigt vatten.

Låt båda delarna av filtret torka på ett varmt ställe i 12–24 timmar, eller till dess att de är helt torra. Torka dem inte i en torktumlare, mikrovågsugn, ugn eller i närheten av öppen eld.

Filtret lufttorkas vid ett element i 12 timmar.

Sätt tillbaka filtret och se till att det är helt torrt. Filtret ska rengöras minst var tredje till sjätte månad.

En varning om att inte sätta tillbaka filtret i huvuddelen när det är blött.

Finns det något annat vi kan hjälpa till med?